שאלות נפוצות עבור Outlook 2000 > הודעת שגיאה

בעת פתיחת Outlook 2000 מתקבלת ההודעה: "Outlook caused an Invalid Page Fault in Riched20.dll". מה ניתן לעשות?


קובץ Riched20.dll פגום.

 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על חפש ואחר כך על קבצים או תיקיות.
 2. חפש את הקובץ Riched20.dll.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שנמצא ובחר שנה שם. שנה את הסיומת מ- DLL ל- OLD.
 4. לאחר מכן יש לייבא את הקובץ מתוך התקליטור של Office 2000 לאותה ספריה בה נמצא הקובץ הישן.
  (ברירת המחדל היא C:\Windows\System).

ברגע שמפעילים את תוכנת Microsoft Outlook, מתקבלת הודעת שגיאה: ‎"The Outllib.dll File Is Linked To Missing Export"‎. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?Outlook 2000 אינו יכול לפעול ללא Internet Explorer 4.01 או ‎ Internet Explorer 5. התקן את היישום Internet Explorer 5 מהתקליטור של Office 2000 הנמצא בספריה ‎\ie5\en\

( ‏קובץ ההפעלה הוא IE5Setup.exe).

ב- Microsoft Outlook, בתוך לוח השנה, התאריך מופיע באנגלית. לדוגמא: Sun 19 April. כיצד ניתן לשנות את התאריכים לעברית?


ב- Microsoft Outlook לא הוגדרה השפה בה יש להשתמש לייצוג חודשים.
 1. פתח את התוכנה Microsoft Outlook.
 2. בחר ב- כלים ולאחר מכן בחר ב- אפשרויות.
 3. בחר בכרטיסיה מימין לשמאל.
 4. שנה ב- אפשריות לוח שנה את השפה ל- מערכת נוכחית.
אם פתרון זה אינו מועיל:
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הגדרות, לאחר מכן לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על הגדרות אזוריות.
 2. בכרטיסיה הגדרות אזוריות, שנה לעברית.

בעת פתיחת Microsoft Outlook מתקבלת הודעת שגיאה: "Invalid Page Fault In Module Fldpub.dll" . כיצד ניתן לפתור בעיה זו? 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בצע חיפוש לקובץ fldpub.dll.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ ובחר ב- שנה שם.
 4. שנה את שם הקובץ ל-fldpub.old.
 5. בצע חיפוש לקובץ fldpub.dll על הדיסק של Office97.
 6. העתק את הקובץ לתיקיית: C:\Prgogam Files\Microsoft Office\Office

כאשר אני פותח הודעת דואר חדשה מתקבלת ההודעה הבאה: Outlook caused an invalid page fault in module Mshtml.dll. כיצד נפתור בעיה זו?בעיה בתכנה Internet Explorer 5.

יש להסיר את Internet Explorer 5 ולהתקינה מחדש.
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בחר ב- הוספה/הסרה של תכניות.
 3. בחר ב- Internet Explorer 5 ובחר באפשרות הסר.
 4. הכנס את הדיסק של Office 2000 לכונן ה- CD-ROM.
 5. חפש את ספריית IE5 ובתוכה ספריית EN.
 6. הפעל את הקובץ Ie5setup.exe להרצת ההתקנה.

כאשר מנסים להעלות את Microsoft Outlook-, מקבלים את ההודעה הבאה: Invalid Page Fault in Riched20.dll. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ההודעה הראשונה ב- Inbox מכילה תוכן שלא ניתן להציג ב- Preview Pane.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. רשום בשורת פתח Outlook /nopreview.
 3. כאשר Microsoft Outlook נפתח, העבר את ההודעה הראשונה מה- Inbox לתקיה אחרת.

כאשר מותקנים Office 97 יחד עם Microsoft Outlook 2000 על אותו מחשב, ומנסים לשלוח הודעת דואר מתוך Microsoft Excel או Microsoft PowerPoint דרך קובץ > שלח אל נמען דואר, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: "Cannot Load Mail Service" כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


רישום שגוי ב-Registry .
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה ורשום בשורה פתח:

  Regedit.
 2. גש לנתיב הבא:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0\Common\MapiDLL
 3. מחק את התיקיה MapiDLL.
 4. סגור את חלון ה- Registry.

כאשר מבקשים לבצע ייבוא של קובץ PST ל- -Outlook 2000 מתקבלת הודעה:Properties For This Information Service Must Be Configured Prior To Use. ולא ניתן להמשיך בייבוא. כיצד ניתן לפתור בעיה זו ולייבא את הקובץ?


הקובץ שמנסים לייבא מוגדר כ- Read Only.
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות .
 2. רשום את שם הקובץ שאותו מעוניינים לייבא.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ ובחר באפשרות מאפיינים.
 4. הסר את סימן ה-V מהאפשרות קריאה בלבד.
 5. התחל בייבוא שנית.

ב- Microsoft Outlook כאשר רוצים להדפיס את היומן בתצוגה יומית מקבלים הודעת שגיאה: You Must Specify a Valid Date. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ההגדרות האיזוריות לא נכונות.
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח בקרה .
 2. בחר בסמל הגדרות איזוריות.
 3. לחץ על הכרטיסיה תאריך וודא כי באפשרות סוג לוח שנה מוגדר גרגוריאני.
 4. בתבנית תאריך בחר ב- dd\mm\yyyy.

בזמן הורדת דואר אלקטרוני מתקבלת הודעת השגיאה MPREXE caused an invalid page fault in module Kernel32.dll . מה עלי לעשות?


רשימת הסיסמאות של מערכת ההפעלה נפגמה.
 1. בתפריט התחל יש להכנס לחפש > קבצים ותיקיות
 2. בצע חיפוש לקובץ ששמו PWL.*
 3. בצע מחיקה של כל הקבצים שנמצאו
 4. פתח את תוכנת Outlook

כאשר אני פותח הודעת דואר מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: Outlook caused an invalid page fault in module Mshtml.dll. מה עלי לעשות?


ההתקנה של Microsoft Internet Explorer אינה תקינה.

במערכות ההפעלה Windows95,Windows98,WindowsNT:
 1. לחץ התחל > הגדרות > לוח בקרה > הוספה/הסרה של תוכניות.
 2. בחר ב- Internet Explorer 5 and Internet Tools ולחץ על הוספה/הסרה.
 3. בחר ב- שחזר את ההתקנה הקודמת של Windows ולחץ אישור.
 4. הכנס לתיקיית IE5 בתקליטור של Office 2000.
 5. הכנס לתת התיקיה EN והפעל את הקובץ Ie5setup.exe.
 6. ההתקנה של Microsoft Internet Explorer תרוץ ולאחריה לא תשוב הבעיה.
במערכות ההפעלה :Win98 Second Edition, Win2000:
 1. לחץ >התחל>חפש>קבצים ותקייות.
 2. רשום Mshtml.dll ולחץ חפש כעת.
 3. שנה את שם הקובץ שנמצא לMshtml.old.
 4. הכנס לתיקיית IE5 בתקליטור של Office 2000.
 5. הכנס לתת התיקיה EN והפעל את הקובץ Ie5setup.exe.
 6. ההתקנה של Microsoft Internet Explorer תרוץ ולאחריה לא תשוב הבעיה.

כאשר אני מתקין את Office אני מקבל את הודעת השגיאה The Installation Package Could Not Be Opened מה לעשות?


הותקנה תוכנת ה- SP1 של ה- Explorer5
אם תוכנת Office כבר מותקנת:
 1. לחץ על התחל>הפעלה
 2. :רשום את הפקודה
  ‏setup.exe/fv data1.msi /‎:< אות כונן התקליטור >

בזמן נסיון לשלוח דואר אלקטרוני מתקבלת הודעת שגיאה שהפעולה אינה אפשרית הואיל וחסר MSIMN מה עלי לעשות?


Outlook Express לא מותקן.
יש להתקין את Outlook Express באופן הבא:
 1. בתפריט התחל כנס להגדרות ובחר בלוח הבקרה
 2. כנס להוספה > הסרה של תוכניות ללשונית התקנה > הסרה
 3. בצע קליק כפול על Internet Explorer
 4. וודא שהאפשרות Outlook Explorer מסומנת ולחץ על אישור
 5. כעת ניתן לשלוח דואר אלקטרוני באמצעות תוכנת Outlook

כאשר אני פותח את ה- Outlook 2000 אני מקבל את הודעת השגיאה: התוספת Dccext32.dll לא מותקנת מה עלי לעשות?


התוספת הופיעה כתוצאה מכך שהמשתמש התקין והסיר את Winfax Pro.
 1. התחל את Outlook
 2. לחץ על כלים> אפשרויות
 3. בחר בלשונית אחר בחר במתקדם
 4. לחץ על אפשרויות מתקדמות ועל מנהל התוספות
 5. הסר את ה- "V" מ- DCC EXTANTIONS
 6. לחץ על אישור
 7. סגור את ה- Outlook והתחל אותו מחדש

כאשר אני פותח את תוכנת Outlook 2000 מתקבלת ההודעה "תוכנת Outlook אינה יכולה לפתוח תיקיות המכילות קבלה שליחה של דואר אלקטרוני,תיקיות המכילות פגישות ,ופתיחת כתובות דואר אלקטרוני". מה עלי לעשות?בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
 1. יצירת קובץ pst חדש.
 2. פתח קובץ pst קיים.
במידה ובחרת ביצירת קובץ pst חדש תופיע הודעת שגיאה נוספת:
ממשק ההודעה חוזר להודעה שאינה ידועה.במידה והבעיה ממשיכה יש לאתחל את תוכנת Outlook .
על מנת לפתור בעיה זו בצע את השלבים הבאים:
 1. סגור את כל התוכניות הפועלות.
 2. הכנס אל התחל>חפש>קבצים ותיקיות,ערוך חיפוש לקבצים הבאים:
  mapi*.dll ,mapi*.exe ,pstprx32.dll .
 3. לאחר מציאת קבצים אלה יש לבצע להם שינוי שם: קליק ימני על שם הקובץ ,שנה שם>יש לשנות את הסיומת של הקובץ ל-old .
 4. לאחר שינוי שמות הקבצים הכנס אל התחל>הגדרות>לוח בקרה>הוספה/הסרה של תוכנות>סמן את microsoft Office 2000 >לחץ על כפתור הוספה/הסרה>בחר באפשרות של תיקון Office.
 5. לאחר התיקון יש לבצע איתחול של המחשב.
 6. לאחר שביצעת איתחול יש ליצור קובץ pst חדש.

בזמן ניסיון לשלוח דואר אלקטרוני מתקבלת הודעת שגיאה שהפעולה אינה אפשרית הואיל וחסר MSIMN מה עלי לעשות?


Outlook Express לא מותקן .
יש להתקין את Outlook Express באופן הבא:
 1. בתפריט התחל היכנס להגדרות ובחר בלוח הבקרה.
 2. כנס להוספה / הסרה של תוכניות ללשונית התקנת Windows.
 3. סמן את האפשרות של Outlook Express.
 4. כעת ניתן לשלוח דואר אלקטרוני באמצעות תוכנת Outlook.

כאשר מנסים לפתוח הודעה מקורית מצורפת מתקבלת הודעת השגיאה: The form required to view this message cannot be displayed. Contact your administrator‏ מה עלי לעשות?


בעיה בהמרת ההודעה לעבודה עם תוכנת Outlook 2000
 1. התחל> חפש > קבצים ותיקיות
 2. הקלד Frmcache.dat בשם הקובץ ולחץ על חפש כעת
 3. סמן בקליק ימני את הקובץ ובחר באופציה שנה שם
 4. שנה את סיומת הקובץ ל- old במקום dat
 5. פתח את אחת מתוכנות Office
 6. בתפריט עזרה בחר באופציה זיהוי ותיקון
 7. לחץ הפעל

בעת ניסיון להתחיל מיזוג דואר ב- outlook‏, מתקבלת הודעת השגיאה: the operation failed due to network or other communication problems. Check your connections and try again


הודעה זו מתקבלת כאשר מותקן על המחשב Office2000‏ ו-Norton Antivirus 2000 v.6.0‏.
 1. התחל> הפעלה
 2. רשום: regsvr32 /u c:\program files\Norton Antivirus\OfficeAV.dll
  אם הפקודה הצליחה תופיעה ההודעה:DllUnregisterServer in c:\Program Files\Norton Antivirus\OfficeAV.dll
 3. אם התקבלה ההודעה:LoadLibrary failed, לחץ התחל> כיבוי> הפעל מחדש במצב MS DOS.
 4. במצב MS DOS יש לשנות את הקובץ officeav.dll ל-officeav.old.
  הקובץ נמצא במסלול: c:\progra~1\norton~1\norton~3\officeav.dll
 5. לאחר שינוי שם הקובץ, צא ממצב MS DOS ואתחל מחדש את המחשב.

בלחיצה על תיקיית אנשי קשר בתוכנת Outlook, מתקבלת הודעת השגיאה: OUTLOOK caused an invalid page fault in module Ole32.dll. כיצד נתקן את הבעיה?


עלינו "לנקות" את התצוגה של Outlook.
 1. לחץ על התחל > הפעלה
 2. רשום בשורת הפקודה: outlook /cleanviews‏ ולחץ על אישור.

בזמן עבודה מול שרת Exchange‏, בעת סינכרון Outlook XP‏ על מנת לעבוד במצב לא מקוון מתקבלת הודעת שגיאה מהשרת, מספר 0x00040820‏. לאחר אישור ההודעה לא ניתן למצוא את כל ההודעות כאשר מעלים את Outlook‏ במצב לא מקוון. מה עלי לעשות?


הבעיה עשויה לקרות בגלל תוכנת אנטי וירוס שרצה על שרת ה- Exchange

יש לבטל את פעילות תכנת האנטי וירוס על שרת ה- Exchange‏.

בעת פתיחת הoutlook‏ (לאחר התקנת הOffice 2000‏), מתקבלת הודעת השגיאה:Failed to register a VB Script DLL. Reinstall or run Regsvr32.exe Vbscript.dll to self register‏. 1. סגור את כל התוכניות ברקע.
 2. לחץ על התחל - הפעלה, רשום command‏ ולחץ על אישור.
 3. במצב DOS‏, רשום cd\windows\system‏ ולחץ Enter‏.
 4. בשורת הפקודה הבאה רשום regsvr32 vbscript.dll‏ ולחץ Enter‏.
 5. לאחר שהתקבלה ההודעה Dll Register server in vbscript.dll succeeded‏ רשום exit‏ ולחץ על Enter‏.
 6. בצע restart‏‏ למחשב והפעל את outlook‏.אם הבעיה לא נפתרה המשך לסעיפים הבאים:
 1. לחץ התחל - חפש - קבצים ותיקיות.
 2. בשם הקובץ רשום Vbscript.dll‏ ולחץ על חפש כעת.
 3. קליק ימני על Vbscript.dll‏, בחר שנה שם ושנה את סיומת הקובץ מ-dll‏ ל-old‏.
 4. פתח את אחת מתוכנות ה- office‏, ובתפריט עזרה בחר -זיהוי ותיקון-.
 5. הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן, לחץ על הפעל ותיקון ה- office‏ יתחיל לפעול.נסה להפעיל את תוכנת outlook‏, אם הבעיה לא נפתרה המשך לסעיפים הבאים:
 1. לחץ התחל - חפש - קבצים ותיקיות.
 2. בשם הקובץ רשום: 1033 ולחץ על חפש כעת.
 3. קליק ימני על 1033, בחר שנה שם ושנה את שם הקובץ לold1033‏.
 4. פתח את תוכנת outlookותתקבל הודעת שגיאה כי התכונה בה אתה מנסה להשתמש לא הותקנה.
 5. כאשר התקליטור נמצא בכונן, לחץ על עדכן כעת.

כאשר שולחים להדפסה את לוח השנה בתכנת Outlook 2000‏ מתקבלת הודעת שגיאה בקובץ outllib.dll‏. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


אפשרות ההצללה להדפסה מסומנת, והמדפסת אינה תומכת באפשרות זו.
 1. כנס ללוח השנה
 2. כנס לתפריט קובץ - הגדרת עמוד - הגדרת סגנונות הדפסה
 3. בחר בעריכה של הסגנון אותו אתה מנסה להדפיס
 4. בטל את האפשרות הדפס באמצעות הצללת גווני אפור

כאשר מנסים להכנס אל המאפיינים של הMicrosoft Exchange Server‏ או Outlook address Book‏ או Personal address book‏ מתוך mail‏ שבלוח הבקרה, מתקבלת ההודעה: An error occurred while Windows was working with the control Panel file <path name> \mlcfg32.cpl‏. הודעה זהה תתקבל כאשר נכנסים מתוך התוכנה אל כלים--שירותים ומנסים ללחוץ על מאפיינים של אחד מה services


קובץ Mlcfg32.cpl‏ ישן או פגום.
 1. התחל>חפש >קבצים ותיקיות. וחפש את הקובץ Mlcfg32.cpl‏.
 2. קליק ימני על הקובץ ובחר שינוי שם. שנה את סיומת הקובץ לMlcfg32.old ‏.
 3. התחל>הגדרות>לוח בקרה>הוספה\הסרה של תוכניות.
 4. סמן את Microsoft Office 2000‏ ולחץ על הוספה\הסרה.
 5. בחלון מצב התחזוקה של Office‏ בחר - תיקון.
 6. בחר תקן שגיאות בהתקנת ה- Office ולחץ על סיום.

כאשר מבצעים בדיקת איות בכתיבת דואר מתקבלת ההודעה Error occurred while checking spelling


הבעיה יכולה לנבוע ממספר גורמים: 1. כלי בדיקות האיות לא מוגדרים בצורה נכונה. 2. אין התקנה מלאה של כלי ה- Office‏. 3. בתוכנת Word‏ לא מוגדר מילון מותאם אישית.

פתרון לאפשרות הראשונה:


 1. בתוכנת Outlook‏ כנס לכלים-אפשרויות
 2. בכרטיסיית בדיקת איות סמן את האפשרות הצע תמיד חלופות למילים שהאיות שלהן שגוי.
 3. באותה כרטיסייה סמן את בדוק איות תמיד לפני שליחה.פתרון לאפשרות השניה:


 1. כנס להתחל - הגדרות - לוח בקרה - הוספה-הסרה של תוכנה
 2. בחר את התקנת ה- Office‏ הרצויה ובחר change‏.
 3. נווט ל- microsoft Office tools - proofing tools - spelling checker
 4. קליק על spelling checker‏ ובחירה באפשרות הפעל הכל מהמחשב שלי.
 5. בחר בעדכן.
 6. אתחל את המחשב.פתרון לאפשרות השלישית:


 1. כנס לתוכנת Word
 2. כנס לכלים-אפשרויות-כרטיסיית איות ודקדוק
 3. אם לא קיים מילון מותאם אישית בחר ב-מילונים
 4. סמן ב-V‏ את COSTUM.DIC
 5. אם לא קיים יש ליצור מילון בשם זה תחת תיקיות ההתקנה של ה- Office‏ בנתיב Microsoft-Proof‏...
 6. חזור על שלבים 3-4
 7. כנס לתוכנת Outlook‏ ובדוק איות בדואר חדש

בשליחת דואר בתוכנת outlook‏ מתקבלת הודעת השגיאה הבאה Out of Memory or system resourcess. Try closing other programs to free up memory or ther system resources.
יש לשנות את תבנית ההודעה באפשרויות בינלאומיות.
 1. פתח את Outlook 2000‏.
 2. בתפריט כלים בחר אפשרויות.
 3. בלשונית תבנית דואר לחץ על אפשרויות בינלאומיות.
 4. שנה את האפשרות השתמש בקידוד זה עבור הודעות יוצאות וגם את האפשרות השתמש בקידוד זה עבור הודעות לא מסומנות שהתקבלו ל- Hebrew windows‏ .
 5. בחר אישור.

בעת ניסיון להדפיס את לוח השנה מתוכנת Outlook‏ מתקבלת הודעת שגיאה בקובץ Outllib.dll‏. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


עשוי להיגרם בגלל קבצי outlook‏ פגומים.

‏1. חפש את הקבצים הבאים:

extend.dat

outcmd.dat

outlprnt

ושנה את הסיומת שלהם ל- old‏.

2. פתח את תוכנת Outlook‏ מחדש.

 

בעבודה עם שרת Exchange‏ ועם שיתוף יומנים, בעת נסיון להדפיס לוח שנה של משתמש אחר בתצוגה יומית מתקבלת הודעת השגיאה The operation failed‏. מה ניתן לעשות?


בעת הדפסת לוח שנה בתצוגה יומית מודפסות גם המשימות ולכן יש לתת הרשאות על המשימות למשתמש המנסה להדפיס
 1. כנס למחשב שאת לוח השנה שלו רוצים להדפיס
 2. כנס למאפיינים של תיקיית המשימות.
 3. הוסף בכרטיסיית Permissions‏ הרשאה למשתמש שמנסה להדפיס את לוח השנה.

כאשר עומדים על איש קשר ב- outlook‏ ונכנסים לפעולות forward as vcard‏, מתקבלת הודעת השגיאה: אין אפשרות לפתוח את הקובץ. יתכן שהקובץ אינו קיים, שאין לך הרשאה לפתוח אותו או שהוא פתוח בתוכנית אחרת. לחץ באמצעות העכבר הימני על התיקייה המכילה את הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים כדי לבדוק את ההרשאות שלך עבור התיקייה.או באנגלית: Can-t open file: <path>. the file may not exist, you may not have permission to open it, or it may be open in another program. Right -click the folder that contains the file, and then click properties to check your permissions for the folder‏. מה ניתן לעשות?
בתוך תקליטור SR-1 הרץ את הקובץ q248120.exe שנמצא בתוך הנתיב הבא:

support\NON2000\q248120.exe

בעת נסיון לשלוח קובץ Excel‏ כמסמך מצורף ב- Outlook‏ מתקבלת הודעת שגיאה: The MAPI Spooler could not be started. Close and then restart all mail-enabled applications MAPI 1.0 (000004c7)‎‏ 1. סגור את כל היישומים
 2. בצע חיפוש לקובץ mapi32.dll
 3. שנה את הסיומת של הקובץ ל- old
 4. אתר את הקובץ mapi32.dll‏ על תקליטור ההתקנה של Office‏‏.
  במידה ומותקן LPK‏ על המחשב, אתר את הקובץ על תקליטור ההתקנה של ה- LPK‏.
 5. מקם את הקובץ באותה תיקיה בה נמצא הקובץ המקורי.

נא וודא העתקת הגרסה המתאימה למערכת ההפעלה:
 • עבור מערכות הפעלה 9X‏ - גרסת 95
 • עבור מערכות הפעלה 2000 ומעלה או NT‏ - גרסת NT‏.


בעת פתיחת Outlook 2000‏ מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: Outlook caused an Invalid Page Fault in module Omipst9.dll‏. מה ניתן לעשות? 1. בצע חיפוש בכוננים הקשיחים המקומיים עבור הקובץ: omipst9.dll‏ .
 2. שנה את שמו ל-: omipst9.old‏ .
 3. בצע את אותה הפעולה גם לגבי הקבצים: outex.dll , frmcache.dll‏ .
 4. הפעל תיקון ל- Office‏ דרך לוח הבקרה - הוספה/הסרה של תוכניות.
 5. בצע איתחול למחשב.

כאשר מנסים לבצע שליחה / קבלה בתוכנת Outlook 2000‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Outlook has generated errors... module rtfhtml.dll‏. מה ניתן לעשות?


התקלה הזו מתרחשת במידה ומותקנת על המחשב גרסת נסיון של Office XP‏, ומתקינים Office 2000‏ מבלי להסיר לפני כן את גרסת הנסיון של Office XP‏ .
 1. הסר את גרסת Office 2000‏ בצורה מלאה.
 2. הסר את גרסת הנסיון של Office XP‏ בצורה מלאה.
 3. התקן מחדש את הגרסה המלאה של Office 2000‏.

בנסיון להדפיס הודעה בפורמט של HTML‏ מתוך Outlook‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Outlook.exe has caused an invalid page fault in module rpcrt4.dll‏ מה ניתן לעשות?


קובץ Oleaut32.dll‏ פגום או מגרסה לא נכונה.
 1. סגור את כל התוכניות הפועלות.
 2. בצע חיפוש על כל הכוננים הקשיחים המקומיים עבור הקובץ: Oleaut32.dll‏ .
 3. שנה את שמו ל: Oleaut32.old‏ .
 4. בצע חיפוש לקובץ על דיסק ההתקנה של Office 2000‏.
 5. העתק את הקובץ oleaut32.dll‏ אל המיקום המקורי שבו היה על הכונן המקומי.
 6. בצע איתחול למחשב.

בהפעלת Outlook‏ מתקבלת הודעת השגיאה: C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns\Wfoladin.dll‏ אינה תוספת חוקית של מיקרוסופט. מה ניתן לעשות? 1. לחץ על התחל > הפעלה, הקלד regedit‏‏ ולחץ על אישור
 2. אתר את הערך הבא: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Wfoladin.clsWfoladin
 3. סמן את הערך ובצע גיבוי דרך תפריט registry>export registry file‏.שמור את הקובץ על שולחן העבודה.
 4. מחק את הערך שסימנת.
 5. סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.

בנסיון לפתוח vCard‏ אשר מוסף לחתימה אוטומטית מתקבלת הודעת השגיאה: Can not open file: (path). The file may not exist, you may not have permission‏ to open it, or it may be open in another program. Right-click the folder that‏ contains the file, and then click Properties to check your permissions for‏ the folder‏. מה ניתן לעשות?


הבעיה מתרחשת במידה ונמצא על המחשב הקובץ: Wab32.dll - version 5.0.2919.6600

בכדי לפתור בעיה זו יש לוודא שהדיסק Office 2000 SR-1/SR-1a‏ נמצא.
 1. פתח את תוכן הדיסק דרך המחשב שלי.
 2. פתח את תיקיית Support‏ .
 3. במידה ומותקנת מערכת הפעלה Windows 2000 / XP‏‏ - הפעל את הקובץ Oa4514.exe‏‏ , במידה ומותקנת מערכת הפעלה Windows 95 / 98 / Me‏‏ - כנס לתיקייה Non2000‏‏ והפעל את הקובץ Q248120.exe‏ .
 4. המשך עם האשף עד לסיום ההתקנה.


בעת נסיון שליחת דואר אלקטרוני בתוכנת Outlook 2000‏ כאשר Word‏ מוגדר כעורך דואר אלקטרוני, מתקבלת הודעת השגיאה: "The operation failed due to network or other communication problems. Check your connections and try again‏". מה ניתן לעשות?


תבנית פגומה של Word‏ , ככל הנראה בגלל וירוס Happy99‏ שהוסר בהצלחה.
 1. סגור את כל התוכניות הפועלות.
 2. בצע חיפוש על הכוננים הקשיחים המקומיים עבור הקובץ: Normal.dot‏ .
 3. שנה את שמו ל- Normal.old‏.
 4. שלח הודעה חדשה בתוכנת Outlook‏.
 • במידה ותהליך זה לא פתר את הבעיה, יש לחזור על התהליך עם הקובץ Email.dot‏.

בעת פתיחת דף HTML כלשהו בתוכנת Microsoft Outlook מתקבלת הודעת שגיאה , כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


בעת נסיון לפתוח דף HTML כלשהו בתוכנת Microsoft Outlook לדוגמה: Outlook Today, או חלון חיפוש, מופיעה הודעת השגיאה: "Internet Explorer script error: An error occurred on the script on this page line 299 url outday// Do you wish to continue running scripts on this page?"
 1. בצע חיפוש לקובץ outlwvw.dll ‏.
 2. שנה את שמו ל- outlwvw.old‏.
 3. הפעל תיקון ל- Office 2000 מתוך לוח הבקרה - הוספה/הסרה של תוכניות.
 4. בצע אתחול למחשב.
 5. הפעל מחדש את Microsoft Outlook.

בעת פתיחת Microsoft Outlook‏ מתקבלת הודעת שגיאה: ‏"Microsoft Outlook‏ פגום או שגרסתו שגויה יתכן כי הדבר קרה עקב mapi32.dll‏. אין אפשרות להפעיל את הקובץ Outlook.exe‏ עקב התקנה של תוכנת הודעות אחרת, התקן מחדש את Microsoft Outlook‏".


Microsoft Outlook‏ נמצא בתאימות ל- windows95.
 1. לחץ על "התחל" > "חיפוש" > "כל הקבצים או התיקיות" >  "outlook.exe"ולחץ על "חפש".
 2. לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקובץ "outlook.exe" שנמצא בחיפוש ובחר ב"מאפיינים"‏.
 3. בחר בלשונית "תאימות" ובטל את הסימון ליד "הרץ תוכנית זו בתאימות ל- Windows95‏".
 4. לחץ על אישור.

בעת ניסיון לשמור פגישה ב- Outlook 2000 מתקבלת הודעת שגיאה Outlook caused an Invalid Page Fault in module Msvcrt.dll?


ככל הנראה הסיבה נעוצה בתוכנה צד ג בשם Registry Fixer המותקנת המחשב הגורמת לבעיה זו.

בכדי לפתור בעיה זו יש להריץ את פקודת Undo בתוכנת ה- Registry Fixer

כאשר פותחים את outlook 2000‏ מתקבלת הודעת שגיאה כעבור מספר שניות: Visual C++ Runtime Library. Error: program path C:\program files\Microsoft‏ Office\Office\outlook.exe R6025-pure virtual function call‏", כיצד נפתור בעיה זו?


בעיה זו נובעת מקובץ PST‏ פגום כתוצאה מערך פגום.

הפתרון לבעיה זו הוא ליצור קובץ PST‏ חדש.

בכל מקרה, אין להחזיר חזרה את המידע מלוח השנה מאחר וככול הנראה הוא הגורם לבעיה.

בעת הפעלת פנקס כתובות ב-Microsoft Outlook 2000‏ מתקבלת אחת מהודעות השגיאה הבאות : missing WAB.dll file‏ , An error occurred while attempting to open the WAB Unable to find the WAB.DLL‏, Windows Address Book DLL missing‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הקובץ Wab32.dll‏ חסר או פגום, עלינו למחקו ולהתקינו מחדש.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה" -> "חפש" -> "קבצים או תיקיות".
 2. הקלד Wab32.dll‏ בשדה החיפוש ולחץ "חפש כעת".
 3. לחץ לחיצה ימנית על הקובץ, בחר "שנה שם" והקלד Wab32.old‏ ולחץ "Enter‏".
 4. בצע הסרה והתקנה של Outlook Express‏ מחדש על ידי "התחל" -> "הגדרות" -> "לוח הבקרה" -> "הוספה והסרה של תוכניות".
 5. תחת לשונית "התקנת Windows‏" הסר את הסימון מ- Outlook Express‏ ואשר זאת.כעת הוסף את הסימון חזרה ל- Outlook Express‏ ואשר את כל החלונות

בעת ניסיון לשלוח דואר דרך MICROSOFT OUTLOOK 2000 מופיעה הודעת שגיאה:INTERFACE NOT REGISTERED‏, כיצד נפתור בעיה זו?


יש לבצע רישום מחדש לקבצים מסויימים ברגיסטרי.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. כנס את תקליטור ההתקנה של Office לכונן התקליטורים ,בחר בתפריט "התחל" -> "הפעלה".
 2. הקלד: "regsvr32 c:\windows\system32\msrdo20.dll‏" (ללא המרכאות).
 3. דאג שההודעה המתקבלת היא הודעת "Register suceeded‏", ולחץ על אישור.
 4. חזור על הפעולה עבור הקובץ הבא:regsvr32 c:\windows\system32\ole32.dll‏‏
 5. כעת בצע תיקון להתקנת Office. הפעל את קובץ ההתקנה מתוך התקליטור ובחר באפשרות "תקן את Office"
מאפיינים:

מזהה פריט: 907112 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב