עדכון עבור התקני מערכת Surface Book – משטח DTX –

חל על: Surface Book

סיכום


עדכון זה משפר את יציבות המערכת.

כיצד לקבל עדכון זה


Windows Update

עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. היא תופיע בהיסטוריה של Windows Update כדלקמן:
משטח – מערכת – 2.27.136.0

דרישות מוקדמות


אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה.

מידע על הפעלה מחדש


עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים


עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ


פני שטח DTX – התקני מערכת (2.27.136.0)

הפניות


למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.