משתמשים ארגוניים אין אפשרות לבקש שליטה של משתמש אנונימי מסך משותפת ב- Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


שקול את התרחיש הבא ב- Skype-Microsoft עבורהסביבה 2015 שרת עסקי עם Skype עבור CU8 2015 שרת עסקי(בינואר 2019 עדכון מצטבר) מותקן:

  • משתמש א' הוא משתמש הארגון.
  • משתמש ב' הוא משתמש אנונימי.
  •  AllowParticipantControlפרמטר זה מוגדר כ- True  במדיניות ועידות.
  • הפרמטר AllowExternalUserControlמוגדר כ- False במדיניות ועידות.
  • משתמש ב' משתף יישום או שולחן העבודה של המשתמשא.

בתרחיש זה, משתמש א' אין אפשרות לבקש שליטה המשותףהיישום או שולחן העבודה שלך משתמש ב'

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן יולי 2019 המצטבר עדכון 6.0.9319.559 עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי, Enterprise Web App.