קיבוץ תמונות לפי פנים

חל על: PrivacyWindows 10

אפליקציית התמונות של Microsoft משתמשת בטכנולוגיות איתור פנים וזיהוי פנים כדי לעזור לך לזהות במהירות ובקלות ולארגן את התמונות של החברים והמשפחה שלך. איתור פנים מבחין בין פנים לאובייקטים אחרים בתמונה. לדוגמה, איתור פנים עוזר לאפליקציית ה‘תמונות‘ לדעת מתי יש פנים בתמונה או בווידאו כדי שהאפליקציה תוכל לנתח את התמונה. זיהוי פנים מזהה ומקבץ פנים דומים בין תמונות וסרטוני וידאו רבים באוסף האישי שלך.

לקבלת מידע אודות הנתונים שנאספים ומאוחסנים בעת השימוש באפליקציית ‘תמונות‘, ראה את הצהרת פרטיות.

כדי לקבץ תמונות לפי פנים

אם אתה מפעיל את הגירסה של יולי 2019 (2019.19061.1731.00) של אפליקציית ה‘תמונות‘ - או גירסה חדשה יותר - כשתפתח את האפליקציה תישאל אם ברצונך להשתמש בתכונת קיבוץ הפנים.

 1. הפעלת האפליקציה 'תמונות'.
 2. מסך פתיחה מופיע ומבקש את רשותך להפעיל את ההגדרה 'אנשים' באפליקציית 'תמונות'.
 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר כן כדי להשאיר את הגדרת ‘אנשים‘ פועלת ולשמר קיבוצי פנים שנקבעו קודם לכן.
  • בחר לא תודה כדי למחוק קיבוצי פנים שנקבעו קודם לכן. כאשר תישאל אם אתה בטוח שברצונך לבטל הגדרה זו, בחר כן.

כדי להפעיל את תכונת קיבוץ הפנים

 1. בפינה השמאלית העליונה של אפליקציית 'תמונות', בחר הצג עוד... > הגדרות.
 2. תחת המקטע הצגה ועריכה, הפוך את הגדרת אנשים ממצב כבוי למצב פועל
 3. הפעלת ההגדרה הזאת מאכלסת את הכרטיסיה ‘אנשים‘ בקיבוצי פנים. כאשר התמונות וסרטוני הווידאו שלך מתווספים אל אוסף ה‘תמונות‘, כרטיסיית ‘אנשים‘ עשויה להיראות באופן הבא:

  Screenshot of the People tab before it is populated with faces.
 4. ככל שיתווספו יותר תמונות וסרטוני וידאו, קיבוצי הפנים יתחילו להופיע בכרטיסיה 'אנשים'. ניתן לקשר את הקיבוצים האלה לאנשי קשר מתוך אפליקציית 'אנשים' ב- Windows.

  Screenshot of the People tab populated with faces from the Photos app.
 5. קשר את קיבוצי הפנים לאנשי הקשר שלך על-ידי בחירה בקישור הוספת שם ולאחר מכן בחירה באיש קשר. אם עדיין לא קיים איש קשר לאותו אדם, תמיד תוכל להוסיף איש קשר.

  Screenshot of the list that you can use to link contacts to facial groupings.
 6. לאחר שקישרת את אנשי הקשר שלך, תוכל בקלות למצוא את החברים ואת בני המשפחה שלך באמצעות תיבת החיפוש.

  Screenshot of the search box in the Photos app.
 7. אם ברצונך לבטל קישור של איש קשר מקיבוץ הפנים, בחר את קבוצת הפנים המקושרת כדי לפתוח עמוד שמציג את תמונת הפרופיל ואת התמונות של איש הקשר. השם של איש הקשר וסמל עיפרון מופיעים לצד תמונת הפרופיל.
 8. בחר את סמל העיפרון כדי להציג את שתי האפשרויות הבאות:
  • הסרת שם - שמבטלת את הקישור של איש הקשר מקיבוץ הפנים.
  • פתיחת פרטים של איש קשר - שמעבירה אותך לרשומת איש הקשר המתאימה מתוך אפליקציית ‘אנשים‘ ב- Windows.

   Screenshot of a contact showing the Remove name option.
 9. בחר הסרת שם כדי לבטל את הקישור של איש הקשר מקיבוץ הפנים.

כדי לבטל זיהוי פנים

 1. בפינה השמאלית העליונה של אפליקציית 'תמונות', בחר הצג עוד... > הגדרות.
 2. תחת המקטע הצגה ועריכה, שנה את ההגדרה של אנשים למצב כבוי ולאחר מכן אשר שברצונך לבטל את ההגדרה על-ידי בחירה באפשרות קבל.