שאלות נפוצות עבור Media Player > הדרכה

Media Player אינו מנגן סוגי קבצים מסויימים. מה עליי לעשות כדי לפתור בעיה זו?


אם אכן הקבצים תואמים לתוכנת Windows Media Player, יש לבדוק בהגדרות התוכנה האם יש תמיכה בהם.
 1. הפעל את Windows Media Player.
 2. לחץ על כלים.
 3. לחץ על אפשרויות.
 4. בחר בלשונית סוגי קבצים.
 5. סמן ב-"V"‏‏- את הסיומות שברצונך לנגן, או בחר ב- בחר הכל.
 6. לחץ אישור ונגן את הקבצים.

כיצד אפשר לפתוח/לאתחל את Windows Media Player?


כיצד באפשרותנו לפתוח ישירות את נגן המדיה.
 1. לחץ על התחל.
 2. לחץ על כל התוכניות.
 3. לחץ על עזרים.
 4. לחץ על בידור.
 5. לחץ על Windows Media Player‏.

כיצד נציג את סרגל הפקדים של Windows Media Player 9 בשורת המשימות?


סרגל הפקדים של Windows Media Player 9 מאפשר שליטה מהירה ונוחה על הנגן מתוך שורת המשימות בזמן שחלון הנגן ממוזער.

כדי להוסיף את סרגל הפקדים של Windows Media Player 9 לשורת המשימות נלחץ לחיצה ימנית על שורת המשימות ונבחר באפשרות "סרגלי כלים", נלחץ על Windows Media Player כדי להוסיף סימון לידו.בפעם הבאה שנפתח ונמזער את הנגן יופיע סרגל הפקדים של Windows Media Player 9 בשורת המשימות.

כיצד נמנע זיהוי יחודי של נגן המדיה Windows Media Player 8‏ על ידי שרתים באינטרנט?


תוכנת נגן המדיה כוללת מספר זיהוי ייחודי. באפשרותנו לבטל מספר זה.

כדי למנוע זיהוי ייחודי של המחשב שלך על-ידי שרת נבצע את הפעולות הבאות:
 1. מתוך הנגן נבחר בתפריט כלים ונלחץ על אפשרויות.
 2. בלשונית "נגן", נקה את תיבת הסימון "אפשר לאתרי אינטרנט לזהות את הנגן שלך באופן ייחודי".

ברצוני לשמוע את המוסיקה ב- Media Player‏ דרך אוזניות ולא דרך הרמקולים, כיצד ניתן לבצע זאת? 1. Media Player בנגן ה-‏ נלחץ על "כלים" > "אפשרויות" > "התקנים".
 2. נבחר את התקן החומרה שבאמצעות אנו מפעילים את המוזיקה (DVD/CD-ROM‏) ונלחץ על "מאפיינים".
 3. תחת "השמעה" נבחר באפשרות אנלוגית להשמעה דרך החיבור החיצוני של כונן התקליטורים (CD-ROM‏).
 4. נאשר את כל החלונות, נסגור את התוכנה ונפעיל אותה מחדש.

כיצד ניצור מעבר שמע חלק משיר אחד לבא אחריו ב- Media Player?


ברצוננו למנוע הפוגה בת מספר שניות בין שיר לשיר, אלא לשמוע את השירים ברשימת ההשמעה שלנו באופן רציף.
 1. ב- Media Player, בתפריט "תצוגה" הצבע על "שיפורים" ולאחר מכן לחץ " Crossfading ואיזון עוצמה אוטומטי".
 2. בתחתית הנגן נפתחת חלונית, לחץ על הקישור "הפעל" Crossfading" במידת הצורך.
 3. גרור את המחוון כדי לבחור את זמן החפיפה הרצוי בין הפריטים (ניתן עד 10 שניות).

הערות:
 • כדי להסתיר את חלונית ה- Crossfading" - ואיזון עוצמה אוטומטי", לחץ על לחצן "סגור" בחלונית "שיפורים".
 • תכונה זו של Windows Media Player זמינה רק במחשבים בהם פועלות מערכות ההפעלה Windows XP Home Edition או Windows XP Professional‏.

כיצד נשנה את שפת הממשק של Windows Media Player 9‏?


כאשר מנסים להתקין גרסה עם שפת ממשק שונה - הקבצים הזמניים של ההתקנה מחולצים לתוך תיקיית Temp‏ של Windows‏ אשר בה קיימים כבר הקבצים הישנים משפת הממשק הישנה. עלינו לשנות את המיקום של הקבצים הזמניים לצורך התקנה זו.
 • ההתקנות משתנות בין Windows XP‏ לבין Windows 98/ME/2000‏.
 • לצורך בחירת השפה הרצויה יש לשנותה בצד ההורדה ב- "החלף שפה" ולחיצה על "חפש".
 • אתר ההורדות:
  http://www.microsoft.com/israel/downloads/default.aspx
 1. הורד את Windows Media Player 9‏ בשפת הממשק החדשה הרצויה וכן על פי גרסת Windows‏.
 2. הכנס ל- "התחל" > "הפעלה".
 3. רשום "%windir‏%" בשורה הריקה ולחץ "אישור".
 4. בחלון שייפתח הוסף תיקייה זמנית בשם "WMP‏" שתשמש אותנו לצורך ההתקנה בלבד.
 5. סגור את החלון.
 6. היכנס ל- "התחל" > "הפעלה".
 7. רשום את נתיב הקובץ שהורד מהאינטרנט כולל שמו והסיומת ובסוף השורה הוסף: t:%windir%\wmp‏/
  לדוגמא אם שם הקובץ mpsetupXP.exe‏ והוא הורד לתוך כונן C‏‏ הפקודה תראה כךc:\mpsetupXP.exe /t:%windir%\wmp ‏
 8. המשך את ההתקנה באופן רגיל.

כיצד ניתן לכוונן את הטווח הדינאמי ב- Windows Media Player 9 (ההבדל בין עוצמת הקול) של השמע?


על מנת לצמצם בין רמות השמע כך שלא יהיו הבדלים גדולים בין רמות השמע.

נכוונן את העוצמות על מנת למנוע הבדלים ברמות השמע:


 1. בתפריט תצוגה, בחר "שיפורים" > "מצב שקט".
 2. בחלונית שנפתחה, בחר "הפעל" (אם הינך מעוניין להפעיל טווח דינאמי).
 3. על מנת לצמצם את רמת הטווח הדינאמי נבחר ב- "הבדל בינוני" או "הבדל קטן".בחירה זו נותנת לנו אפשרות לצמצם בין רמות השמע השונות כך שגובה השמע ישמע כאחיד.

כיצד נמחק את היסטוריית ההפעלה מהנגן?


איני מעוניין שיראו את רשימת ההשמעה במחשב שלי

נבצע את הפעולות הבאות:
 1. גש בתפריט כלים ולחץ על "אפשרויות"
 2. לחץ על הלשונית "פרטיות" > "נקה היסטוריה".הערה: ישנה גם אפשרות לא לשמור כלל את רשימת ההשמעה על ידי הורדת סימן הוי מהאפשרות "שמור בנגן היסטוריית קבצים וכתובות url‏"

כיצד נוסיף תחנות רדיו שונות לרשימת "התחנות שלי"?
ל- Windows Media Player 9 יש מגוון רחב של תחנות רדיו שניתן למצוא ולהוסיף לרשימת ההשמעה שלנו, נבצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "כוונון הרדיו"
 2. בחלון שנפתח לחץ (למעלה מצד שמאל) על "אתר תחנות נוספות".
 3. בחלון שנפתח נקבל את התחנות המומלצות על ידי הנגן. על מנת לבחור ז'אנר אחר לחץ על "עיון לפי ז'אנר ובחר את הז'אנר המועדף עליך.
 4. בחלון שנפתח בחר את התחנה הרצויה ולחץ על "הוסף לתחנות שלי".


לאחר שידרוג לגירסה Media Player 9.0‏ התוכנה לא נמצאת ב"הוספה או הסרה של תוכניות". כיצד ניתן להסיר את התוכנה?
בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה".
 2. הקלד rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection uninstall 132 c:\windows\inf\wmp.inf‏‏
 3. לאחר הפעלה מחדש תוכל להפעיל מחדש את Media Player‏.
 4. תופיע הודעה ש- Media Player‏ אינו מותקן, והאם ברצונך להתקין אותו. לחץ על "כן" להתקנה חוזרת ו"לא" אם לא תרצה להתקין את התוכנה.

כיצד ניתן להגדיל את התצוגה למסך מלא תוך כדי קליפ או מוסיקה ב- Windows Media Player‏?


ברצוננו לשנות את מצב התצוגה של Windows Media Player כך שיוצג על גבי המסך כולו.

ישנן שתי אפשרויות להגדלת התצוגה:


 • תוך כדי צפייה בקליפ או השמעת מוסיקה לחץ לחיצה כפולה עם העכבר במרכז התצוגה.
  פעולה זו תביא להגדלתה המרבית של התצוגה.
  בכדי לחזור למצב הקודם ולשחזר את גודל התצוגה, לחץ שוב לחיצה כפולה עם העכבר במרכז התצוגה.
 • תוך כדי צפייה בקליפ או השמעת מוסיקה לחץ על צירוף המקשים: Alt+Enter‏. פעולה זו תביא להגדלת התוכנה לגודלה המרבי על גבי המסך.
  בכדי לחזור למצב הקודם ולשחזר את גודל התצוגה, לחץ שוב על צירוף המקשים: Alt+Enter‏.

כיצד נבצע מחיקה של היסטורית האתרים וקבצי המדיה שנוגנו בנגן ה- Media Player‏?


מחיקת היסטורית האתרים והקבצים שנוגנו ב-Media Player‏ נעשית על מנת שלא יהיה ניתן לראות אילו קבצים נוגנו מסיבה זו או אחרת.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחלון ה-Media Player‏ לחץ על "כלים" > "אפשרויות".
 2. בחר בלשונית "פרטיות" > "נקה היסטוריה".
מאפיינים:

מזהה פריט: 907072 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב