שאלות נפוצות עבור Office 2000 > הודעת שגיאה

בעת התקנת Office 2000 מתקבלת הודעת שגיאה מספר 2336 , מה עלי לעשות?


תיקיית הקבצים הזמניים Temp פגומה או מלאה.

יש לוודא שתיקית Temp אכן קיימת ולבצע פעולות באופן הבא:
 1. בתפריט התחל יש לבחור בכיבוי והפעלה מחדש ומרגע הפעלת המחשב מחדש יש ללחוץ על המקש F8 ולבחור באפשרות Safe Mode Command Prompt Only.
 2. יש להקליד set וללחוץ על Enter.
 3. יש להגיע אל תיקית Temp על ידי הפקודה הבאה: cd windows\temp כאשר Temp ממוקמת בתיקית Windows בכונן C.
 4. כעת יש למחוק את הקבצים הזמניים מתוך תיקית Temp באמצעות הפקודה הבאה: del *.tmp.
 5. אם נשארו קבצים זמניים בתיקית Temp יש להעבירם לתיקיה אחרת ולמחוק אותם באופן הבא: (לאחר כל שורת פקודה יש ללחוץ על Enter)
  \ cd
  My tempbak
  Cd tempbak
  *.*\Copy c:\windows\temp
  \ cd
  Cd \windows\temp
  *.* del
  יש ללחוץ על האות Y בזמן לחיצה על Enter.
 6. הפעל מחדש את המחשב בצורה הרגילה.

בעת פתיחת תוכנת ה- Word (למשל) מתקבלת הודעת שגיאה שהיישום ביצע פעולה בלתי חוקית כשהפרטים מכילים את שם הקובץ lamh.dll כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


קיימת בעיה עם מנהל התקן המדפסת. ייתכן והוא פגום או שאינו עדכני.
 1. הסר את התקני המדפסות המותקנים במחשב.
 2. התקן את מנהל ההתקן של המדפסת HP 550C.
 3. התקן את מנהל ההתקן של המדפסת הנוכחית מחדש.
 4. צור קשר עם ספק המדפסת ובקש מנהל התקן עדכני.

בעת כניסה ל- Help באחת מתוכנות ה- Office אני מקבל הודעת שגיאה Help requires Microsoft Internet Explorer 3.0 or greater, מה לעשות?


הבעיה נגרמת כתוצאה מהתקנת SP1 של Internet Explorer 5
 1. הכנס להתחל - הפעלה.
 2. רשום Regedit ולחץ אישור.
 3. נווט אל הנתיב הבא:
  Move to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
 4. לחץ לחיצה כפולה על Build. הערך שיהיה מוצג שם יהיה 5.00.3103.1000.
 5. מחק את הערך ורשום במקומו 52920.
 6. לחץ על OK וסגור את החלון.

כאשר אני מתקין את Office אני מקבל את הודעת השגיאה The Installation Package Could Not Be Opened מה לעשות?הותקנה תוכנת ה- SP1 של ה- Explorer 5.
אם תוכנת Office כבר מותקנת:
 1. לחץ על התחל > הפעלה
 2. רשום את הפקודה: (כאשר :c הוא הכונן)
  setup.exe/fv data1.msi /c:

אם תוכנת Office לא מותקנת:
 1. גש לתיקיית Installer לפי הנתיב \Windows\installer /c:
 2. קליק ימני על כל קובץ עם סיומת msi
 3. בחר ב- properties
 4. בדוק בגירסת התוכנה (בחלונות 2000 תחת הלשונית Summary) האם היא משוייכת ל- Office 2000.
 5. מחק את כל הקבצים שמשויכים ל- Office2000.

