שאלות נפוצות עבור Outlook 2000 > בעיה ללא הודעת שגיאה

כאשר אני נכנס ל- Outlook Today אני מקבל את הודעת השגיאה: an error has occurred in the script on this page מה עלי לעשות?


קובץ פגום outlwvw
 1. לחץ התחל > חפש > קבצים ותיקיות.
 2. רשום outlwvw.dll ולחץ חפש כעת.
 3. שנה את השם של הקובץ שנמצא ל- outlwvw.old.
 4. הכנס את התקליטור של תוכנת Office 2000 ובחר תיקון Office.

כאשר לוחצים על תיקית או קיצור דרך Outlook Today מתקבלת תצוגה ריקה. מה עלי לעשות כדי לראות את תוכן התקיה? 1. גש לתפריט >תצוגה ובחר ברשימת תקיות.
 2. לחץ קליק ימני על על תקית Outlook Today > מאפיינים.
 3. בחר בלשונית דף הבית.
 4. סמן את האופציה הצג את דף הבית המוגדר כברירת מחדל עבור תיקיה זו.

כאשר משתמשים בחיפוש ב- Outlook התוכנה מפסיקה להגיב. מה עלי לעשות?


ערך QuickFindMRU ב- Registry פגום
 1. לחץ על התחל >הפעלה > Regedit
 2. הכנס ל- Registry editor לפי המסלול הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Contact\QuickFindMRU
 3. אפס את הערך QuickFindMRU
 4. הפעל את Outlook מחדש

כשאני מנסה לשלוח Email הוא נתקע בOutbox ולא מגיע לנמען, מה עלי לעשות?


בעבודה עם Outlook2000 יש להתקין את ה- Internet Explorer5.


 1. הכנס את הCD של Office 2000 לכונן ה- CdRom.
 2. היכנס לספריה בשם IE5
 3. במידה ובמערכת ההפעלה שלך יש לחצן התחל הכנס לתיקיית LOC אם יש START הכנס לתיקיית ENA
 4. לחץ על קובץ בשם ie5setup.exe ועקוב אחרי הוראות ההתקנה.
 5. בסיום ההתקנה הפעל מחדש את הOutlook 2000.

האטב שמסמן שיש מסמכים מצורפים נעלם ולא ניתן לפתוח מסמכים מצורפים כאשר יש חלונית תצוגה מקדימה. מה עלי לעשות על מנת להחזיר את האטב? 1. בתפריט תצוגה וודא שהאפשרות חלונית תצוגה מקדימה לחוצה.
 2. הנח את סמן העכבר במרכז המסך במקום בו מתחילה חלונית תצוגה מקדימה ולחץ קליק ימני.
 3. וודא כי האפשרות מידע כותרת לחוצה

בעת הקלדת פגישה/משימה חדשה בעברית - לאחר השמירה נראה כי במקום אותיות בעברית מופיעים סימני שאלה. מה עלי לעשות?


הקידוד אינו מוגדר לעברית.
 1. פתח את תוכנת Microsoft Outlook.
 2. לחץ כלים>אפשרויות.
 3. עבור ללשונית תבנית דואר.
 4. לחץ על אפשרויות בינלאומיות.
 5. בחר עבור הודעות יוצאות ונכנסות את הקידוד Hebrew - windows.
 6. לחץ על אישור.

האטב שמסמן שיש מסמכים מצורפים נעלם ולא ניתן לפתוח מסמכים מצורפים כאשר יש חלונית תצוגה מקדימה. מה עלי לעשות על מנת להחזיר את האטב? 1. בתפריט תצוגה וודא שהאפשרות חלונית תצוגה מקדימה לחוצה.
 2. הנח את סמן העכבר במרכז המסך במקום בו מתחילה חלונית תצוגה מקדימה ולחץ קליק ימני.
 3. וודא כי האפשרות מידע כותרת לחוצה

כאשר אני מפעיל את תוכנת Outlook 2000‏ מופיע קו שחור מתחת לתפריטים. מה עלי לעשות כדי להוריד את הקו?


Office Tools‏ לא הותקנו במלואם.
 1. לחץ התחל>הגדרות>לוח בקרה
 2. לחץ על הוספה/הסרה של תוכניות
 3. בחר ב- Office 2000 ולחץ <הוספה/הסרה>
 4. בחר ב- <הוספה - הסרה של תכונות>
 5. לחץ על הציור של הכונן שלידו כתוב<Office Tools>ובחר ב- <הפעל הכל מהמחשב שלי>
 6. לחץ על עדכן כעת

כאשר אני נכנס לתצוגת לוח השנה בתוכנת Outlook 2000‏ מופיע התאריך הלועזי של היום, אולם שם היום עצמו אינו מופיע. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


מקור הבעיה בהגדרות התאריך של המחשב.
 1. היכנס ב- Windows לתפריט התחל > הגדרות > לוח הבקרה >הגדרות אזוריות (Regional options)
 2. היכנס ללשונית תאריך (date)
 3. בשורה התחתונה ביותר - Long date style - בחר באופציה שנראית כך: dddd dd MMMM yyyy
 4. לחץ על החל ולאחר מכן על אישור

כעת יופיעו שמות הימים בלוח השנה.

בתוכנת Outlook‏, כאשר נכנסים להודעת דואר חדשה, בתיבת הנושא (Subject‏), לא ניתן להחליף שפה מאנגלית לעברית.


הגדרות אזוריות בלוח הבקרה.
 1. גש להתחל> הגדרות> לוח בקרה > הגדרות אזוריות
 2. בלשונית כללי בYour local location‏ בחר בשפה - עברית
 3. ב Language settings for the system‏‏ סמן וי ליד Hebrew
 4. לחץ על Set Default‏ ובחר את עברית כברירת מחדל ולחץ על אישור
 5. לחץ על Advanced‏ וסמן V‏ בכל שורה שמופיע Hebrew‏ בסוגריים
 6. בצע Restart‏ למחשב
 7. פתח את תוכנת Outlook‏ מחדש.

אנשי הקשר לא ממוינים, למרות שהגדרות השפה תקינות. מה ניתן לעשות?


לרוב הבעיה קיימת, לאחר תיקון הגדרות שפה, לאחר תחילת העבודה בתוכנת OUTLOOK‏.
 1. עמוד על תיקיית "אנשי הקשר", לחץ כפתור ימני בעכבר, ובחר ב"תיקייה חדשה".
 2. לאחר מתן שם זמני לתיקיית החדשה, חזור לתיקיית אנשי הקשר, סחר את כל אנשי-הקשר, והעבר את הרשימה לתיקייה החדשה.
 3. בשלב זה, אמורה הרשימה להיות ממוינת.
 4. כעת ניתן להחזיר את אנשי הקשר, לתיקייה המקורית, ולמחוק את התיקייה הזמנית שיצרנו.

אנשי הקשר אינם מופיעים כאשר לוחצים על לחצן אל בהודעת דואר חדשה. בנוסף, לא ניתן לסמן את האפשרות: הצג תיקייה זו כפנקס כתובות דואר אלקטרוני (קליק ימני על תיקיית אנשי הקשר--מאפיינים). כאשר בודקים האם קיים Outlook Address Book‏ בשירותים, מבחינים כי הוא קיים.


קובץ Contab32.dll‏ נפגם.
 1. בצע חיפוש על הקובץ contab32.dll‏ בכונן הקשיח.
 2. קליק ימני על הקובץ ובחר שינוי שם. שנה את שמו לcontab32.old‏.
 3. בצע חיפוש על התקליטור של הOffice2000‏ לקובץ contab32.dll‏, העתק את הקובץ והדבק אותו במיקום בו הוא היה קיים בכונן הקשיח.

כאשר מוסיפים איש קשר חדש, מספר הטלפון מופיע עם קידומת של מדינה אחרת ולא של ישראל. כיצד ניתן לשנות את ברירת המחדל?


ההגדרה נלקחת מתוך הגדרות המודם.

במערכת ההפעלה Win 98:
 1. בתפריט התחל כנס להגדרות ובחר בלוח הבקרה
 2. בצע לחיצה כפולה על הסמל של Modem
 3. לחץ על Dialing Properties
 4. בחר בישראל באפשרות מיקום שלי

במערכת ההפעלה Win 2000:
 1. בתפריט בתחל כנס להגדרות ובחר בלוח הבקרה
 2. בצע לחציה כפולה על הסמל Phone and Modem options
 3. סמן את My Location ולחץ על Edit
 4. בחר את Israel תחת האפשרות Country region

לפעמים יש צורך להגדיר מחדש את השירות Outllok Address Book‏ והאפשרות לא ניתנת מכיוון שהשירות לא נמצא ברשימת השירותים. מה ניתן לעשות?


הקובץ האחראי על השירות פגום או שאיננו קיים על המחשב
 1. סגור את תוכנת Outlook‏.
 2. חפש את הקובץ contab32.dll‏ על המחשב, וודא כי הינך רואה קבצים חבויים.
 3. רשום את מיקומו ושנה את שמו ל- contab32.old‏.
 4. בצע חיפוש לאותו הקובץ בדיסק ההתקנה של תוכנת Office‏.
 5. העתק את הקובץ מהדיסק למיקום אותו רשמת.

כאשר עוברים לתיקיית Outlook Today‏ רואים תוכן הדומה לתיבת דואר נכנס ולא לדף ה- HTML‏ הרגיל. 1. עבור לתיקייה Outlook Today‏ .
 2. כנס לתפריט: תצוגה.
 3. בחר באפשרות: הצג דף בית של תיקיה.

בעת יבוא ספר כתובות מקובץ Excel‏ לתוכנת Outlook‏, מופיעים מספרי הטלפון עם סיומת עשרונית של נקודה ושלושה אפסים. מה ניתן לעשות?


המרת קבצים משבשת את ערך המספר

יש לשמור את הקובץ בפורמט של CSV‏, ולבצע יבוא בהתאם:
 1. כנס לקובץ דרך תוכנת Excel
 2. קובץ, שמירה בשם, שמור כסוג CSV
 3. פתח את תוכנת Outlook‏, ובצע שנית את תהליך היבוא בהתאמה


הגדרות שאינן ניתנות לשינוי, כגון קובץ PST‏ שמסרב להיסגר, בתצורת IMO‏, בה לא ניתן ליצור פרופיל חדש.


פרופיל פגום

הפתרון הוא מחיקת תיקייה, כולל תיקיות המשנה ברגיסטרי:


 1. בתפריט התחל בחר בהפעלה, והקלד regedit‏.
 2. נווט לנתיב הבא: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles
 3. מחק את תיקיית "Profiles‏"


 • לפני שמשנים את ה- Registry‏ יש לגבותו מתוך תפריט Registry > export registry file‏.

כאשר פותחים את לוח השנה, תצוגת החודשים נראית בגופנים קטנים או גדולים מדי. מה ניתן לעשות?


הגופנים לא מוגדרים נכון.

פתח את תוכנת Outlook‏‏ והיכנס למיקום הבא:
 1. Tools > Options > Other > Advanced Options‏‏.
 2. תחת Advanced Options‏‏ בחר Fonts‏‏.
 3. בחר בהגדרות הבאות:
  Font‏: Tahoma
  Font Style: ‏Regular
  Size: ‏8

בעת ניסיון עבודה עם לחצן התאמה אישית של Outlook Today‏ הוא אינו מגיב, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ערך חסר ב- Registry.
 1. סגור את תוכנת ה- – Outlook‏.
 2. בחר בתפריט "התחל" / "הפעלה" והקלד regedit ולחץ על "אישור".
 3. עבור אל הנתיב הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\Application Compatibility
 4. בחר "עריכה" / "חדש" והוסף ערך מסוג: DWORD Value‏ .
 5. תן שם לערךoutlook.exe ולחץ על Enter ‏.
 6. לחץ פעמיים על הערך שהתווסף לרשימה, ב- Value data רשום את הערך 1‏‏.
 7. סגור את עורך הרישום .
 8. הפעל מחדש את Outlook 2000‏ .

חלון ההתקדמות של שליחה/קבלה ב- Outlook 2000‏ אינו מופיע, כיצד ניתן להחזירו?


לחצן ההפעלה הידנית של חלון ההתקדמות אינו מופיע ולכן לא ניתן להסיר את הסימון מהאפשרות, יש להסתיר את חלון התקדמות.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. בחר בתפריט "התחל" > "הפעלה" > הקלד "regedit‏" ולחץ על אישור.
 2. נתב אל המיקום הבא: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Options\Mail
 3. לחץ פעמיים על הערך: "Always Hide Dialog‏" ושנה את ערכו ל- 0
 4. סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את Outlook‏.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907111 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב