הגנה על המחשב מפני תוכנה לא רצויה

חל על: SecurityWindows 10

לעתים בעת התקנת אפליקציות חדשות, ייתכן שגם תתקין שלא במתכוון תוכנה לא רצויה. במקרים מסוימים תוכנה זו תותקן ללא הסכמה מתאימה ותבצע פעולות שלא אישרת. אופן פעולה זה של התוכנה יכול להשפיע בצורה לא צפויה על חוויית השימוש שלך במחשב. אפליקציות אלה עשויות להציג פרסומות, לשנות את הגדרות הדפדפן ולהתקין תוכנה כרוכה.

להלן כמה מהתרחישים הנפוצים של תוכנה לא רצויה במחשב שלך:

 • אפליקציה מודיעה לך שהיא מותקנת, אבל אין דרך ברורה לבטל הצטרפות או לשנות את הגדרות ההתקנה.
 • פרסומות מוצגות בדפים או אתרי אינטרנט של תוצאות חיפוש שעברו שינוי.
 • הגדרות הדפדפן שלך עוברות שינוי מבלי שעשית שום דבר; לדוגמה, דף הבית או קיצורי הדרך שלך משתנים או שיישומי Plug-in מותקנים.
 • תוצאות החיפוש באינטרנט או פעילויות מקוונות אחרות מנוטרות למטרת הצגת סוגי פרסומות מסוימים עבורך.

צמצום האפשרות של הגעת תוכנה לא רצויה למחשב שלך


 • ודא שפועלת אצלך אבטחת Windows (או 'מרכז האבטחה של Windows Defender', כפי שנקראה בעבר ב- Windows 10). 
 • השתמש ב- Microsoft Edge כדפדפן שלך, מאחר שהוא מתיר יישומי Plug-in מ- Microsoft Store. עם זאת, הן Microsoft Edge והן Internet Explorer משתמשים ב- Windows Defender SmartScreen, המסייע לחסום אפליקציות אלה.
 • הורד אפליקציות ממקורות מהימנים בלבד, כגון Microsoft Store.

אם אתה סבור שהתקנת תוכנה לא רצויה


 • הפעל את אבטחת Windows עבור Windows 10. אם התוכנה הלא רצויה לא נעלמה, באפשרותך להגיש את הקבצים ל- Microsoft.
 • הסר את התקנת התוכנה שאינך צריך באמצעות הוספה/הסרה של תוכניות.
 • באבטחת Windows, קבל את ההגדרות העדכניות ביותר והפעל סריקה מלאה באמצעות אבטחת Windows. למד כיצד.
 • בצע סריקה לא מקוונת באמצעות Windows Defender Offline.

אם אתה נמצא בארגון, בקר באתר האינטרנט Windows Defender Security Intelligence לקבלת מידע מפורט על תוכנה לא רצויה.