לחיצה על עזרה > עזרה של... / הקשה על F1 באחת מתוכנות Microsoft Office 2000 מביאות לידי קבלת אחת או יותר מהודעות השגיאה שלהלן: pszShortName !=NULL cbRead!=0 MSOHELP caused an exception 03H in module KERNEL32.DLL, מה עלי לעשות?בעיית השימוש בעזרה יכולה לבוא לידי ביטוי הן בעזרה של Office והן בעזרה של מערכת ההפעלה עצמה. הבעיה נובעת מקיומה של גרסה ישנה של מציג העזרה של Windows ועל כן יש לעדכנו.
 1. סגור את כל התוכניות הפועלות ברקע
 2. הכנס את תקליטור העדכון SR-1 אל תוך כונן התקליטורים
 3. הכנס אל תיקייה support/non2000
 4. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ hhupd.exe

במהלך ניסיון להתקין Office 2000‏ על מערכת ההפעלה Win NT 4.0‏ עשויה להתקבל שגיאה פנימית 2381 (או 1303/1310/1315).כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הכונן בו מותקן Windows או הכונן שאליו מנסים להתקין את Office מוגדר עם קבצי מערכת NTFS. מוגדרות הרשאות לא נכונות עבור כונן זה. (הרשאה של קריאה בלבד עבור תיקיות שונות - פרט לתיקיית ההתקנה - שגם בהן מותקנים כמה מקבצי Office).
 1. לחץ התחל > תוכניות > סייר.
 2. סמן את התיקייה Program Files\Microsoft Visual Studio\.
 3. לחץ עליה קליק ימני ובחר - מאפיינים.
 4. עבור ללשונית - אבטחה - ולחץ על - הרשאות.
 5. סמן את Everyone group ולחץ על Full Control.
 6. סמן"V" ב- החלף הרשאות עבור תתי התיקיות.
 7. אשר את כל החלונות.
 8. חזור על הסעיפים 3-6 עבור התיקייה Program Files\Common Files\Microsoft\ Shared
 9. הרץ שוב את התקנת Office 2000.

בעת ניסיון להתקין את תוכנת Office 2000‏ מתקבלת שגיאה פנימית 2889 (או 2894).כיצד ניתן לפתור תקלה זו?


הימצאות וירוס במערכת (כנראה, Nimda).
 1. התקן/עדכן תוכנת אנטי וירוס במחשב זה.
 2. הרץ סריקת וירוסים.
 3. חפש את הקובץ Riched20.dll (התחל > חפש > קבצים ותיקיות).
 4. שנה את סיומת הקובץ ל- Old (ייתכן וקובץ זה לא יימצא במערכת).
 5. הכנס את תקליטור ההתקנה של Office 2000 לכונן התקליטורים.
 6. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה Msi, שנמצאת בתקליטור.
 7. הרץ את הקובץ Instmsi.exe.
 8. הרץ שוב את התקנת Office 2000.

בעת התקנת Office 2000‏ מתקבלת הודעת השגיאה - פעולת המתקין הסתיימה מוקדם מן הצפוי. כיצד ניתן לפתור תקלה זו?


קבצי ODBC‏ במחשב זה פגומים.

שיטה ראשונה:
 1. הכנס את תקליטור ההתקנה של Office 2000‏ לכונן התקליטורים.
 2. היכנס באמצעות הסייר לתיקייה \IE5\En‏.
 3. הרץ את הקובץ Ie5setup.exe‏.
 4. המשך עם שלבי התקנת Internet Explorer 5‏.
 5. אתחל את המחשב.
 6. הרץ שוב את התקנת Office 2000‏.שיטה שנייה:
 1. לחץ על התחל > חפש > קבצים ותיקיות.
 2. חפש בכוננים הקשיחים המקומיים את הקבצים: Odbccp32.dll ,Odbcint.dll ,Msdasql.dll‏.
 3. שנה את סיומות הקבצים מ-dll‏ ל- old‏.
 4. הרץ שוב את התקנת Office 2000‏.שיטה שלישית:
 1. היכנס לאתר Microsoft‏‏ העולמי.
 2. הורד את MDAC ‏(= Microsoft Data Access Components).

בעת נסיון להריץ התקנה של Office2000‏, על מערכת הפעלה WinXp Home edition‏, מתקבלת הודעת השגיאה: The windows installer service could not be accessed 1. לחץ על התחל >הפעלה ורשום: msiexec.exe /unregister‏. לחץ אישור.
 2. לחץ על התחל >הפעלה ורשום: mesiexec.exe /regserver‏. לחץ אישור.
 3. הרץ את התקנת Office‏ שוב.

בעת פתיחת Word‏ או Excel‏ מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: Microsoft Visual C++ Runtime error... winword.exe r6025 מה ניתן לעשות?


ההודעה עשויה להופיע בגלל תוספת של תוכנת נורטון אנטי וירוס ל- Office‏, אשר נפגמה.

על מנת להסיר את התוספת, יש לבצע את התהליכים הבאים:
 1. היכנס לתפריט התחל > חיפוש > קבצים או תיקיות.
 2. חפש קובץ בשם officeav.dll‏. רשום את מיקום הקובץ.
 3. היכנס לתפריט התחל > הפעלה
 4. הקלד את הפקודה הבאה: officeav.dll‏<מיקום הקובץ> regsvr32 \u‏ ולחץ על אישור.

לאחר התקנת Office 2000‏ על Windows 2000 Terminal Server‏ בעת פתיחת המחשב מתקבלת הודעת השגיאה Symantec Fax Starter Edition Port Starter Error return code from CreateNamePipe=231‏ ולאחריה ההודעה The Fax Receiver failed to start‏. מה מקור הודעת השגיאה?


מערכת ההפעלה Windows 2000 Terminal Server‏ לא תומכת באפשרות של שימוש ב- Symantec Fax‏. אם מתקינים התקנה מלאה של Office 2000‏, גם אם אין את האפשרות של Symantec Fax‏ תחת האפשרות של Microsoft Outlook‏, ההתקנה עדין מתקינה את הקבצים של תוכנת הפקס ושותלת קובץ ב- Startup‏ של כל משתמש.
 1. חפש את הקובץ בשם olfsnt40.exe‏.
 2. הסר קובץ זה אם הוא נמצא תחת תפריט ה- Startup‏ של כל משתמש במחשב.
 3. אתחל את המחשב.

בעת התקנת Office 2000‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Error 1931. The Windows Installer service cannot update the system file C:\Windows\System32\PSAPI.dll because the file is protected by Windows. You may need to update your operating system for this program to work correctly


הקובץ psapi.dll‏ פגום
 1. היכנס לאפשרויות תיקייה לכרטיסיית תצוגה
 2. וודא כי ניתן לראות קבצים חבויים וקבצי מערכת הפעלה.
 3. חפש את הקובץ psapi.dll‏.
 4. שנה את שם הקובץ ל- psapi.old‏, אל תבצע אתחול למחשב.
 5. הרץ מחדש את התקנת Office 2000.

כאשר מנסים להתקין את Office 2000‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Error 1904: Module C:\Program Files\System\Ole DB\MSDAORA.DLL failed to register. HResult -2147024865. Contact your support personnel לעיתים אחריה תגיע הודעת השגיאה: Error 1904: Module C:\Program Files\System\Ole DB\MSRCLR40.DLL failed to register. HResult -2147023729. Contact your support personnel


על המחשב מותקנים קבצי Microsoft data access components ‏(MDAC‏) לא מתאימים או פגומים.
 1. הורד את קבצי ה- MDAC‏ העדכניים ביותר מן האתר: http://www.microsoft.com/israel/downloads‏.
 2. התחל את התקנת Office 2000‏ מחדש.

בנסיון להוסיף תמונה מאוסף תמונות ב- Office 2000‏ לאחר התקנת FrontPage 2002‏ מתקבלות הודעות שגיאה שונות: בחר מדיה אחרת או האם ברצונך לתקן את Office‏. גם אם לוחצים על האפשרות כן, עדיין חוזרות הודעות השגיאה. מה ניתן לעשות? 1. סגור את כל התוכניות הפועלות.
 2. הכנס את דיסק Office 2000‏ לכונן והפעל את תוכנית ההתקנה.
 3. בחר בתיקון Office‏ > זהה ותקן שגיאות בהתקנה.
 4. אשר את החלון.
 5. לאחר סיום התיקון אתחל את המחשב.
 6. הוסף תמונה מאוסף תמונות.

כאשר מנסים להפעיל את CAG.EXE‏ או כאשר מנסים להוסיף תמונה (מכל תוכנת Office‏) מאוסף התמונות (Clip Gallery) מקבלים הודעת שגיאה: "cag.exe has caused an invalid page fault in module rpcrt4.dll at‏ 017f:701424b0‏, מה ניתן לעשות?


הבעיה נובעת מהקובץ OLEAUT32.DLL‏ אשר הוחלף לגרסה עדכנית יותר (3.50.5014) על ידי תוכנה כלשהי שהותקנה על ידי המשתמש (לדוגמא IE6‏).
 1. בצע חיפוש לקובץ oleaut32.dll‏ ושנה את שמו (רשום את המיקום המדויק בו הוא נמצא)
 2. העתק מתקליטור ההתקנה של Office 2000‏ את הקובץ למיקום בו הוא אמור להיות
 • הגרסה הנכונה של OLEAUT32.DLL‏ צריכה להיות 2.40.4277

בעת נסיון להתקין Office 20000 מתקבלת הודעת השגיאה:"Msiexec caused general protection fault in module ver.dll"


ככל הנראה תוכנה או דרייבר המפריעים למהלך התקין של ההתקנה.
 1. צור תיקייה חדשה על שולחן העבודה.
 2. העתק את תכולת דיסק Office 2000 לתיקייה החדשה.
 3. הפעל את המחשב במצב בטוח.
 4. הכנס לתיקייה אשר אליה העתקת את תכולת דיסק Office 2000.
 5. הפעל את תוכנית ההתקנה Setup.exe

בנסיון להתקין Office או לשנות חלק מרכיביו מתקבלת הודעת השגיאה: "Internal Error 2711: The specified Feature name <name> not found in Feature Table.‎"


קבצי התקנה פגומים

יש להפעיל את Microsoft Windows Installer CleanUp utility בכדי להסיר רישומי מערכת הקשורים להתקנת ה Office .


 1. יש לבדוק מהי גרסת Windows Installer המותקנת על המחשב.
 2. אתר את הקובץ MSI.dll, בצע לחיצה ימנית > מאפיינים > גרסה.
 3. אם הגרסה קודמת ל- 2.0 אפשר להמשיך לשלבים הבאים.
 4. הורד את Windows Installer CleanUp utility:
  במערכות ההפעלה Windows 95/98/Me:
  http://download.microsoft.com/download/office2000pro/util22/1/W9X/EN-US/msicu.exe
 5. התקן את הכלי והפעל אותו.
 6. בצע איתחול למחשב.
 7. התחל את התקנת Office מחדש.

בעת ניסיון להתקין office 2000‏ על windows XP‏ מתקבלת הודעת שגיאה 1933, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הודעת השגיאה היא: Error 1933 - Setup was unable to update protected operating system files
 1. לחץ על "התחל" / "הפעלה" והקלד "Msconfig" ולחץ על "אישור"‏.
 2. בכלי שירות לקביעת תצורת המערכת בחר ב- "אתחול סלקטיב".
 3. בטל את הסימון מ- "שירותים".
 4. עבור ללשונית "שירותים".
 5. הוסף סימון באפשרות "Windows Installer".
 6. לחץ על "החל" / "סגור".
 7. תוצג הודעה המבקשת להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על "הפעלה מחדש.
 8. הפעל את תכנית ההתקנה של Office 2000 מחדש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907086 - סקירה אחרונה: 18 בפבר׳ 2011 - תיקון: 1

משוב