אירוע UCWA מזהה 20002, 20003, ו 20033 להתרחש לאחר התקנת את יולי 2018 העדכון המצטבר עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


לאחר שתתקין את 2018 ביולי עדכון מצטבר עבור Microsoft Skype עבור העסק 2015 שרת, אתה עשוי לגלות UCWA האירועים הבאים נרשמים בשרתים החזיתיים:
EventID 20002
UCWA נתקל חריג בלתי צפוי במהלך האתחול.
שגיאה לא צפויה אירעה במהלך האתחול.
בחן את פרטי חריגה בערך יומן האירועים המשויכים כדי לקבוע את הגורם האפשרי.
EventID 20003
UCWA נתקל בחריגה. חריג שאינו מטופל קרה.
הפעל מחדש את השרת. אם הבעיה נמשכת, פנה אל התמיכה במוצר.
EventID 20033
UCWA נתקל חריג פעילות unobserved.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן יולי 2019 המצטבר עדכון 6.0.9319.559 עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי, רכיבים מרכזיים.