שאלות נפוצות עבור Excel 2000 > הדרכה

כיצד ניתן לשנות את כיוון הגיליון ב- Excel 2000? 1. סגור את כל תוכניות Office 2000‏.
 2. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, לחץ על Microsoft Office Tools ואחר כך בחר ב- Microsoft Office Language Settings.
 3. בחר בכרטיסיה שפת ממשק והחלף את שפת הממשק לשפה השניה (אם שפת הממשק היא עברית החלף לאנגלית ולהפך).
 4. לחץ על אישור.
 5. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, לחץ על Microsoft Office Tools ואחר כך בחר ב- Microsoft Office Language Settings.
 6. בחר בכרטיסיה שפת ממשק והחלף את שפת הממשק בחזרה לשפה המקורית.
 7. לחץ על אישור.

בעת יצירת גרף ב- Excel 2000, הגרף מופיע משמאל לימין. כיצד ניתן להפוך אותו?


הגדרות ברירת המחדל אינן מתאימות לשפה העברית.
 1. לחץ על תפריט כלים ואחר כך על אפשרויות ובחר מימין לשמאל.
 2. כיוון ברירת המחדל הוא משמאל לימין.

כיצד ניתן לפצל את המסך כך ששורה תישאר קבועה ותהיה אפשרות לגלול את המסך ועדיין לראות אותה? 1. לחץ בשורת התפריטים על חלון ולאחר מכן לחץ על פצל. באמצע המסך הופיעו שני מפרידים אנכיים (כמו +).
 2. סדר את המפרידים באופן בו אתה רוצה שהמסך יהיה מפוצל ואז בשורת התפריטים לחץ על חלון ולאחר מכן לחץ על הקפא. כעת, לא משנה לאן תגלול את הגיליון, הקפאת החלון תישאר.

האם אפשר להכפיל (או לבצע כל פעולה חשבונית אחרת עבור) טווח תאים במספר מסוים? אם כן כיצד? 1. בתא ריק בגיליון עם הנתונים, הקש את המספר בו אתה רוצה להכפיל (או לבצע כל פעולה חשבונית אחרת).
 2. עבור לתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על העתק.
 3. סמן את טווח התאים שברצונך להכפיל.
 4. עבור לתפריט עריכה, לחץ על הדבקה מיוחדת ובחר בפעולת הכפל (או כל פעולה חשבונית אחרת).
 5. לחץ על אישור.

הסמלים אשר אמורים להופיע בסרגל הכלים נעלמו. כיצד ניתן לשחזרם? 1. בחר בתפריט תצוגה, לאחר מכן לחץ על סרגלי כלים ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית.
 2. בחר בכרטיסיה סרגלי כלים.
 3. בחר בשורה רגיל.
 4. לחץ על לחצן איפוס.
 5. בחר בשורה עיצוב.
 6. לחץ על לחצן איפוס.
 7. לחץ על סגור.

יצרתי תרשים ב- Excel 2000 והעתקתי את התרשים למסמך Word. כאשר הדבקתי את התרשים, ראיתי שחלק מהטקסט שכתבתי בציר ה-Y, אינו מופיע. כיצד אוכל לפתור את הבעיה?


ישנם סימנים מסוימים, כמו למשל סימן %, בעקבותיהם הבעיה מופיעה. יש לשנות את עיצוב הסימן שגורם לבעיה:
 1. פתח את קובץ ה- Excel המכיל את התרשים שאותו ברצונך להעתיק למסמך Word.
 2. לחץ באמצעות העכבר על תווית ציר ה- Y.
 3. סמן באמצעות העכבר את הסימן הגורם לבעיה (סימן % או $ לדוגמא).
 4. שנה את עיצובו; למשל, שנה מגופן רגיל לגופן מודגש. (ניתן גם לשנות את העיצוב חזרה לעיצוב המקורי).
 5. סמן את התרשים ולחץ על העתק.
 6. פתח מסמך Word בו ברצונך להדביק את התרשים.
 7. הדבק את התרשים במקום הרצוי.

בחישוב שעות בגיליון Excel, כאשר סכום השעות עולה על 24 שעות, הסכום המוצג נמוך ב- 24 שעות מהערך הנכון, ומופיעה תוצאה שגויה. לדוגמה: 09:00+03:00 + 15:00 = 3:00 התוצאה אמורה להיות: 27:00. במקום זאת, Excel מפחית 24 שעות, ערך ששווה ליממה, ומציג רק את יתרת השעות (03:00 בדוגמא הנ"ל).עיצוב התאים מוגדר לפחות מ- 24 שעות (13:30)

כדי לשנות את עיצוב התאים לחישוב של יותר מ- 24 שעות, יש לבצע את הפעולות הבאות:
 1. סמן את העמודה או הגיליון עם נתוני השעות שאותן צריך לחשב.
 2. בחר בתפריט עיצוב ולאחר מכן לחץ על תאים.
 3. בחר בכרטיסיה מספר.
 4. בקטגוריות בחר ב- שעה.
 5. ב- סוג בחר ב- "37:30:55".
 6. לחץ על אישור.

ברצוני להגן על עמודה אחת בלבד בתוך גיליון Excel. כיצד ניתן לבצע זאת? 1. סמן את כל הגיליון ע"י לחיצה על המקשים Ctrl+A.
 2. לחץ על תפריט עיצוב ולאחר מכן לחץ על תאים.
 3. בחר בכרטיסיה הגנה והורד את הסימן V מ-נעול ולחץ על אישור.
 4. סמן את העמודה עליה אתה מעונין להגן.
 5. לחץ על תפריט עיצוב, לאחר מכן לחץ על תאים ובחר בכרטיסיה הגנה וסמן V ב- נעול.
 6. לחץ על תפריט כלים, לאחר מכן לחץ על הגנה ולאחר מכן לחץ על הגנת גיליון, הקש סיסמה ולחץ על אישור.

בגיליון של Microsoft Excel קיימת טבלת נתונים המתפרסת על מספר רב של שורות ועמודות, ברצוני לסמן/לצבוע את כל הנתונים בגיליון בפעולה אחת. כיצד ניתן לבצע פעולה זו?


לשם נוחות המשתמש.
 1. הצב את הסמן באחד התאים בטבלת הנתונים.
 2. לחיצה על Ctrl + *. (הכוכבית הנמצאת בצד ימין של המקלדת).

ברצוני לקבוע גופן ברירת מחדל לגיליון עבודה ב-Microsoft Excel. כיצד ניתן להגדיר זאת? 1. לחץ על תפריט כלים, לאחר מכן לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על כללי .
 2. ליד הלחצן גופן בחר איזה גופן ברצונך לקבוע כברירת מחדל.
 3. סגור את Microsoft Excel ופתח את התוכנה שנית.

העמודות מראות מספרים במקום אותיות לטיניות. מה עלי לעשות על מנת להעביר את העמודות בחזרה למספרים?


העמודות לא הוגדרו לעבודה עם אותיות.
 1. כלים >אפשרויות >לשונית כללי.
 2. לוודא שאין סימון על האפרות: סגנון הפניה R1C1.

כיצד ניתן לראות אותיות במקום מספרים בראש כל עמודה?


העמודות לא הוגדרו לעבודה עם אותיות.
 1. לחץ כלים > אפשרויות >לשונית כללי.
 2. סמן את תיבת הסימון על האפשרות: סגנון הפניה R1C1.

כיצד ניתן לראות מספרים במקום אותיות בראש כל עמודה?


העמודות לא הוגדרו לעבודה עם מספרים.
 1. לחץ כלים > אפשרויות >לשונית כללי.
 2. סמן את תיבת הסימון על האפשרות: סגנון הפניה R1C1.

כאשר מנסים לבצע מיון בטבלה ב- Excel מקבלים הודעה: This operation requires the merged cells to be identically sized and Excel does not sort the range.


הטבלה מוגדרת כתא אחד ממוזג.
 1. סמן את הטבלה .
 2. גש בתפריטים ל: עיצוב > תאים > יישור .
 3. הורד את ה- - V ממזג תאים ולחץ אישור.

כיצד מוסיפים את הנתיב המלא של שם הקובץ בתוך תא Excel? 1. עמוד בתא שבו הינך מעוניין להוסיף את הנתיב המלא + שם הקובץ
 2. בשורת הפקודה כתוב =cell ("FILENAME")

שורת הנוסחאות בתוכנת Excel לא מופיעה, מה עלי לעשות? 1. לחץ על תפריט כלים ובחר באפשרויות
 2. בחר בלשונית תצוגה
 3. וודא שיש סימון על האפשרות שורת הנוסחאות תחת הכותרת הצג

כיצד ניתן לחשב מעלות ודקות ושניות ביחד?יש להכניס את המעלות לתא אחד הדקות לתא שני והשניות לתא השלישי בתא הרבעי יש לרשום נוסחה שהיא המעלות + הדקות לחלק ל-60 + השניות לחלק ל- 3600


לא מופיעה לשונית שמאל-ימין תחת תפריט כלים > אפשרויות בתוכנת Excel או שלא מופיע בסרגל הכלים האייקון שמאפשר הפיכת כיוון הגיליון, מה עלי לעשות?


הרישום ב-registry נחסם על-ידי אנטי וירוס שפעל ברקע בעת התקנת Office. במקרה שהשפה הלוקאלית בהגדרות של מערכת ההפעלה היא אנגלית ,בעת ההתקנה המערכת מזהה כי אין צורך בממשק דו כיווני.
 1. סגור את כל התוכניות הפתוחות, כולל את תוכנות Office.
 2. הכנס אל התחל > הפעלה.
 3. בחלון שנפתח רשום: Regedit ולחץ על כפתור אישור.
 4. לפני שינויים ב- registry יש לערוך גיבוי ל- registry:
  • בשורת התפריטים יש להכנס ל-registry ולבחור ב- Export registry file.
  • תחת אפשרות save in בחר בשולחן עבודה.
  • תחת אפשרות file name רשום את שמך באנגלית.
  • לחץ על כפתור save.
 5. יש לפתוח את התיקיות הבאות באמצעות לחיצה על סימן + הנמצא לשמאלן, עקוב אחר הנתיב הבא בתוך תיקיית HKEY_CURRENT_USER:
  SOFTWARE\MICROSOFT\OFFICE\9.O\COMMON\LANGUAGE RESOURCES
 6. עמוד על תיקיית Language Resources, מצד ימין יופיעו מספר ערכים,כאשר עליך לשנות את הערכים עם האייקון הכחול בלבד באופן הבא:
  • עמוד על הערך הכחול הראשון <לרוב Exemode>ולחץ קליק כפול על המקש השמאלי בעכבר.
  • בחלון שנפתח יש לשנות את הערך Value Data ל- d40.
   וכך הלאה לגבי כל הערכים עם האייקון הכחול.
 7. לאחר שינוי הערכים ב-registry סגור את ה-registry ופתח את תוכנת Excel ראה לשונית שמאל-ימין מופיעה.
 8. במידה והתפריטים הוצגו באנגלית כעת הם יופיעו בעברית, ניתן לשנות את אופן ההצגה חזרה לאנגלית.
 9. בעקבות השינויים יתווסף האייקון שמאפשר הפיכת כיוון הגיליון משמאל-לימין בסרגל עיצוב בשורת התפריטים. במידה ולא הופיע האייקון או שהופיעו מספר רב של אייקונים מיותרים ניתן להסיר/להוסיף בהתאם על ידי שימוש בהתאמה אישית של סרגל עיצוב.

כיצד ניתן להגדיר לגיליון Excel להיפתח עם תאריך אוטומטי, כלומר התאריך בגיליון יתעדכן בכל פעם שפותחים אותו? 1. פתח את תוכנת Excel
 2. בתא בו אתה מעוניין להכניס את התאריך האוטומטי רשום ()now=
 3. מעתה ואילך תאריך הגיליון יתעדכן עם פתיחתו

האם ניתן להגן על תאים מסוימים מתוך גיליון העבודה או שצריך להגדיר סיסמא בנוגע לעריכת הגיליון כולו?ניתן להגן על תאים מסוימים באופן הבא:
 1. סמן את התאים עליהם אתה לא מעוניין להגן מפני עריכה באמצעות לחיצה על ctrl.
 2. לחץ קליק ימני על אחד מהתאים המסומנים ובחר מהתפריט המוצג בעיצוב תאים.
 3. עבור ללשונית הגנה והורד את ה-"V" המסומן ב-נעול.
 4. סמן את גיליון העבודה כולו.
 5. עבור לתפריט כלים > הגנה >הגנת גיליון.
 6. הקלד את הסיסמא פעמיים.
 7. אשר את החלון.

התאים בהם אין "V" ב-נעול יהיו ניתנים לעריכה בעוד שהשאר יהיו מוגנים,כלומר לקריאה בלבד.

בתום יצירת גרף קווי בתוכנת Excel בו הסדרות מסודרות בעמודות , איך ניתן לתת שם לסדרות שמופיעות לצד הגרף (סדרה 1,סדרה 2 ועוד) מבלי ליצור את הגרף מחדש? 1. סמן את מסגרת הגרף (+הכותרות) ולחץ קליק ימני.
 2. בחר מהתפריט בנתוני מקור.
 3. עבור ללשונית סדרה.
 4. סמן סדרה 1 ובשדה שם הקלד את השם הרצוי.

כיצד ניתן להעתיק גיליון עבודה ב-Excel כולל כותרות?


כאשר משתמשים באופציית העריכה בחר הכל, ומעתיקים גיליון ממקום למקום, הכותרת לא עוברת עם שאר הנתונים. כיצד אם כן ניתן להעתיק את הגיליון כולל הכותרות?
 1. פתח את הקובץ שמכיל את הגיליון שברצונך להעתיק.
 2. בתחתית הגיליון עמוד על הלשונית גיליון1 או כל גיליון אחר שברצונך להעתיק.
 3. לחץ על קליק ימני בעכבר בעודך מרחף מעל לשונית הגיליון ובחר באופציה העברה או העתקה...
 4. סמן "v" בתיבת הסימון צור עותק.
 5. לחץ על אישור.
 6. כעת ייווצר באותו קובץ גיליון נוסף זהה לגיליון אותו העתקת כולל הכותרות.
 7. ניתן לשנות את שם הגיליון החדש לכל שם אשר תחפוץ במקום שם ברירת המחדל שהמערכת נותנת על ידי קליק ימני שנה שם בעודך מרחף מעל שם הגיליון בתחתית המסך.

שורת הנוסחאות בתוכנת Excel לא מופיעה, מה עלי לעשות? 1. בתפריט כלים יש לבחור באפשרויות ובתוכה בלשונית תצוגה
 2. תחת הכותרת הצג יש לוודא שיש סימון על האפשרות שורת הנוסחאות

כיצד ניתן להגן על גליון Excel‏ מפני עריכה של משתמשים אחרים? 1. קובץ > שמירה בשם.
 2. בחלון של שמירה בשם לחץ על כלים ובחר אפשרויות כלליות.
 3. הזן סיסמה לפתיחה או/וגם סיסמה לשינוי.

כיצד ניתן לשנות את מיקום קטגוריות ציר Y‏ בתרשים נתונים קיים (מימין לתרשים או משמאלו)?
כאשר התרשים מופיע על המסך:
 1. העמד את סמן העכבר על גבי ציר X.
 2. לחץ קליק ימני ובחר בעיצוב ציר.
 3. עבור ללשונית: סרגל.
 4. הורד את ה- "V"מקטגוריות בסדר הפוך.

ברצוני לשנות באופן קבוע הגדרות כמו גופן, גבול,יישור, מספר, תבניות, הגנה ב- Excel‏. מה עלי לבצע זאת? 1. עיצוב-> סגנון.
 2. בחלון זה ניתן לראות את כל ההגדרות שהסגנון הנוכחי כולל. אם ברצוננו לשנות לפחות אחת מהגדרות אלו יש ללחוץ על שינוי.
 3. לאחר שינוי ההגדרות בלשוניות השונות נלחץ על אישור.
 4. בחלון סגנון יש לוודא כי הכול שונה כראוי וללחוץ על אישור.

כיצד ניתן להגביל נתונים בתא מסויים בתוכנת Excel באמצעות הגדרת רשימה של ערכים חוקיים עבור התא המסויים? 1. הזן בעמודה מסויימת את רשימת הערכים הרצויים.
 2. סמן את התא הספציפי (שאת ערכיו תרצה להגביל).
 3. לחץ על נתונים-אימות.
 4. עבור ללשונית-הגדרות.
 5. בקטגוריית - אפשר - בחר ב: רשימה.
 6. בקטגוריית - מקור - הזן הפנייה לטווח התאים בו הזנת את הערכים החוקיים (ראה סעיף 1).
 7. לחץ על אישור.

ליד התא הספציפי (סעיף 2) יופיע חץ. לחיצה עליו תציג את רשימת הערכים החוקיים עבור אותו תא.

כיצד ניתן להוסיף ב- Excel‏ ציר Y‏ נוסף או משני? 1. לחץ לחיצה כפולה בגרף את סדרת הנתונים שברצונך שתופיע כציר נוסף.
 2. בלשונית ציר בחר באפשרות ציר משני
 3. לחץ על אישור.

כיצד נגדיל את מספר הפעמים בהם ניתן יהיה להשתמש בפעולת ה- Undo ברצף?


חשוב להדגיש שככל שנגדיל את מספר הפעמים לביצוע Undo כך התוכנה תגזול יותר משאבים לשמירת הפעולות בזיכרון.

לביצוע הפעולה הנ"ל יש לבצע את השלבים הבאים :
 1. הכנס ל"התחל" > "הפעלה" ובשורת הפקודה רשום Regedit‏ ואישור.
 2. נווט לנתיב הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options
 3. מתוך תפריט עריכה נבחר ב"חדש" > ערך Dword‏ .
 4. בתיבה שנפתחה נקליד UndoHistory‏ ואח"כ נקיש Enter‏.
 5. נלחץ לחיצה כפולה על הערך החדש שיצרנו ונגדיר לו ערך בין 0 ל- 100 כרצוננו.
 6. נסגור את ה- Registry Editor.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907043 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב