שאלות נפוצות עבור Internet Explorer > בעיה ללא הודעת שגיאה

שאלה זו מתייחסת אך ורק למערכת ההפעלה Windows 98 Enabled. התקנתי את IE5 ולאחר מכן התקנתי מחדש את Windows 98 באותה ספריה. כאשר ניסיתי להסיר את IE5, האפשרות Restore the previous Windows configuration לא היתה זמינה. כיצד ניתן להסיר בכל זאת את IE5?


אם בעת ההתקנה החוזרת של Windows 98 באותה ספריה ענית בחיוב על השאלה Do you want to save system files?, באפשרותך להסיר את IE5 ע"י ביצוע השלבים הבאים:

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הגדרות" > "לוח הבקרה" > "הוספה/הסרה של תוכניות".
 2. מתוך הרשימה, בחר באפשרות Uninstall Win98, תתבצע בדיקת קבצים ולאחר מכן תתבקש להפעיל מחדש את המחשב. לאחר אתחול המערכת בצע את הפעולות הבאות:
 3. לחץ על "התחל" > "הגדרות" > "לוח הבקרה" > "הוספה/הסרה של תוכניות".
 4. בחר באפשרות "Microsoft Internet Explorer 5 and Internet Tools", לחץ על "הוספה/הסרה" ולאחר מכן בחר באפשרות Restore the previous Windows configuration.

בעת גלישה באינטרנט באתרים עבריים, הגופן העברי נראה משובש (ג'יבריש) או לחילופין עברית הפוכה (כתב ראי). כיצד ניתן לראות את העברית תקינה?


ככל הנראה הרכיב Hebrew text display support, אינו מותקן.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הגדרות" > "לוח הבקרה" > "הוספה הסרה של תוכניות".
 2. לחץ לחיצה כפולה על "Microsoft Internet Explorer 5 and internet tools".
 3. בחר באפשרות "הוספת רכיב" > "אישור".
 4. הכנס את תקליטור InternetExplorer 5 לכונן ה- Cd-Rom.
 5. סמן ב- V את הסעיף: Hebrew text display support Language Auto Select לחץ על "המשך".
 6. לחץ על "כן" בשאלה "האם להתקין את כל רכיבי IE שוב", לחץ על "אישור" > ואתחל את המחשב.

לאחר עליית המחשב נפתח חלון של חיוג לאינטרנט בצורה אוטומטית. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


במחשב ישנה תוכנה אשר מנסה ליצור התחברות לאינטרנט ומכיוון שהגדרת החיוג לאינטרנט מוגדרת כאוטומטית מתבצע חיוג לא רצוני.
 1. לחץ לחיצה ימנית על צלמית "Internet Explorer" > "הגדרות אינטרנט" > "מאפיינים" > "התקשרות".
 2. בהגדרות חיוג בחר באפשרות של: חייג רק כאשר...
 3. לחץ על לחצן אישור והפעל מחדש את המחשב.
 4. כעת החיוג לא התבצע באופן אוטומטית, אולם, יהיה עליך למצוא באופן אישי את אותה תוכנה אשר מנסה ליצור התחברות לאינטרנט (כגון אנטיוירוס וכו')

בתוכנת Internet Explorer‏ בכניסה לתפריט "כלים" -> "אפשרויות אינטרנט" - "תוכניות" לא מופיעה תוכנת Outlook Express‏ ברשימת התוכנות לעריכת דואר אלקטרוני. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


ערך רישום חסר ועליך להחזירו לרישום המערכת.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס לתפריט התחל - הפעלה.
 2. הקלד את הפקודה msinm /reg‏, ולחץ על אישור.
 3. כעת Outlook Express‏ תופיע ברשימה.

שורת הכתובת ב- Internet Explorer‏ על Windows XP‏ נעלמה, כאשר נכנסים לתפריט "תצוגה" -> "סרגלי הכלים" -> שורת הכתובת מסומנת, אך בכל זאת אינה מופיעה. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


ככל הנראה ערך רישום פגום מונע מאיתנו פעולה תקינה של מערכת ההפעלה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס לתפריט "התחל" > "הפעלה", הקלד Regedit‏ ולחץ על אישור.
 2. הכנס בעורך הרישום לנתיב הבא: hkey_current_user\software\microsoft\Internet Explorer\toolbar‏
 3. לחץ לחיצה ימנית על "Toolbar‏" ובחר באפשרות "מחק". לחץ כן כדי לאשר את הודעת האזהרה.
 4. סגור את חלון עורך הרישום, והפעל את המחשב מחדש.

בקשת התנתקות אוטומטית אינה מתבצעת בעת סגירת Internet Explorer כיצד ניתן להחזיר את חלון בקשת ההתנתקות?


ישנם משתמשים העובדים עם התנתקות אוטומטית מהאינטרנט כאשר החלון של ההתחברות נסגר, שאלה נפוצה זו מסבירה כיצד לשנות את עורך הרישום כך שפעולה זו תתבצע אוטומטית.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה", בשורת הפקודה רשום Regeditולחץ על אישור.
 2. ניכנס לנתיב הבא: KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. חפש מפתח בשם‏EnableAutodisconnect
 4. במידה וערך זה אינו קיים יש ליצור אותו, לחץ על "עריכה" > "חדש" > "ערך בינארי".
 5. את השם "ערך חדש" שנה ל- EnableAutodisconnect‏ (יש להקפיד על אותיות גדולות).
 6. לחץ על הערך החדש שיצרת לחיצה כפול, בחלון הנפתח "עריכת ערך בינארי" תחת הסעיף "נתוני ערך" נרשום את הערך 00 00 00 01
 7. לחץ על אישור, סגור את חלון עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.

כיצד נשנה את רקע הממשק של Internet Explorer ו- Outlook Express לצבע ברירת המחדל?


לאחר התקנה תוכנות צד שלישי או עידכונים ל- Internet Explorer שהותקנו מתקליטורים של ספקי תוכנה צד שלישי, משתנים צבעי הממשק.

כדי לשנות חזרה את רקע סרגלי הכלים נבצע את הפעולות הבאות :


 1. נלחץ על "התחל" > "הפעלה" ובחלון הנפתח הקלד את הפקודה"regedit" ‏‏.
 2. סייר לערך הבא בתוך מערכת הרישום: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
 3. מחק את הערך BackBitmapIE5 שנמצא תחתיו.

לא ניתן לשנות את אתר הבית ב- - Internet Explorer‏, כיצד נפתור בעיה זו?


בעיה זו יכולה לנבוע כתוצאה ממזיק שהשתלט על דף הבית דרך עורך הרישום.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. בחר בתפריט "התחל" > "הפעלה" והקלד Regedit‏.
 2. נווט אל המפתח: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel‏.
 3. בצע גיבוי למפתח הנ"ל ע"י לחיצה ימנית ושמירת הקובץ כגבוי.
 4. חפש את המפתח: hompage‏ (בצידו השני של החלון).
 5. לחץ לחיצה כפולה על הערך hompage‏ וודא שב- value data‏ מופיעה הספרה 0 אם מופיע ערך אחר שנה אותו ל- 0.

כאשר נכנסים לאתר של Windows Update‏ שפת הממשק של מערכת ההפעלה איננה אותה שפה, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


שפת ברירת המחדל של ההפניה לאתרים איננה כשפת מערכת ההפעלה הרצויה ויש לשנות זאת .

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את הדפדפן.
 2. לחץ על התפריט "כלים" > "אפשרויות אינטרנט".
 3. לחץ על הלשונית "כללי" > "שפות".
 4. הסר שפות שאינך רוצה שיופיעו כאשר אתה פותח את האתר Windows Update‏ או בחר את השפה הרצויה והעבר אותה לראש התור ולחץ על "אישור".


אתרים מסוימים נפתחים כדף ריק ללא הודעת שגיאה, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


בעיה זאת קורת אם הקידוד אינו נכון ויש לשנותו.

בצע את הפעולות הבאות על מנת לשנות את הקידוד:


 1. פתח את הדפדפן Internet Explorer‏.
 2. לחץ על תפריט "תצוגה" > "קידוד".
 3. החלף את הקידוד לבחירה אוטומטית, סגור את הדפדפן ונסה להיכנס אל האתר שנית.

לאחר התקנת אנטי וירוס שהופסקה באמצע, אתרים מסוימים נפתחים כדף לבן וכניסה לצ'טים לא מאופשרת למרות שמותקנת ג'אווה. כיצד נפתור בעיה זו?
התקן Script 5.6‏ בקישור הבא. (בחר בשפה המתאימה למערכת ההפעלה שלך).

לא ניתן להיכנס לאתרים מאובטחים ב- Internet Explorer‏ על גבי מערכת Windows XP‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הגדרות המערכת מונעות גישה לאתרים מאובטחים.

בצע את הפעולות הבאות :
 1. היכנס לתפריט "התחל" > "הפעלה".
 2. הקלד את הפקודות הבאות: (לחץ אישור לאחר כל שורה ובצע שוב את סעיף 1):

regsvr32 SOFTPUB.DLL
regsvr32 WINTRUST.DLL
regsvr32 INITPKI.DLL
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 Rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 Cryptdlg.dll

הפעל את המחשב מחדש ונסה שנית להתחבר לאתרים מאובטחים. במידה והבעיה נמשכת, ומותקנת על המחשב תוכנת Firewall‏ צד שלישי, בדוק את הגדרות ה- Firewall‏‏ על מנת לוודא כי הן מאפשרות גישה לאתרים מאובטחים.

לא ניתן לראות באמצעות Internet Explorer אובייקטי Flash המוצגים באתרי אינטרנט, וזאת למרות שהאובייקט הותקן בהצלחה. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ישנו ערך פגום ב- Registry המונע הצגת אובייקטי Flash.

שים לב: לתיקון בעיה זו נדרשת פעולת עריכה של ה- Registry. נא קרא את אזהרת ה- Registry לפני שתמשיך.

בצע את הפעולות הבאות :
 1. בחר בתפריט "התחל" > "הפעלה" והקלד "regedit‏".
 2. עבור אל המיקום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\ActiveXCompatibility\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000‏‏
 3. בצע גיבוי לערך, ומחק אותו. הפעל מחדש את המחשב.

בעת ניסיון הורדת קובץ מאתר מסוים באמצעות Internet Explorer נפתח חלון ההורדה, אך אין בקשה לשמירת הקובץ, וגם לא ניתנת התראה על זמן והתקדמות ההורדה - כיצד נפתור בעיה זו?


הסיבה לבעיה זו עשוייה להיות אוביקט פגום השמור במערכת ומונע את ההורדה.

בצע את הפעולות הבאות :
 1. פתח את Internet Explorer‏.
 2. היכנס ל"כלים" > "אפשרויות אינטרנט".
 3. בלשונית "כללי" תחת "קבצי אינטרנט זמניים" יש ללחוץ על הפקודה "הגדרות".
 4. לחץ על "הצג אובייקטים", סמן את כל האובייקטים, ומחק אותם. בהודעת אישור המחיקה הקש על "כן".
 5. סגור את החלון, ואשר את כל תיבות הדו-שיח הפתוחות. לאחר מכן נסה שנית להוריד קובץ כלשהו.

בעת ניסיון לפתוח את Internet Explorer‏ בפעם הראשונה לאחר הפעלת המחשב, הוא נפתח לאחר זמן ממושך ובנוסף כתוב "מאתר הגדרות Proxy‏" בסרגל התחתון, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הבעיה עשוייה לנבוע מהגדרות Proxy‏ שאינן נכונות או אינן קיימות, לדפדפן לוקח זמן לאתר את ההגדרות ולכן נוצרת ההשהייה, שאלה נפוצה זו מסבירה כיצד לטפל בבעיה.

ההגדרות של שרת Proxy‏ משתנות מספק אינטרנט אחד לאחר, וייתכן כי הן שגויות (או לא הוגדרו כלל) על גבי מערכת זו.

על מנת לפתור בעיה זו יש לפנות אל ספק האינטרנט ולקבל הגדרות Proxy‏ ולהגדירן.

כאשר לוחצים לחיצה ימנית על העכבר על קישור בInternet Explorer ‏ האפשרות "שמירת יעד בשם" בצבע אפור, כיצד נפתור בעיה זו?


האפשרות "שמירת יעד בשם" אינה ניתנת לשימוש נובעת כתוצאה מיועץ התוכן המופעל בדפדפן .יועץ התוכן הינו כלי המאפשר שליטה על תוכן האתרים אליהם אנו גולשים. על מנת לפתור בעיה זו עלינו לבטל את יועץ התוכן.

הפתרון לבעיה זו הוא לבטל את יועץ התוכן ב- Internet Explorer‏, בכדי לבצע זאת יש לבצע את הפעולות הבאות:


 1. לחץ על תפריט "כלים" ובחר "אפשרויות אינטרנט" .
 2. עבור ללשונית "תוכן", תחת יועץ התוכן לחץ על "ביטול", כאשר תידרש סיסמה הכנס אותה.
 3. במידה ואינך יכול לבטל את יועץ התוכן אנא פנה לשרות לקוחות להסדרת הנושא בטלפון 09-7625400 ימים א-ה

בעת ניסיון לשנות את עמוד הבית ב- Internet Explorer‏ האפשרות אפורה ואיננו יכולים לשנות את עמוד הבית, כיצד נוכל לפתור בעיה זו?


ככל הנראה ערכי רישום מערכת פגומים כתוצאה מוירוס מסוג סוס טרויאני .

בצע את הפעולות הבאות:
 1. גש לתפריט > "התחל" > "הפעלה" ורשום "Regedit‏".
 2. נווט למיקום: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control‏ Panel
 3. בחלק השני של המסך מצא את הערך HomePage‏ לחץ לחיצה ימנית עם העכבר ובחר ב"מחק".
 4. סגור את "עורך הרישום" והפעל את המחשב מחדש.
 5. גש ל"אפשרויות אינטרנט" ושנה את עמוד הבית.

אין אפשרות להוריד קבצי EXE‏ ב- Internet Explorer 6‏. כיצד נפתור בעיה זו?


ערך שגוי בעורך הרישום מונע הורדת קבצים מהאינטרנט.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" - הקלד את הפקודה regedit‏ ולחץ על "אישור".
 2. חפש את הנתיב HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type
 3. מחק את התיקייה application/octet-stream‏ ע"י לחיצה עם הכפתור הימני של העכבר על התיקייה - "מחק".

כאשר נכנסים לתפריט "אפשרויות אינטרנט" ב- Internet Explorer אין את הלשונית "כללי", כיצד נוכל לפתור בעיה זו?


ככל הנראה רכיב רישום של המערכת אשר נפגע ועלינו למחקו על מנת לפתור את הבעיה .

בצע את הפעולות הבאות:


 1. גש ל"התחל" ולאחר מכן "הפעלה" > רשום regedit‏‏ ולחץ על אישור
 2. נווט לנתיב הבא HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control
 3. בחלק השמאלי של המסך חפש את הערך GeneralTab‏‏, לחץ עליו לחיצה ימנית עם העכבר ובחר במחק.
 4. סגור את עורך הרישום ובדוק אם הבעיה נפתרה

לא ניתן לבצע שינויים באפשרויות לשונית "מתקדם" באפשרויות האינטרנט, כיצד ניתן נפתור בעיה זו?


ככל הנראה הגדרות מדיניות המערכת הוגדרו כך שלא ניתן לבצע שינויים בלשונית "המתקדם".

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה".
 2. נתב אל הנתיב הבא: \Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
 3. בצידו השני של החלון אתר את הערך "Advanced‏" ולחץ עליו פעמיים.
 4. שנה את הערך מ-1 ל-0 אשר את החלון וסגור את עורך הרישום.


אפשרות בחירת Outlook Express‏‏ אינה מופיעה בלשונית "תוכניות" ב-Internet Explorer‏‏, כיצד נפתור בעיה זו?


רישום תוכנת ה-Outlook Express‏‏ פגום או חסר ועלינו להוסיפה ידנית.

בצע את הפעולות הבאות
 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה".
 2. הקלד את הפקודה "Msimn /reg‏‏" ולחץ "אישור".

באפשרויות אינטרנט הלשוניות "כללי" ו "תוכן" ו"פרטיות" אינן מופיעות, כמו כן בעת הפעלת Internet Explorer‏ מתקבלת הודעת שגיאה על index.htm‏, כיצד נפתור את הבעיה?


קובץ html‏ פגום.
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" ורשום "cmd" ולחץ על אישור.
 2. הקלד expand X:\i386\mshtml.dl_ c:\windows\system32\mshtml.dll
  כאשר X מציין את אות כונן התקליטורים.
 3. לאחר קבלת האישור על כך שהקובץ חולץ בהצלחה סגור את החלון.
 4. התחל" > "הפעלה" לרשום: regsvr32 mshtml.dll‏ ואישור.
 5. הפעל מחדש את המחשב.

בעת פתיחת Internet Explorer‏ מוצגות פרסומות פורנוגרפיות מאתר heretofind‏ ולא ניתן לעבור לאתרים אחרים. אין אפשרות לפתור את הבעיה באמצעות תוכנות הסרה. כיצד נפתור בעיה זו?


תוכנת ריגול השתלטה על דף הבית.
 1. הפעל את המחשב במצב בטוח.
  על מנת להפעיל את המחשב במצב בטוח בצע הפעלה מחדש למחשב ולחץ לחיצות קצרות על ‎F8‎ ‏ עם תחילת ההפעלה.

  בחר באפשרות Safe Mode והקש פעמיים על מקש Enter
 2. אתר ומחק את התיקיה ‎c:\spe‎
 3. בחר בתפריט "התחל" > "הפעלה" והקלד "regedit‏"
 4. בעורך הרישום אתר את הערכים הבאים ודאג שערכיהם יהיו כדלקמן:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix‏]
  ‎@=http://‎
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes‏‏]
  ‎"ftp"=ftp://‎
  ‎"gopher"=gopher://‎
  ‎"home"=http://‎
  ‎"mosaic"=http://‎
  ‎"www"=http://‎

  ‎[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main‏‏]
  ‎"Default_Page_URL"=target='_blank'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

  ‏"Default_Search_URL"=http‏://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch‎

  ‏"Search Page"="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch‎

  ‎"Start Page"="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver‏={SUB_PVER}&ar=home‏"‎
 5. בחר בתפריט "התחל"/"לוח בקרה".
 6. לחץ על "אפשרויות אינטרנט"
 7. בלשונית "כללי" לחץ על "מחיקת קבצים" ועל "ניקוי הסטוריה"
 8. הפעל מחדש את המחשב.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907064 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב