תקן עבור Skype עבור פגיעות זיוף עסקיים 2015 ו- Lync Server 2013

חל על: Skype for Business 2015

סיכום


עדכון האבטחה במרץ 2019 מכיל תיקון אבטחה עבור פגיעות זיוף המתוארת בעלון היידוע בנושא אבטחה הבאים:

כדי להשיג עדכון זה, להתקין את שני העדכונים הבאים: