סריקת פריט באמצעות 'אבטחת Windows'


אבטחת Windows (או מרכז האבטחה של Windows Defender בגירסאות קודמות של Windows 10) מאפשרת לך לבדוק קבצים ותיקיות מסוימים ולוודא שהם בטוחים. תקבל הודעה באופן מיידי אם נמצאו איומים כלשהם.

  • כדי לסרוק תיקיות או קבצים מסוימים, לחץ על הפריטים הרצויים באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן בחר סריקה באמצעות Windows Defender. לחלופין, עבור אל התחל  > הגדרות > עדכון ואבטחה  > אבטחת Windows > הגנה מפני וירוסים ואיומים > אפשרויות סריקה (או הפעל סריקה מתקדמת חדשה בגירסאות קודמות של Windows 10)‏ > ‏‫סריקה מותאמת אישית‬ > סרוק כעת ובחר את הקובץ או התיקיה שברצונך לסרוק.
  • כדי להפעיל את האנטי-וירוס של Windows Defender ב'אבטחת Windows', עבור אל התחל  > הגדרות  > עדכון ואבטחה  >'אבטחת Windows' > הגנה מפני וירוסים ואיומים. לאחר מכן, בחר נהל הגדרות (או הגדרות הגנה מפני וירוסים ואיומים בגירסאות קודמות של Windows 10} והעבר את הגנה בזמן אמת למצב מופעל. לאחר מכן האנטי-וירוס של Windows Defender יופעל באופן אוטומטי. אם אתה משתמש ב- Windows 10 עבור הארגון, הפעל את האנטי-וירוס של Windows Defender על-ידי הסרת ההתקנה של כל תוכניות האנטי-וירוס הקיימות.