העברת מצב מדפסת מ'לא מקוון' ל'מקוון'

חל על: Windows 10

ייתכן שהמדפסת מוצגת במצב לא מקוון אם אין לה אפשרות לתקשר עם מחשב ה- PC שלך. להלן מספר פעולות שתוכל לנסות כדי להחזיר את המדפסת שלך למצב מקוון.

  • ודא שהמדפסת פועלת ומחוברת לאותה רשת Wi-Fi כמו המחשב שלך. התפריט המוכלל של המדפסת שלך אמור להציג לאיזו רשת היא מחוברת. לחלופין, עיין במדריך המדפסת שלך לקבלת מידע נוסף.
  • ודא שהמדפסת שלך אינה במצב 'השתמש במדפסת במצב לא מקוון'. לחץ על הלחצן התחל  > הגדרות  > התקנים > מדפסות וסורקים. לאחר מכן בחר את המדפסת שלך > פתח תור. תחת מדפסת, ודא שהמצב שימוש לא מקוון במדפסת אינו נבחר.
  • אם השלבים הבאים אינם מחזירים את המדפסת למצב מקוון, עיין בפתרון בעיות במדפסת במצב לא מקוון.