עדכון עבור Surface Book – פני השטח בקר מפורשת NVM – בקרי אחסון

חל על: Surface Book

סיכום


עדכון זה משפר את הביצועים של אחסון.

כיצד לקבל עדכון זה


Windows Update

עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. היא תופיע בהיסטוריה של Windows Update כדלקמן:
Microsoft – אחסון-11.0.0.1

דרישות מוקדמות


אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה.

מידע על הפעלה מחדש


עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים


עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ


פני שטח NVM Express בקר – בקרי אחסון (11.0.0.1)

הפניות


למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.