קוד שגיאה 28042 ואת UCMA הכניסה נכשל ב- Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


ב- Skype Microsoft עבור הסביבה 2015 שרת עסקי, משתמשים אין אפשרות להיכנס Skype עבור העסק ב- Mac או Skype עבור העסק עבור לקוח iOS. בנוסף, נרשם את הודעת השגיאה הבאה:
HttpHeader:X-Ms-28042;source="ServerName.domain.com";reason="Too אבחון בקשות בטיפול רבים עבור משתמש בודד."

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן את העדכונים הבאים:

פתרון


כדי לעקוף בעיה זו, הפעל מחדש את מאגר היישומים UCWA בשרת המושפע או להפעיל מחדש את השרת המושפע. אולם בעיה זו תתרחש בחודש או חודשיים.