פתרון בעיות PIN

חל על: Windows 10

PIN הוא ערכת מספרים, או שילוב של אותיות ומספרים, שאתה בוחר בעצמך. שימוש בקוד PIN הוא דרך מהירה ומאובטחת להיכנס למכשיר שלך.

 • 1. כדי לשנות קוד PIN כאשר אינך מחובר למכשיר שלך, ייתכן שתראה כמה אפשרויות שונות: 
  • אם אתה רואה ששכחתי את הPIN שלי מתחת לתיבת הטקסט PIN, בחר אותו ובצע את ההוראות. אם קיימים במחשב מספר חשבונות, בחר את החשבון שאתה רוצה לאפס ועקוב אחר ההוראות. פעולה זו תאפשר לך להזין אתהסיסמה שלך. בצע את ההוראות ולאחר מכן עבור לשלב 2 כדי לאפס את ה-PIN לאחר שנכנסת. 

  • אם אינך רואה ששכחתי את ה-PIN שלי , בחר אפשרויות כניסה ובחר הזן את הסיסמה שלך והיכנס. לאחר מכן עבור לשלב 2 כדי לאפס את ה-PIN לאחר שנכנסת. 

 • 2. כדי לאפס את ה- PIN כאשר אתה מחובר:
  • בחר התחל  > הגדרות  > חשבונות > אפשרויות כניסה. הערה: אם בדיוק עדכנת את המחשב ל- Windows 10, בחר באפשרות התחל > הגדרות  > רשת ואינטרנט. ודא שאתה מחובר לאינטרנט. אם לא עדכנת את המחשב, התחבר ונסה שוב להיכנס בעזרת ה- PIN כמפורט.

  • בחר שכחתי PIN ועקוב אחר ההוראות.

 • ה- PIN שבו אתה משתמש כדי לגשת למכשיר שלך שונה מסיסמת חשבון Microsoft שלך ומהסיסמה המקומית שלך. אם עליך לאפס את סיסמת חשבון Microsoft שלך, עבור אל account.microsoft.com, בחר היכנס ובצע את ההוראות. לאחר מכן, בחר פעולות נוספות > שינוי סיסמה. הערה: אם אתה חושד שלמישהו יש גישה לא מורשית לחשבון שלך, ראה שחזור חשבון Microsoft וכן פרטי אבטחה וקודי אימות.