שאלות נפוצות עבור Office 2000 > התקנה

האם ניתן להתקין את Office 2000 על יותר מדיסק קשיח אחד באותו המחשב?


כן, ניתן לעשות זאת. ההתקנה במקרה זה חוקית כל עוד מבוצעת באותו מחשב.

בעת השימוש ב- Office2000 מופיעה בקשה להכניס את התקליטור. כיצד ניתן למנוע זאת?


לא בוצעה התקנה מלאה.
בזמן ההתקנה מוצגת השאלה מה להתקין עם סכמת התוכניות. יש לבחור את האפשרות run all from my computer. ניתן לבחור באפשרות זו גם לאחר ההתקנה באמצעות היישום הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

בעת התקנת Office 2000 מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "error 2343", ממה נובעת הבעיה?


הודעה זו יכולה להופיע בשני מקרים:

 • הסרה שגויה של Lotus Notes.
 • התקנה שגויה של Lotus Notes. קיימות רשומות פגומות ב- registry או ב- win.ini.


קיים קובץ המתקן בעיה זו.
להורדת הקובץ לחץ כאן.

 1. הורד את הקובץ ושמור אותו בדיסק הקשיח.
 2. לחץ פעמיים על הקובץ שהורדת.

http://www.microsoft.com/israel/support/kb/faq/faq_office2000_install.asp

ב- Office 2000 לא קיים מלאי של תמונות כפי שהיה קיים ב- Office 97, כיצד ניתן להוסיף תמונות לאוסף התמונות (Clip Gallery)? 1. גש לתפריט הוספה הצבע על תמונה ולאחר מכן הצבע על אוסף התמונות.
 2. לחץ על לחצן פריטים מקוונים. דפדפן האינטרנט ייפתח באופן אוטומטי באתר המתאים בכתובת http://cgl.microsoft.com/clipgallerylive/‎.
 3. באתר האינטרנט קיימת אפשרות לבחור בתמונות לפי קטגוריות, נושאים ומילות מפתח.
 4. לאחר שבחרת בקטגוריה (לדוגמה), ייפתחו התמונות המתאימות, יש לסמן ב- את התמונות בהן אתה מעוניין.
 5. לחץ על השורה: Download X clips כש- X מייצג את מספר התמונות שסומנו.
 6. במסך אליו תעבור יש ללחוץ על Download Now ולהמתין לסיום הפעולה. לאחר מכן יופיעו התמונות באוסף התמונות.

לאחר התקנת Office 2000, בסרגל קיצורי הדרך של 2000 Office חסרים סמלים של תכנות, כיצד ניתן להוסיף אותם?


לא מוגדרים לחצנים להצגה.
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מקום ריק בסרגל קיצורי הדרך של Office 2000.
 2. בחר ב- התאמה אישית.
 3. בחר בכרטיסיה לחצנים.
 4. בחר בלחצנים אותם ברצונך להוסיף לסרגל קיצורי הדרך של Office 2000.

בעת התקנת תוכנת Office 2000 מתקבלת הודעת שגיאה 1911. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?תוכנת אנטי-וירוס או תוכנת הגנה אחרת לא מאפשרת לתוכנת ההתקנה לרשום ל- Registry.

יש לסגור את תוכנת האנטי וירוס שעובדת ברקע (לדוגמה: Norton Anti Virus,‏Elyashim).
 1. לחץ על צירוף המקשים Alt + Ctrl + Delete.
 2. אתר את השם של תוכנת האנטי וירוס שפועלת אצלך.
 3. לחץ על סיים משימה.
 4. הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה.

במהלך התקנת Office 2000, לא ניתן לשנות את תיקיית ההתקנה המשמשת כברירת המחדל. כיצד ניתן לפתור את הבעיה? 1. הכנס את תקליטור Office 2000. תוכנית ההתקנה תתחיל אוטומטית.
 2. הזן את מספר הרישום.
 3. בחלון הבא בחר ב- התקנה מותאמת אישית.
 4. בשורת המיקום, שנה את שם התיקייה לתיקייה הרצויה, או לחץ על עיון ובחר בתיקיה בחלון שנפתח.

במהלך התקנת Office 2000 מתקבלת ההודעה: caused a general protection fault in module DIBENG.DLL. כיצד ניתן לפתור בעיה זו ולהמשיך בהתקנה של Office 2000?דריבר כרטיס מסך אינו תואם לתוכנה מותקן במחשב.


פתרון זה יחזיר את המחשב להגדרות הבסיסיות של כרטיס המסך. על מנת להשתמש בכל היכולות המתקדמות יש לעדכן את ה- driver מאתר האינטרנט של יצרן הכרטיס (לדוגמא: driver לכרטיס ATI ימצא באתר www.ati.com)


Windows 95
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הגדרות, לאחר מכן לחץ על לוח בקרה ולאחר מכן לחץ על תצוגה .
 2. בכרטיסיה הגדרות לחץ על שנה סוג תצוגה.
 3. תחת סוגי התקנים לחץ שנה ובחר הצג את כל ההתקנים.
 4. בחר בחלון היצרנים: סוגי תצוגה תקניים.
 5. בחלון הדגמים בחר: מתאם תצוגה תקני (VGA).
 6. לחץ אישור וסגור וסגור שוב.

Windows 98
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הגדרות, לאחר מכן לחץ על לוח בקרה ולאחר מכן לחץ על תצוגה.
 2. בכרטיסיה הגדרות לחץ על מתקדם ואז עבור לכרטיסיה מתאם. לחץ על שינוי.
 3. לחץ על הבא ובחר הצג רשימה של כל מנהלי ההתקנים במיקום ספציפי... ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. בחר הצג את כל החומרה ובחר בחלון היצרנים: סוגי תצוגה תקניים.
 5. בחלון הדגמים בחר: מתאם תצוגה תקני (VGA), לחץ אישור ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ הבא, הבא ולאחר מכן לחץ על סיים.
 7. סגור וסגור שוב ואז אישור לאיתחול המחשב.

במהלך התקנה של Office 2000 מתקבלת הודעת שגיאה MSIEXEC Caused an Invalid Page Fault in Module MSIEXEC. מה עלי לעשות?


קבצי התקנה פגומים
 1. לחץ התחל > חפש > קבצים או תיקיות > בשם: רשום instmsi.exe , בחפש ב: יש לסמן את כונן הדיסקים > חפש כעת.
 2. לחץ קליק ימני על הקובץ instmsi.exe > העתק > גש לשולחן העבודה > קליק ימני במקום פנוי > הדבק.
 3. לחץ התחל - כיבוי - הפעלה מחדש במצב MS-DOS.
 4. רשום " cd c:\windows\system " ולחץ על מקש Enter. כעת הנך אמור לראות c:\WINDOWS\SYSTEM .
 5. רשום את השורות הבאות לפי הסדר ולחץ Enter לאחר כל שורה.
  Ren msi.dll msi.old
  Ren msihnd.dll msihnd.old
  Ren cabinet.dll cabinet.old
  Ren mspatcha.dll mspatcha.old
  Ren shfolder.dll shfolder.old
  Ren imagehlp.dll imagehlp.old
  Ren riched20.dll riched20.old
  Ren msls31.dll msls31.old
  Ren usp10.dll usp10.old
 6. רשום exit ומערכת ההפעלה תעלה שוב.
 7. על שולחן העבודה לחץ על הקובץ instmsi.exe.
 8. כעת ניתן לחזור ולהתקין את תוכנות Office 2000.

בעת התקנת Office 2000 מתקבלת הודעת שגיאת תחביר, כיצד נפתור את הבעיה?


בעת התקנת Office 2000 מתקבלת הודעת השגיאה הבאה Command line option syntax error. Type Command /? for Help.

בעיה זו נגרמת במקרים בהם ההתקנה מתבצעת כשיש רווחים בשם נתיב ההתקנה של Office.

לדוגמה: במידה ומבוצעת התקנה משרת בשם \\myserver\Office 2000 Setup - ייתכן ותתקבל הודעת השגיאה.

לפתרון הבעיה - שנה את השם של נתיב ההתקנה כך שלא יכיל רווחים בכלל

בזמן התקנה של Office‏ מתקבלת הודעת השגיאה ‏"Internal Error 2103" כיצד נפתור את הבעיה?


בתחילת ההתקנה של Office‏ מתקבל הודעת השגיאה הבאה: Internal Error 2103: Please contact product support for assistance‏, אשר נובעת מרישום שגוי ב- Registry.
 1. נלחץ על "התחל" > "הפעלה". נרשום Regedit‏ ונלחץ אישור.
 2. נתב את מקומך למפתח הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders‏
 3. נלחץ לחיצה ימנית על Shell Folders‏ ,נבחר ב"חדש" ואז "מפתח" (key‏).
 4. בחלון שנפתח נרשום "Common Startup‏" ונלחץ על Enter‏.
 5. בחלון הימני יש ללחוץ פעמיים על הערך הקיים (לרוב נקרא Defaulft‏) ולרשום ב- value data‏‏ את הרישום הבא:
  C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup‏
  ונלחץ על אישור (במידה ותיקיות אלו נמצאות אצלך בכונן אחר שנה את הנתיב בהתאם).
 6. סגור את עורך הרישום והפעל את המחשב מחדש.
 7. התחל את ההתקנה מחדש.

בעת התקנת Office 2000‏ על מחשב שאותיות הכוננים בו שונו, מתקבלת ההודעה Error 1327. Invalid Drive: D: Installation ended prematurely because of an error - כיצד נפתור בעיה זו?


שינוי סדר אותיות הכוננים במחשב עשוי לגרום להןפעתה של בעיה זו. התשובה לשאלה נפוצה זו מסבירה כיצד להחזיר את המצב לקדמותו על ידי ביצוע שינויים בעורך הרישום.

בצע את הפעולות הבאות :


 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" > "Regedit‏".
 2. נתב את מקומך למפתח הבא: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shellfolder\personal
 3. אתר את הערך "D:\My Documents‏"
 4. לחץ לחיצה ימנית עליו, ובחר "מחק" ואשר את המחיקה.
 5. בצע שוב את פעולות 4 עד 6 גם בנתיב הבא: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ UserShellFolder\personal
 6. בצע אתחול המחשב.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907087 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב