שינוי שם וכתבות שמשויכים לחשבון Microsoft

חל על: חשבון MicrosoftMicrosoft Store

Windows 10

 • כדי לעדכן את שמך או את שם העסק שלך:
 • אם נתקלת בבעיות בעת כניסה לחשבון או בעת שינוי או הוספה של מידע אישי, ראה ‏‫עזרה עבור חשבון Microsoft‬.
  שינוי חשבון – הפרטים שלך
 • כדי לעדכן את השם והכתובת המועדפים שלך עבור חיוב, משלוח או מיסים:
  • היכנס אל חשבון ה- Microsoft שלך. הערה: אם מופיע מסך שבו אתה נשאל באיזה חשבון ברצונך להשתמש, ככל הנראה שיש לך שני חשבונות של Microsoft המשויכים לאותה כתובת דואר אלקטרוני.‬ קבל מידע נוסף על האופן שבו תוכל לשנות את כתובת הדואר האלקטרוני או את מספר הטלפון עבור חשבון Microsoft שלך.
  • בחר תשלומים וחיוב > פנקס כתובות.
  • אם אתה מעדכן כתובת קיימת, בחר ערוך. אם אתה מוסיף כתובת חדשה, בחר הוסף כתובת חדשה.
  • בחר הגדר ככתובת המועדפת שלך למשלוח ולחיוב > שמור.
 • הערה: השלבים המתוארים למעלה עשויים להשתנות בהתאם למדינה/לאזור שלך.
  פרטי חשבון – תשלום וחיוב

Xbox One

 • בחר הגדרות  > כל ההגדרות .

 • תחת חשבון בחר תשלומים וחיוב > שנה את הכתובת לחיוב.

 • ערוך את פרטי החשבון לחיוב שלך. 

  • כדי לדלג על פרטי חיוב שאין צורך לעדכן, הקש על B בבקר שלך, ולאחר מכן בחר הבא.

 • בסיום, בחר שמור מידע.

  • אם עליך לשנות כל דבר אחר, בחר באפשרות בצע שינויים נוספים.