עדכון עבור בקרי Surface Book – Realtek Audio(SST) הגדרה גבוהה - קול, וידאו ומשחק

חל על: Surface Book

סיכום


עדכון זה משפר את זיהוי דיבור Cortana.

כיצד לקבל עדכון זה


Windows Update

עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. היא תופיע בהיסטוריה של Windows Update כדלקמן:
Realtek – מדיה – 6.0.1.8242

דרישות מוקדמות


אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה.

מידע על הפעלה מחדש


עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים


עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ


Audio(SST) הגדרה גבוהה Realtek - בקרי קול, וידאו ומשחק (6.0.1.8242)

הפניות


למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.