פתרון בעיות בחיבור המדפסת ובהדפסה ב- Windows 10

חל על: Windows 10

אם אתה מנסה להשתמש במדפסת ואתה נתקל בבעיות, לפניך כמה שלבים לפתרון בעיות נפוצות שיסייעו לך לנסות להחזיר את המדפסת למצב תקין.