שאלות נפוצות עבור Excel 2002 > בעיה ללא הודעת שגיאה

בתפריט כלים > אפשרויות > בינלאומי כאשר בוחרים כיוון גליון מימין לשמאל, הבחירה לא נשמרת באופן קבוע 1. היכנס ל- Registry‏ על ידי Start > Run > Regedit‏.
 2. בצע גיבוי לRegistry‏ על ידי Export Registry File‏.
 3. היכנס לנתיב הבא: HKEY_CURRENT_USER >Software > Microsoft > Office > 10.0 > Excel > Options‏.
 4. סמן את Options‏ והיכנס לערך DefaultSheetR2L‏ שבצד ימין. שנה את ערכו כרצונך כאשר 0 - משמאל לימין. 1 - מימין לשמאל.

כאשר מזיזים את גלגל העכבר במקום שהמסמך יזוז מעלה ומטה, המרחק מהתצוגה משתנה, מה ניתן לעשות?


אפשרות שינוי המרחק מתצוגה בעזרת העכבר מסומנת.
 1. היכנס לכלים - אפשרויות
 2. בחר בכרטיסיית כללי
 3. הורד את הסימון ליד האפשרות שנה מרחק מתצוגה על-ידי גלילה עם IntelliMouse‏.

בכתיבת נוסחה בתא אשר מחשבת את התאריך, התאריך נכתב בצורה הפוכה לדוגמא: 10 באפריל 2002 נכתב כ- 4/10/2002, מה ניתן לעשות?


הגדרות איזוריות לא מוגדרות לעברית
 1. היכנס ללוח הבקרה דרך: התחל > הגדרות > לוח הבקרה.
 2. הקש על סמל ההגדרות האיזוריות.
 3. בלשונית הגדרות איזוריות שנה את השפה לעברית (אם מדובר ב- Windows XP / 2000‏ שנה גם את שפת ברירת המחדל לעברית).
 4. לחץ על אישור.
 5. פתח את תוכנת Excel‏ והזן את הנוסחה.

כאשר פותחים קובץ Excel 2002‏ הפתיחה מתמשכת זמן רב. מה ניתן לעשות?


בגליון העבודה ישנם קישורים לטווחים רבים בקבצים חיצוניים ולכל קישור כזה נוצר עותק בתוך גליון העבודה, דבר המגדיל את הקובץ וגורם לפתיחה איטית
 1. היכנס בתוכנת Excel‏ לתפריט כלים > אפשרויות
 2. היכנס לכרטיסיית חישוב והורד את הסימון מהאפשרות שמור ערכי קישור חיצוניים

לאחר פתיחת Excel‏ לא מוצגים קווי הרשת. מה ניתן לעשות? 1. היכנס לתפריט: כלים > אפשרויות.
 2. בחר בלשונית: תצוגה.
 3. סמן את התיבה: קווי רשת.
 4. לחץ על אישור.

לאחר פתיחת Excel‏ נפתח גליון, אך אי אפשר לעבור לגליונות האחרים מכיון שהלשוניות אינן קיימות. מה ניתן לעשות? 1. היכנס לתפריט: כלים > אפשרויות.
 2. בחר בלשונית: תצוגה.
 3. סמן את התיבה: לשוניות גיליון.
 4. לחץ על אישור.

מדוע אין באפשרותי למצוא את הפוקציה Networkdays‏ שברצוני להוסיף, מתוך אשף הפונקציות?


הפונקציה הינה חלק מהתוספת Analysis Tool Pack‏.
 1. בחר בתפריט כלים > תוספות
 2. סמן את האפשרות Analysis Tool Pack‏
 3. לחץ על FX‏ להפעלת אשף הפונקציות.
 4. בחר בקטגוריה Date & Time‏.
 5. בחר בפונקציה Networkdays‏.

פתרון זה תקף לכל גרסאות התוכנה.

כאשר מנסים לפתוח קובץ חדש, לא נפתח החלון של פתיחת קובץ.


התופעה מופיעה בגלל וירוס Nimda (נימדה)
 1. בצע חיפוש על המחשב לקובץ Riched20.dll  
 2. שנה את שם הקובץ ל Riched20.old 
 3. הכנס את הדיסק של Office XP לכונן התקליטורים.
 4. הכנס ל"המחשב שלי", לחץ על כונן התקליטורים בעזרת הלחצן הימני של העכבר ובחר באפשרות "פתח".
 5. היכנס לספריית MSI והרץ את הקובץ Instmsi.

בהדפסת גליון מ- Excel‏ לא מודפסים אובייקטים גרפים, כגון גבולות טבלה או צבעים, כיצד נפתור את הבעיה?


מוגדרת הדפסת טיוטה.


 1. בחר בתפריט "קובץ" > "הגדרת עמוד".
 2. בלשונית "גיליון" נקה את הסימון מהאפשרות "איכות טיוטה".

בעת הקלדת שמות של ימים באנגלית ב- Excel‏ האות הראשונה אינה הופכת אוטומטית לאות גדולה. כיצד נשנה זאת? 1. הכנס לתפריט "כלים" > "אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי".
 2. עבור ללשונית "תיקון שגיאות אוטומטי".
 3. סמן את התיבה "הפוך אות ראשונה בשם יום לרישית".
 4. לחץ על אישור.

מדוע חישובים בתוכנת Excel‏ אינם משתנים אוטומטית בעת שינוי הנתונים? 1. היכנס ל"כלים" > "אפשרויות".
 2. בלשונית "חישוב" סמן את האופציה בחישוב "אוטומטי".
 3. לחץ על "אישור" ובדוק אם החישוב האוטומטי עובד.

גיליון Excel‏ מודפס בצורה מוקטנת מכפי שהוא מופיע בגיליון עצמו, מה הבעיה?


הבעיה מופיעה כאשר בהגדרות העמוד של תוכנת Excel‏ מוגדרת התאמה לגודל קטן ממאה אחוז.

כדי לפתור את הבעיה נבצע את השלבים הבאים:


 1. נלחץ על תפריט "קובץ" > "הגדרת עמוד " בתוכנת Excel‏.
 2. בלשונית "עמוד" תחת הכותרת "שינוי קנה מידה" בחר את האפשרות "התאם ל- 100% מהגודל הרגיל".
 3. נלחץ על אישור כדי לאשר את השינוי.

לאחר ייבוא נתונים מתוכנות מבוססות DOS - הגדרות עיצוב תאים, כגון תאריך או שעה אינן מתקבלות ולא ניתן לבצע חישובים. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


העיצוב אינו מוחל על התאים.

ניתן להגדיר מחדש את העיצוב על כל עמודה באמצעות טקסט לעמודות.


 1. סמן את העמודה המכילה את הנתונים ובחר בתפריט "נתונים" > "טקסט לעמודות".
 2. באשף טקסט לעמודות, בחר באפשרות "מופרד" ולחץ על "הבא"
 3. בטל את כל האפשרויות המפרידות על מנת שהנתונים יישארו בעמודה אחת. ולחץ על "הבא"
 4. הגדר את העיצוב של העמודות, ניתן להגדיר עיצוב "כללי" "טקסט" "תאריך או שעה" ולחץ על "סיום".תקף לכל גרסאות התוכנה

כשכותבים טקסט בצבע או מנסים לצבוע תא ב- Microsoft Excel 2002‏ לא רואים את הצבע. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הגדרות נגישות שגויות ועלינו לשנותם ב- Excel

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "לוח הבקרה" > "אפשרויות נגישות"
 2. בלשונית "תצוגה" בטל את הסימון ליד "השתמש בחדות גבוהה" ולחץ על "אישור".
מאפיינים:

מזהה פריט: 907045 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב