עדכון עבור התקני מערכת Surface Book - אפיק שמע צליל חכמה intel (r) (SST) –

חל על: Surface Book

סיכום


עדכון זה משפר את ביצועי המסך ביישומים מסוימים.

כיצד לקבל עדכון זה


Windows Update

עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. היא תופיע בהיסטוריה של Windows Update כדלקמן:
Intel Corporation – מערכת – 9.21.0.2853

דרישות מוקדמות


אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה.

מידע על הפעלה מחדש


אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים


עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ


אפיק שמע צליל חכמים (SST) של intel (r) – התקני מערכת (09.21.00.2853)

הפניות


למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.