שאלות נפוצות עבור Outlook 2002 > הודעת שגיאה

בהודעת דואר חדשה, כאשר לוחצים על המילה "אל" מתקבלת הודעת השגיאה: The address list could not be displayed. The contacts folder associated with this assress list could not be opened; it may have been moved or deleted, or you do not have permissions. For information on how to remove this folder from the Outlook Address Book, see Microsoft Outlook Help‏". מה ניתן לעשות?


עלינו להגדיר מחדש את אופן השימוש בפנקסי הכתובות של Outlook.

יש להוריד את ה- Service‏של Outlook Address Book‏ ו- להוסיפו מחדש בתוך Outlook:
 1. לחץ על כלים> חשבונות דואר אלקטרוני.
 2. בחר את האופציה: הצג או שנה מדריכי כתובות או פנקסי כתובות אחרים, ו- לחץ הבא.
 3. סמן עם העכבר את Outlook Address Book‏ לחץ על הסר ו- לחץ סיום.
 4. היכנס שוב לכלים> חשבונות דואר אלקטרוני.
 5. בחר את האופציה הצג או שנה מדריכי כתובות או פנקסי כתובות קיימים, ו- לחץ הבא.
 6. לחץ על הוספה, בחר Outlook Address Book‏ ו- לחץ על סיום.
 7. סגור את תוכנת Outlook‏ופתח את התוכנה מחדש.

בנסיון לייבא קובץ pst‏ לתוך תוכנת Outlook XP‏ הפעולה נכשלת, ו- מתקבלת הודעת השגיאה: "File acces denied. You do not have permission required to acces the file"


קובץ ה- pst‏ מוגדר לקריאה בלבד.
 1. שמור את קובץ ה- pst‏ על הדיסק הקשיח המקומי.
 2. בצע לחיצה ימנית עם העכבר על הקובץ עצמו ו- בחר במאפיינים.
 3. הורד את הסימון ליד האפשרות לקריאה בלבד.
 4. ייבא את הקובץ שנית.

בלחיצה על היפר-קישור בתוכנת Outlook‏, מתקבלת הודעת השגיאה: This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this coputer. Please contact your system administrator.


לאחר שידרוג לדפדפן Internet Explorer 6.0‏, הערך הבא ברגיסטרי נפגם או לא קיים.
 1. פתח את Internet Explorer‏, ו- לחץ על Tools > Options‏.
 2. בלשונית Programs‏, לחץ על Reset Web Settings‏.
 3. באותה הלשונית, תחת Internet Programs‏, ו- ודא שהגדרת תוכנת הדואר האלקטרוני נכונה.
 4. סמן האפשרות: Internet Explorer should check to see whether it is the default browser‏.
 5. לחץ על החל ו- אז על אישור.

אם הבעיה לא נפתרה המשך לשלבים הבאים:
 • שימוש לא נכון ב- registry‏ של המחשב עלול לגרום לבעיות במערכת ההפעלה. לכן לפני כל שינוי יש לבצע גיבוי (Registry >‏ Export registry file‏).

ייצוא ערך ה- registry‏‏ ממחשב אחר:
 1. בתפריט התחל בחר בהפעלה ו- רשום Regedit.
 2. היכנס ללנתיב הבא: HKEY_Local_Machine\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command ו- לחץ על תיקיית Command.
 3. בתפריט registry‏, בחר Export Registry File, תן שם לקובץ ו- שמור את הקובץ (שים לב למיקום שהקובץ נשמר. ניתן לשמור על גבי הכונן הקשיח או תקליטור).
 4. צא מחלון ה- registry editor‏ .

ייבוא ערך מה- registry‏:
 1. העתק את הקובץ שיוצא לשולחן העבודה במחשב בו קיימת הבעיה.
 2. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ עם סיומת reg‏ ששמרת ו- אשר את החלון בו אתה נשאל אם אתה בטוח בפעולתך.


בעת סגירת תוכנת Outlook XP‏, מתקבלת הודעה שגיאה על outlook.exe‏ בקובץ msmapi32.dll‏. מערכת הפעלה Windows 2000.


Winfax fax service‏ רץ על המחשב כאשר Outlook XP‏ נסגר.

הסרת תוכנת ה- Winfax Pro 10‏.

בעת יצירת משימה חדשה בתוכנת Outlook XP‏, ע"י לחיצה על שדה "לחץ כאן כדי להוסיף פריט משימה חדש", מופיעה הודעת השגיאה - עליך לציין תאריך ו- שעה חוקיים. בדוק אם הערך שהזנת מהווה תאריך חוקי ו- שעה חוקית, ו- בצע את התיקונים הדרושים. כיצד ניתן למנוע הודעה זו?על מנת להתגבר על בעיה זו, יש ליצור את המשימה ע"י לחיצה כפולה על שטח ריק ברשימת המשימות, או לחיצה על כפתור "חדש".

בעת לחיצה על שלח/קבל מתקבלת הודעת שגיאה שבפרטיה קוד השגיאה הינו 0x80040154‏, מה ניתן לעשות?


הקובץ Outlmime.dll‏ שהינו קובץ קריטי בתהליך העברת הדואר איננו רשום בצורה נכונה
 1. סגור את תוכנת Outlook‏ ו- כל תוכנה אחרת הפועלת ברקע.
 2. חפש קובץ בשם Outlmime.dll‏.
 3. לחץ על Start - Run‏ כאשר חלון החיפוש עדיין פתוח.
 4. הקלד Regsvr32‏ לחץ על מקש הרווח ו- גרור את הקובץ Outlmime.dll‏ מתוך חלון החיפוש אל שורת המשימות ו- לחץ על אישור.
 • מתאים גם ל- Outlook 2000‏ כאשר עובדים במצב של אינטרנט בלבד.‏ (IMO‏)

בעת פתיחת תוכנת Outlook XP‏ מופיעה הודעת שגיאה MAPI was unable to load the information service‏ Pstprx.dll‏. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


פרופיל פגום.

יש ליצור פרופיל חדש בתוכנת Outlook‏. על מנת לבצע זאת, פנה למאמר בקישור:http://www.microsoft.com/israel/support/tips/Outlook2002Profile.asp

כאשר מנסים לייבא את קובץ ה- PAB‏ מתוכנת Microsoft Outlook‏ אל תוכנת Outlook Express‏ מתקבלת הודעת השגיאה The Windows Address Book is currently unable to perform this export. Make sure you have a Personal Address Book set up in Outlook and that it is set as your current personal address book‏. מה ניתן לעשות?


לא מוגדר קובץ PAB‏ בתוכנת Microsoft Outlook‏ או שהקובץ מוגדר אך לא כרשימת הכתובות העיקרי.
 1. פתח את תוכנת Microsoft Outlook‏.
 2. היכנס לכלים - חשבונות דואר אלקטרוני.
 3. סמן את הצג או שנה דריכי כתובות או פנקסי כתובות קיימים.
 4. וודא כי קיים Personal Address Book‏, במידה ו- לא קיים, צור אחד כזה.
 5. היכנס לכלים - פנקס כתובות.
 6. היכנס ל- Tools - Options‏.
 7. בחלון שמור כתובות אישיות ב: בחר את Personal Address Book‏.
 8. אשר את החלונות ו- פתח את תוכנת Outlook Express‏.
 9. היכנס לתפריט File - Export - Address book‏.
 10. בחר את האפשרות Microsoft Exchange Personal Address Book‏, ו- לחץ על Export‏.

כאשר כותבים הודעת דואר חדשה ו- בשדה אל מקלידים חלק משם הנמען ו- מבצעים בדיקת שמות מתקבלת הודעת שגיאה שהשם אינו קיים, למרות שהשם מופיע בתיקיית אנשי הקשר. מה ניתן לעשות?


התיקייה שבה נמצא איש הקשר לא קיימת ברשימת התיקיות לחיפוש
 1. היכנס לכלים - פנקס כתובות.
 2. היכנס ל- Tools - options‏.
 3. בחלק התחתון הוסף את התיקייה בה נמצא איש הקשר המדובר.
 4. אשר את החלונות.

בעת פתיחת Outlook 2002‏ מתקבלת הודעת השגיאה: A recently installed program may cause Microsoft Office or other e-mail-enabled programs to function improperly. Outlook can resolve this conflict without affecting the program that originally caused the problem. Do you want Outlook to resolve this problem‏?


התנגשות בין אפליקציות המשתמשות בקובץ mapi32.dll‏ .
 1. בחר באפשרות: לא - בחלון הודעת השגיאה.
 2. סגור את כל התוכניות אשר פועלות.
 3. בצע חיפוש לקובץ: mapi32.dll‏ .
 4. שנה את שמו ל: mapi32.old‏ .
 5. בצע חיפוש לקובץ: fixmapi.exe‏ ו- הפעל אותו.
 6. בצע אתחול למחשב.

בפתיחת Outlook‏ מתקבלת הודעת שגיאה הקובץ Wfoladin.dll‏ אינו תוספת חוקית שלי Office C:\...\AddIns\Wfoladin.dll is not a valid Office add-in‏. מה ניתן לעשות?


תופעה המתרחשת לרוב לאחר שידרוג של תוכנת Winfax 9.03‏ או TalkWorks PRO 2.03‏.
 1. בחר בתפריט התחל - הפעלה
 2. הקלד regedit
 3. בצע גיבוי לעורך הרישום
 4. נתב לסיפרייה הבאה: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Wfoladin.clsWfoladin
 5. סמן את הערך Wfoladin.clsWfoladin‏ ו- מחק אותו
 6. הפעל מחדש את המחשב.
 • תקף לגרסאות Outlook 2000 + XP

כאשר מנסים לשלוח קובץ מצורף, מתוך תוכנות Office‏ השונות, באמצעות קובץ - שלח אל, מתקבלת הודעת שגיאה על כשל Mapi‏. Word couldnt send mail because of MAPI failure


קובץ MAPI פגום
 1. בצע חיפוש על הכוננים הקשיחים לקובץ mapi.dll‏.
 2. רשום את הנתיב המלא בו נמצא הקובץ.
 3. שנה את סיומת הקובץ מ- dll‏ ל- old
 4. גש לתפריט התחל - הגדרות - לוח בקרה
 5. לחץ לחיצה כפולה על הוספה ו- הסרה של תוכניות
 6. סמן את OfficeXP‏ ו- לחץ על שינוי או הוספה/הסרה
 7. בחר באפשרות תקן את Office‏.
 8. בחר ב- זהה ו- תקן שגיאות בהתקנת Office‏.
 9. הפעל את המחשב מחדש.

בעת לחיצה על שלח/קבל מתקבלת הודעת השגיאה: The MAPI Spooler had shut down unexpectedly. Close all mail-enabled applications before attempting to logon again. תצורת עבודה IMO‏. מה ניתן לעשות?


במרבית המקרים תופעה זו נובעת מהודעות דואר שתקועות בתיבת הדואר של המשתמש על השרת של ספק האינטרנט

נסה את הפעולות הבאות:
 1. החלף את הקובץ mapi32.dll‏ מתקליטור Office
 2. בדוק במצב בטוח של התוכנה: סגור את תוכנת Outlook‏ לחץ על התחל ו- בחר באפשרות הפעלה ו- רשום Outlook /safe‏.
 3. במידה ו- במצב בטוח התופעה עדיין קיימת צור פרופיל חדש על קובץ pst‏ חדש.
 4. במידה ו- כל הפעולות הקודמות לא פתרו את בעיה צור קשר עם ספק האינטרנט שלך ו- בקש למחוק את הודעות הדואר שתקועות בשרת.
 • תקף גם לגרסאות 2000 - 97

בעת ניסיון לפתוח את תוכנת Outlook XP‏ מתקבלת הודעת שגיאה לגבי קובץ outllib.dll‏, מה ניתן לעשות?


קבצי Outtlook‏ נפגמו.
 1. סגור את תוכנת Outlook
 2. בצע חיפוש לקבצים outcmd.dat + extend.dat
 3. שנה את סיומת הקבצים ל- old
 4. פתח את תוכנת Outlook

תקף לגרסאות 2000 + XP

בעת נסיון לפתוח הודעת דואר חדשה, מתקבלת הודעת השגיאה "Outlook נתקל בבעיה ו- עליו להסגר". בפרטים מצויין הקובץ Outllib.dll


בתוך כלים > אפשרויות > תבנית דואר, לא נבחר פורמט למשלוח הודעות דואר חדשות.
 1. בחר בתפריט כלים > אפשרויות > תבנית דואר.
 2. באפשרות "חבר בתבנית הודעה זו", בחר ב- HTML או טקסט עשיר.

בעת ניסיון להפעיל את מסייע ‏"מחוץ למשרד" מתקבלת הודעת שגיאה שהאפשרות לא זמינה, כיצד נפתור את הבעיה?


בעת ניסיון לשימוש במסייע "מחוץ למשרד", דרך סרגל כלים, מתקבלת הודעת שגיאה: "The command is not available. See the program documentation about how to use this extension"

אנא קרא את אזהרת ה- Registry‏ בקישור להלן:
http://www.microsoft.com/israel/support/kb/FAQwarning.asp
 1. סגור את תוכנת Microsoft Outlook‏ .
 2. היכנס למנהל המשימות, ע"י CTRL+ALT+DELETE ובדוק ש-Outlook.exe לא נמצא ברשימת התהליכים, במידה ו- כן בחר באפשרות "סיים משימה"‏ .
 3. לחץ על "התחל" > "הפעלה" ו- בחלון שנפתח הקלד Regedit ו- "אישור".
 4. סייר לנתיב הבא על-ידי לחיצה על סימן "+", שנמצא ליד כל אחד מהערכים שבנתיב:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook
 5. בחלק השני של המסך אתר את הערך Resiliency ושנה את שמו ל- Resiliency.old‏ .
 6. שינוי שם לערך Resiliency יתבצע ע"י לחיצה ימנית בעכבר ו- בחירה באופציה "שנה שם".
 7. לאחר הקלדת השם החדש Resiliency.old לחץ על "Enter" ‏.
 8. סגור את עורך הרישום.
 9. פתח את תוכנת Microsoft OutLook ובחר במסייע "מחוץ למשרד" בתפריט "כלים".

בעת פתיחת התוכנה Microsoft Outlook‏ מתקבלת הודעת שגיאה בקובץ Outlvba.dll‏, כיצד נפתור את הבעיה?


בפתיחת התוכנה Microsoft Outlook‏ מתקבלת הודעת השגיאה: ‏"outlvba.dll is not a valid office add-in‏"

הקובץ outlvba.dll‏ שייך לתוספת שאינה מתאימה לגירסאות Office XP‏, Office 2000‏.כדי לפתור את הבעיה נבצע את השלבים הבאים:


 1. נלחץ על "התחל" > "הפעלה" ו- בחלון שיפתח נקליד את הפקודה הבאה:
  regsvr32 /u outlvba.dll‏ ו- נאשר את החלון .
 2. בחלון שמופיע נוודא שההודעה מציינת שהפעולה עברה בהצלחה ו- לאחר מכן נאשר את החלון.
 3. נלחץ על "התחל" > "חיפוש" > "קבצים ו- תיקיות".
 4. נבצע חיפוש לקובץ outlvba.dll‏ בכל הכוננים הקשיחים במחשבך.
 5. בתוצאות החיפוש נלחץ לחיצה ימנית על העכבר ו- נבחר ב- "שנה שם".
 6. שנה את שמו ל- outlvba.old‏.
 7. נבצע הפעלה מחדש של המחשב.

שגיאה ב- Outlook‏ לגבי תיקיות רשת, לאחר מספר דקות של עבודה התוכנה נסגרת, כיצד ניתן לטפל בבעיה?


מופיעה שגיאה בקובץ FLDPUB.DLL ,הבעיה נובעת מתיקיות רשת פגומות.
 1. ודא כי כל התוכניות סגורות.
 2. פתח חלון חיפוש ע"י "התחל" > "חפש" > "קבצים ו- תיקיות".
 3. בצע חיפוש עבור הקובץ: Nfclean.exe‏ .
 4. הפעל את הקובץ.
 5. בצע אתחול למחשב.

בעת ניסיון לבצע כיבוי למחשב כאשר Outlook 2002‏ פועל ברקע מתקבלת הודעת שגיאה, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


מתקבלות אחת מההודעות הבאות: Please close all Microsoft Office applications before shutting down the system או: GENTSVR.EXE DLL initialization failed The application failed to initialize because the window station is shutting down
 1. פתח את Outlook 2002 ‏.
 2. הכנס לתפריט: "כלים" / "אפשרויות" / "תבנית דואר" ‏‏.
 3. בטל את הסימון בתיבות:
  "השתמש ב Microsoft Word לעריכת הודעות דואר אלקטרוני"
  "השתמש ב Microsoft Word לקריאת הודעות דואר אלקטרוני בטקסט עשיר"‏
 4. לחץ על "אישור".

תזכורות ו- פגישות אינן מתריעות ב- Outlook 2002‏ או שמתקבלת ההודעה: תיקיית יומן או משימות לא שייכת למשתמש, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


יכולות להיות 3 סיבות לכך: Outlook‏ אינו רץ ו- לכן אי אפשר לראות התרעות, היומן או המשימות אינם התיקיות הראשיות ב- Outlook‏ או תיקיית ה- Reminders‏ פגומה.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. פתח את Outlook‏.
 2. צור תזכורת לזמן הקרוב אך תדאג שהיא תהיה תחת התיקייה הראשית.
 3. לחץ "התחל" / "הפעלה" ו- הקלד את הפקודה outlook /cleanreminders‏ ו- לחץ על אישור.


בעת פתיחת Outlook 2002‏ מתקבלת הודעת שגיאה בנוגע לקובץ MSOERT2.dll‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


על המחשב מותקנת מערכת ההפעלה Windows 2000‏ ו- בוצעה התקנה של SP-3‏ או SP-4‏.
 1. ודא כי כל התוכניות סגורות.
 2. לחץ על: "התחל" > "הגדרות" > "לוח הבקרה" > "הוספה ו- הסרה של תוכניות".
 3. היכנס ל-: "הוספה ו- הסרה של רכיבי Windows‏".
 4. תחת "רכיבים", בטל את הסימון ליד Outlook Express‏ ו- לחץ על "הבא".
 5. לחץ על "סיום" ו- סגור את כל החלונות הפתוחים.
 6. נווט אל המיקום הבא: C:\Program Files\Outlook Express‏ .
 7. שנה את שמה של תיקיית Outlook Express‏ ל- Old Outlook Express‏ .
 8. סגור את כל החלונות הפתוחים.
 9. לחץ על: "התחל" > "הפעלה" .
 10. הקלד: Regedit‏ ו- לחץ על "אישור".
 11. נווט למיקומים הבאים ו- מחק את התיקיות להלן:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WAB
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C‏
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02‏
 12. בצע הפעלה מחדש למחשב.
 13. לחץ על: "התחל" > "הגדרות" > "לוח הבקרה" > "הוספה ו- הסרה של תוכניות".
 14. היכנס ל: "הוספה ו- הסרה של רכיבי Windows‏".
 15. תחת "רכיבים", סמן את התיבה ליד Outlook Express‏ ו- לחץ על "הבא".
 16. לחץ על "סיום" ו- הפעל מחדש את המחשב.

כאשר ממזגים דואר מתוך Word XP‏ ו- בוחרים אנשי קשר ב- Outlook‏ מתקבלת שגיאה לאחר בחירת הפרופיל הרצוי: "לא ניתן לקבל רשימת טבלאות ממקור הנתונים", תוך כדי בחירת אנשי הקשר, ו- לאחר מכן לא ניתן להמשיך את תהליך המיזוג. כיצד נפתור בעיה זו?


תוכנת ה- Microsoft Outlook‏ אינה מוגדרת כברירת מחדל במערכת ההפעלה, במקומה מוגדרת תוכנת ה- Outlook Express‏.

בצע את הפעולות הבאות :
 1. סגור את כל התוכניות הפתוחות ו- היכנס ל- Internet Explorer‏.
 2. היכנס לתפריט "כלים" ו- בחר ב"אפשרויות אינטרנט..."
 3. בחלון "אפשרויות אינטרנט" עבור ללשונית "תוכניות".
 4. בלשונית "תוכניות" שנה את השורה: "דואר אלקטרוני" כך שתצביע על Microsoft Outlook‏.
 5. אשר את תיבת הדו-שיח ו- בצע שוב את הליך מיזוג הדואר.

מתקבלת הודעה שגיאה outlook caused an invalid page fault in module hbhostol.dll‏ בעת העבודה עם Outlook XP‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הבעיה נגרמת עקב תוכנת צד-שלישי המפריעה לפעולה התקינה של התוכנה.

בעיה זו גורמת ככל הנראה כתוצאה מתוכנת Hotbar‏, בצע את הפעולות הבאות על מנת לפתור את הבעיה :

הסר את התוכנה Hotbar‏ מתפריט הוספה/הסרה של תוכניות, או הורד כלי המסיר את התוכנה מיידית מן הקישור הבא:
http://hotbar.com/downloads/HbUninst.exe

בעת לחיצה של כפתור "שלח/קבל" ב- Outlook XP‏ מתקבלת הודעת השגיאה "Unknown Error 0x80040154‏". כיצד נפתור בעיה זו?


בעיה בתוכנת outlook express‏ או שהיא אינה קיימת במערכת.

יש לבצע התקנה של Outlook Express 6‏ או במידה ו- מותקנת כבר תוכנה זו לבצע התקנה מחדש.

לביצוע התקנה מחדש:

למערכת הפעלה 9X‏: http://support.microsoft.com/?id=278909

למערכת הפעלה 2000: http://support.microsoft.com/?id=263837

למערכת הפעלה XP‏: http://support.microsoft.com/?id=318378

בעת ניסיון לשלוח קובץ באמצעות פקודת "שלח אל" (כנמען דואר או כקובץ מצורף") מתקבלת הודעת שגיאה על ארגומנט שגוי ההודעה המתקבלת היא "the command line argument is not valid‏‏", כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ערכים ברישום המערכת שונים מהערכים המוגדרים ב- Internet Explorer‏‏ ו- יש לאתחל ערכים אלו מחדש.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בתפריט "התחל" > "לוח בקרה" > "אפשרויות אינטרנט" ו- בחר בלשונית "תכניות".
 2. תחת האפשרות "דואר אלקטרוני" הגדר את "Outlook express‏‏" ו- לחץ על "אישור".
 3. כעת חזור על הפעולות 1-3 ו- הפעם הגדר מחדש את "Microsoft Outlook‏‏"

בזמן פתיחת Microsoft Outlook XP‏ מתקבלת אחת מההודעות הבאות: Microsoft Visual C++ Runtime Library‏ Runtime Error‏! Program: C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\OUTLOOK.EXE‏ This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way‏ או Microsoft Visual C++ Runtime Library‏ Runtime Error‏! Program: ‏ C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\OUTLOOK.EXE‏ Abnormal Program Termination לאחר אישור ההודעה Microsoft Outlook‏ נסגר ולא ניתן לפתחו בשום צורה אחרת (מצב בטוח, פרופיל משתמש אחר או קובץ נתונים חדש), כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


Norton Internet Security 2004‏ מספק תוסף (Add-In‏) ל- Microsoft Outlook‏ אשר מטפל בכל נושא הודעות דואר-זבל (Spam‏ או Junk E-mail‏), בשם: Anti-Spam COM‏, ייתכן ורכיב זה נפגם ולא מאפשר את פתיחת התוכנה.העברה של רכיב זה לצורה שאינה זמינה (Disable‏) בתוכנה זו או לחילופין הורדה של התוסף בתוך ה- Outlook‏ אינם מאפשרים אף הם את פתיחת ה- Outlook‏ מהסיבה שרכיב זה חוזר מחדש לפעולה בכל הפעלה מחדש של ה- Outlook‏.

פתרון אפשרי לבעיה זו הינו לשנות את שם קובץ התוסף הפגום, ייתכן והדבר ימנע גם מהאפשרות של הגנה בפני דואר-זבל (SPAM‏) לפעול.
 1. סגור את Microsoft Outlook‏, לחץ פעמיים על סמל "המחשב שלי".
 2. עבור לנתיב הבא: C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Antispam
 3. אתר את הקובץ: MsouPlug.dll‏ ושנה את שמו על ידי לחיצה ימנית על קובץ זה ובחירה באפשרות: "שנה שם", לאחר מכן קבע את שם הקובץ בצורה הבאה: MsouPlug.old‏ ולחץ על ENTER‏.
 4. כעת יהיה ניתן לפתוח את Microsoft Outlook‏.
 5. הערה: מרגע שינוי שם קובץ זה ייתכן ואפשרויות ההגנה כנגד הודעות דואר-זבל (SPAM‏) יבוטלו ויהיה עליך להתקין מחדש את Norton Internet Security 2004‏, בכדי לקבל בחזרה את האפשרויות המלאות של תוסף זה. לצורך קבלת עזרה ותמיכה, יש לפנות ליצרן התוכנה: Symantec‏.

בזמן לחיצה על "שלח/קבל" מתקבלת הודעת שגיאה 0x8004060C‏ - כיצד נפתור את התקלה?


קובץ PST‏ אשר נוצר ע"י תוכנת Outlook‏ מגרסאת Office XP‏ ומטה, מוגבל לגודל כולל של 2GB‏.

על מנת לפתור את הבעיה, ניתן לבחור באחת מכמה דרכים:


 1. מחיקת מיילים מתיקיות אשר נמצאות בתוך קובץ PST‏, ולבצע Compact‏ על הקובץ.
 2. הפעלת שירות ארכיון אוטומטי או במידה וכבר פועל, להקטין את פרק הזמן המוגדר לביצוע ארכיב, ולבצע Compact‏ על הקובץ. 
מאפיינים:

מזהה פריט: 907118 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב