שאלות נפוצות עבור Office XP > הודעת שגיאה

בעת הרצת התקנה של Office XP‏, מתקבלת הודעת השגיאה: the feature you are trying to use is on a CD-ROM or other removable disk that is not available. Insert the Microsoft Office 200 disk and click OK‏, כאשר מכניסים לכונן התקליטורים את הדיסק של Office 2000‏ שממנה בוצעה התקנה על המחשב, לוחצים OK‏ ומקבלים את הודעת השגיאה: Error 1316. Setup cannot read from file <path>\<package>.msi Check your connection to the network, or CD-ROM drive‏. כיצד נפתור את הבעיה?


הודעת השגיאה יכולה להופיע כאשר האפשרויות הבאות מתקיימות: מותקן Office 2000‏ על המחשב/התקנת Office 2000‏ בוצעה מתקליטור/התקנת Office XP‏ מתבצעת מתקליטור. אחת מן התכונות של Office 2000 היא ההגדרה של Run from CD‏ או שה- Windows installer package - .msi‏ מתיקיית ההתקנה חסר. לאחר ההודעה על כך שיש להכניס את התקליטור של Office 2000‏, אין הודעה כי יש להוציא את התקליטור ולהכניס שנית את התקליטור של Office Xp‏.
 • השאר את הודעת השגיאה השניה על המסך.
 • הוצא את התקליטור של הOffice 2000‏ מהכונן.
 • הכנס את התקליטור של Office Xp‏ לכונן.
 • לחץ נסה שנית בהודעת השגיאה השנייה שעדיין מופיעה על המסך.

לאחר שלא בוצעה אקטיבציה בתוכנת Office XP‏, והתוכנה הופעלה מעל ל- 50 פעם, מופיעה בעת פתיחת אחת מתוכנות Office‏ ההודעה: Microsoft Office‏ נמצא כעת במצב של פונקציונליות מופחתת. הכפתור היחידי שניתן ללחוץ עליו הוא כפתור היציאה. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


גם לאחר 50 הפעלות האפשרות לבצע אקטיבציה עדיין צריכה להיות זמינה. התקלה נובעת מערכים שגויים ב- Registry‏.
 1. כנס להתחל - הפעלה, והקלד regedit‏. לחץ על אישור.
 2. בצע גיבוי ל- Registry‏ מתוך Registry - export registry file‏.
 3. מחק את התיקייה hkey_current_user\software\microsoft\office
 4. מחק את התיקייה hkey_local_machine\software\microsoft\office
 5. סגור את תוכנת regedit‏.
 6. כנס להתחל - הגדרות - הוספה הסרה של תוכניות. לחץ על Microsoft Office XP‏ ובחר בשינוי/הוספה הסרה.
 7. במצב התחזוקה של Office XP‏ בחר באפשרות תיקון ולחץ על הבא.
 8. בחר באפשרות תקן שגיאות בהתקנת Office‏ ולחץ על סיום.
 9. הכנס את תקליטון ההתקנה כאשר התוכנה תבקש זאת.לאחר סיום התיקון, הפעל את אחת מתוכנות Office‏, ובצע את תהליך האקטיבציה.* חשוב לבצע גיבוי ל- Registry‏ לפני עריכתו.

בעת הרצת התקנת Office xp‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Error 25506. Microsoft Office XP requires updated system files not detected on your computer. You must install the Microsoft Office 2002 System files Update prior to installing Publisher‏. c:/windows/system/asycfilt.dll is version when you require version 2.40.4277.1. בהקשת OK‏. תוכנת ההתקנה נסגרת. כיצד נפתור את הבעיה ונתקין בהצלחה את Office XP?


יש לעדכן את קבצי הגדרות כונן התקליטורים.
 1. היכנס את התקליטור של Office XP אל כונן התקליטורים.
 2. היכנס למחשב שלי, בצע לחיצה ימנית על כונן התקליטורים ובחר באפשרות פתח.
 3. היכנס ל- - Files\Osp\1037\IE5\Hb
 4. הרץ קובץ Oainst.exe‏ (קובץ זה יתקין OLE automation update‏, אשר מכיל את הקובץ Asycfilt.dll‏)
 5. הרץ את התקנת Office‏ בשנית.


כאשר מנסים להפעיל תוכנית מתוך Office xp‏ או מנסים להפעיל את המסייע מתקבל הודעת השגיאה The Office assistant requires Microsoft agent 2.0 or later


הקובץ Agentsvr.exe‏ פגום או שאיננו מותקן תחת C:>Windows>Msagent‏.

במידה ויש חיבור לאינטרנט :
 1. כנס לאתר http://activex.microsoft.com/activex/controls/agent2/msagent.exe‏ והורד את הקובץ.
 2. התקן את הקובץ.

במידה ואין אינטרנט:
 1. כנס למחשב שלי ולחץ קליק ימני על כונן הדיסקים (כאשר Office xp‏ נמצא בכונן) ובחר באפשרות פתח.
 2. פתח את Files\osp\1033‏ ובצע לחיצה כפולה על הקובץ osp1.cab‏.
 3. מצא את הקובץ agentsvr.exe‏ והפעל אותו בלחיצה כפולה.
 4. סייר ל- Windows\Msagent‏ ולחץ save‏.

בהתקנת Office XP‏ עם מערכת הפעלה Windows 98‏ עלולים לקבל את הודעת השגיאה: Error 2737. An internal error has occured‏.


התקנת Office‏ מזהה גרסה לא תקינה של הקובץ Advapi32.dll
 1. לחץ על התחל > הפעלה .
 2. בשורת הפקודה הקלד: sfc.exe‏ .
 3. בחר באפשרות extract one file from installation disk‏ .
 4. הקלד advapi32.dll‏ ולאחר מכן לחץ על start‏ .
 5. בתיבת restore from‏ כוון אל תיקיית Win98‏ בדיסק ההתקנה של Windows 98‏‏ ולחץ על אישור.
 6. ודא שהקובץ נשמר ב-: C:\ Windows\ system‏‏ ולחץ על אישור.
 7. אתחל את המחשב.
 8. הפעל את התקנת Office XP‏‏ מחדש.

בעת התקנת Office XP‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Error 25510. Microsoft Office XP requires updated system files not detected on your computer. You must install the Microsoft Office 2002 System files Update prior to installing Publisher‏. c:\windows\system\asycfilt.dll is version when you require version 2.40.4277.1‏ ‏בהקשת OK‏. תוכנת ההתקנה נסגרת. כיצד נפתור את הבעיה?


הגדרות כונן התקליטורים אינן מועדכנות.

כאשר תקליטור ההתקנה נמצא ב- CD-ROM‏:
 1. היכנס ל- My Computer‏, לחץ קליק ימני על כונן ה-CD-ROM‏ ובחר open‏.
 2. היכנס ל- - Files\Osp\1037\IE5\Hb
 3. הרץ קובץ Oainst.exe‏ (קובץ זה יתקין OLE automation update‏, אשר מכיל את הקובץ Asycfilt.dll‏)
 4. הרץ את התקנת Office‏ בשנית.

בעת התקנת גירסת שדרוג של Office XP‏ מתקבלת הודעת השגיאה Error 1608. Setup was unable to locate a qualifying product‏.


הודעת השגיאה מתקבלת מכיוון שלא נמצאה על המחשב גירסה קודמת של Office‏ שממנה ניתן לעשות שדרוג.
 1. הפעל את תוכנית ההתקנה של Office XP‏.
 2. הקלד את קוד המוצר כאשר תתבקש לעשות כך.
 3. כאשר תתבקש להציג גירסה קודמת של Office‏ הכנס לכונן הדיסקים את דיסק הגירסה הקודמת של Office‏ ולחץ אישור.
 4. הכנס את דיסק ההתקנה של Office XP‏ והמשך בהתקנה כרגיל

כאשר מנסים להתקין Office XP‏ או להוסיף ולהסיר רכיבים ממנו, מתקבלת ההודעה :שגיאה פנימית 2744 . מה ניתן לעשות?
שלב א: מחיקת קבצים זמניים:
 1. דרך חלון החיפוש של מערכת ההפעלה בצע חיפוש ל- - tmp‏.*
 2. מחק את כל הקבצים.
 3. חפש את - *.*~
 4. מחק את כל הקבצים.
 5. מחק את כל תוכן תיקיית: C:\ Windows \ Temp‏ .

שלב ב-: ( במידה ושלב א לא עזר ):

התקנת MDAC‏‏ לפחות גרסה  2.5 דרך הכתובת: http://www.microsoft.com/data


כאשר מנסים לבצע העברה של מסמך tiff‏ לתוכנת Word‏ אשר מכיל טקסט אנגלי/צרפתי מתקבלת הודעת השגיאה Unable to perform OCR in hebrew. To perform OCR in this language...


השפה המוגדרת היא שפת ברירת המחדל של גירסת Office XP‏ והגירסה היא עברית.
 1. כנס לתוכנת הסריקה ופתח את המסמך הרצוי.
 2. כנס לתפריט View‏ ותחתיו לפקודה Options‏.
 3. באפשרות OCR Language‏ בחר את שפת המסמך.
 4. נסה לשלוח את המסמך ל- Word‏ מחדש.

בעת נסיון להסיר את תוכנת Office XP‏ מתוך תפריט הוספה/הסרה של תוכניות מתקבלת הודעת שגיאה שמספרה 1711. מה ניתן לעשות?


תוכנית ההסרה צריכה לראות מקום פנוי בכונן הקשיח וכתוצאה מקבצים זמניים אין מספיק מקום
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. חפש קבצים עם סיומת tmp‏ ומחק אותם
 3. חפש קבצים המתחילים בסימן ~ ומחק אותם.
 4. וודא כי סל המיחזור ריק.
 5. אתחל את המחשב ובצע הסרה מחדש.

בעת התקנת Office XP / 2000‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Error 2503: Called RunScript when not marked in progress‏ . מה ניתן לעשות?


תאריך המערכת אינו מכוון כראוי.
 1. כנס להגדרות זמן בלוח הבקרה.
 2. שנה את התאריך והשעה לנתונים מדוייקים.
 3. אשר את החלון.
 4. הפעל את התקנת Office‏ מחדש.

בעת נסיון לבצע שמירה בשם בתוכנות Office‏ מתקבלת הודעת השגיאה שהקובץ msls31.dll‏ חסר. בעת לחיצה על שמור ולא על שמירה בשם, נפתח החלון אך לא ניתן לכתוב כלום בשם הקובץ


הקובץ msls31.dll‏ אשר חלק מערכת Windows Installer‏ פגום או שאינו נמצא על המחשב
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. חפש את הקובץ msls31.dll‏ ושנה את שמו ל- msls31.old‏.
 3. הכנס את תקליטור ההתקנה של Office XP‏ וסגור אותו במידה והוא עולה אוטומטית.
 4. הכנס לתקליטור והרץ את הקובץ Instmsi.exe‏.

בנסיון לבצע מיזוג דואר מתוכנת Word‏ ושימוש בתיקיית אנשי קשר מ- Outlook‏ מתקבלת הודעת השגיאה: לא ניתן לקבל רשימת טבלאות ממקור הנתונים. מה ניתן לעשות?


תוכנת Microsoft Outlook‏ אינה מוגדרת כתוכנת הדואר ברירת המחדל של המערכת.
 1. סגור את כל התוכניות הפתוחות.
 2. כנס לתוכנת Internet Explorer‏ .
 3. בחר בלשונית: תוכניות.
 4. שנה את תוכנת הדואר האלקטרוני ל: Microsoft Outlook‏ .
 5. אשר את החלון.
 6. בצע שוב את מיזוג הדואר.

בעת נסיון להוסיף צורה אוטומטית מתוך סרגל ציור ב- Word XP‏, מתקבלת הודעת שגיאה: "Word‏ נתקל בבעיה והוא יסגר, מצטערים על אי הנוחות. הפרטים הטכניים הם: AppName: winword.exe ModName: mso.dll‏" - מה ניתן לעשות?


ככל הנראה גופן פגום, אך ניתן לעקוף את הבעיה.
 1. בחר בתפריט כלים > אפשרויות
 2. בחר בלשונית כללי
 3. בטל את הסימן באפשרות צור אוטומטית משטח ציור בעת הוספת צורות אוטומטיות.
 • מומלץ בנוסף לבדוק את תקינות הגופנים, ולהחליף גופנים פגומים במידה ונמצאו כאלה.

לאחר התקנה של Office XP‏ על מערכות הפעלה מסוג Windows 98 / Me‏, לעיתים מתקבלת הודעת השגיאה: Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program: C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE abnormal program‏ termination - מה ניתן לעשות?


התנגשות בין הקבצים Mosdmn.exe‏ ו- - Mosearch.exe‏
 1. ודא כי כל התוכניות סגורות.
 2. הפעל את התקנת Office XP‏.
 3. בחר באפשרות: הוסף או הסר תכונות ולחץ על הבא.
 4. לחץ על הסימן ( + ) ליד כלי Office‏.
 5. ליד האפשרות של: תמיכה בחיפוש מהיר, בחר באפשרות - לא זמין.
 6. לחץ על עדכן.
 7. בסיום ההתקנה, אתחל את המחשב מחדש.

בעת עדכון קבצי המערכת בהתקנת Office XP‏ על מערכת הפעלה Windows 98‏ מתקבלת שגיאה 1904 המפנה לקובץ: msador15.dll‏.


קבצי מערכת לא מעודכנים או פגומים.
 1. ודא כי כל התוכניות סגורות.
 2. יש להתקין את עדכון MDAC 2.7‏ מהקישור המצ"ב
 3. בצע איתחול למחשב.
 4. הפעל את התקנת Office XP‏ מחדש.

בעת פתיחת תוכנות Office מתקבלת הודעת שגיאה: This patch package could not be opened. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?
יש לנקות את תיקיית ה- Installer מהRegistry: ‏:
 1. התחל > הפעלה > הקלד  Regedit
 2. היכנס לנתיב הבא:

  HEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/installer/products
  בתוך תיקיית Products חפש את הערך המתאים שבו ה- Product Name הוא Microsoft Office Home/Professional ולמחוק את הערך הנ"ל.
 3. לאחר מחיקת הערך סגור את ה- Registry והפעל מחדש את המחשב.
 4. במידה וכעת תוכנות ה - Office נפתחות, אך מתקבלת כל הזמן הודעה על הרצתהתקנה, פתח שוב את ה- Registry והיכנס לאותו נתיב:
  HEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/installer/products
 5. חפש את הערך שבו ה- Product Name הוא:
  Microsoft Office XP English user Interface packומחק אותו.
 6. סגור את ה- Registry והפעל מחדש את המחשב.
 7. כשהמחשב עולה יש להתקין שוב את הרכיב:
  Microsoft Office XP English User Interface Pack

כיצד לפתוח קובץ אוגדן של Microsoft Office‏?


כאשר מנסים לפתוח קובץ אוגדן של Microsoft Office‏ מקבלים את הודעת השגיאה הבאה: "This file does not have a program associated with it for performing this action. Create an association in the Folder Options control panel‏."

הודעה זו יכולה להתקבל משום ש- Microsoft Binder‏ אינו מותקן על המחשב אחרי התקנה רגילה של Microsoft Office‏ .
 1. להתקנת Microsoft Binder‏‏ פעל באופן הבא:
 2. לחץ על "התחל" > "הגדרות" > "לוח הבקרה" ולחץ פעמיים על "הסרה והוספה של תוכניות".
 3. בחר את תוכנית ההתקנה של Office XP‏ ולחץ על "שנה".
 4. בחר ב"הוסף או הסר תכונות". ולחץ על הבא.
 5. ברשימת התוכנות להתקנה לחץ על סימן + ליד "כלי Office".
 6. לחץ על החץ ליד האפשרות של "תמיכה באוגדן של Microsoft Office‏ ".
 7. לחץ על "הפעל ממחשב זה" ולחץ על "עדכן".
 8. לפתיחה של קובץ Binder‏:
  לחץ בלחצן ימני על הקובץ ובחר באפשרות של "הוצא מאוגדן".

מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון להוסיף תמונה מ- Clip Organizer‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


במערכת הפעלה Windows XP‏ ובתוכנות Office XP בעת ניסיון להוסיף תמונה מאוסף התמונות ב- Clip Organizer מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה בקובץ dll. קוד שגיאה 0x800401f9‏" יש שגיאה ברכיבי Office.
 1. יש להתקין את הרכיב Mdac 2.7 ומעלה מדף זה.
  במידה והתקנה זו לא עוזרת חפש את הקובץMdac.inf
 2. לחץ על "התחל" / "הפעלה" והקלד %SystemRoot%\inf
 3. לחץ עליו לחיצה ימנית ו"התקן". ייתכן ובמהלך ההתקנה תתבקש לספק את דיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה.
 4. לאחר ההתקנה הפעלה מחדש את המחשב.

כאשר מנסים לחפש עבור אוסף תמונות בחלונית המשימות ב- Office XP‏ ולאתר תמונה באוספים אלו, החיפוש מחזיר את התוצאות: "לא נמצאו תוצאות", כיצד ניתן לפתור בעיה זו?
כאשר הינך משתמש בשפת הממשק האנגלית של Office‏ ניתן לחפש אוספים בשפה האנגלית בלבד.כאשר הינך משתמש בשפת הממשק העברית של Office‏ ניתן לחפש אוספים בשפה העברית בלבד.

בזמן התקנת Office XP על מערכת הפעלהWindows 9X‏ מתקבלת הודעת שגיאה 1909, כיצד נפתור בעיה זו?


התקנת Office‏ אינה מתבצעת לתוך תיקיית ברירת המחדל של ההתקנה כאשר הנתיב הכולל של תיקייה זו ארוך מאוד. או שהקבצים במערכת ההפעלה פגומים.

אפשרות ראשונה:
 1. הפסק או בטל את התקנת Office‏.
 2. הסר את Office‏ מתוך תפריט: "התחל">"הגדרות">"לוח הבקרה">"הוספה/הסרה של תוכניות".
 3. חדש את התקנת Office‏.
 4. בחר בנתיב ברירת המחדל או בנתיב קצר יותר מקודמו.

אפשרות שנייה:
 1. הפסק או בטל את התקנת Office‏.
 2. הכנס לתפריט "התחל">"חפש">"קבצים או תיקיות".
 3. בשורה: "בשם" הקלד: shell.inf‏ ולאחר מכן לחץ על "חפש כעת.
 4. הקלק על הקובץ שנמצא קליק ימני עם העכבר ובחר ב- "התקן".
 5. המתן דקה ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 6. אם לא ניתן למצוא את הקובץ: shell.inf‏ הכנס לתפריט "התחל" > "הפעלה" ורשום:rundll setupx.dll,InstallHinfSection DefaultInstall 132 c:\windows\inf\shell.inf‏ (בשורה אחת).


מתקבלת הודעת שגיאה 1328 בזמן התקנת Office XP Service Pack 1‏, כיצד נפתור בעיה זו?


במקור בוצעה התקנה של גרסה לא סופית של Office XP‏, ולאחריה הורדה התקנה עדכון של Service Pack 1‏.

מתקבלת ההודעה Error 1328. Error applying patch או The expected version of the product was not found on your system.
לצורך פתרון בעיה זו והתקנת Service Pack 1‏ עליך לרכוש גרסת Retail‏ של Microsoft Office XP‏.רק גרסת Retail‏ של Microsoft Office XP‏ ניתנת לעדכון.אין אפשרות לעדכן גרסאות בטא או גרסאות לא סופיות ל- Service Pack 1‏.

במהלך התקנת Office XP‏ ההתקנה נעצרת ומחזירה שגיאה פנימית 2350. כיצד נפתור בעיה זו?


תופעה זו עשויה להופיע כאשר ה- Windows Installer‏ לא מעודכן.

בצע את הפעולות הבאות :
 1. מתוך תקליטון ההתקנה Office XP‏ כנס לנתיב הבא: D:\FILES\SUPPORT‏(כאשר D‏ הוא נתיב כונן התקליטונים בו נמצא תקליטון ההתקנה של Office XP‏)
 2. במידה ומערכת ההפעלה הינה Windows 98\ME‏ הפעל את הקובץ: Instmsi.exe‏‏ במידה ומערכת ההפעלה הינה Windows NT\2000‏\XP‏ הפעל את הקובץ: Instmsiw.exe
 3. הפעל מחדש את המחשב וחדש את התקנת Office XP


בעת פתיחת Clip Organizer‏ מתקבלת הודעת השגיאה: "‎......... cannot complete the operation" והיישום אינו נפתח, כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


קובץ הקטלוג של Clip Organizer‏ נפגם.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. ודא כי כל התוכניות סגורות.
 2. בצע חיפוש על המחשב עבור הקובץ: mstore10.mgc‏.
 3. שנה את שמו של הקובץ ל- mstore10.old‏.
 4. פתח את Clip Organizer‏.

הודעת שגיאה בעת ניסיון לפתוח קובץ כלשהו של אחת מתוכנות Office‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


מותקן או היה מותקן על המחשב Norton Antivirus‏ ו- Office XP SP2‏ .

בעת ניסיון לפתוח קובץ כלשהו של אחת מתוכנות Office‏ מתקבלת אחת מהודעות השגיאה הבאות:
 • <PowerPoint - cannot read <document path
 • Excel - unable to read file
 • Word - the file is not available

בצע את הפעולות הבאות:
 1. ודא כי כל התוכניות סגורות. ולחץ "התחל" > "הפעלה".
 2. הקלד בשורה שנפתחה את הפקודה: regsvr32 /u C:\Program Files\Norton Antivirus\Officeav.dll
 3. לחץ על אישור ובצע הפעלה מחדש למחשב.

לאחר התקנת Office XP SP2 לא ניתן לפתוח מסמכים ומופיעה הודעת השגיאה הבאה The object is corrupt or no longer available, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


התופעה מתרחשת בגלל התנגשות בין Service Pack 2‏ עבור Office XP‏, ותוכנת Norton Antivirus .

בצע את הפעולות הבאות :
 1. בצע חיפוש על המחשב לקובץ. Officeav.dll
 2. פתח את תפריט "התחל" > "הפעלה" .
 3. הקלד regsvr32 /u והוסף רווח לאחר האות U.
 4. גרור את הקובץ לתוך תיבת השיחה לאחר המחרוזת שהקלדת regsvr32 /u C:\Program Files\Norton Antivirus\Officeav.dll
 5. הפעל את המחשב מחדש.

בעת ניסיון להוספת תמונה מאוסף התמונות מתקבלת הודעת שגיאה 0x80004002‏ כיצד ניתן לפתור זאת?


רכיבי מערכת חסרים או פגומים

התקן Mdac 2.5‏ ומעלה בקישור הבא:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937730.aspx

בעת נסיון להוספת תמונה מאוסף התמונות מתקבלת הודעת שגיאה 0x80040E21‏ כיצד ניתן לפתור זאת?


רכיבי מערכת חסרים או פגומים

התקן Mdac 2.5‏ ומעלה בקישור הבא:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937730.aspx

בעת ניסיון להוספת תמונה מאוסף התמונות מתקבלת הודעת שגיאה 0x80040154‏ כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הבעיה נגרמת עקב הימצאם של רכיבי מערכת חסרים או פגומים.

התקן Mdac 2.5‏ ומעלה בקישור הבא:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937730.aspx

בזמן התקנת Microsoft Office 2000 על מערכת ההפעלה Windows XP‏ מתקבלת שגיאה: חוסר בקבצי מערכת, נפתור בעיה זו?


הבעיה נגרמת עקב היעדרם של קבצי מערכת קריטיים!

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את תקליטור ההתקנה של מערכת ההפעלה Windows XP‏ שברשותך, אשר ממנו הותקנה מערכת ההפעלה.
 2. פתח את תפריט התחל ובחר באפשרות הפעלה.
 3. רשום את הפקודה: sfc /scannow‏ ואשר את חלונית ההפעלה על ידי לחיצה על אישור.
 4. כעת חלון "הגנת קבצים של Windows‏" יפתח והליך הווידוא יחל.
 5. בסיום תהליך זה, תימשך התקנת ערכת Microsoft Office 2000‏ באופן אוטומטי.

בעת ניסיון התקנה של Office XP מתקבלת הודעת שגיאה Error 1335-Cannot copy cab file Office1.cab. The file may be corrupt‏‏, כיצד נפתור בעיה זו?


הבעיה יכולה להיגרם במידה ויש בעיה בתקליטור או בכונן התקליטורים, סיבה נוספת שיכולה לגרום להודעת שגיאה זו היא הקצאת זיכרון לא תקינה.


בצע את הפעולות הבאות:
 1. נסה לנקות את הדיסק
 2. בנוסף לחץ על "התחל" > "הפעלה" > הקלד Msconfig‏‏ ולחץ על "אישור"
 3. תחת לשונית Boot.ini‏‏ לחץ על "אפשרויות מתקדמות" סמן את תיבת הסימון MAXMEM‏‏ והקלד את הערך 256 או פחות אם מותקן במחשב פחות זיכרון פיזי Ram‏‏.
 4. אשר את כל החלונות, לאחר הפעלת המחשב מחדש סמן את "אל תציג הודעה זו..." ולחץ על "אישור"
 5. התקן את Office ולאחר התקנת Office בצע את השלבים 2 עד 6 והפעם הסר את הסימון מ- MAXMEM‏‏.

בזמן התקנת Office XP מתקבלת הודעת שגיאה error 1918, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ככל הנראה רכיבי MDAC‏ לא מעודכנים או פגומים.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ לחיצה כפולה על "המחשב שלי" > תפריט "כלים" > "אפשרויות תיקייה" > לשונית "תצוגה".
 2. הסר את הסימון מ- "הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים", הסר את הסימון מ"הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה (מומלץ)" ולחץ על "כן" בהודעת האזהרה.
 3. סמן את "הצג קבצים ותיקיות מוסתרים", לחץ על "החל" > "אישור".
 4. גש לנתיב הבא c:\windows\inf‏ אתר את הקובץ Mdacinst.inf‏ ולחץ עליו לחיצה ימנית עם העכבר ובחר בהתקן. בצע הפעלה מחדש של המחשב.
 5. יש צורך להתקין את MDAC 2.8‏ מהקישור הבא:
  http://www.microsoft‏.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=en
 6. בצע הפעלה מחדש ונסה להתקין את Office XP‏.

בעת פתיחת Outlook‏ או יישום Office אחר מתקבלת הודעה: "שגיאה 1402. לא ניתן לפתוח את הערך. וודא כי יש לך הרשאות מתאימות עבור ערך זה או פנה לתמיכה", כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ככל הנראה ערך רג'יסטרי פגום, או בעיה בהגדרת ההרשאות של המשתמש.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. תחילה נוודא כי ההתקנה מתבצעת כמנהל מחשב
 2. בחר בתפריט "התחל" -> "ניתוק" -> "נתק".
 3. כאשר המערכת עולה לחץ על שילוב המקשים Ctrl + Alt‏‏ + לחיצה כפולה על מקש Delete‏.
 4. הקלד את שם המשתמש administrator‏ ואת הסיסמה של אותו משתמש. במידה ולא קיימת סיסמה לאדמיניסטראטור השאר את תיבת הסיסמה ריקה ולחץ על "אישור".
 5. הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים, בחר בתפריט "התחל" -> "לוח בקרה" -> "הוספה/הסרה של תכניות"
 6. סמן את Microsoft Office‏ ולחץ על "שנה", בחר באפשרות "תקן את Office" ולחץ על "הבא"
 7. סמן את האפשרות "זהה ותקן שגיאות" ולחץ על "התקן" המשך עם האשף עד לסיום ההתקנה.

בעת ניסיון להתקין SP2‏ ל Office 2002‏ מתקבלת הודעה כי לא נמצא הקובץ outret.msi‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


גרסה נוספת של outlook‏ בלבד מותקנת.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל התוכנות ובטל את הניסיון לעדכונים, בחר בתפריט "התחל" -> "לוח בקרה"
 2. בחר ב"הוספה הסרה של תכניות", סמן את "Microsoft Outlook‏" לחץ על "הסר"
 3. עם סיום ההסרה, הפעל מחדש את המחשב ובצע שוב את ההתקנה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907100 - סקירה אחרונה: 20 במרץ 2007 - תיקון: 1

משוב