אימות המבוסס על הטופס עדיין פועלת לאחר השבתת חיצוני אימות בסיסי ב- Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


לאחר שתפעיל Set-CsAuthConfig-BlockWindowsAuthExternally תרחיש cmdlet ב- Skype Microsoft עבור 2015 שרת עסקי, האימות מבוסס הטופס עדיין פועל.

פתרון הבעיה


כדי לפתור בעיה זו, התקן  יולי 2019 המצטבר עדכון 6.0.9319.559  עבור Skype עבור שרת לעסק 2015, הרכיבים המרכזיים.

מידע נוסף


לאחר שתחיל את יולי 2018 העדכון המצטבר 6.0.9319.534 עבור Microsoft Skype עבור העסק 2015 שרת, באפשרותך להשתמש cmdlets Get/Set-CsAuthConfig כדי לנהל את תצורת האימות עבור Skype שלך עבור שרת לעסק. לקבלת מידע נוסף, ראה: