שאלות נפוצות עבור Excel 2000 > בעיה ללא הודעת שגיאה

האופציה לעיצוב מספר שלילי בסוגריים בחלון עיצוב תאים לא קיימת. מה עלי לעשות כדי להגדיר שמספרים שליליים יסומנו בסוגריים? 1. התחל > הגדרות > לוח בקרה > הגדרות איזוריות.
 2. בחר בלשונית מספר > תבנית מספר שלילי: בחר את האופציה של מספר בסוגריים.
 3. בחר בלשונית מטבע > תבנית מספר שלילי: בחר את האופציה של מספר בסוגריים.
 4. לחץ החל ולאחר מכן אישור.
 5. אתחל מחדש את המחשב.

קבצי xls אינם נפתחים אלא רק מתוך התוכנה עצמה. הגדרות שיוך קבצים אינן נשמרות. מה ניתן לעשות?


ישנה בעיה ברישום המערכת עבור קבצים מסוג XLS.
 1. סגור את תוכנת Microsoft Excel  
 2. לחץ התחל > הפעלה והקלד  Regedit
 3. בצע גיבוי באמצעות  Registry-Export Registry File
 4. סמן את  HKEY_CLASSES_ROOT\.xls   
 5. מחק את xls.
 6. סגור את ה- Registry Editor

חשוב: ‏לא לשכוח למחוק את קובץ הגיבוי!

כאשר אני מקליד בעברית בתוכנת Excel 2000‏ האותיות נכתבות על המסך בסדר הפוך מסדר ההקלדה. מה עלי לעשות?


ערך שגוי ב- Registry
 1. בתפריט התחל בחר בהפעלה, והקלד regedit
 2. נווט לנתיב הבא:
  Hkey_current_user\software\microsoft\office\9.0\common\languageresources
 3. חפש את הערך exemode ושנה את ערכו ל- d40

* חשוב - לפני שמשנים את ה- Registry יש לגבותו מתוך תפריט Registry > exportregistry file

כאשר אני מקליד מספר ב- Excel 2000‏ הוא מחולק אוטומטית ב- 100 לאחר לחיצה על enter‏. לדוגמא - המספר 100 הופך ל- - 1. כיצד ניתן לתקן את הבעיה?


אופציית נקודה עשרונית קבועה מסומנת.
 1. כנס לתפריט כלים > אפשרויות > כללי
 2. נקה את הסימון מתיבת נקודה עשרונית קבועה.
 3. לחץ על אישור.

כאשר אני פותח גליון חדש בתוכנת Excel 2000‏ הוא אינו נפתח בחלון תוכנה חדש, אלא תחת אותו חלון (בדומה ל- Excel 97‏). מה עלי לעשות?


אופציית חלונות בשורת המשימות אינה מסומנת.
 1. כנס לתפריט כלים > אפשרויות > תצוגה.
 2. סמן את האפשרות Windows‏ בשורת המשימות.
 3. לחץ על אישור.

בתוכנת Excel 2000‏ הגדרות השמירה האוטומטית לקובץ (autosave‏) מתאפסות בכל פעם שאני סוגר את התוכנה. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


בעיה ידועה שנפתרה בגרסת SR-1‏ של Office 2000

יש להתקין את עדכון SR-1‏ של Office 2000‏.
במידה והתקנת העדכון אינה פותרת את הבעיה, יש להחליף את הקובץ autosave.xla‏ השמור בתיקיית Office\library‏ (במחשב עליו מותקן Office 2000 SR-1‏ הבעיה לא מופיעה).

כאשר מגדירים בכלים > אפשרויות > כרטיסיית ימין לשמאל את האפשרות "מימין לשמאל", היא לא נשמרת באופן קבוע 1. היכנס ל- Registry‏ דרך Start > Run > Regedit‏.
 2. בצע גיבוי ל- Registry‏ באמצעות תפריט file > Export Registry File‏.
 3. היכנס לנתיב הבא: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 9.0 > Excel > Options‏.
 4. סמן את Options‏ והיכנס לערך DefaultSheetR2L‏ שבצד ימין. שנה ערכו כרצונך: 0 - משמאל לימין, 1 - מימין לשמאל.

בהדפסת גליון מ- Excel‏ לא מודפסים אובייקטים גרפים, כגון גבולות טבלה או צבעים, כיצד נפתור את הבעיה?


מוגדרת הדפסת טיוטה.


 1. בחר בתפריט "קובץ" > "הגדרת עמוד".
 2. בלשונית "גיליון" נקה את הסימון מהאפשרות "איכות טיוטה".

שינוי האפשרות "מקשי ניווט מעבר" אינו נשמר לאחר הפעלה מחדש של Excel 2000‏‏, כיצד נפתור את הבעיה?


עדכון חסר ועלינו להתקין את חבילת העדכונים האחרונה על מנת לפתור את הבעיה.

התקן את חבילת העדכונים Office 2000 Service Pack 3‏‏ מהקישור הבא: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=326585
מאפיינים:

מזהה פריט: 907038 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב