מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows


מבוא


מאמר זה מסביר מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של מחשב מבוסס-Windows לאחר התקנה של עדכון אבטחה.

מידע נוסף


מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב

לאחר התקנה של עדכון אבטחה, ייתכן שתופיע הנחיה להפעיל מחדש את המחשב, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • עדכון האבטחה מעדכן קובץ DLL שנטען בתהליך אחד או במספר תהליכים הנדרשים ל-Windows. לא ניתן להשלים את עדכון האבטחה בזמן שקובץ ה-DLL מוטען. משום כך, עדכון האבטחה חייב לעצור את התהליך שגורם לטעינת ה-DLL. עצירת התהליך תבטל את טעינת ה-DLL הדרוש להשלמת העדכון. יחד עם זאת, כל עוד Windows פועל, לא ניתן לעצור את התהליך שבו מתבצעת טעינה של ה-DLL. לדוגמה, עדכון האבטחה המתואר בעלון אבטחה MS04-011 מעדכן מספר קבצי DLL הנטענים בתהליכים מרכזיים של מערכת ההפעלה, שלא ניתן לעצור מבלי לכבות את Windows.
  • עדכון האבטחה מעדכן קובץ ‎.exe הפועל כרגע כתהליך הנדרש ל-Windows. לא ניתן להשלים את עדכון האבטחה בזמן שתהליך זה פועל. ואולם, לא ניתן לכפות את עצירת התהליך, אלא אם יבוצע כיבוי של Windows. לדוגמה, Csrss.exe הוא תהליך הנדרש ל-Windows.
  • עדכון האבטחה מעדכן מנהל התקן שנמצא כרגע בשימוש ונדרש ל-Windows. לא ניתן להשלים את עדכון האבטחה בזמן שמנהל ההתקן נמצא בשימוש. ואולם, לא ניתן לבטל את הטעינה של מנהל ההתקן, אלא אם יבוצע כיבוי של Windows. לדוגמה, Disk.sys הוא מנהל התקן הנדרש ל-Windows.
  • עדכון האבטחה עורך שינויים ברישום. שינויים אלה מחייבים הפעלה מחדש של המחשב.
  • עדכון האבטחה עורך שינויים בערכי רישום הנקראים רק כאשר מפעילים את המחשב.

כיצד להפחית את הסיכויים להופעת הנחיה בדבר הפעלה מחדש של המחשב

כדי להפחית את הסיכויים לכך שתונחה להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה, באפשרותך לנסות לבטל את התהליכים המשתמשים בקבצים שעדכון האבטחה מעדכן.

כדי לקבוע אם קבצים שעדכון אבטחה מעדכן נמצאים בשימוש המחשב, באפשרותך להשתמש ב-Process Explorer מבית Sysinternals כדי לבדוק איזה שימוש נעשה בקבצים ואילו תהליכים משתמשים בהם. ייתכן שתוכל להפסיק את השירותים או לסיים את התהליכים המשתמשים בקבצים. לקבלת מידע נוסף על Process Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Sysinternals‎‏:Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.
לקבלת מידע נוסף על Process Explorer, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

242131 כיצד להציג רשימה של תהליכים המשתמשים בקבצים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft אינה מביעה תמיכה במוצר זה ואינה ממליצה עליו על פני מוצרים אחרים באותו תחום, למעט מוצריה שלה. אנו מספקים מידע זה אך ורק למען נוחות לקוחותינו, ואיננו מספקים אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מכללא, למעט עבור מוצרינו שלנו. סוגי האחריות שאיננו מספקים כוללים, בין השאר, אחריות מכללא בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת.

כיצד להעלים את ההודעה בדבר הפעלה מחדש של המחשב

כדי להעלים את ההודעה המורה לך להפעיל מחדש את המחשב, השתמש בבורר שורת פקודה. בורר שורת הפקודה שבו תשתמש תלוי במתקין שעדכון האבטחה משתמש בו.לקבלת מידע נוסף על הבוררים הזמינים של שורת הפקודה עבור Windows ועל חבילות עדכוני התוכנה של IExpress, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

262841 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

197147 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של IExpress (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כאשר אתה משתמש ב-Windows Installer, מותקן במחשבך עדכון אבטחה המשתמש בסיומת שם הקובץ ‏‎.msi או ‎.msp‎ לקבלת מידע נוסף על אפשרויות שורת הפקודה ש-Windows Installer משתמש בהן, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft‎‏:חשוב במקרים מסוימים, יש להפעיל מחדש את המחשב לצורך החלה מלאה של עדכון האבטחה. ללא החלה מלאה של עדכון האבטחה, המחשב עלול להישאר פגיע.

תמיכה טכנית לגירסאות 64 סיביות של Microsoft Windows

יצרן החומרה שלך מספק תמיכה וסיוע טכניים לגירסאות מבוססות x64 של Windows. יצרן החומרה שלך מספק תמיכה כיוון שגירסה מבוססת x64 של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן כי יצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית של התקנת Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקנים ספציפיים או הגדרות אופציונליות למירוב ביצועי החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית עבור הגירסה מבוססת x64 של Windows הנמצאת ברשותך, חברת Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה.

לקבלת מידע על המוצר Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת פרטים על גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.