עדכון ל- Windows 10 גירסה 1507 ול- Windows 10 גירסה 1511 עבור ישימות עדכונים: 14 באוגוסט, 2017

חל על: Windows 10

סיכום


עדכון זה כולל שיפורי אבחון עבור קביעת הישימות של עדכונים ב- Windows 10 גירסה 1507 וב- Windows 10 גירסה 1511. הקבצים והמשאבים בעדכון זה מבטיחים התקנה חלקה של עדכוני תכונות לשיפור המהימנות והאבטחה של Windows 10.

אופן קבלת העדכון


בגירסאות Build מסוימות של Windows 10 גירסה 1507 ו- Windows 10 גירסה 1511 עדכון זה נדרש. מכשירים שבהם פועלות גירסאות Build אלה יקבלו באופן אוטומטי הורדה והתקנה של העדכון באמצעות Windows Update.

פרטי קובץ


הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את המאפיינים המפורטים בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה רשומים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי ביחד עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות עם הקבצים.

Windows 10 גירסה 1507


מידע נוסף לגבי קבצים

Windows 10 גירסה 1511


מידע נוסף לגבי קבצים