בעת הניסיון להתקין תוכנה במערכת Windows XP, עלולה להתקבל הודעת שגיאה "1607:Unable to install InstallShield Scripting runtime" (אין אפשרות להתקין את InstallShield Scripting runtime)


מאפייני הבעיה


כאשר מנסים להתקין תוכנה במחשב מבוסס Microsoft Windows XP, ההתקנה נכשלת ועלולה להתקבל הודעת השגיאה הבאה:
1607:Unable to install InstallShield Scripting Runtime (אין אפשרות להתקין את InstallShield Scripting runtime)

סיבה


הבעיה עשויה להתעורר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • אתה מפעיל תוכנית התקנה מכונן וירטואלי שנוצר באמצעות הפקודה subst.
 • מנהל ההתקן IDriver.exe אינו רשום כהלכה.
 • המתקין IDriver.exe אינו רשום כהלכה.
 • לחשבון המשתמש אין הרשאה לגשת לתיקייה C:\Windows\Installer.
 • גירסה קודמת של מנוע Windows Installer הותקנה מכונן רשת שאינו זמין עוד.
 • לחשבון המשתמש אין הרשאה להתקין תוכנה במחשב.
 • מופע נוסף של Msiexec.exe פועל כרגע.
 • תוכנית התקנה נוספת מבוססת Windows Installer פועלת כרגע.
 • Windows XP פגום.

פתרון הבעיה


כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:

התקן מחדש את מנוע InstallScript

על מנת להתקין מחדש את מנוע InstallScript מ-InstallShield Developer, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על סייר Windows.
 2. פתח את התיקייה הבאה: C:\Program Files\InstallShield\Developer\Redist\Language Independent\i386.
 3. לחץ פעמיים על Isscrpt.msi.
 4. פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך.

הפעלת תוכנית התקנה מכונן וירטואלי

אם אתה מפעיל את תוכנית ההתקנה מכונן וירטואלי שנוצר באמצעות הפקודה SUBST, באפשרותך למחוק את הכונן הווירטואלי ולהפעיל במקום זאת את תוכנית ההתקנה מהדיסק הקשיח הפיזי. כדי למחוק את הכונן הווירטואלי, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד subst drive_letter: /d ולאחר מכן לחץ על אישור.

רשום את Idriver ואת Msiexec

לרישום Idriver ו-Msiexec, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ‎"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Developer\7\Intel 32\IDriver.exe" /REGSERVER ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד C:\Windows\System32\msiexec.exe /REGSERVER ולאחר מכן לחץ על אישור.

שינוי הרשאות

התחבר למחשב Windows XP מחשבון משתמש של מנהל מערכת וודא שיש לך ההרשאות הנכונות עבור התיקייה C:\Windows\Installer. בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על סייר Windows.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה.
 3. לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
 4. לחץ על הצג קבצים ותיקיות מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. אתר את התיקייה C:\Windows\Installer.
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקייה Installer, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 7. לחץ על הכרטיסייה אבטחה.
 8. לחץ על System ולאחר מכן ודא שתיבת הסימון שליטה מלאה מסומנת.
 9. לחץ על Administrators ולאחר מכן ודא שתיבת הסימון שליטה מלאה מסומנת.
 10. לחץ על שם המשתמש שלך ולאחר מכן ודא שתיבת הסימון שליטה מלאה מסומנת.

מנע מופעים נוספים של Windows Installer

על מנת למנוע מופעים נוספים של Windows Installer, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המשימות ולאחר מכן לחץ על מנהל המשימות.
 2. לחץ על הכרטיסייה תהליכים.
 3. לחץ על Msiexec.exe ברשימה תהליכים ולאחר מכן לחץ על סיים תהליך.
 4. לחץ על כן.
 5. חזור על שלבים 3 ו-4 עבור כל מופע של Msiexec.exe.
 6. סגור את מנהל המשימות.

התקן מחדש את Windows XP

לקבלת מידע נוסף אודות התקנה מחדש של Windows XP, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

315341 כיצד לבצע שדרוג במקום (התקנה מחדש) של Windows XP

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.