עדכון עבור מתאם התצוגה Surface Book – NVIDIA GeForce –

חל על: Surface Book

סיכום


עדכון זה משפר את הביצועים הגרפיים של ההתקן.

כיצד לקבל עדכון זה


Windows Update

עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. היא תופיע בהיסטוריה של Windows Update כדלקמן:
NVIDIA – תצוגה – 23.21.13.8808

דרישות מוקדמות


אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה.

מידע על הפעלה מחדש


עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים


עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ


NVIDIA GeForce – מתאם התצוגה (23.21.13.8808)

הפניות


למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.