לקוח UCWA אין אפשרות להפוך P2P להתקשר או להצטרף לוועידה, כאשר EnableExternalAccessCheck הוא True ו- False הוא EnableOutsideAccess ב- Skype עבור 2015 שרת עסקי

חל על: Skype for Business Server 2015

תופעות


להגדיר את הפרמטר EnableExternalAccessCheck כ- True והגדר את הפרמטר EnableOutsideAccess כ- False ב- Microsoft Skype עבור 2015 שרת עסקי. בתרחיש זה, Skype עבור העסק על Mac משתמש אין אפשרות לבצע שיחה עמית-לעמית (P2P) או להצטרף לוועידה. בעיה זו מתרחשת רק לאחר שתתקין את יולי 2018 העדכון המצטבר עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי (CU7).

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן יולי 2019 המצטבר עדכון 6.0.9319.559 עבור Skype עבור 2015 שרת עסקי, שרת רכיבי האינטרנט.

פתרון


כדי לעקוף בעיה זו, ניתן להפעיל את הפרמטר EnableOutsideAccess במדיניות גישה חיצונית או לבטל את הפרמטר EnableExternalAccessCheck תצורה הגדרות שירות פלטפורמה.