שאלות נפוצות עבור Internet Explorer > הודעת שגיאה

כתב ויתור על תוכן KB שהוצא משימוש

מאמר זה נכתב על מוצרים ש- Microsoft כבר לא תומכת בהם. לכן, מאמר זה מוצע "כפי שהוא" והוא לא יעודכן עוד.

בעת שליחה של הודעת דואר אלקטרוני (E-mail) הכוללת מסמך מצורף, מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "Msimn caused an invalid page fault in module Kernel 32.dll". מה מקור הבעיה וכיצד ניתן לפתור אותה?


הבעיה נובעת כתוצאה מוירוס הנמצא כבר הרבה זמן ברשת.
הבעיה נגרמת בשל וירוס מסוג סוס טרויאני בשם HAPPY99.EXE. מרגע הפעלתו הוא מצמיד את עצמו אוטומטית לכל הודעת דואר יוצא ללא ידיעתך. יש להפעיל תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת.

בהפעלת Internet Explorer מתקבלת הודעת שגיאה: “Explorer caused a invalid page fault in module shell32.dll” כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הודעת השגיאה הנ"ל מתקבלת בכמה מקרים ואחד מהמקרים הנ"ל מוסבר בשאלה נפוצה זו.

יתכן כי גרסת הקובץ Plugin.exe מוקדמת יותר מגירסה 2.5.
בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים ותיקיות.
 2. חפש את הקובץ Win.ini.
 3. פתח את הקובץ Win.ini מתוך פנקס הרשימות.
 4. מחק את השורה: “Load=PLUGIN.EXE”.
 5. שמור את הקובץ.
 6. הפעל מחדש את המחשב.

ניסיון חיבור לאינטרנט נכשל עקב הגדרות שרת Proxy לא נכונות. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


המחשב הנייד מוגדר להתחבר גם דרך רשת (במשרד) וגם דרך מודם (בבית) יש להגדיר את הגדרות החיוג בדפדפן לשרת Proxy.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Internet Explorer.
 2. לחץ על תפריט "כלים" > "אפשרויות אינטרנט"> "התקשרויות"> "הגדרות Lan".
 3. בדוק עם מנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט כי הגדרות שרת ה- Proxy של הרשת במשרד נכונות ולחץ על אישור.
 4. ברשימת הגדרות החיוג סמן את "החיוג לרשת" ולחץ על "הגדרות".
 5. הגדר את הגדרות שרת ה- Proxy של ספק האינטרנט שממנו מחייגים מחוץ למשרד (בית) ולחץ על "אישור" בסיום השינויים.
 6. סמן את האפשרות "חייג כאשר אין קשר לרשת" ולחץ על אישור.


במהלך התקנת Internet Explorer 5 מתקבלת הודעת שגיאה: “Windows Update Setup Is Already Runing. You Cannot Run A Second Instance Of This Prodgram”, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


קבצים הקשורים לרכיבי אינטרנט או תוכנות הקשורות לרכיב אינטרנט פגומים, עלינו להסירם ולאחר מכן להתקינם שוב.
 1. לחץ על "התחל" > "כיבוי"ובחר באפשרות "אתחל את המחשב במצב Ms-Dos".
 2. עבור לספריית C:\Windows\System.
 3. שנה את שמות הקבצים הבאים בעזרת הפקודה הבאה:
  .C:\windows\system>ren XXXX.dll XXXX.old
  (כאשר XXXX מציין את שם הקבצים המופיעים מטה).
  Advpack.dll
  Inseng.dll
  Jobexec.dll
  Url.dll
  Urlmon.dll
  Wininet.dll
  Wintrust.dll
 4. הפעל את Windows מחדש והתקן שוב את Ie5.

במהלך התקנת Internet Explorer 5 מתקבלת הודעת שגיאה: The previous installation program was never completed כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


יתכן כי בעיה זו נובעת מקובץ wininit.ini פגום ועלינו לשנות את שמו ולתת למערכת ההפעלה ליצור אותו מחדש.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "חפש" ולחץ על "קבצים או תיקיות".
 2. בשם הקובץ רשום - Wininit.ini.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שנמצא ובחר באפשרות "שנה שם".
 4. שנה את שם הקובץ ל- Wininit.old.
 5. התחל את ההתקנה של Internet Explorer 5 מחדש.

איך ניתן לפתור את הודעת השגיאה שמופיעה במהלך הפעלה של דפדפן Internet Explorer 5:‏ Content Advisor Please check your Content Advisor settings for missing information. Click the Tools menu and then click Internet Options. On the Content tab check the Content Advisor settings?


על מנת לפתור את הבעיה יש לעדכן את הגדרות יועץ התוכן של הדפדפן וכמו כן לשנות את שם התיקייה הנוגעת להגדרות יועץ התוכן.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על כפתור "התחל" > "חפש" > "קבצים או תיקיות"
 2. בצע חיפוש לקובץ Ratings.pol.
 3. שנה שם לקובץ Rating.pol לשם Ratings.old.
 4. סגור את כל החלונות.
 5. פתח את הדפדפן Internet Explorer גש לתפריט "כלים" > "אפשרויות אינטרנט" > "תוכן".
 6. בחר ב"הגדרות יועץ התוכן" > הקלד את סיסמאת יועץ התוכן ולחץ אישור.
 7. בחר בהגדרות הרצויות לך ביועץ התוכן ואשר.

בעת פתיחת חלון Internet Explorer מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "WinStart001.exe לא נמצאה נקודת כניסה. לא הייתה אפשרות לאתר את נקודת הכניסה Wscupdateprovider של ההליך בספריית הקישור הדינמי Ws2_32.dll", כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


תוכנה צד שלישי הגורמת לבעיות ב- Internet Explorer ועלינו להסיר את קבצים אלו.
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה".
 2. בשורת הפקודה נרשום את הפקודות הבאות ולאחר כל שורת פקודה נלחץ על "אישור", Regsvr32 /u BHO.DLL וגם Regsvr32 /u RSP.DLL
 3. נלחץ על התחל > הפעלה ורשום Msconfig.
 4. בחלון "כלי שרות לקביעת תצורת המערכת" תחת לשונית "אתחול" חפש כל שורה המכילה בתוכה את Winstart משורה זו נסיר את הסימון. לחץ על "החל" > "סגור"
 5. בצע הפעלה מחדש למערכת ההפעלה.

בעת פתיחת חלון Internet Explorer מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: "Internet Explorer נתקל בבעיה ועליו להיסגר". בפרטים הנוספים מתקבל המידע הבא: Appname: Iexplore.exe Modname: Superbar.dll. התוכנית Superbar אינה מופיעה בתפריט הוספה/הסרה של תוכניות.


תוכנית של יצרן צד-שלישי בשם Superbar שלא ניתן להסיר מתוך הוספה או הסרה של תוכניות.

נבצע מחיקה של רישום התוכנית מתוך ה- Registry בצורה הבאה:
 1. נחפש את התיקייה הבאה
  C:\Program Files\Superbar
 2. בתוך תיקייה זו נוודא שנמצאים הקבצים הבאים:‏
  settings.cfg‏
  superbarexts.dll‏
  superbar.dll
 3. בתפריט התחל נלחץ על הפעלה ונרשום את הפקודות הבאות:
  regsvr32 /u “c:\program files\superbar\superbarexts.dll”‏
  regsvr32 /u “c:\program files\superbar\superbar.dll”‏
 4. נסגור את כל החלונות ונפעיל את המחשב מחדש.
 5. אין צורך למחוק את התיקיה Superbar.

מתקבלת הודעת שגיאה ב- Internet Explorer: "mshtml.dll has created an error in Iexplore.exe. Iexplore.exe needs to be closed", וגם: "module name > has encountered a problem with Iexplore.exe and will close". כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


מדובר בקובץ הפעלה של Internet Explorer שנפגע, שאלה נפוצה זו מסבירה כיצד למחוק את הקובץ ולאחר מכן להתקינו מחדש על מנת לפתור את הבעיה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את המחשב והכנס למצב בטוח.
 2. מחק את הקובץ Mshtml.dll מהמיקומים הבאים:
  C:\windows\system32\dllcache
  C:\windows\system32
 3. הפעל את המחשב מחדש והכנס למצב רגיל.
 4. חילוץ הקובץ מחדש מתקליטור ההתקנה:
  לחץ על "התחל" > "הפעלה" ורשום "cmd" והקש אישור.
  רשום את הפקודה הבאה:
  Expand <cd>:\i386\mshtml.dl_ c:\windows\system32\mshtml.dll
  לאחר אישור כי הקובץ חולץ בהצלחה סגור את החלון.
 5. לחץ "על התחל" > "הפעלה" ורשום:Regsvr32 mshtml.dll ולאחר מכן הקש אישור.
 6. הפעל מחדש את המחשב.

בעת גלישה ב- Internet Explorer מתקבלת הודעת שגיאה על Your current security settings prohibit running ActiveX controls on this page. As a result this page may not display correctly, כיצד נפתור את הבעיה?


בעיה זו יכולה לנבוע מהגדרות אבטחה שאינן או מרישום פגום של קבצים.

במידה וגם הורדת רמת האבטחה בכל הנוגע ל- ActiveX לא תיקנה את הבעיה, כנראה שרישום קבצי המערכת אינו תקין.
 1. ודא כי כל התוכניות סגורות.
 2. פתח את שורת הפקודה: "התחל" > "הפעלה".
 3. הקלד בשורה את הפקודות הבאות, לאחר כל אחת מהן לחץ על "אישור" ופתח את שורת הפקודה מחדש :
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. הפעל מחדש את המחשב.

בעת פתיחת חלון Internet Explorer‏ מתקבלת הודעת שגיאה: "Internet Explorer‏ נתקל בבעיה ועליו להיסגר" הפרטים הנוספים הם: Appname: Iexplore.exe‏;‏ Modname: Cnbarie.dll, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ככל הנראה מדובר ישנה תוכנה בשם Common Name‏ הגורמת לבעיה זו, יש להסיר את התוכנה על מנת לפתור את הבעיה.

1. היכנס ל: "התחל" > "לוח הבקרה" > "הוספה או הסרה של תוכניות".
2. בדוק אם קיימת התוכנית Common Name‏, במידה וכן הסר אותה או לחילופין פנה לתמיכת יצרן התוכנה.
3. בדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה.

בעת נסיון להתקין Internet Explorer 6.0 או עדכון לתוכנה זו מתקבלת הודעת שגיאה "A previous installation has pending work requiring a reboot. You need to restart your computer to complete that installation before running Internet Explorer Setup ", כיצד נפתור את הבעיה?


בעיה זו נגרמת ככל הנראה מערך שגוי בעורך הרישום, עליך למחוק ערך זה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. וודא כי כל התוכניות סגורות.
 2. פתח את שורת הפקודה: "התחל" > "הפעלה".
 3. הקלד בשורה regedit ולחץ על אישור.
 4. נווט אל הנתיב הבא :
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 5. אתר את המפתח PendingFileRenameOperations ומחק אותו.
 6. סגור את עורך הרישום.
 7. בצע הפעלה מחדש למחשב.
 8. הפעל מחדש את התקנת Internet Explorer 6.0.

בעת ניסיון פתיחת חלון "אפשרויות אינטרנט" ב- Internet Explorer‏ מתקבלת הודעת שגיאה: This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ישנה הגבלה בעורך הרישום הגורם להתנהגות זו.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את שורת הפקודה ע"י כניסה לתפריט "התחל" > "הפעלה".
 2. הקלד בשורה Regedit‏ ולחץ על אישור.
 3. נווט אל המיקום הבא:
  Hkey_Current_User/Software/Policies/Microsoft/Internet Explorer/Restrictions
 4. מחק את המפתח: NoBrowserOptions‏ .
 5. בצע אתחול למחשב.

בהפעלת המחשב או בזמן גלישה מתקבלת הודעת שגיאה בקובץ hbinst.exe‏ והפרטים הבאים Modname= Hbinst.exe Appname= Iexplore.exe, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


תוכנה בשם HotBar גורמת להוגעת שגיאה זו ועלינו להסירה.

כדי לפתור את הבעיה יש להסיר את התוכנה Hotbar מתוך הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה בצורה הבאה:


 1. לחץ על "התחל" > "לוח הבקרה"‏ .
 2. מתוך לוח הבקרה לחץ לחיצה כפולה על "הוספה או הסרה של תוכניות"‏ .
 3. בחלון שנפתח אתר את התוכנית Hotbar סמן אותה ולחץ על "הוסף/ הסר"‏ .
 4. בסיום ההסרה בצע הפעלה מחדש של המחשב .


בעת גלישה מופיעה הודעת שגיאה בקובץ mshtml.dll‏, כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


ההודעה מופיעה רנדומאלית, ולעיתים מלווה בתקלות כגון: לא ניתן להקליד או לא ניתן לסגור את הדפדפן, עלינו לאפס את הגדרות הדפדפן.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בתפריט "התחל" > "לוח בקרה" > "אפשרויות אינטרנט".
 2. לחץ על "מחיקת קבצי cookie‏" ובחלון שנפתח לחץ על "אישור".
 3. לחץ על "מחיקת קבצים", סמן את האפשרות "מחק את כל התוכן הלא מכוון ולחץ על אישור".
 4. לחץ על "הגדרות" ולאחר מכן על "הצגת אובייקטים"
 5. בחלון שנפתח סמן ומחק את כל האובייקטים ברשימה.
 6. סגור את חלון האובייקטים ולחץ על "אישור" בחלון "הגדרות".
 7. בחר בלשונית "מתקדם" ואתר תחת הקטגוריה "דפדוף" את האפשרות "אפשר הרחבות דפדפן של יצרנים אחרים" בטל את הסימון מאפשרות זו.
 8. הפעל את המחשב מחדש ובדוק אם ההודעה חוזרת, במידה וההודעה חוזרת התקן את התיקון בקישור המצורף.

בניסיון לבצע עדכונים מאתר Windows Update‏, לא מתבצעת סריקה לעדכונים, ובמקום מתקבלת הודעת שגיאה: "Windows Update has encountered a problem and cannot display the requested page" כיצד נפתור בעיה זו?


התופעה עשויה להופיע כאשר מבצעים התקנת תיקון או שיחזור מערכת לאחר שכבר הותקן Service Pack 1.

התקן מחדש את SP1 או עקוב אחר הפעולות הבאות:


 1. בחר בתפריט "התחל" > "הפעלה".
 2. הקלד "regedit‏" ולחץ על אישור.
 3. נתב אל המיקום הבא: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows
 4. בצע גיבוי לתיקיית "windows‏".
 5. בתוך תיקיית "windows‏‏" אתר את הערך: "CSDVersion‏", ופתח אותו בלחיצה כפולה.
 6. שנה את הערך של "CSDVersion‏" ל- 0 (הערך שיופיע יהיה 100).

הפעל מחדש את המחשב.


מתקבלת הודעת שגיאה בזמן גלישה באינטרנט לגבי הקובץ Winshow.dll‏, כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


במהלך גלישה באינטרנט מתקבלת הודעת שגיאה :Modname= Winshow.dll‏ ppname= Iexplore.exe‏ הבעיה נובעת מאובייקט של תוכנת פרסום שהותקן במערכת.

כדי לפתור את הבעיה בצע את השלבים הבאים:


 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" ונקליד את הפקודה regsvr32 /u winshow.dll‏ .
 2. לאחר שקיבלת אישור מהמערכת שהתהליך הושלם בהצלחה נבצע הפעלה מחדש של המחשב.
 3. לאחר ההפעלה מחדש מחק את הקבצים הבאים מתוך הנתיב c:\windows‏\system‏‏ :winshow.dll, winshow.cfg, dict.dat‏ .


מתקבלת הודעת שגיאה 0x800A138F‏ בשימוש באתר Windows Update‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הבעיה עשויה להיגרם אם תאריך המערכת אינו נכון.

ודא כי תאריך המערכת נכון:


 1. לחץ לחיצה כפולה על שעון המערכת בחלק התחתון של המסך.
 2. ודא כי התאריך נכון לתאריך אותו יום. שנה את התאריך במידת הצורך.
 3. לחץ על אישור.כעת נסה שוב לסרוק לעדכונים.

בעת הפעלת Internet Explorer‏ מופיעה הודעת שגיאה במודול tps108.dll‏ כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ככל הנראה מדובר על ערך ברישום פגום כתוצאה מהתקנת תוכנת ad-aware‏. תוכנה זו עלולה לפגוע בתקינותו של הדפדפן ולגרום להודעות שגיאה. שאלה נפוצה זו מפריעה לתקינותו של ה- Internet Explorer‏.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את המחשב במצב בטוח - על מנת לבצע זאת לחץ מספר לחיצות על מקש ה- F8‏‏ במקלדת בעת הפעלת המחשב ובחר באפשרות SAFE MODE‏.
 2. לחץ על "התחל" > "חפש" > "קבצים או תיקיות" > וחפש את הקובץ tps108.dll‏.
 3. השאר את חלון החיפוש פתוח ולחץ על "התחל" > "הפעלה" > הקלד את הפקודה regsvr32 /u‏ ולאחר מכן גרור את הקובץ שנמצא בחלון החיפוש להמשך שורת הפקודה הנ"ל ולחץ על אישור.
 4. לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על שם הקובץ שנמצא ובחר ב"שנה שם". שנה את סיומת הקובץ ל- OLD‏ והפעל את המחשב מחדש.

בעת גלישה מתקבלת הודעת שגיאה: Internet Explorer נתקל בבעיה ועליו להסגר, בפרטים מופיע המידע על הקבצים הבאים: appname: iexplore‏ modename: msctf.dll‏, כיצד נפתור בעיה זו?


הקובץ msctf.dll, האחראי לחלק של הזיהוי והדיבור בהגדרות השפה נפגם, או שהגדרות זיהוי הדיבור מוגדרות לא נכונות ועלינו להסירם.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בתפריט "התחל" > "לוח הבקרה" > "אפשרויות אזור ושפה"
 2. בחר בלשונית "שפות" > "פרטים"
 3. סמן את השורה המייצגת את ה"זיהוי והדיבור" לחץ על "הסר",אשר את כל החלונות.

כאשר מנסים לפתוח את Internet Explorer ‏ מתקבלת הודעת השגיאה "iexplore.exe has encounter a problem and needs to close‏ appname: iexplore.exe‏ modename: sptip.dll‏", כיצד נפתור בעיה זו?


בעיה זו יכולה לנבוע כאשר התוכנה Speech recognition מותקנת במחשב בנוסף להתנגשות עם קובץ גורמת לבעיה זו להתרחש .

בכדי לפתור בעיה זו יש בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "לוח בקרה", פתח את "אפשרויות אזור ושפה", "עבור לשונית שפות".
 2. לחץ על פרטים והסר משם את "speech recognition‏" ואשר את כל החלונות.
 3. לחץ על "התחל"‏>‏"הפעלה", בחלון שנפתח הקלד regsvr32 msctf.dll /u ולחץ על "אישור"
 4. לאחר שהתקבל חלון המאשר את הפעולה לחץ על אישור והפעל מחדש את המחשב.

בעת ניסיון להדפיס מתוך Internet Explorer‏. מתקבלת שגיאת script‏ ובניסיון להציג את הגדרות העמוד (page setup‏) מתקבלת שגיאה מספר 19."object doesn't support this property or method‏", כיצד נפתור בעיה זו?


בעיה זו נובעת מערכי רישום פגומים, יש למחוק את הערכים ולתת למערכת ליצרם מחדש.

אזהרה: שימוש שגוי בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות אשר תידרש התקנה חוזרת של מערכת ההפעלה. מיקרוסופט איננה נוטלת אחריות על בעיות העלולות להיגרם כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום.השימוש בעורך הרישום על אחריותך בלבד.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. בחר בתפריט "התחל" > "הפעלה", והקלד "regedit‏"
 2. נווט אל הנתיב הבא: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 3. סמן את המפתח, main‏ בצידו השני של החלון חפש את הערך "Use StyleSheet‏", במידה והערך מופיע, מחק אותו.
 4. נווט את המיקום הבא ומחק את הערך:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup
 5. סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.


בעת פתיחת Internet Explorer‏ מתקבלת הודעת שגיאה הנוגעת לקובץ iefeatsl.dll‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


רישומים פגומים בעורך הרישום כתוצאה מתוכנה צד שלישי, עלינו למחוק קובץ מעורך הרישום על מנת לפתור את הבעיה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל החלונות הפעילים ולחץ על "התחל" > "הפעלה".
 2. הקלד regsvr32 /u iefeatsl.dll‏ ולחץ על "אישור" הפעל את המחשב מחדש.
 3. במידה והבעיה לא נפתרה לחץ לחיצה ימנית על Internet explorer‏ לחץ על "כלים" / "אפשרויות אינטרנט" / "מתקדם" לחץ על "שחזר ברירות מחדל" הסר את הסימון מ- "אפשר הרחבות דפדפן של יצרנים אחרים" לחץ על "החל" / "אישור" וסגור את כל החלונות.

כאשר גולשים ב- Internet Explorer באתרים מסוימים מקבלים הודעת שגיאה Internet Explorer has encountered a problem and need to close‏ appname: iexplore.exe‏ modname: ssurf022.dll‏, כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


רישום של קובץ שגוי (אינו של מערכת ההפעלה) בעקבות תוכנת צד שלישי הגורמת לבעיה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" וכתוב בשורת הפקודה regsvr32 ssurf022.dll /u
 2. לחץ על "אישור", לחץ על תפריט "כלים" ב Internet Explorer ובחר ב"אפשרויות אינטרנט".
 3. עבור ללשונית מתקדם ולחץ על "שחזר ברירות מחדל", הורד את הסימון מהשורה: "אפשר הרחבות דפדפן של יצרנים אחרים", לחץ על "אישור" והפעל מחדש את המחשב.

בעת גלישה עם Internet Explorer‏‏ מופיעה הודעת שגיאה במודול tvmbho.dll‏‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


תוכנת צד שלישי אשר מרחיבה את הדפדפן וגורמת לשגיאה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את המחשב במצב בטוח.
 2. בצע חיפוש לקובץ בשם: "tvmbho.dll‏‏" ושנה את שם הקובץ לשם: "tvmbho.old‏‏".
 3. הפעל את המחשב מחדש במצב רגיל.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907065 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב