איפוס סיסמת החשבון המקומי של Windows 10

חל על: Windows 10

 • אם שכחת את סיסמת Windows 10 שלך, הדרך הקלה ביותר לחזור לחשבון היא לאפס את הסיסמה עבור חשבון Microsoft שלך. תזדקק לגישה לאינטרנט, אך זוהי הדרך הרגילה להתחברות שמאפשרת גישה לשירותים, כגון Outlook ו- Skype. אם אינך מצליח להתחבר באופן זה, יהיה עליך להשתמש בחשבון מקומי. חשבון מקומי מכניס אותך למכשיר במצב לא מקוון ואינו מקיים קישור למכשירים האחרים שלך.
 • איפוס סיסמת חשבון מקומי עבור Windows 10, גירסה 1803 והלאה
 • אם הוספת שאלות אבטחה בעת הגדרת החשבון המקומי שלך עבור Windows 10, יש ברשותך את גירסה 1803 לפחות ותוכל לענות על שאלות אבטחה כדי להיכנס שוב.
 • לאחר שהזנת סיסמה שגויה:
  • במסך הכניסה, בחר בקישור איפוס סיסמה. אם אתה משתמש במקום זאת במספר זיהוי אישי (PIN), ראה בעיות בעת כניסה באמצעות מספר זיהוי אישי. אם אתה משתמש במכשיר של מקום העבודה שמחובר לרשת, ייתכן שלא תראה אפשרות לאפס את הסיסמה או את מספר הזיהוי האישי (PIN). במקרה כזה, פנה למנהל המערכת.
  • ענה את שאלות האבטחה שלך.
  • הזן סיסמה חדשה.
  • היכנס עם הסיסמה החדשה.
 • איפוס סיסמת חשבון מקומי עבור Windows 10, לפני גירסה 1803
 • עבור גירסאות של Windows 10 שקדמו ל- 1803, לא ניתן לאפס סיסמאות של חשבונות מקומיים מכיוון שאין שאלות אבטחה. באפשרותך לאפס את המכשיר שלך כדי לבחור סיסמה חדשה. עם זאת, אפשרות זו מוחקת לצמיתות את הנתונים, התוכניות וההגדרות שלך. אם גיבית את הקבצים שלך, תוכל לשחזר את הקבצים שמחקת. לקבלת מידע נוסף, ראה אפשרויות שחזור ב- Windows 10
 • כדי לאפס את המכשיר – פעולה שתוביל למחיקת הנתונים, התוכניות וההגדרות:
  • לחץ על המקש Shift תוך לחיצה על הלחצן הפעלה  > הפעל מחדש בפינה הימנית התחתונה של המסך. 
  • במסך בחר אפשרות, בחר באפשרות פתור בעיות > אפס מחשב זה.
  • בחר באפשרות הסר הכל