למשתמש אין אפשרות ליצור פגישה Skype עבור delegator דרך Skype עבור העסק ב- Mac אם אתה חיבורים שונים המאגרים ב- Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


ב- Skype Microsoft עבור הסביבה 2015 שרת עסקי, משתמש אין אפשרות ליצור פגישה Skype בשם משתמש אחר באמצעות ה-Skype עבור העסק בלקוח Mac. כאשר המשתמש מתזמן את הפגישה Skype, מידע לא מוצג ואת כל הוא ריק. בעיה זו מתרחשת כאשר שני משתמשים הם חיבורים שונים המאגרים.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן יולי 2019 המצטבר עדכון 6.0.9319.559 עבור Skype עבור העסק 2015 שרת ואחידה תקשורת מנוהלים API 5.0 זמן ריצה.

פתרון


כדי לעקוף בעיה זו, באפשרותך להשתמש ב- Outlook באינטרנט (שכונתה בעבר Outlook Web App) או Skype עבור העסק בלקוח Windows במקום זאת.