חשבוניות מס, פירוטי מס ומספרי הרשמה עבור Microsoft Store

חל על: Microsoft Store

חשבוניות מס אינן זמינות בזמן אמת ונדרשים בדרך כלל 48 שעות עד חמישה ימים לפני שתהיינה זמינות להורדה מהדף פרטי הזמנה.

  • אם האזור שלך דורש פירוטי מס, מספרי הרשמה וחשבוניות או קבלות רכישה, תוכל למצוא אותם בהיסטוריית ההזמנות שלך.
  • היכנס אל היסטוריית ההזמנות עם חשבון Microsoft. אם יש לך יותר מחשבון Microsoft אחד, הקפד להיכנס לחשבון שבו השתמשת לצורך ההזמנה המדוברת.
    • חפש את ההזמנה ברשימה ובחר באפשרות פרטי הזמנה. אם אינך רואה את ההזמנה שלך, בחר פרק זמן אחר בהיסטוריית ההזמנות שברשימה הנפתחת.
    • בחר חשבונית מס
  • הערה: תוכל לראות חשבוניות כוללות מע"מ רק במדינות/אזורים שבהם מוחל מע"מ על רכישות.