שאלות נפוצות עבור FrontPage 2002 > הודעת שגיאה

בעת פתיחת אתר ב-2002 FrontPage‏ מתקבלת הודעת שגיאה על קובץ fp4Awel.dll‏ , כיצד נפתור את התקלה?
סגור את תוכנת FrontPage.


 1. בצע חיפוש על המחשב שלך לקובץ fp4Awel.dll
 2. שנה את הסיומת של הקובץ מ- ‎.dll ל- ‎.oldבצע תיקון ל- Office:


 1. הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן.
 2. בחר בתפריט "התחל" > "הגדרות" > "לוח בקרה".
 3. לחץ פעמיים על "הוספה והסרה של תכניות".
 4. סמן את Microsoft Office XP with Frontpage או Frontpage ולחץ על "שנה".
 5. בחר באפשרות "תקן את Office", וסמן את האפשרות "זהה ותקן שגיאות".

בזמן פתיחה של Front Page 2002‏ מתקבלת הודעת שגיאה Runtime error 440 Automation error‏ או FPECOM Runtime error 5‏. Invalid procedure call or argument‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ככל הנראה מתוכנה בשם Microsoft bCentral Commerce Manager Add-in for Microsoft FrontPage‏ המותקנת במחשב או בגלל רישום שגוי בעורך הרישום.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" > רשום regedit‏ ולחץ על "אישור".
 2. נווט לנתיב הבא: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\FrontPage\Addins\FPEcom.AddIn
 3. לחץ לחיצה ימנית עם העכבר על FPEcom.AddIn‏ ובחר ב"מחק", סגור את עורך הרישום ובצע הפעלה מחדש של המחשב.
 4. הפעל את Front Page 2002‏ מחדש ובדוק האם הבעיה נפתרה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907062 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב