בקרים ב- Windows Mixed Reality

חל על: Windows 10

Windows Mixed Reality תוכנן לעבודה מיטבית עם בקרי תנועה של מציאות משולבת, אשר מספקים אינטראקציות טבעיות ומדויקות ללא צורך בהתקנת חומרה על הקירות.

תוכל גם להשתמש בבקר Xbox או בעכבר ומקלדת. זכור גם שתמיד תוכל להתנהל במרחבי המציאות המשולבת באמצעות קולך בלבד.

נתקל בבעיה עם בקרי התנועה שלך? קבל עזרה

הגדרת בקר תנועה

בקרי תנועה משתמשים ב- Bluetooth כדי להתחבר למחשב שלך. אם אין Bluetooth במחשב שלך, תוכל לקנות מתאם USB 4.0 מיקרו ל- Bluetooth ולחבר אותו למחשב.

בפעם הראשונה שתחבר את את משקפי התצוגה המלאה, תונחה לאורך תהליך השיוך של בקרי התנועה שלך. עם זאת, אם תצטרך לשייכם מאוחר יותר, כך תעשה זאת:

  1. הכנס 2 סוללות AA לכל אחד מהבקרים. עם זאת, אל תחזיר עדיין את מכסה הסוללה.
  2. החזק את הלחצן Windows לחוץ למשך 2 שניות כדי להפעיל כל אחד מהבקרים. הם יזמזמו בעת הדלקתם.
  3. העבר את הבקרים למצב שיוך. לחצן השיוך נמצא בתוך תא הסוללה. החזק אותו לחוץ עד שנוריות הבקר יתחילו להבהב.
  4. במחשב שלך, עבור אל הגדרות  > התקנים  > Bluetooth ומכשירים אחרים  ולאחר מכן בחר הוסף Bluetooth או מכשיר אחר  > Bluetooth.
  5. כשיופיעו הבקרים בחר בהם כדי לבצע את השיוך.

לחצן השיוך בבקר תנועה

קבל עזרה התחברות

 

שימוש בבקרים

כך ניתן לנוע במציאות המשולבת עם בקרי תנועה, התקן משחק Xbox, או עכבר ומקלדת.

 

הלחצנים בבקר התנועה

כדי לבצע פעולה זו בקרי תנועה התקן משחק עכבר + מקלדת
שגר לחץ על ה- thumbstick קדימה ולאחר מכן הצבע עם הבקר על המקום שאליו ברצונך לעבור. שחרר את ה- thumbstick. לחץ על ה- thumbstick השמאלי קדימה, ולאחר מכן הסתכל על המקום שאליו תרצה ללכת. שחרר את ה- thumbstick. החזק את הלחצן הימני לחוץ ואז הצבע עם העכבר על המקום שאליו ברצונך לעבור. שחרר את המקש.
בחר הצבע עם הבקר, ולאחר מכן סחט את ההדק או לחץ על לוח המגע. הבט ביעד ואז הקש על A. הצבע עם העכבר, ולאחר מכן לחץ לחיצה שמאלית.
פתח את תפריט התחל לחץ על לחצן Windows . לחץ על לחצן Xbox . הקש על מקש סמל Windows .
יציאה מאפליקציית תצוגה מלאה לחץ על לחצן Windows . לאחר מכן בחר דף הבית של מציאות משולבת‬ בתפריט הפעולות המהירות. לחץ על לחצן Xbox לאחר מכן בחר בלחצן דף הבית של מציאות משולבת בתפריט הפעולות המהירות. הקש על מקש סמל Windows . לאחר מכן בחר בלחצן דף הבית של מציאות משולבת‬ בתפריט הפעולות המהירות שמופיע.
סיבוב הזז את ה- thumbstick ימינה או שמאלה. הזז את המוט הימני ימינה או שמאלה. לא זמין.
גיבוי הזז את ה- thumbstick לאחור. הזז את המוט השמאלי לאחור. לא זמין.
לך דחף את ה- thumbstick מטה עד הסוף, ולאחר מכן לחץ עליו לכיוון שאליו תרצה ללכת. דחף את המוט השמאלי מטה עד הסוף, ולאחר מכן לחץ עליו לכיוון שאליו תרצה ללכת. לא זמין.
הזזת חלון אפליקציה הצבע על סרגל האפליקציות. משוך והחזק את הגורם המפעיל כדי ללכוד את החלון ואז השתמש בבקר כדי להזיז אותו בכיוון כלשהו. שחרר הגורם המפעיל. הבט בסרגל האפליקציות ואז החזק את המקש A לחוץ כדי ללכוד את החלון. השתמש במוט השמאלי כדי להזיז את החלון מצד לצד או מעלה ומטה. השתמש בגורמים המפעילים כדי לקרבו ולהרחיקו. לאחר מכן שחרר את A. הצבע עם העכבר על סרגל האפליקציות. לחץ לחיצה שמאלית והחזק את הלחצן לחוץ כדי ללכוד את החלון, ולאחר מכן השתמש בעכבר כדי להזיזו מצד לצד או מעלה ומטה. השתמש בגלגל כדי לקרב או להרחיק את החלון. שחרר את לחצן העכבר.
הזזת אובייקט תלת-ממד הצבע על האובייקט, ולאחר מכן משוך והחזק את הגורם המפעיל כדי ללכוד אותו. הזז אותו בכיוון כלשהו באמצעות הבקר ואז שחרר את הגורם המפעיל. הבט באובייקט ואז החזק את המקש A לחוץ כדי ללכוד אותו. השתמש במוט השמאלי כדי להזיז את החלון מצד לצד או מעלה ומטה. השתמש בגורמים המפעילים כדי לקרבו ולהרחיקו. לאחר מכן שחרר את A. הצבע עם העכבר על האובייקט. לחץ על הלחצן השמאלי והחזק אותו לחוץ כדי ללכוד אותו, ולאחר מכן השתמש בעכבר כדי להזיזו מצד לצד או מעלה ומטה.  כדי לקרבו או להרחיקו, השתמש בגלגל. שחרר את לחצן העכבר.
סיבוב או שינוי גודל של חלון אפליקציה הצבע באמצעות בקר אחד על סרגל האפליקציות ובאמצעות הבקר השני במקום כלשהו בחלון. החזק את שני הגורמים המפעילים לחוצים ואז הזז את הבקרים אחד לכיוון השני או בכיוונים מנוגדים כדי לשנות את הגודל. כדי לסובב, הזז בקר אחד לכיוונך ואת האחר הרחק ממך. שחרר הגורמים המפעילים. בחר כוונן בסרגל האפליקציות. הבט בפינה של מסגרת הכוונון ואז הקש על A לבחירה. השתמש במוט השמאלי כדי לשנות את גודל החלון.

בחר כוונן  בסרגל האפליקציות. בחר פינה במסגרת הכוונון והחזק אותה לחוצה, ואז הזז את העכבר כדי לשנות את גודל החלון.

סיבוב או שינוי גודל של אובייקט תלת-ממד הצבע עם שני הבקרים על האובייקט. החזק את שני הגורמים המפעילים לחוצים ואז הזז את הבקרים אחד לכיוון השני או בכיוונים מנוגדים כדי לשנות את הגודל. כדי לסובב, הזז בקר אחד לכיוונך ואת האחר הרחק ממך. בחר כוונן בסרגל האפליקציות ולאחר מכן הזז האובייקט באמצעות המוט השמאלי. בחר כוונן בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן בחר והחזק את האובייקט והזז אותו באמצעות העכבר.
גלילה בחלון אפליקציה משוך את הגורם המפעיל והחזק אותו, ולאחר מכן הזז את הבקר מעלה או מטה.  השתמש ב- D-pad. השתמש בגלגל הגלילה של העכבר.
הגדלה או הקטנה של תצוגה בחלון האפליקציה משוך את שני הגורמים המפעילים, ולאחר מכן הזז את הבקרים אחד לכיוון השני או בכיוונים מנוגדים. משוך את הגורם המפעיל הימני כדי להגדיל את התצורה ואת השמאלי כדי להקטינה. השתמש בגלגל הגלילה של העכבר כאשר המקש CTRL לחוץ במקלדת.
פתיחת תפריט לחץ על הלחצן תפריט . לחץ על הלחצן תפריט . לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני.

 

מה משמעות הרטט והאורות?

הבקר מאותת לך לגבי פעולות שהוא מבצע על-ידי רטט והבהוב באמצעות נורות LED. 

כאשר בקר שלך עושה זאת זו המשמעות:
נורות ה- LED דולקות והבקר רוטט פעם אחת נדלק
נורות ה- LED נכבות והבקר רוטט פעמיים נכבה
נורות ה- LED מהבהבות כל 3 שניות ישן
נורות ה- LED מהבהבות לאט והבקר רוטט פעם אחת נכנס למצב קישור
בקר רוטט פעם אחת מתחבר או מתנתק מהמחשב שלך
אור נורות ה- LED בוהק בקרים שנמצאים במעקב באמצעות משקפיים
אור נורות ה- LED מעומעם בקרים שאינם נמצאים במעקב באמצעות משקפיים
הבקר רוטט שלוש פעמים ולאחר מכן נכבה רמת סוללה קריטית
הטבעת הפנימית והטבעת החיצונית של נורות ה- LED מהבהבות לחלופין מבצע עדכון