אזהרות והוראות בטיחות של מוצר

חל על: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 סמל זה מציין הודעות בנושא בטיחות ותקינות במדריך של מכשיר זה.

שים לב: קריאת מידע בנושא בטיחות ותקינות


חל על: כל המוצרים

תהליך הפיתוח של מוצרי של Microsoft מבטיח שיהיו בטוחים ויעילים. קרא מדריך זה כדי לקבל מידע חשוב בנושא בטיחות ותקינות אודות המכשיר וכן את תנאי האחריות המוגבלת החלים על המכשיר שלך. המדריך נועד לאפשר לך לעשות שימוש נוח ויעיל במכשיר זה. אי ביצוע ההוראות לגבי הגדרה, שימוש וטיפול במכשיר עשויים להגדיל את הסיכון לפציעה חמורה, למוות או לנזק למוצר.

באפשרותך לקבל תמיכה נוספת בכתובת support.microsoft.com או באפליקציית Surface עבור מכשירי Surface.

שים לב: קרא את הוראות השימוש


חל על: כל המוצרים

לא ניתן להגדיר כראוי, להשתמש ולטפל במוצר זה כדי להגדיל את הסיכון לנזק למכשיר או למכשירים שלך. קרא את מדריך זה ושמור את כל המדריכים המודפסים לצורכי עיון עתידי. לקבלת מדריכים חלופיים, עבור אל support.microsoft.com או פנה את מקטע עזרה ותמיכה של Microsoft Corporation לקבלת פרטי יצירת קשר.

​זהירות: יציבות המכשיר


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, מכשירים ניידים ותחנות עגינה של Surface

אין להניח את המכשיר על משטחים לא ישרים או לא יציבים.  יש להקפיד להחזיק אותו בבטחה בעת נשיאתו ולא באמצעות האביזרים המחוברים אליו או הכבל. אי החזקתו של המכשיר בבטחה עלולה להוביל לנפילתו או לפגיעה שלו באנשים או בחפצים ולגרום נזק למכשיר, לרכוש אחר או להוביל לפציעה גופנית.

אזהרה: שימוש בסיכון גבוה


חל על: כל המוצרים

המכשיר לא תוכנן ואף אינו מיועד לשימוש במצבים שבהם כשל מכל סוג שהוא של המכשיר עלול להוביל למוות, לפציעה גופנית קשה או לנזק סביבתי חמור ('שימוש בסיכון גבוה'). אם תבחר להשתמש במכשיר שלך במסגרת שימוש בסיכון גבוה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

זהירות: זכוכית מסך המגע


חל על: Surface, מכשירים ניידים ו- Surface Hub

מסך המגע במכשיר שלך, כמו רוב מסכי המגע, מיוצר מזכוכית. אם המכשיר נופל או מקבל מכה חזרה, הזכוכית עלולה להישבר. כדי להפחית את הסיכון של פגיעה גופנית, יש להימנע מנגיעה במסך במקרה של שבר או סדק ולהחליף את המסך.

מסך מגע שנסדק או נשבר כתוצאה משימוש לקוי או שימוש לרעה במכשיר אינו מכוסה במסגרת האחריות הרגילה של המוצר.

זהירות: בטיחות שמיעה


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, ‏Surface Headphones, ‏Surface Earbuds ומכשירים ניידים

חשיפה תכופה או ממושכת לרעש או לצלילים חזקים בעת שימוש במערכת אוזניות או באוזניות עלולה לגרום לאובדן שמיעה זמני או קבוע. רגישות אישית לרעש גורמת לאובדן שמיעה ולבעיות שמיעה פוטנציאליות שונות. כמו כן, עוצמת הקול שמפיק המכשיר עשויה להשתנות בהתאם לאופי הצליל, להגדרות המכשיר ולסוג מערכת האוזניות או האוזניות שבהן נעשה שימוש. כתוצאה מכך, לא קיימת הגדרת עוצמת קול בודדת שמתאימה לכל אחד או לכל שילוב של צליל, הגדרות וציוד.

לפניך מספר המלצות הגיוניות למזעור של חשיפתך לרעשים או לצלילים חזקים בעת שימוש במערכת אוזניות או באוזניות עם המכשיר שלך:

 • מזער את זמן ההאזנה לצלילים חזקים. כל הצלילים שאתה נחשף אליהם בכל יום מצטברים. בעוצמת קול מרבית, האזנה למוזיקה או לתוכן אחר במכשיר באמצעות מערכת אוזניות או אוזניות עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לשמיעתך תוך 15 דקות. אם אתה נחשף גם לצלילים חזקים אחרים בעוצמת קול גבוהה, הנזק לשמיעתך עלול להתרחש תוך זמן קצן יותר.
 • הגדלת משך הזמן שבו אתה נחשף לצלילים חזקים מגדילה את הסבירות שייגרם נזק לשמיעתך. ככל שהצלילים חזקים יותר, קטן משך הזמן הנדרש כדי לגרום נזק לשמיעתך. 
 • יש להנמיך תמיד את עוצמת הצליל במכשיר לפני שאתה מחבר אליו את מערכת האוזניות או האוזניות. קבע את עוצמת הקול לרמה שתאפשר שמיעה ברורה בסביבה שקטה, לא לעוצמה חזקה יותר.
 • אין להגביר את עוצמת הקול לאחר התחלת ההאזנה. האוזניים יכולות להתרגל במשך הזמן לעוצמת קול גבוהה כך שתישמע רגילה, אך עוצמת קול גבוהה עדיין עלולה לגרום נזק לשמיעתך. 
 • אין להגביר את עוצמת הקול כדי לחסום רעשים חיצוניים. השילוב של רעשים חיצוניים רעש עם הצלילים ממערכת האוזניות או מהאוזניות יכול לגרום נזק לשמיעתך. אוזניות מבודדות או עם סינון רעשים יכולות להפחית את הרעשים החיצוניים כדי שלא תצטרך להגביר את עוצמת הקול. 
 • אם אינך מצליח להבין מישהו בקרבתך שמדבר בעוצמה רגילה, הנמך את עוצמת הקול. צליל שמתגבר על עוצמת דיבור רגילה עלול לגרום נזק לשמיעה שלך. גם עם אוזניות מבודדות או עם סינון רעשים, אתה אמור לשמוע אנשים מדברים בקרבתך.
 • כדי למזער את הפוטנציאל לנזק לשמיעתך, השאר את עוצמת הקול ברמה נמוכה מספיק שתאפשר לך לנהל שיחה עם אנשים בקרבתך.
 • אוזניות ומערכות אוזניות יכולות למשוך אובייקטים מסוכנים, כגון מהדקים ואטבים. הקפד תמיד לבדוק את מערכת האוזניות או את האוזניות לפני השימוש.
 • ייתכן שחל איסור או הגבלה על שימוש במערכת אוזניות או באוזניות בזמן נהיגה באזור שלך; בדוק את החוקים והתקנות המקומיים לקבלת מידע נוסף.

לבסוף, שים לב לתסמיני אובדן שמיעה. מומלץ לעבור בדיקת שמיעה באופן קבוע אצל אודיולוג. יש להפסיק להשתמש במערכת האוזניות או באוזניות עם המכשיר ולעבור בדיקת שמיעה אם:

 • אתה סובל מתסמינים כלשהם של אובדן שמיעה
 • אתה שומע צלצולים באוזניים
 • דיבורך נשמע לך עמום, סתום או שטוח.

אזהרה: חלקים של מכשיר זה הם מגנטיים


חל על: Surface, ‏‏HoloLens, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏עט Surface ותחנות עגינה של Surface

המכשיר כולל חלקים מגנטיים שעשויים למשוך פריטים מתכתיים. כדי לצמצם את פוטנציאל הסיכון מפני ניצוצות שעלולים לגרום נזק למכשיר, לחפצים אחרים ו/או להוביל לפציעה גופנית, יש לוודא שאין חפצים מתכתיים בקרבת אזורי החיבורים החשמליים לפני חיבור המכשירים או מחברי הטעינה.  אין למקם מכשירים עם רגישות מגנטית, כרטיסי אשראי או מדיית אחסון מגנטית בקרבת המכשיר שלך כדי לצמצם את הפוטנציאל להפרעה מגנטית בין המכשיר ומכשירים אחרים שעלולה לגרום להפרעה לפעולתו התקינה של התקן רפואי או להשחתה של נתונים המאוחסנים באופן מגנטי.

אזהרה: יציאות ופתחים


חל על: כל המוצרים

 כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות או לנזק למכשיר Microsoft

 • אל תכניס חפצים למאוורר, לפתחי האוורור, ליצירות, לחריצי רגלית וצירים, למרווחים סביב מקשים או לפתחים אחרים.
 • אל תנסה לנקות יציאה, חריצי רגליות וצירים, מרווחים סביב מקשים או פתחים אחרים באמצעות חפצים חדים (לכלומר, אטבי נייר, מברגים, סכינים יפניות וכו‘).

אזהרה: ניקוי


חל על: כל המוצרים

ניתן לצמצם את הסיכון להתלקחות, להתחשמלות או לנזק למכשיר Microsoft שלך במהלך ניקוי על ידי נקיטת אמצעי זהירות הבאים:

 • נתק את כל הכבלים וכבה את המכשיר לפני ניקויו.
 • נקה רק את החלק החיצוני של המכשיר.
 • נקה את המכשיר באמצעות מטלית יבשה 
 • נגב בעדינות את פני השטח החיצוניים של המאוורר, פתח האוורור או פתחים נוספים כדי להסיר הצטברות של אבק.
 • אל תנסה לנקות מחברים באמצעות טבילתם בנוזלים. נגב בעדינות ויבש באמצעות מטלית נקייה. (לא חל על Microsoft Band)
 • עבור Microsoft Band, נקה ויבש את המחברים לפני הטעינה.

שים לב: תאימות של ספקים חיצוניים


חל על: כל המוצרים

אביזרים של ספקים חיצוניים מסוימים עשויים שלא להיות תואמים למכשיר או עלולים להיות מזויפים, לכן אנו ממליצים לרכוש ולהשתמש במכשירים או באביזרים מקוריים של Microsoft או ברישיון של Microsoft בלבד. שימוש באביזרים, סוללות ומטענים לא תואמים או מזויפים עלול לגרום נזק למכשיר ולהוות סכנת התלקחות, התפוצצות או כשל סוללה שעלולים להוביל לפציעות חמורות, לנזק למכשיר או לסכנות חמורות נוספות.

אזהרה: סביבות שעשויות להיות נפיצות


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, מכשירים ניידים, תחנות עגינה של Surface ומכשירי Azure Kinect

אין לאחסן או להחזיק נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים באותו תא עם המכשיר שלך, חלקיו ו/או אביזריו.

כשאתה באזורים שעלולים להיות נפיצים, כבה את המכשיר ואל תפרק או תתקין מטעני סוללות, מתאמי AC או אביזרים אחרים של המכשיר. בדרך כלל, אך לא תמיד, מוצבים שלטי אזהרה באזורים שבהם האוויר עלול להיות נפיץ והם עשויים לכלול תחנות דלק; אזורים מתחת לסיפון של כלי שיט; מתקנים לאחסון או להעברה של דלק ו/או כימיקלים אחרים; ואזורים שבהם נאספים באוויר כימיקלים דליקים או חלקיקים, כגון חלקיקי אבק או מתכת. באזורים כגון אלה, יכולים להיווצר ניצוצות שעלולים לגרום להתפוצצות או שריפה.

אזהרה: הפרעות בשרירים ובשלד


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, עט Surface ומכשירים ניידים

השימוש בהתקני קלט אלקטרוניים עשוי להיות קשור לפציעות גופניות חמורות או להפרעות. בעת שימוש במחשב, כמו בעת פעילויות רבות אחרות, אתה עשוי לחוות מפעם לפעם אי נוחות בידיים, בזרועות, בכתפיים, בצוואר או בחלקים אחרים של גופך. עם זאת, אם אתה חווה תסמינים כגון אי-נוחות מתמידה או חוזרת, כאב, פעימות, עקצוצים, חוסר תחושה, תחושת צריבה או קשיחות, אל תתעלם מסימני האזהרה האלה. פנה מיד לקבלת ייעוץ רפואי, גם אם התסמינים מתרחשים כשאינך עובד עם המחשב. תסמינים כגון אלה יכולים להיות משויך לפציעות מכאיבות ולפעמים קבועות או להפרעות במערכת העצבים, בשרירים, בגידים או בחלקים אחרים בגופך. 

ההפרעות האלה בשרירים ובשלד (MSD) כוללים את תסמונת מנהרת שורש כף היד, דלקת גידים, דלקת אצבעות ומצבים רפואיים נוספים. בעוד שחוקרים עדיין אינם יכולים לספק תשובות לשאלות רבות אודות הפרעות MSD, קיימת הסכמה כללית שגורמים רבים יכולים להיות מקושרים להתפתחותן, כולל: בריאות כללית, לחץ ואופן ההתמודדות אתו, תנאים רפואיים ופיזיים וכן היציבה של אדם ואופן השימוש שהוא עושה בגופו במהלך עבודה או פעילויות אחרות (כולל שימוש במקלדת או בעכבר). גם פרק הזמן שבו אדם מבצע פעילות יכול להוות גורם.

ניתן לעיין בהנחיות מסוימות שעשויות לעזור לך לעבוד בנוחות רבה יותר עם המכשיר ואף להפחית את הסיכון ללקות בהפרעת MSD בכתובת https://support.microsoft.com וכן https://xbox.com/xboxone/playhealthy (מדריך למשחקי מחשב תוך שמירה על בריאות גופנית). ניתן להוריד מדריך לעבודה בריאה עם מחשב בכתובת http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

אזהרה: מקשי לוח המקשים


חל על: Surface, מקלדת

Microsoft ממליצה לפנות לעזרה מקצועית כדי לתקן או להחליף מקשים שהתנתקו או מקשים חסרים עבור המכשיר שלך. עליך לנקוט במשנה זהירות אם תחליט לבצע תיקונים אלה בעצמך. אין לנסות להחזיר בכוח מקש שהתנתק אל תוך לוח המקשים או להכניס חפצים אל החלל שבין המקשים וכיסוי הלוח. פתיחה ו/או תיקון של המכשיר יכולים לגרום להתחשמלות, לנזק במכשיר, לשריפה, לפציעה גופנית ולסיכונים אחרים. עזרה ומידע מ- Microsoft עבור תיקון המכשיר ושירותים נוספים זמינים בכתובת www.support.microsoft.com.

אזהרה: סיכונים הכרוכים בתיקונים


חל על: כל המוצרים

פתיחה ו/או תיקון של המכשיר יכולים לגרום להתחשמלות, לנזק במכשיר, לשריפה, לפציעה גופנית ולסיכונים אחרים. Microsoft ממליצה לקבל סיוע מקצועי בעת ביצוע תיקונים של המכשיר ולנקוט במשנה זהירות אם אתה מבצע תיקונים בעצמך.

אזהרה: שימוש


חל על: כל המוצרים

כדי להפחית את הסיכון להתלקחות, התחשמלות או נזק למכשיר שלך, אל תחשוף את המכשיר לגשם, שלג או לחות מסוגים אחרים. אל תשתמש במכשיר ליד מים או במקומות רטובים או לחים במיוחד (כגון, ליד מקלחת, אמבטיה, בריכת שחיה או במרתף לח). כדי להבטיח שהמכשיר נותר במצב פעולה מעולה:

 • אין להשתמש במכשיר ליד מקורות חום, מזון, לכלוך רב, אבק, שמן, כימיקלים או בעת חשיפה לאור שמש חזק.
 • אין להניח חפצים על המכשיר.
 • יש להשתמש רק בתוספות/אביזרים שצוינו על-ידי Microsoft.
 • עבור מכשירים עם מאווררים, יציאות או פתחים דומים:
 • אל תכניס חפצים למאוורר, לפתחי האוורור, ליצירות, לחריצי רגלית וצירים, למרווחים סביב מקשים או לפתחים אחרים.
 • יש למנוע הצטברות אבק על המאווררים, פתחי האוורור או פתחים אחרים.
 • אין למקם את המכשיר בחללים צרים או צפופים.
 • אין לייבש את המכשיר באמצעות מייבש שיער, מייבש כביסה, תנור אפיה, מצנם או מיקרוגל. אם המכשיר נרטב, יש לנגב את חלקו החיצוני בעדינות באמצעות מטלית נקייה ויבשה.

שים לב: טיפול


חל על: Surface, ‏‏HoloLens, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, מכשירים ניידים, Microsoft Band ומכשירי Azure Kinect

יש לטפל בזהירות במכשיר Microsoft שברשותך. הוא מיוצר ממתכת, מזכוכית ומפלסטיק וכולל רכיבים אלקטרוניים רגישים. נפילה, שריפה, ניקוב או מעיכה של המכשיר או מגע שלו עם נוזלים עלולים לגרום לו נזק. אם אתה סבור שנגרם נזק למכשיר או לסוללה, הפסק את השימוש במכשיר - המשך השימוש עלול לגרום להתחממות יתר או לפציעה. אין להשתמש במכשיר כשהמסך סדוק, מכיוון שהוא עלול לגרום לפציעה. אם אתה חושש לשרוט את גוף המכשיר, מומלץ להשתמש במארז או כיסוי.

אזהרה: סכנת חנק


חל על: כל המוצרים

הרחק תמיד שקיות פלסטיק מטווח ידם של תינוקות וילדים כדי למנוע סכנת חנק.

אזהרה: סכנת חנק


חל על: כל המוצרים

מכשיר זה עשוי להכיל חלקים קטנים שעלולים להוות סכנת חנק עבור ילדים מתחת לגיל 3. יש להרחיק חלקים קטנים מטווח ידם של ילדים.

אזהרה: יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים


חל על: כל המוצרים

המכשיר שלך והאביזרים שלו אינם צעצועים. אין לאפשר לילדים קטנים לשחק איתם מכיוון שהם עלולים לפגוע בעצמם או באחרים או לגרום נזק למכשיר. יש להרחיק את המכשיר ואת כל חלקיו ואביזריו מטווח ידם של ילדים קטנים.

שים לב: סכנות הקשורות להתחממות


חל על: Surface, ‏Xbox, מכשירים ניידים, תחנות עגינה של Surface, התקנים אחרים שאינם לבישים

המכשיר שלך עלול להתחמם מאוד במהלך שימוש רגיל. הדבר תואם למגבלות הטמפרטורה של Surface לנגישות משתמש, כפי שהן מוגדרות בתקני הבטיחות הבינלאומיים (IEC 60950-1 ו- IEC 62368). עם זאת, מגע עם משטחים חמים למשך פרקי זמן ארוכים עלול לגרום לאי-נוחות או לפציעה. כדי לצמצם את החששות מפני התחממות אפשרית, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

 • ודא שהמכשיר ויחידת אספקת החשמל (PSU) שלו באזור מאווררים היטב בעת שימוש או טעינה. אפשר זרימת אוויר נאותה מתחת וסביב למכשיר ול- PSU שלו.
 • השתמש בהיגיון בריא כדי להימנע ממצבים של מגע בין עורך והמכשיר או ה- PSU שלו בעת הפעלתם או חיבורם למקור מתח. לדוגמה, אין לישון עם המכשיר או ה- PSU או להניח אותם תחת השמיכה או הכרית. כמו כן, יש להימנע ממגע בין גופך והמכשיר כשה- PSU מחובר למקור מתח. יש לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים אם אתה סובל ממצב רפואי שמשפיע על יכולתך לחוש במוקדי חום על פני גופך.
 • אם מתבצע שימוש במכשיר למשך פרקי זמן ארוכים, פני השטח שלו עשויים להפוך לחמים מאוד. בעוד שהמכשיר עשוי שלא להיות חם למגע, מגע ממושך עמו, למשל בעת הנחת המכשיר בחיקך, עלול לגרום לכוויית חום קלה.
 • אם המכשיר מונח על חיקך ואתה חש תחושת התחממות לא נוחה, הסר והנח אותו על משטח עבודה יציב.
 • לעולם אין להניח את המכשיר או את ה- PSU שלו על רהיטים או עת משטחים אחרים שעלולים להינזק כתוצאה מחשיפה לחום, מכיוון שבסיס המכשיר ופני השטח של ה- PSU עלולים להתחמם בעת שימוש רגיל.

שים לב: חששות בנושא התחממות עבור התקנים לבישים


חל על: HoloLens, ‏Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏Microsoft Band, התקנים אחרים שאינם לבישים

המכשיר שלך עלול להתחמם מאוד במהלך שימוש רגיל. הדבר תואם למגבלות הטמפרטורה של Surface לנגישות משתמש, כפי שהן מוגדרות בתקני הבטיחות הבינלאומיים (IEC 60950-1 ו- IEC 62368). כדי לצמצם את החששות מפני התחממות, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

 • יש לנקוט בזהירות בעת הפעלת המכשיר כשהוא מונח על כר, שמיכה או חומר רך אחר שבא במגע עם המכשיר שלך, מכיוון שחומרים כגון אלה עלולים לחסום את פתחי זרימת האוויר ולגרום להתחממות יתר של המכשיר.
 • אם המכשיר מתחמם עד שאתה חש תחושה בלתי נוחה, הסר אותו וצא להפסקה.
 • אם מתבצע שימוש במכשיר למשך פרקי זמן ארוכים, פני השטח שלו עשויים להפוך לחמים מאוד. בעוד שהמכשיר עשוי שלא להיות חם למגע, מגע ממושך עמו עלול לגרום לכוויית חום קלה.
 • לעולם אין להניח את יחידת אספקת החשמל (PSU) עבור המכשיר שלך על רהיטים או עת משטחים אחרים שעלולים להינזק כתוצאה מחשיפה לחום, מכיוון שפני השטח של ה- PSU עלולים להתחמם בעת שימוש רגיל.

זהירות: גירוי בעור (התקנים לבישים)


חל על: HoloLens, ‏Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏Microsoft Band, התקנים אחרים שאינם לבישים

מכשיר זה מיוצר מחומרים שמשמשים בדרך כלל לייצור מכשירים צרכניים אלקטרוניים לבישים. עם זאת, אנשים מסוימים עשויים לפתח גירוי בעור בשל אלרגיות או רגישויות. כדי להפחית את הסיכון של גירוי בעור:

 • יש לנקות את המכשיר באופן קבוע.
 • יש להימנע משימוש בקרמים או במוצרים אחרים תחת חלקים של המכשיר שבאים במגע עם העור.
 • לא ללבוש מעל עור פגוע.
 • היכן שניתן, יש להדק את התקני הכוונון עד להתאמה יציבה, אך לא הדוקה מדי.
 • אם מתגלה גירוי בעור, יש לפסיק את השימוש במכשיר.

אם התסמינים חמורים או נמשכים, יש להתייעץ עם רופא.

זהירות: גירוי בעור (התקנים שאינם לבישים)


חל על: עכבר, מקלדת, עט Surface

מכשיר זה מיוצר מחומרים שמשמשים בדרך כלל לייצור מכשירים צרכניים אלקטרוניים לבישים. עם זאת, אנשים מסוימים עשויים לפתח גירוי בעור בשל אלרגיות או רגישויות. כדי להפחית את הסיכון של גירוי בעור:

 • יש לנקות את המכשיר באופן קבוע.
 • יש להימנע משימוש בקרמים או במוצרים אחרים במקומות שבהם המכשיר עשוי לגעת בעור.
 • השתמש בזהירות אם העור נפצע. 

אם התסמינים חמורים או נמשכים, יש להתייעץ עם רופא.
 

אזהרה: התקפים בשל רגישות לאור


חל על: Surface, Xbox, HoloLens

אנשים מסוימים עלולים להוות התקף בעת חשיפה לאורות מהבהבים או לדפוסים של תמונות נעות או של משחקי וידאו. אפילו אנשים ללא היסטוריה של התקפים או אפילפסיה עלולים לסבול ממצב לא מאובחן שעשוי לגרום ל'התקפים בשל רגישות לאור' בעת צפייה בתמונות נעות או במשחקי וידאו. 

התקפים אלה עשויים להתבטא במגוון תסמינים, כולל סחרחורות, ראיה מטושטשת, עוויתות בעיניים או בפנים, טלטלות או רעידות של הזרועות או הרגליים, חוסר התמצאות, בלבול או אובדן מודעות רגעי. התקפים בשל רגישות לאור גם עשויים לגרום לאובדן הכרה שעלול להוביל לפציעה כתוצאה מנפילה או מפגיעה בחפצים קרובים. אם אתה חווה את אחד מהתסמינים האלה, יש להפסיק לשחק באופן מיידי ולהתייעץ עם רופא. על הורים להשגיח על ילדים ולשאול אותם לגבי התסמינים לעיל – ילדים ובני נוער עשויים לחוות מהתקפים אלה בסבירות גבוהה יותר בהשוואה למבוגרים. ניתן להפחית את הסיכון מהתקפים בשל רגישות לאור באמצעות נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:

 • יש לשבת רחוק יותר ממסך הווידאו.
 • יש לצפות במסך וידאו קטן יותר.
 • יש לשחק בחדר מואר היטב.
 • אין לשחק בעת שאתה מנומנם או עייף.

אם לך או למי מקרוביך יש היסטוריה של התקפים או אפילפסיה, יש להתייעץ עם רופא לפני שאתה מתחיל לשחק.

אזהרה: בטיחות סוללה


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏עט Surface, ‏Microsoft Band

במכשיר שלך נעשה שימוש בסוללות חד פעמיות או נטענות. שימוש לא תקין או שימוש לקוי בסוללות חד פעמיות או נטענות עלול לגרום לפציעה, למוות, לנזק לרכוש ואף לגרום נזק למכשיר או לאביזריו כתוצאה מדליפה של נוזל סוללות, שריפה, התחממות יתר או התפוצצות.

נוזל סוללות הוא חומר מאכל ועלול להיות רעיל. הוא עלול לגרום לכוויות ואף מזיק או קטלני במקרה של בליעה.

כדי להפחית את הסיכון לפציעה בעת שימוש בסוללות חד פעמיות או נטענת:

 • יש להרחיק סוללות מטווח ידם של ילדים.
 • טען סוללות נטענות רק באמצעות המטען שסופק עם המכשיר שלך. שימוש בשיטת טעינה לא תקינה עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ
 • יש להוציא באופן מיידי סוללות ישנות, חלשות או שחוקות מהמכשיר שלך. יש למחזר או להשליך סוללות ישנות, חלשות או שחוקות בהתאם לחוקים או תקנות מקומיים, אזוריים או לאומיים.
 • יש להוציא את הסוללות מהמכשיר לפני אחסונו למשך פרק זמן ארוך. 
 • יש להימנע ממגע עם נוזל הסוללות. אם סוללה דולפת:
  • הימנע ממגע בין נוזל הסוללות ועורך, עיניך, בגדיך או משטחים אחרים. אם נוזל הסוללות בא במגע עם עורך, עיניך או בגדיך, יש לשטוף מיד את האזור הנגוע במים וליצור קשר עם רופא או מרפאה, בהתאם לצורך.
  • יש להוציא את הסוללות בזהירות על ידי ביצוע במהופך של הוראות התקנת הסוללות שסופקו עם המכשיר.
  • לפני הכנסת סוללות חדשות, יש לנקות באופן יסודי את תא הסוללות באמצעות מטלית יבשה או לפעול בהתאם להמלצות יצרן הסוללות לגבי ניקוי.
 • אנו ממליצים להשתמש בסוללות שמאושרות על ידי Microsoft.  החלף את הסוללות החד פעמיות או הנטענות שסופקו עם המכשיר בסוללות מאותו סוג ובאותו דירוג. 
 • אין לפרק, למעוך, לרסק, לפתוח, לנקב, לגרוס, לקצר את המגעים או המעגלים החיצוניים, לחשוף לטמפרטורות גבוהות מ-40 מעלות צלזיוס (104 מעלות פרנהייט) או להשליך את הסוללות לאש או למים. 
 • אין להשתמש בשילוב של סוללות חדשות וישנות או בסוללות מסוגים שונים (לדוגמה, סוללות מסוג Carbon-Zinc וסוללות אלקליין). 
 • יש למנוע מגע בין חפצים מתכתיים ובין מגעי הסוללות במכשיר; הם יכולים להתחמם ולגרום לכוויות. 
 • אין לאחסן או לשאת סוללות עם חפצים מתכתיים אחרים. 
 • אין להשאיר מכשיר שמופעל באמצעות סוללות תחת אור שמש ישיר למשך פרקי זמן ממושכים. 
 • אין לטבול סוללות במים או להרטיב אותן. 
 • אם סוללה נרטבה, אין להשתמש בה.  אין לנסות לייבש את סוללה באמצעות מייבש שיער, מייבש כביסה, תנור אפיה או מיקרוגל. 
 • אין לחבר סוללות ישירות לשקע חשמל או לשקע המצת ברכב. 
 • אין להכות על סוללות, להשליכן, לדרוך עליהן או לחשוף אותן לחבלות פיזיות קשות. 
 • אין לשנות או להנדס מחדש סוללה, לנסות להכניס חפצים זרים אל תוך הסוללה, להטביל או לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים, לחשוף אותה לאש, לפיצוץ או לסיכונים אחרים.
 • אין לטעון מחדש סוללות בסמיכות לאש או בתנאי חום גבוה.
 • השלכת המכשיר או הסוללה שלו, במיוחד על משטח קשיח, עלולה לגרום נזק למכשיר ולסוללה שלו. אם אתה סבור שהמכשיר ניזוק, אנו ממליצים לקבל עזרה מקצועית כדי לבדוק אותו.
 • לעולם אין להשתמש בסוללה פגומה. אם הסוללה נראית שרוטה או סדוקה, יש להוציא אותה באופן מיידי ממקומה ולהשליכה כהלכה.  שימוש בסוללה פגומה עלול לגרום לקצר חשמלי, להתחממות יתר ולכשל של רכיבים אחרים.

אזהרה: בטיחות סוללות בתא כפתור/תא מטבע


חל על: מקלדת ועט Surface

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לבלוע את הסוללה. סכנת צריבה כימית.

מוצר זה מכיל סוללות כפתור/מטבע. במקרה של בליעה, סוללת תא כפתור/מטבע עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות ולחירור רקמות רכות תוך שעתיים בלבד ואף להוביל לפציעות גופניות חמורות או למוות.

יש להרחיק תמיד סוללות חדשות ומשומשות מטווח ידם של תינוקות וילדים. אם תא הסוללה במכשיר שלך אינו נסגר באופן מאובטח, יש להפסיק להשתמש במכשיר ולהרחיקו מטווח ידם של תינוקות וילדים. אם אתה סבור שתינוק או ילד בלע או הניח סוללת תא כפתור/מטבע במקום כלשהו בתוך איבר כלשהו בגופו או גופה, יש לפנות באופן מיידי לטיפול רפואי. יש לסלק סוללות תא מטבע/כפתור באופן מיידי על ידי צוות רפואי מוסמך כדי למזער את הסיכון לפציעה גופנית חמורה או למוות.

אזהרה: החלפת סוללה ותיקון התקנים (סוללות להחלפה של משתמשים)


חל על: Xbox, עכבר, לוח מקשים, עט Surface, מכשירים ניידים

ניתן להחליף סוללות במכשירים שמאפשרים החלפת סוללה באמצעות פתיחת בית הסוללה וביצוע הוראות החלפת הסוללה שבמדריך להתחלה מהירה. Microsoft ממליצה לבצע את כל התיקונים האחרים באמצעות גורמים מקצועיים ולנקוט משנה זהירות, אם אתה מחליט לבצע תיקונים אלה בעצמך. פתיחה ו/או תיקון של המכשיר יכולים לגרום להתחשמלות, לנזק במכשיר, לשריפה, לפציעה גופנית ולסיכונים אחרים.

אזהרה: בטיחות סוללה (סוללות הניתנות להחלפה ללא משתמשים)


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, ‏Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏Microsoft Band, מכשירים הכוללים סוללות ניתנות להחלפה ללא משתמשים

שימוש לא תקין בסוללה של המכשיר עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. אין לחמם, לפתוח, לנקב, להשחית או להשליך את המכשיר או את הסוללה לאש. אין להשאיר את המכשיר או לטעון אותו למשך פרקי זמן ממושכים תחת אור שמש ישיר. הדבר עלול לגרום נזק או המסה של הסוללה.

Microsoft ממליצה לבצע את כל התיקונים האחרים באמצעות גורמים מקצועיים ולנקוט משנה זהירות, אם אתה מחליט לבצע תיקונים אלה בעצמך. פתיחה ו/או תיקון של המכשיר יכולים לגרום להתחשמלות, לנזק במכשיר, לשריפה, לפציעה גופנית ולסיכונים אחרים. עזרה ומידע מ- Microsoft עבור תיקון המכשיר ושירותים נוספים זמינים בכתובת www.support.microsoft.com.

אזהרה: היה מודע לסביבתך


חל על: Surface, ‏‏HoloLens, ‏Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, מכשירים ניידים

כדי להפחית את הסיכון הפוטנציאלי לפציעה או מוות בשל הסחי דעת, אין להשתמש במכשיר במהלך נהיגה, הפעלת מכונות, רכיבה על אופניים, הליכה או בעת ביצוע פעילויות אחרות שמחייבות את תשומת לבך המלאה. שימוש במכשירך בלבד או עם מערכת האוזניות או האוזניות (גם אם השימוש מתבצע באוזן אחת בלבד) בעת נהיגה ברכב או רכיבה על אופניים אינו מומלץ ויתכן שאף אסור בקהילתך.

יש לדאוג תמיד שעוצמת הקול של מערכת האוזניות או האוזניות נמוכה מספיק כדי שתוכל לשמוע אנשים מדברים, צלילים שעשויים להתריע מפני מצבים מסוכנים וכדי להגן טוב יותר על שמיעתך. קרא את החוק ואת התקנות לגבי שימוש במכשירים ניידים בעת נהיגה או רכיבה החלים על קהילתך וציית להם.  המלצות הגיוניות נוספות לצמצום הסיכונים הקשורים להסיח דעת כוללות:

 • לעולם אין להקליד או לקרוא הודעות טקסט או דואר אלקטרוני. 
 • לעולם לא להזין מידע ניווט.
 • לעולם לא לגלוש באינטרנט או לבצע משימות אחרות שמסיחות את תשומת לבך.

זהירות: ניווט


חל על: Surface, מכשירים ניידים

פונקציות הניווט ושירותי המיקום במכשיר שלך מסתמכים על שירותי נתונים שכפופים לשינוי ועשויים לא להיות זמינים בכל האזורים או בכל התנאים.  כתוצאה מכך, המפה והפונקציות מבוססות המיקום במכשיר עשויות להיות לא זמינות, בלתי מדויקות או בלתי שלמות. יש להפעיל תמיד שיקול דעת בעת ביצוע ניווט, להשוות בין המידע המסופק על ידי פונקציות הניווט ובין מה שאתה רואה בסביבתך ולבדוק תנאי דרך קיימים ותמרורים כדי לזהות אי התאמות.

אזהרה: הימנעות מכרית אוויר


חל על: Surface, מכשירים ניידים

אין להניח את המכשיר או חפצים אחרים על כרית האוויר או בקרבתה בכלי רכב שמצוידים בכריות אוויר. חפצים שמונחים על כרית האוויר או בקרבתה עלולים לגרום לפציעות גופניות חמורות או למוות במקרה של הפעלת כרית האוויר.

אזהרה: חשיפה לתדרי רדיו (RF)


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏עט Surface, ‏Microsoft Band

מכשירים שכוללים משדרי Wi-Fi ו- ®‏Bluetooth‏ תוכננו, יוצרו ונבדקו כדי לעמוד בהנחיות לגבי חשיפה לתדרי רדיו RF ושיעורי ספיגה מסוימים של רשות התקשורת הפדרלית (FCC), ‏Industry Canada והאיחוד האירופי.

כדי לוודא שהחשיפה שלך לאנרגיית RF שנוצרת על-ידי משדרי ה- Wi-Fi וה- Bluetooth אינה חורגת ממגבלות החשיפה שצוינו על-ידי אותן הנחיות, סובב את המכשירים כך שצדו של הצג אינו נוגע ישירות בגופך (כלומר, מיקום צדו של הצג כשהוא פונה כלפיי מטה על הברכיים או חלק גופך העליון.

ניתן למצוא מידע נוסף אודות בטיחות RF באתר FCC בכתובת http://www.fcc.gov/oet/rfsafety ובאתר התעשייה של קנדה בכתובת http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

אזהרה: מכשירים אלחוטיים במטוסים


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, עט Surface, ‏מכשירים ניידים

לפני העלייה למטוס או בעת אריזת מכשיר אלחוטי במטען שייבדק, יש להוציא את הסוללות מהמכשיר האלחוטי (אם ניתן לעשות זאת) או לכבות אותו (אם הוא כולל מתג כיבוי/הפעלה). יש להקשיב להוראות לפני הטיסה שמסבירות אם אתה יכול להשתמש במכשיר במהלך הטיסה. שימוש במכשירים אלחוטיים במהלך טיסה הוא בהתאם לשיקול דעתה של חברת התעופה.

אזהרה: התקנים רפואיים אישיים


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏עט Surface, ‏Microsoft Band

פליטות תדרי רדיו ושדות מגנטיים מציוד אלקטרוני יכולות להשפיע באופן שלילי עם פעולתו של ציוד אלקטרוני אחר ולגרום לו לפעול באופן לקוי. למרות שהמכשיר שלך תוכנן, נבדק ויוצר תוך ציות לתקנות שמפקחות על פליטות תדרי רדיו, במדינות כגון ארצות הברית, קנדה, האיחוד האירופי ויפן, המשדרים האלחוטיים והמעגלים החשמליים במכשיר עשויים לגרום להפרעה בלתי מכוונת לציוד אלקטרוני אחר.

אנשים עם קוצבי לב צריכים לנקוט תמיד באמצעי הזהירות הבאים:

 • אגודת הלב האמריקאית ממליצה לשמור על מרחק מזערי של 15 ס"מ (6 אינץ') ממכשיר אלחוטי כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולתו של קוצב הלב.
 • אם אתה משתמש במכשיר הנייד שלך עם כיסוי, השתמש באחד שאינו מכיל חלקים מתכתיים.
 • אין לשאת את המכשיר הנייד בכיס החזה.
 • אם יש לך סיבה לחשוד שקיימת הפרעה, יש לכבות מיד את המכשיר שלך.

אם אתה משתמש בהתקן רפואי אחר מלבד קוצב לב, התייעץ עם יצרן המכשיר או עם הרופא שלך כדי לקבל מידע והוראות אודות השימוש במכשירים אלקטרוניים אחרים בסמיכות למכשיר שלך.

אזהרה: הפרעות תדרי רדיו


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏Surface Pen, ‏מכשירים ניידים

למרות שהמכשיר שלך עבר בדיקות בטיחות ותאימות, הוא כולל רדיו שעלול להשפיע בנסיבות מסוימות על ציוד אלקטרוני אחר או על מכשירים רפואיים (כגון קוצבי לב) ולגרום להם לפעול באופן לקוי שעלול להוביל לפציעה אפשרית או למוות.

 • כבה את המכשיר שלך בכל מקום שבו אתה מתבקש לעשות זאת.
 • בצע את כל הוראות צוות האוויר כשאתה במטוס. כבה את המכשיר שלך ו/או הפעל מצב טיסה, בהתאם להנחיות צוות האוויר, כולל עבור כל המכשירים האלחוטיים האחרים שארזת. שאל את צוות האוויר לגבי שימוש במכשיר שלך במהלך הטיסה.
 • מלא אחר כל כללי המתקן ופעל בהתאם להוראות שפורסמו באזורים שבהם אסור להשתמש ברשת סלולארית או אלחוטית.

אזהרה: בטיחות אספקת חשמל AC


חל על: Surface, ‏HoloLens, מכשירים ניידים, תחנות עגינה של Surface, מכשירים בעלי ספקי חשמל חיצוניים

יש להשתמש תמיד במתח AC מתאים עבור המכשיר שלך. אי נקיטת אמצעי הזהירות הבאים עלולה להוביל לפציעה גופנית חמורה או למוות כתוצאה מהתחשמלות או שריפה או עשויה לגרום נזק למכשיר. 

כדי לבחור את מקור המתח המתאים עבור המכשיר:

 • אנחנו ממליצים להשתמש ביחידות אספקת חשמל (PSU) מקוריות של Microsoft וכבלי חשמל מסוג AC. המכשיר שלך כולל PSU מקורית של Microsoft. כמו כן, ניתן לרכוש PSU מקורית של Microsoft ממשווק מורשה של Microsoft וכן בכתובת https://store.microsoft.com/devices.
 • יש להשתמש בחיבור חשמל AC בלבד, כפי שמסופק דרך שקע חשמל רגיל בקיר. אין להשתמש במקורות חשמל לא רגילים, כגון גנרטורים או ממירי מתח, גם אם נראה שרמות המתח והזרם תואמות. 
 • יש לוודא ששקעי החשמל שלך מספקים את עוצמת המתח המצוינת על ה- PSU (מבחינת מתח [V] ותדר [Hz]). אם אינך בטוח מהי עוצמת המתח בביתך, יש להיוועץ עם חשמלאי מוסמך. 
 • לא להעמיס על שקע החשמל בקיר, על הכבל המאריך, על מפצל השקעים או על שקעי חשמל אחרים. ודא שהדירוג שלהם מאפשר להם להתמודד עם הזרם הכולל (באמפר [A]) המצוין על המכשיר שלך (כפי שמצוין על ה- PSU) ועם הזרם של כל מכשיר אחר שמחובר לאותו מעגל חשמלי. 
 • עבור מכשירים שכוללים פיני תקע מתקפלים לצורך אחסון, יש לוודא שהפינים פתוחים במלואם לפני חיבור ספק הכוח של המכשיר לשקע החשמל.
 • עבור מכשירים שכוללים כבלי חשמל עם פינים מתפרקים וספק כוח אוניברסלי, יש לוודא שהפינים מורכבים בתצורתם הנכונה עבור שקע החשמל ומעוגנים כראוי לספק המתח לפני חיבורו של ספק המתח לשקע החשמל.

זהירות: בטיחות כבלים וכבלי חשמל


חל על: Surface, ‏Xbox, ‏HoloLens, עכבר, מקלדת, Surface Headphones, ‏Surface Earbuds, ‏Microsoft Band, מכשירי Azure Kinect

כבלים וכבלי חשמל חשופים של המכשיר מהווים סיכון פוטנציאלי למעידה.  יש לוודא שכל הכבלים וכבלי החשמל מסודרים כדי שאנשים וחיות מחמד לא ימעדו או יתקלו בהם בטעות. אין לאפשר לילדים לשחק עם הכבלים וכבלי החשמל. כדי למנוע נזק לכבלים ולכבלי החשמל:

 • הגן על כבלי החשמל ומנע דריכה או מעיכה שלהם.
 • הגן על כבלי החשמל ואל תאפשר מעיכה או כיפופים חדים, במיוחד בנקודות שבהן הם מתחברים לשקע החשמל, לספק הכוח ולמכשיר.
 • אין לקלוע, לקשור, לכופף בחדות, למתוח או לפגוע באופן כלשהו בכבלי החשמל. אין לכרוך את כבל החשמל באופן הדוק מדי, במיוחד סביב מתאם הזרם. במקום זאת, כרוך אותו בסיבובים רפויים במקום בזוויות הדוקות.
 • בעת מיקום המכשיר או PSU, ודא שהכבלים לא מכופפים בצורה חדה ושהמחברים אינם לחוצים כנגד קיר או משטח קשיח. 
 • אין לחשוף את כבלי החשמל למקורות חום.
 • אין לאפשר לחיות מחמד או לילדים לנשוך או ללעוס את כבלי החשמל.
 • בעת ניתוק כבל החשמל, משוך אותו תוך החזקת התקע – אין למשוך את גוף הכבל.
 • בדוק את שלמות כבל החשמל וכבלים אחרים באופן קבוע. אם כבל החשמל או כבל אחר מתחמם, נשחק, נסדק או ניזוק בדרך כלשהי, הפסק את השימוש בו באופן מיידי. אנו ממליצים להחליף את כבל החשמל או כבל אחר פגום בכבל חשמל או כבל אחר חלופי מקורי של Microsoft.
 • נתק את כבל הטעינה או חוט הטעינה במהלך סופות ברקים או כאשר הוא אינו בשימוש למשך תקופות ארוכות.

אזהרה: מחבר DC של יחידת אספקת חשמל (PSU)


חל על: Surface

יש להימנע ממגע ממושך בין העור למחבר ה- DC כאשר יחידת אספקת החשמל (PSU) שלך מחוברת לרשת החשמל, מכיוון שהדבר עשוי לגרום לאי נוחות או לפציעה. יש להימנע משכיבה או מישיבה על מחבר ה- DC.

אין לחשוף את המחבר לנוזלים, זיעה, לכלוך או מזהמים אחרים. שימוש במחבר מזוהם עלול להוביל להתחממות שעשויה לגרום אי-נוחות או פציעה. יש להספיק את השימוש במחבר באופן מיידי. נתק את המחבר ה- DC מהמכשיר. יבש ונגב באמצעות מטלית נקייה.

אם תגלה נזק כלשהו באחד מחלקי המטען או הכבל, הפסק את השימוש בהם וצור עמנו קשר לקבלת אפשרויות תמיכה.

אזהרה: דרישות שימוש.


חל על: HoloLens

 מרחק interpupillary (מדידת עיניים של המרחק בין שני התלמידים) בין 51 ל- 74 נדרש כדי להציג הולוגרמות כראוי ובנוחות באמצעות HoloLens. טווח זה כולל את רוב המבוגרים והילדים בני 13 ומעלה.  HoloLens אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים מתחת לגיל 13.

אזהרה: הפרעות ראייה קיימות


חל על: HoloLens, Windows mixed reality

להצגת תוכן תלת-ממדי סטריאוסקופי נדרשת ראייה טובה בשתי העיניים. אם אינך מצליח לצפות בתוכן תלת-ממדי בצורה ברורה ונוחה, מומלץ לשקול להתייעץ עם רופא עיניים. ניתן לחבוש את HoloLens מעל מרבית סוגי המשקפיים ואף להשתמש במכשיר עם עדשות מגע. אם אתה סובל מליקוי ראייה קיים, יש ליצור להתייעץ עם רופא לפני השימוש ב- HoloLens. אחוז קטן של אנשים סובלים מליקוי ראייה שעלול להחמיר בעת שימוש ב- HoloLens.

זהירות: שימוש נוח במציאות משולבת


חל על: HoloLens, Windows mixed reality

אנשים מסוימים עשויים לחוש אי-נוחות כגון בחילה, סחרחורת, בלבול, כאב ראש, עייפות, כאב עיניים או יובש בעיניים בעת השימוש במציאות מדומה או משולבת, במיוחד בתקופת ההסתגלות לשימוש. אם התסמינים מחמירים או נמשכים, יש להתייעץ עם רופא.

סחרחורת ותסמינים קשורים עשויים להופיע כאשר אין התאמה בין מה שאתה רואה ומה שהגוף שלך תופש. אם יש לך נטייה לסחרחורות או למיגרנות, או אם יש לך הפרעה של האוזן הפנימית או מצב רפואי אחר, אתה נתון בסיכון מוגבר לאי-נוחות.

אין כל מידע על כך שצפייה בתלת ממד או במציאות משולבת מזיקה להתפתחות הראיה או גורמת להפרעות ראייה. אם אינך מסוגל לצפות בתוכן תלת-ממדי בנוחות, מומלץ להתייעץ עם רופא עיניים, מכיוון שייתכן שאתה סובל ממצב קיים של ליקוי ראייה.

מצבים מסוימים עשויים להגביר את הסיכון לאי-נוחות. לדוגמה:

 • משתמש חדש - התסמינים נוטים להצטמצם לאחר שמתרגלים לשימוש במציאות מעורבבת או וירטואלית.
 • ההתקנים עשויים לפעול בצורה המיטבית אצל משתמשים שהמרחק בין האישונים שלהם (IPD) נמצא בטווח מסוים. IPD הוא המרחק בין מרכזי האישונים של שתי העיניים. משתמשים שה- IPD שלהם חורג מהטווח האופטימלי לשימוש במכשיר עשויים לחוש אי-נוחות.
 • סוגים מסוימים של תוכן, במיוחד משחקים או סרטים שגורמים לך לתחושת תנועה בחלל או התבוננות מלמעלה, או אינטראקציות שכוללות מעקב אחר עצמים נעים.
 • שימוש במכשיר שלך לפרקי זמן ממושכים ללא הפסקה.

להפחתת הסיכון של אי-נוחות:

 • התחל לאט והקפד שההפעלות הראשונות יהיו קצרות. אצל רוב האנשים, אי-הנוחות הולכת וקטנה במהלך ההפעלות הראשונות.
 • צא להפסקות מעת לעת ועצור לנוח אם אתה חש אי-נוחות. התזמון ואורך ההפסקות משתנים לפי המשתמש במסוים והאופן שבו הוא משתמש במכשיר שלו.

אם אתה חש אי-נוחות, הפסק להשתמש במכשיר שלך ונוח עד שתחוש טוב יותר. ישיבה ללא תנועה בסביבה מוארת היטב עשויה לזרז את ההתאוששות ממצב של אובדן כושר התמצאות. אם אתה מרגיש שאיבדת את כושר ההתמצאות, הימנע מפעילויות שמצריכות שיווי משקל, תיאום בין פעולות או יכולות אחרות, עד שתתאושש. ציין לעצמך את סוג התוכן שבו צפית והיבטים אחרים של המצב שבו הופיעה אי-הנוחות, כדי שתוכל לבצע התאמות או להקל על החווייה בפעם הבאה. זמן ההסתגלות הנדרש משתנה מאדם לאדם. שקול לצאת להפסקות ארוכות יותר או תכופות יותר.

הודעות: להצגת תוכן תלת-ממדי בצורה נוחה יותר


חל על: HoloLens, Windows mixed reality

להצגת תוכן תלת-ממדי סטריאוסקופי נדרשת ראייה טובה בשתי העיניים. אם יש לך הפרעה הקשורה לראייה בשתי העיניים, כגון פזילה או עין עצלה, ייתכן שלא תוכל לצפות בתוכן תלת-ממדי בצורה נוחה. אחוז קטן מהאוכלוסייה סובל מהפרעה קיימת הקשורה לראייה בשתי העיניים; ייתכן שאנשים אלה לא יהיו מודעים להפרעה זו עד שינסו לצפות בתוכן בתלת-ממד. שקול להתייעץ עם רופא עיניים אם אינך מצליח לצפות בתוכן תלת-ממדי בצורה ברורה ונוחה.

אזהרה: שימוש בסביבה בטוחה


חל על: Windows Mixed Reality

השימוש במכשיר עשוי להסיח את דעתך ולמנוע ממך לראות את סביבתך. משקפי התצוגה המלאה של Windows Mixed Reality עשויים לחסום את ראייתך לחלוטין, ותוכן מסוים שנראה רחוק עדיין ימנע ממך לראות עצמים פיזיים סמוכים.

השתמש רק במקום בטוח שמתאים לפעילויותיך. הימנע מסיכונים הגורמים למעידה, מדרגות, תקרות נמוכות, חפצים שבירים או חפצים יקרי-ערך שעשויים להיפגם, וכן ממצבים שבהם אנשים או פריטים אחרים עשויים להופיע באופן בלתי צפוי. אל תשתמש במכשיר כשעליך לצפות בסביבתך וכשנדרשת ממך תשומת לב לצורך בטיחותך.

עליך להקפיד על כל הגדרות ההתקנה של Windows Mixed Reality, לרבות שימוש במשקפיים ליצירת גבול. הגדרות המחשב שלך וחלק מהאפליקציות או החוויות שלך עלולות לגרום לעיכובים או לשגיאות בהצגת הגבול. עליך להיזהר תמיד ולהיות מודע לסביבתך, גם אם יצרת גבול.

הודעות: שימוש ב‘גבולות‘


חל על: HoloLens, Windows mixed reality

ניתן להשתמש בתכונות במכשיר שלך, כשהן זמינות ומוגדרות כהלכה, כדי להגדיר גבולות שעוזרות לך להימנע ממכשולים ולסייע בניהול הסביבות שלך.

אזהרה: פעל בהתאם להנחיות והוראות השימוש


חל על: HoloLens, Windows mixed reality

בצע את כל הוראות והנחיות ההתקנה והשימוש שסופקו עם המכשיר שלך, האביזרים שלו והמפרסם של כל אפליקציית תוכנה או תוכן דו או תלת-ממדי או ניסיון (“תוכן“).

כשל בהתקנה, בשימוש ובטיפול בהתקן עלול להגביר את הסיכון לפציעה חמורה, מוות, נזק לרכוש או נזק למכשיר שלך ולאביזרים הקשורים אליו.

אזהרה: שיתוף מכשירים


חל על: Xbox, ‏Windows Mixed Reality

אם תאפשר לאדם אחר להשתמש בהתקן, ודא שהוא מבין את המידע המתייחס לבריאות ובטיחות הכלול במדריך זה, וכן את כל הוראות הבטיחות או השימוש הנוספות של ספקי ההתקן והתוכן. כל אדם שמשתמש במכשיר נדרש להשלים את הליכי ההגדרה/ההתמצאות כדי להכיר את המערכת.

אזהרה: סיכון אפליקציה


חל על: מכשירי Azure Kincet

האזהרות במדריך זה מתייחסות לחומרה ולתוכנה שלה בסביבה עצמאית. ייתכן שאחת או יותר מהאזהרות במדריך זה לא יחולו או שאינן מתאימות או מלאות עבור סכנות או סיכונים אחרים שמשויכים לאפליקציה שלך. אתה אחראי באופן בלעדי לקבוע מהן האזהרות שנחוצות עבור האפליקציה שלך, תוכנן של אזהרות אלה והאופן שבו הן מועברות למשתמשים.

אזהרה: טיפול והכנת האתר


חל על: Surface Hub

כדי להפחית את הסיכון לפציעה עקב הגודל ומשקלו של המכשיר וחשיבות העמדתו במצב זקוף וישר:

 • לפני הזזת המכשיר למקום שבו הוא יותקן, בדוק את סביבת ההתקנה כדי לקבוע כיצד להעביר אותו בבטחה למיקום שבו הוא יוצא מהאריזה ויותקן.
 • פירוק האריזה וההתקנה צריכים להתבצע תמיד על ידי שני אנשים לפחות.
 • לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, יש להתקינו באופן מיידי, לכן יש למקם את מערכת ההתקנה לפני הוצאת המכשיר מהאריזה. אם המכשיר מותקן על מעמד עם גלגלים, יש לנעול את הגלגלים או לחסום את תנועתם לפני הוצאת המכשיר מהאריזה.
 • כדי למנוע את סיכוני מעידה, יש לוודא שאזור ההרכבה נקי מחומרי אריזה.

אזהרה: עצם כבד


חל על: Surface Hub

המכשיר שלך כבד מאוד. כדי להפחית את הסיכון של פציעות, מוות או נזק למכשיר שקשורים להרמה, אנו ממליצים לבצע הרמה של המכשיר על ידי שני אנשים לפחות. חשוב להשתמש בתנוחת הרמה נכונה בעת הרמה ו/או הזזה של המכשיר.

אזהרה: הרמה ארגונומית


חל על: Surface Hub

כדי להפחית את הסיכון של פציעות, מוות או נזק למכשיר שקשורים להרמה, יש ליישם נהלי הרמה ארגונומית נכונים, כולל אך לא מוגבל ל:

 • תכנון מראש. עליך לוודא שצוות ההרמה מסכים לתוכנית.
 • עליך לקבוע אם באפשרותך להרים את היחידה. האם ההרמה כבדה מדי או לא נוחה?
 • החלט אם אתה זקוק לעזרה בהרמת המכשיר.
 • בדוק את הסביבה וודא שאין מכשולים או משטחים חלקלקים.
 • הרם באמצעות הרגליים, לא הגב.
 • כופף את ברכיך ושמור על גב ישר.
 • ודא שהיחידה קרובה לגופך.
 • מרכז את גופך מעל היחידה. פסק את רגליך כך שכפות רגליך יהיו ברוחב הכתפיים שלך.
 • הנף מעלה בצורה חלקה.
 • שמור על פלג הגוף העליון ישר; אל תסובב את גופך במהלך ההרמה או כשאתה תומך ביחידה לאחר הרמתה.
 • הנח את המכשיר על המעמד או על מתלה הקיר בעדינות ובזהירות כשגבך ישיר – אין לשחרר את המכשיר לפני שהוא ממוקם בבטחה במקומו.

אזהרה: התקנה נכונה


חל על: Surface Hub

כדי למנוע סיכונים שמשויכים להתקנה בלתי נאותה של המכשיר, על ההתקנה להתבצע על ידי אנשים שקראו והבינו את הוראות ההתקנה לפני תחילת העבודה. אם אין לך את הציוד או המומחיות הדרושים או אם אינך בטוח שמשטח ההרכבה יכול לתמוך כראוי במכשיר, פנה למתקין מקצועי.

אזהרה: הרכבה נכונה של המעמד


חל על: Surface Hub

המכשיר שלך כבד והוא מותקן על מעמד או מתלה תוך שימוש בארבע תושבות התקנה. כדי להפחית את הסיכון של פציעות, מוות או נזק למכשיר:

 • בצע את כל ההוראות שסופקו על ידי יצרן המעמד.
 • ודא שהמעמד ושיטת ההתקנה המוצעת יתמכו במשקל המכשיר שלך.
 • השתמש רק ברכיבי ההתקנה שסופקו עם המעמד.
 • ודא שכל הברגים מהודקים באופן מאובטח, בהתאם להוראות יצרן המעמד.
 • אל תשחרר את המכשיר עד שאתה בטוח שהווים העליונים והתחתונים של שתי תושבות התלייה מעוגנות באופן מאובטח למסילות התלייה התחתונות והעליונות.
   

אזהרה: הרכבה נכונה של מתלה קיר


חל על: Surface Hub

המכשיר שלך כבד. כדי להפחית את הסיכון של פציעות, מוות או נזק למכשיר:

 • בצע את כל ההוראות שסופקו על ידי יצרן מתלה הקיר.
 • ודא שהקיר/חומרי הקיר ושיטת התלייה המוצעת יתמכו במשקל המכשיר שלך.
 • רכוש את הרכיבים ומערכת התלייה המומלצים עבור המכשיר שלך והשתמש בהם בהתאם למבנה/חומרי הקיר.
 • ודא שכל הברגים מהודקים באופן מאובטח, בהתאם להוראות יצרן מתלה הקיר.
 • המכשיר שלך תוכנן להתקנה על קיר או עמוד בטון. ייתכן שיידרשו חיזוקים נוספים עבור קירות גבס, פלסטיק, פלדה ועץ, כמו גם עבור עמודים ו/או זיזים לפני תחילת ביצוע ההתקנה.
 • אין לשחרר את המכשיר עד שאתה בטוח שהוא מאובטח באופן מלא ובהתאם להוראות המצורפות עבור פתרון ההתקנה שנבחר.

אזהרה: סיכונים בלתי נראים שמשויכים לקירות או למשטחי התקנה אחרים


חל על: Surface Hub

קירות ומשטחי התקנה אחרים עשויים להכיל קווי חשמל, קווי גז ומפגעים ומכשולים אחרים שאינם נראים. חיתוך או קידוח של סיכון בלתי נראה עלול להוביל לפציעה גופנית חמורה ואף למוות.

המתקין אחראי באופן בלעדי על איתור סיכונים בלתי נראים לפני ביצוע ההתקנה כדי להימנע מסיכונים אלה במהלכה. יש לבצע הערכה של סביבת ההתקנה ולוודא תמיד שלא קיימים סיכונים בלתי נראים בקירות או במשטי התקנה אחרים לפני ביצוע קידוחים ו/או חיתוכים.

אזהרה: סכנת התהפכות


חל על: Surface Hub

כדי למנוע את סיכון לפציעה, מוות או נזק למכשיר למעמד התלייה של המכשיר בעת הזזתו:

 • יש השתמש במעמד שתואם למכשיר שלך בלבד.
 • בצע את כל ההוראות שסופקו על-ידי יצרן המעמד לגבי הזזה או מיקום מחדש של מעמד לתליית מכשיר.
 • אין לתלות או למקם רכיבים כבדים על המכשיר או על המעמד.
 • נתק את כבל החשמל ואת הכבלים האחרים לפי הצורך לפני הזזת המעמד לתליית המכשיר.
 • יש לפעול בזהירות ולנוע באיטיות בעת הזזת המעמת לתליית המכשיר. בצע את הוראות יצרן המעמד לגבי הזזה או מיקום מחדש של המעמד.
 • יש לפעול בזהירות בעת שינוע המתלה לתליית המכשיר במעלה או במורד רמפה. לעולם אין להשאיר את המעמד לתליית מכשיר ללא השגחה כשהוא על רמפה או בסמוך אליה. 
 • הזזת המעמד לתליית מכשיר צריכה להתבצע על ידי מבוגרים בלבד.

אזהרה: בטיחות עם אספקת מתח AC וחוט חשמל


חל על: Xbox

יש להשתמש תמיד במתח AC מתאים ו/או חוט חשמל עבור המכשיר שלך. אי נקיטת אמצעי הזהירות הבאים עלולה להוביל לפציעה גופנית חמורה או למוות כתוצאה מהתחשמלות או שריפה או עשויה לגרום נזק למכשיר. 

כדי לבחור את מקור המתח המתאים עבור המכשיר:

 • אנחנו ממליצים להשתמש ביחידות אספקת חשמל (PSU) מקוריות של Microsoft וכבלי חשמל מסוג AC. המכשיר שלך כולל PSU ו/או חוט מתח AC מקוריים של Microsoft. כמו כן, ניתן לרכוש PSU או חוט מתח AC מקוריים של Microsoft ממשווק מורשה של Microsoft וכן בכתובת https://store.microsoft.com/devices.
 • יש להשתמש בחיבור חשמל AC בלבד, כפי שמסופק דרך שקע חשמל רגיל בקיר. אין להשתמש במקורות חשמל לא רגילים, כגון גנרטורים או ממירי מתח, גם אם נראה שרמות המתח והזרם תואמות. 
 • יש לוודא ששקעי החשמל שלך מספקים את עוצמת המתח המצוינת עבור המכשיר שלך (מבחינת מתח [V] ותדר [Hz]). אם אינך בטוח מהי עוצמת המתח בביתך, יש להיוועץ עם חשמלאי מוסמך. 
 • לא להעמיס על שקע החשמל בקיר, על הכבל המאריך, על מפצל השקעים או על שקעי חשמל אחרים. ודא שהדירוג שלהם מאפשר להם להתמודד עם הזרם הכולל (באמפר [A]) המצוין על המכשיר שלך ועם הזרם של כל מכשיר אחר שמחובר לאותו מעגל חשמלי. 
 • עבור מכשירים שכוללים פיני תקע מתקפלים לצורך אחסון, יש לוודא שהפינים פתוחים במלואם לפני חיבור ספק הכוח של המכשיר לשקע החשמל.
 • עבור מכשירים שכוללים כבלי חשמל עם פינים מתפרקים וספק כוח אוניברסלי, יש לוודא שהפינים מורכבים בתצורתם הנכונה עבור שקע החשמל ומעוגנים כראוי לספק המתח לפני חיבורו של ספק המתח לשקע החשמל.

שים לב: טיפול


חל על: Xbox

יש לטפל בזהירות במכשיר Microsoft שברשותך. הוא מיוצר ממתכת ומפלסטיק וכולל רכיבים אלקטרוניים רגישים. נפילה, שריפה, ניקוב או מעיכה של המכשיר או מגע שלו עם נוזלים עלולים לגרום לו נזק. אם אתה סבור שנגרם נזק למכשיר או לסוללה, הפסק את השימוש במכשיר - המשך השימוש עלול לגרום להתחממות יתר או לפציעה.

שים לב: שימוש בדיסק


חל על: Xbox

כדי למנוע תקיעה של כונן הדיסקים ונזק אפשרי לדיסקים או למכשיר:

 • יש להוציא תמיד את הדיסק לפני הזזת הקונסולה.
 • אין להשתמש בדיסקים סדוקים. הם עלולים להתנפץ ולהיתקע או לגרום נזק לחלקים הפנימיים של המכשיר.

אזהרה: שימוש באבזרי משחקי וידאו


חל על: Xbox

ודא שהילדים משתמשים באבזרי משחקי וידאו עם קונסולת Xbox™‎ וחיישן Kinect™‎ משחקים בבטחה, במסגרת המגבלות שלהם ומבינים מהו שימוש נכון בקונסולה, בחיישן ובעזרים.