שאלות נפוצות עבור Office 2000 > בעיה ללא הודעת שגיאה

כאשר מנסים לפתוח קובץ Excel או Word שנשמרו בפורמט טקסט, על מערכת חלונות 2000, כל כיתוב עברי מתקבל בסמני שאלה, מה עליי לעשות?


לא מוגדרת במחשב היכולת לעבד מידע בעברית בEncoding של טקסט.
 1. סגור את כל התוכנות שרצות במחשב.
 2. הכנס להתחל > הגדרות > לוח בקרה > הגדרות אזוריות.
 3. בחר בחלונית המיקום הנוכחי (local location) את האופציה hebrew.
 4. ברשימת השפות בתחתית החלון בחר בשפה העברית, ודא כי מסומן
  "V" בריבוע הרלונטי של השפה העברית ולחץ על הכפתור set default.
 5. לחץ אישור על החלונית שנפתחת בו מודיע המחשב כי הקבצים כבר מותקנים במערכת האם ברצונך להשתמש בהם.
 6. בצע אתחול למחשב.

מה יש לעשות אם בעת פתיחת Outlook 2000 על מערכת הפעלה Windows 2000 , התיקיות מופיעות בסימני שאלה?


לא מוגדרת במחשב היכולת לעבד מידע בעברית בEncoding של טקסט.
 1. סגור את כל התוכנות שרצות במחשב.
 2. הכנס להתחל > הגדרות > לוח בקרה > הגדרות אזוריות.
 3. בחר בחלונית המיקום הנוכחי (local location) את האופציה Hebrew.
 4. לחץ על הכפתור set default ובחר בשפה העברית.
 5. לחץ אישור על החלונית שנפתחת בו מודיע המחשב כי הקבצים כבר מותקנים במערכת האם ברצונך להשתמש בהם.
 6. לחץ על כפתור Advanced וסמן ב- "V" את כל הקידודים שהמילה Hebrew מופיעה בהם.
 7. לחץ אישור המערכת תבקש להפעיל מחדש את המחשב. לאחר ההפעלה מחדש יפתרו בעיות העברית במערכת.*

בעת הפעלת המחשב תוכנת Optimizer מופעלת וגורמת למחשב להתקע ורק הפעלה מחדש של מערכת ההפעלה מאפשרת עבודה תקינה, מה עלי לעשות?


תוכנת Optimizer נמצאת ב- Startup של מערכת ההפעלה.
על מנת לפתור בעיה זו עקוב אחר השלבים הבאים:
 1. לחץ התחל > הפעלה > רשום Regedit > אישור.
 2. בשורת התפריטים לחץ על Export registry file < Registry על מנת לגבות את ה- Registry לפני עריכתו.
 3. הכנס אל הנתיב הבא:
  HKEY_LOCAL MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENT VERSION\RUN ONCE
 4. מחק את הערך OfficeTuneup תחת תיקיית Run once
 5. תוכנת Optimizer נמחקה מה-Startup של מערכת ההפעלה.

האטב שמסמן שיש מסמכים מצורפים נעלם ולא ניתן לפתוח מסמכים מצורפים כאשר יש חלונית תצוגה מקדימה. מה עלי לעשות על מנת להחזיר את האטב? 1. בתפריט תצוגה וודא שהאפשרות חלונית תצוגה מקדימה לחוצה.
 2. הנח את סמן העכבר במרכז המסך במקום בו מתחילה חלונית תצוגה מקדימה ולחץ קליק ימני.
 3. וודא כי האפשרות מידע כותרת לחוצה.

לא ניתן להוריד תמונות מהגלריה המקוונת של Office 2000‏, למרות שנראה כי ההורדה מסתיימת בהצלחה. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


עשוי להיות כתוצאה מתוכנת antivirus‏ או firewall‏ או ערך רג'יסטרי שגוי.

בצע את הפעולות הבאות :


 1. בחר בתפריט "התחל" > "הפעלה" והקלד "Regedit‏".
 2. נתב אל המיקום הבא: HKEY_CLASSES_ROOT\ClipGalleryDownloadPackage\shell\open\command
 3. וודא כי הערך "default‏" שווה ל- "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\Artgalry\cag.exe" "%1‏" כולל "%1" בסוף.
 4. הפעל מחדש את המחשב ובצע שוב את ההורדה מהאתר.


כשרוצים להוסיף Word Art‏ ב- Office 2000‏ מקבלים את הכיתוב בשחור, כיצד נוכל לפתור בעיה זו?


ההגדרות באפשרויות הנגישות אינן נכונות ועלינו להגדירן מחדש.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" ולאחר מכן על "הגדרות" > "לוח בקרה" > "אפשרויות נגישות".
 2. גש ללשונית "תצוגה" והסר את הסימון מ"השתמש בחדות גבוהה"
 3. לחץ על "החל" ולאחר מכן על "אישור", פתח את ה- Office‏ ובדוק האם הבעיה נפתרה.

לאחר התקנת עדכון SP1‏‏ או SP2‏‏ עבור Microsoft Office 2000‏‏, לא ניתן לשמור קבצים בצייר כסוג JPG‏‏ או JPEG‏‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


התנהגות זו נגרמת עקב ערך רישום לא נכון ברישום המערכת (Registry‏‏).

לפתרון הבעיה בצע את הפעולות הבאות:


 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה" -> הקלד regedit‏‏ ולחץ על אישור
 2. עבור לנתיב הבא: HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Export\Jpeg
 3. לחץ פעמיים על "Extensions‏‏" בצידו השני של החלון ושנה את נתוני הערך ל: "jpg‏‏" ולחץ אישור על חלונית הדו-שיח.
 4. לחץ פעמיים על "Name‏‏", בצידו השני של החלון ושנה את נתוני הערך ל: "JPEG File Interchange Format‏‏"
 5. ולחץ אישור על חלונית הדו-שיח.
 6. סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב
מאפיינים:

מזהה פריט: 907085 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב