התראות SCOM SQL נוצרים כל שעה ב- SQL server משוכפל משני אם "מחובר תמיד" עבור שרת ניטור מוגדר ב- Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


ב- Microsoft Skype עבור 2015 שרת עסקי, אם תגדיר את SQL תמיד על זמינות עבור שרת ה-ניטור, התראות SCOM SQL נוצרים בכל שעה ב- SQL server משניים של עותק משוכפל.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים הבאים:
  1. התקן עדכון יולי 2019 המצטבר 6.0.9319.559 עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי, רכיבים מרכזיים.
  2. לגיבוי בעת כשל מסד הנתונים למסד נתונים משני.
  3. הפעל התקנה-CsDatabase-עדכון - SqlServerFqdn <SqlServerFqdn>-נקבעה מסדי נתונים.
  4. הפעל שלב 3 בגלל כשל מעל מסד הנתונים הראשי בכל מסד נתונים משני אחד בכל פעם.