שאלות נפוצות עבור Outlook 2003 > הודעת שגיאה

לא ניתן לראות תמונות וגרפיקה בהודעות מסוג HTML המתקבלות ב- Outlook 2003‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


לא ניתן לראות תמונות וגרפיקה בהודעות מסוג HTML המתקבלות ב- Outlook 2003‏ - במקום התמונות מתקבלת הודעה ש- Outlook‏ חסם את הגישה ויש להקיש עליהן כדי להוריד אותן מהאתר המאחסן, מתקבלת ההודעת שגיאה הבאה "Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message"

על מנת לבטל באופן קבוע את חסימת הגישה לתמונות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בתפריט "כלים" > "אפשרויות"
 2. בחר בלשונית "אבטחה" ולחץ על "שינוי הורדת תמונות אוטומטית"
 3. בתיבת השיחה נקה את הסימון מהאפשרות "אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן אחר בדואר אלקטרוני בתבנית HTML.

לאחר התקנת Office XP‏ ב-Windows 2000‏, בפתיחת Outlook‏ או Excel‏ מתקבלת הודעה שגיאה בסגנון "The procedure entry point LdrLockLoaderLock could not be located in the dynamiclink library NTDLL.DLL", כיצד נפתור בעיה זו?


ככל הנראה מדובר בקבצי Office וערכי רישום פגומים, עלינו להסיר קבצים אלו ולאחר מכן את הקבצים עצמם.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" הקלד "Regsvr32 /u msctf.dll‏" ולחץ "אישור".
 2. לחץ שוב על "התחל" > "חפש" > ובצע חיפוש לקבצים בשם "msctf.dll‏" ו- ctfmon.exe‏.
 3. לאחר שאיתרת אותם, בצע להם שינוי סיומת ל-old‏ ע"י לחיצה ימנית על הקובץ ו-"שנה שם".
 4. לאחר מכן סגור את כל החלונות, לחץ על "התחל" > "לוח הבקרה" > "הוספה והסרה של תוכניות".
 5. סמן את התקנת Microsoft Office‏ ובחר "שנה".
 6. בחר "תקן את Office", לחץ על הבא, בחר "זהה ותקן שגיאות בהתקנת Office‏" ולחץ על התקן.
 7. בסיום התהליך בצע התקנה של כל העדכונים הזמינים עבור גרסת ה- Office שלך.

בעת יצירת דואר אלקטרוני חדש, בלחיצה על "TO‏‏" מתקבלת הודעת שגיאה שאין רשימת כתובות קיימת, כיצד נפתור בעיה זו?


לא הוגדר פנקס הכתובות ברירת מחדל עבור שימוש ה-Outlook‏‏ ועלינו להגדירו.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Outlook‏‏ לחץ על "כלים" > "פנקס כתובות...".
 2. בחלון הנפתח לחץ על "כלים" > "אפשרויות...".
 3. תחת האפשרות "בעת שליחת דואר, בדוק שמות באמצעות רשימת כתובות
 4. אלה לפי הסדר הבא:" הגדר כך שאנשי הקשר עימו הנך משתמש יהיה העליון ביותר.

בפתיחת Outlook‏ מתקבלת הודעה על LDAP - Active Directory‏, כיצד נפתור את בעיה זו?


שירות מדריך הכתובות באינטרנט מופעל ורוב רובם של לקוחות המוצר לא משתמשים בשירות זה, עלינו לבטל שירות זה על מנת לא לקבל את הודעת השגיאה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בתפריט "כלים" > "חשבונות דואר אלקטרוני".
 2. סמן את האפשרות "הצג או שנה מדריכי כתובות או פנקסי כתובות קיימים" ולחץ על "הבא"
 3. סמן את השורה המייצגת את שירות מדריך הכתובות באינטרנט LDAP‏‏ ולחץ על "הסר"
 4. אשר את ההודעה המוודאת אם אתה בטוח שברצונך להסיר את השירות, לחץ על "סיום" והפעל את Outlook‏ מחדש.

כאשר פותחים את Outlook 2003‏ מתקבלת הודעת שגיאהthe registry entry is Error in registry for extension Exchange Extensions. The syntax or the format of‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ערך בעורך הרישום פגום ויש לתקנו בערך הנכון.

בכדי לפתור את הבעיה יש לפעול לפי השלבים הבאים:
 1. סגור את כל התוכניות אשר פתוחות.
 2. לחץ על "התחל" > "הפעלה" > וכתוב בשורת הפקודה "regedit‏"
 3. נווט למקום הבא ע"י לחיצה על כל תיקיה:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions\Exchange‏
 4. וודא כי הערך של Exchange Extensions‏ הוא:.400emsuix32.dll;7;011111111111110;1111011100‏ כאשר אחרי ה- 4.0 יש ;

כאשר מנסים לבצע replay‏‏ או forward‏‏ להודעה מתקבלת הודעת שגיאה "Microsoft Office Outlook has encountered a problem and need to close‏‏" appname:Outlook.exe‏‏ modename:unknown‏‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


קובץ הקשור ל- Outlook‏‏ פגום ועלינו לשנות את הסיומת כך שיהיה ניתן להשלים את הפעולה.

בכדי לפתור בעיה זו יש לפעול לפי השלבים הבאים:
 1. סגור את ה- Outlook‏‏ לחץ על "התחל" > "חיפוש" > "קבצים או תיקיות".
 2. חפש את הקבצים הבאים: outcmd.dat extend.dat‏‏, שנה את סיומות הקבצים ל- old‏‏.
 3. פתח מחדש את תוכנת ה- Outlook‏‏ ובדוק שהבעיה אינה חוזרת.

בתהליך פתיחה של Microsoft Outlook מקבלים הודעת שגיאה של Outlook.exe‏ "The procedure entry point GetIUMS could not be located in the dynamic link library msdart.dll‏", כיצד נוכל לפתור את הבעיה?


על ידי התקנת MDAC 2.8 ניתן לפתור את הבעיה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. יש צורך להתקין MDAC 2.8‏‏
 2. גש לקישור המצורף: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=he
 3. הורד את הקובץ ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב, פתח את Microsoft Outlook‏ ובדוק האם הבעיה נפתרה.

Outlook‏ נסגר כאשר שולחים דואר או כאשר מנסים להדפיסו. מתקבלת הודעה על הקובץ mso.dll‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ככל הנראה קבצים של outlook פגומים ויש להחליפם.

בכדי לפתור את הבעיה יש לחפש את הקבצים הבאים ולשנות את הסיומת שלהם ל OLD‏ outcmd.dat + extend.dat

בפתיחת outlook‏ מתקבלת הודעה על LDAP - Active Directory‏, כיצד בעיה זו?


שירות מדריך הכתובות באינטרנט מופעל ועלינו להסירו.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בתפריט "כלים" -> "חשבונות דואר אלקטרוני"
 2. סמן את האפשרות "הצג או שנה מדריכי כתובות או פנקסי כתובות קיימים" ולחץ על "הבא"
 3. סמן את השורה המייצגת את שירות מדריך הכתובות באינטרנט LDAP‏‏ ולחץ על "הסר"
 4. אשר את ההודעה המוודאת אם אתה בטוח שברצונך להסיר את השירות ולחץ על "סיום"
 5. הפעל את Outlook‏ מחדש.

בעת לחיצה על "שלח/קבל" ב Microsoft Outlook‏ מתקבלת הודעת שגיאה 0x8007026F‏, כיצד נפתור בעיה זו?


ככל הנראה סוג ההתחברות לחשבון דואר האלקטרוני אינו מוגדר כראוי .

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Microsoft Outlook‏.
 2. לחץ על "כלים" ולאחר מכן על "חשבונות דואר אלקטרוני".
 3. לחץ על "הצג או שנה חשבונות דואר אלקטרוני קיימים".
 4. סמן את חשבון הדואר שלך ולחץ על "שינוי".
 5. לחץ על "הגדרות נוספות", בלשונית "חיבור" סמן את "התחבר באמצעות רשת תקשורת מקומית(LAN‏).
 6. לחץ על "הבא" ועל "סיום".


בעת פתיחת תוכנית Office 2003 על מחשב מבוסס Windows XP Professional‏ מתקבלת הודעת שגיאה שמספרה 0xc0150002‏, כיצד נוכל לפתור בעיה זו?


בוצעה אחת מהפעולות הבאות: שדרוג מחשב מבוסס Windows XP Home Edition‏ ל- Windows XP Professional‏ , או התקנה מחדש של Windows XP‏ או התקנת תיקון של Windows XP‏.

יש להתקין את Windows XP Service Pack 1a‏ במחשב, למידע נוסף אודות כיצד ניתן לקבל את חבילת העדכונים האחרונה ביותר של Windows XP‏, עקוב אחר המאמר הבא: http://support.microsoft.com/?id=322389

בעת ניסיון להוסיף את ה Word‏‏ כעורך הדואר בתוכנת Outlook 2003‏‏ מתקבלת הודעת השגיאה: Microsoft word is set to be your e-mail editor. However, Word is‏‏ unavailable, not installed, or is not the same version of Outlook‏‏, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


תיקיית startup‏‏ ברישום המערכת מלאה בקבצים שגורמים לבעיה.

בכדי לפתור בעיה זו יש להיכנס לתיקיות הבאות ולרוקן אותם מתוכן על ידי סימון כל הקבצים ובחירה במחק:
 1. C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Startup
 2. C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Xlstart
 3. C:\Documents and Settings\<User_Name>\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP
 4. C:\Documents and Settings\<User_Name>\Application Data\Microsoft\ Excel\XLSTART
מאפיינים:

מזהה פריט: 907122 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב