שאלות נפוצות עבור Outlook Express > בעיה ללא הודעת שגיאה

בתוכנת Outlook Express 5 כאשר לוחצים כפתור Send & Receive נפתח חלון לרגע קצר מאד ומיד נסגר ופעולת השליחה/קבלה לא מתבצעת. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


קובץ folders.dbx פגום .

 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה שם הקובץ רשום Folders.dbx.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שנמצא ובחר באפשרות שינוי שם.
 4. רשום Folders.old.
 5. הפעל מחדש את Outlook Express.

כאשר כותבים הודעת דואר חדשה ב- Outlook Express ומבקשים לבדוק איות, מקבלים הודעה "בדיקת האיות הושלמה" כאשר לא בוצעה בדיקת איות כלל. כיצד ניתן להתגבר על בעיה זו?


הגדרת שפה לא נכונה.
 1. פתח את Outlook Express.
 2. בחר בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.
 3. בחר בכרטיסיה איות.
 4. וודא כי שפת האיות הרשומה מטה מכוונת לשפה הרצוייה לאיות.
 5. לאחר בחירת השפה הרצויה לחץ על אישור.
 6. לחץ על איות מחדש של ההודעה שנכתבה.

ב- Outlook Express 5 כאשר רוצים לכתוב הודעת דואר חדשה גודל הגופן גדל בכל שורה בהודעה. כיצד ניתן לקבוע גודל גופן קבוע?


הגדרות שגויות של תוכנת Outlook Express 5.

 1. פתח את Outlook Express 5.
 2. בחר בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.
 3. בחר בכרטיסיה Reading, לאחר מכן לחץ על גופן.
 4. בשורה גודל גופן בחר באפשרות גודל בינוני ולחץ על אישור.

ב- Microsoft Outlook Express לא מתבצעת בדיקת איות באנגלית. כיצד ניתן בכל זאת להפעיל את בודק האיות בעברית?


תוכנת האיות מוגדרת לבדיקת איות בשפה העיברית ולא באנגלית.
 1. על מנת להפעיל את המאיית, Microsoft Word צריך להיות מותקן על המחשב.
 2. בתוך Outlook Express גש לתפריט כלים, לאחר מכן לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה בדיקת איות.
 3. באפשרות שפת מאיית בחר את השפה האנגלית.
 4. לחץ על אישור.

לאחר מחיקת תוכן התיקייה (דואר נכנס,פריטים שנשלחו וכו') גודל התיקייה לא משתנה. מה נעשה?


יש לדחוס את התיקיה לשם הקטנת הנפח שלה.
 1. לאחר מחיקת תיקיה מסוימת,סמן את התיקייה בעזרת העכבר.
 2. גש לקובץ > תיקיה > דחוס.
לאחר פעולה זו התיקייה תתכווץ!

בתוכנת Internet Explorer‏ בכניסה לתפריט כלים > אפשרויות אינטרנט > תוכניות לא מופיעה תוכנת Outlook Express‏ ברשימת התוכנות לעריכת דואר אלקטרוני. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


Outlook Express אינו רשום במערכת בצורה נכונה.
 1. הכנס לתפריט התחל - הפעלה.
 2. הקלד את הפקודה msimn /reg‏, ולחץ על אישור.


כעת Outlook Express‏ תופיע ברשימה.

לא ניתן לבצע שמירה או צפייה של מסמכים המצורפים להודעת דואר ב-Outlook Express‏. מתקבלת ההודעה: "Outlook Express הסיר את הגישה למסמכים המצורפים הבאים בדואר שלך שאינם בטוחים: XXXX‏".


כברירת מחדל Outlook Express חוסם קבצים מצורפים מסוגים אשר עשויים לפגוע במחשב שלך.
 1. הפעל את תוכנת Outlook Express.
 2. גש לתפריט כלים ובחר באפשרויות.
 3. גש אל הלשונית אבטחה.
 4. הורד את ה-V‏ מ: אל תאפשר שמירה או פתיחה של מסמכים מצורפים שעלולים היות וירוסים.
 5. לחץ על החל.
 6. לחץ על אישור.

בקבלת דואר חדש ב- Outlook Express‏ תוכן ההודעות מופיע ריק, כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


ייתכן כי הבעיה נובעת מן הקבצים הזמניים המאוחסנים על גבי המחשב.

על מנת לפתור בעיה זו צריך לנקות את תיקיית Temp‏ ולמחוק את כל קבצי האינטרנט הזמניים לפי השלבים הבאים:
 1. מתוך Internet Explorer, נלחץ על תפריט כלים בסרגל הכלים ונבחר באפשרות אפשרויות אינטרנט.
 2. בתוך הלשונית כללי נלחץ על לחצן מחיקת קבצים ונאשר את הפעולה.
 3. בשלב זה נמחק את כל הקבצים שנמצאים תחת תיקיית Temp‏.בנתיב הבא: X:\Windows\Temp‏‏ כאשר X מייצג את אות הכונן עליו מותקנת מערכת ההפעלה.
 4. נפתח את Outlook Express ונבדוק האם מתקבל דואר בצורה תקינה.

בניסיון ליצור תיקיה חדשה או קבוצה חדשה בתוך ספר הכתובות שתי האפשרויות לא זמינות ולא ניתן ליצור את התיקיות.כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


הבעיה נובעת משיתוף בספר הכתובות בין מספר תוכנות דואר אלקטרוני.

כדי לפתור את הבעיה יש להסיר את השיתוף של ספר הכתובות בין שתי התוכנות.
 1. כדי להסיר את השיתוף נפתח את תוכנת ה- Outlook Express‏, בסרגל הכלים נבחר באפשרות של ספר כתובות, בסרגל הכלים של ספר הכתובות נבחר בכלים/אפשרויות.
 2. בחלון שיפתח נסמן את האפשרות של "אל תשתף מידע בין Microsoft Outlook‏ לבין יישומים אחרים".
 3. נלחץ אישור, כעת נסגור את ספר הכתובות, נסגור את תוכנת ה- Outlook Express‏, נפתח אותה מחדש ונבדוק אם הבעיה נפתרה .


 • האפשרות של שיתוף בין תוכנת ה- Microsoft Outlook‏‏ לבין תוכנת ה- Microsoft Outlook Express‏‏ אפשרית במידה ותוכנת Microsoft Outlook‏ מוגדרת בתצורה של Internet Only‏.

בעת ניסיון ליצור תיקיה חדשה או קבוצה חדשה בתוך ספר הכתובות שתי האפשרויות באפור או חסרות ולא ניתן ליצור את התיקיות.כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


הבעיה מופיעה כאשר ספר הכתובות משותף בין תוכנת Microsoft Outlook Express‏ לבין תוכנת Microsoft Outlook .
 1. כדי לפתור את הבעיה יש להסיר את השיתוף של ספר הכתובות בין שתי התוכנות.
 2. כדי להסיר את השיתוף נפתח את תוכנת ה- Outlook Express‏, בסרגל הכלים נבחר באפשרות של ספר כתובות,
 3. בסרגל הכלים של ספר הכתובות נבחר בכלים/אפשרויות.
 4. בחלון שיפתח נסמן את האפשרות של " אל תשתף מידע בין Microsoft Outlook‏ לבין יישומים אחרים"
 5. נלחץ אישור ונסגור את ספר הכתובות, נסגור גם את תוכנת ה- Outlook Express
 6. נפתח את התוכנה מחדש ונבדוק.

‏‏* האפשרות של שיתוף בין תוכנת ה- Microsoft Outlook‏‏ לבין תוכנת ה- Microsoft Outlook Express‏‏ אפשרית במידה ותוכנת Microsoft Outlook‏ מוגדרת בתצורה של Internet Only‏.

כאשר כותבים הודעה חדשה ב- Outlook Express‏ לא ניתן לשלוח אותה להדפסה.כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


Outlook Express‏ לא תומך באפשרות הזו
 1. נכנס לתפריט קובץ > שמור.
 2. נכנס לתיקיית "טיוטות", נסמן את ההודעה ברצוננו להדפיס ונבחר באפשרות "הדפס".
 3. במידה והאפשרות "הדפס" לא קיימת, ניכנס לתפריט תצוגה > פריסה ונסמן את האפשרות "הצג חלונית תצוגה מקדימה".

בנסיון פתיחת קובץ Eml‏ נפתחת תוכנת ה- Outlook Express‏ במקום הודעת הדואר עצמה, כיצד נפתור את הבעיה?
נרשום את קובץ ההפעלה של Outlook Express מחדש ב- Registry:


 1. נלחץ על התחל > הפעלה לפתיחת שורת הפקודה.
 2. נרשום את הפקודה msimn /reg ולחץ על אישור.

לא ניתן לפתוח מסמכי Office המצורפים ב- Outlook Express ,כיצד נפתור את הבעיה? 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה".
 2. רשום את הפקודה: winword /unregserver ולחץ על אישור.
 3. לחץ על "התחל" > "הפעלה".
 4. רשום את הפקודה: winword /regserver ולחץ על אישור.
 5. יש לחזור על הפעולה לגבי כל תוכניות Office (לדוגמה: Excel‏, PowerPoint)

מדוע סרגל העיצוב נעלם בהודעות חדשות בתוכנת OutLook Express?


בעת פתיחת הודעת דואר חדשה בתוכנת OutLook Express לא מופיע סרגל העיצוב.
 1. פתח את Outlook Express.
 2. הכנס ל: "כלים" > "אפשרויות".
 3. בלשונית "שליחה" סמן ב"תבנית שליחת דואר" את האופציה "HTML"‏ .

מדוע גודל הגופן בהודעה חדשה בתוכנת ה- OutLook Express אינו ניתן לשינוי? 1. סגור את תוכנת הדואר ופתח חלון של Internet Explorer ‏.
 2. היכנס ל"כלים" > "אפשרויות אינטרנט" ובלשונית "כללי" לחץ על הכפתור "נגישות".
 3. בחלון שיפתח הורד את הסימון מ:
  "התעלם מסיגנונות גופנים המוגדרים בדפי אינטרנט"
  "התעלם מגדלי גופנים המוגדרים בדפיאינטרנט" ולאחר מכן לחץ אישור.
 4. פתח שוב הודעה חדשה, ונסה לשנות את גודל הגופן".

גודל החלון של ה Outlook Express‏ השתנה - כיצד ניתן להחזירו לגודל המקורי?


הבעיה נובעת עקב הגדרות Registry שהשתנו.

קרא את אזהרת ה- Registry שבקישור להלן: http://www.microsoft.com/israel/support/kb/FAQwarning.asp

בצע את הפעולות הבאות
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" > הקלד את הפקודה Regedit‏ ולחץ על "אישור".
 2. נווט למפתח הבא: HKEY_CURRENT_USER\Identities‏\{מספר משתנה}\Software\Microsoft‏\Outlook Express\5.0
 3. בחלון המקביל שנפתח מחק את הערך Browserpos‏.


כאשר מנסים לבדוק דואר בתוכנת Outlook Express‏ על גבי Windows XP‏‏, התוכנה מבקשת את סיסמת שרת הדואר, אפילו שהסיסמה הוזנה כבר, והאפשרות "זכור סיסמא" סומנה. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


ערך רג'יסטרי פגום.

בצע את הפעולות הבאות :
 1. לחץ על התחל > הפעלה. הקלד regedit‏ ולחץ על אישור.
 2. בחלון שנפתח עליך לנווט לנתיב הבא:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 3. גש לתפריט קובץ ובחר באפשרות ייצוא, בתיבה שם קובץ בחר בשם ייחודי שתוכל לזהות בשלב מאוחר יותר.
 4. בחר את המקום בו אתה רוצה שהקובץ יישמר (מומלץ על שולחן העבודה) ולחץ על שמור.
 5. לחץ לחיצה ימנית על הערך :Protected Storage System Provider‏ ובחר באפשרות הרשאות > מתקדם.
  בחלון הבא סמן את תיבת הסימון  החלף את ערכי ההרשאות בכל אובייקטי הצאצא בערכים המוצגים כאן אשר חלים על אובייקטי צאצא.
 6. לחץ על החל> כן בחלון שיופיע לחץ על אישור> אישור.
  לחץ לחיצה כפולה על הערך: Protected Storage System Provider מתחתיו ישנו ערך מספרי ארוך אשר יש למוחקו ע"י לחיצה בלחצן ימני של העכבר על הערך ואז לחץ על מחק.
 7. בחלון האזהרה שיופיע לחץ על אישור.
 8. סגור את עורך הרישום ובצע הפעלה מחדש של המחשב.כאשר המחשב מופעל מחדש הפעל את תוכנת Outlook Express‏ (אם הינך מקבל הודעת שגיאה סגור אותה והמשך הלאה).


 1. גש לתפריט כלים ולחץ על חשבונות .
 2. עבור ללשונית דואר, סמן את החשבון שלך ע"י לחיצה עליו.
 3. לחץ על מאפיינים, עבור ללשונית שרת ורשום את הסיסמא שלך.
 4. סמן ב- v‏ את האפשרות זכור סיסמא.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן על סגור.
 6. סגור את Outlook Express‏ והפעל אותו מחדש.
 7. גש לתפריט כלים ולחץ על שלח/קבל בכדי לבדוק אם הסיסמא נשמרה.בסיום התהליך, במידה והכל תקין, מחק את הקובץ אשר יצרת על שולחן העבודה.


בתוכנת Outlook Express‏ לא מתבצעת בדיקת איות בהודעות או לחילופין בדיקת האיות מתבצעת רק בהודעות דואר חדשות, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


בדרך כלל הבעיה נובעת מתוכנת צד שלישי בשם Hotbar‏ או Hotbar Tools‏ שמותקנת במערכת.

כדי להתגבר על הבעיה יש להסיר את התוכנה Hotbar‏ ו/או Hotbar Tools‏‏ מהמערכת.כדי להסיר את התוכנה יש לעקוב אחר השלבים הבאים:


 1. לחץ על "התחל" > "לוח הבקרה".
 2. מתוך לוח הבקרה לחץ לחיצה כפולה על "הוספה או הסרה של תוכניות".
 3. בחלון שנפתח אתר את התוכנית Hotbar‏ סמן אותה ולחץ על "הוסף/ הסר".
 4. בסיום ההסרה בצע הפעלה מחדש של המחשב.

בתוכנה Outlook Express‏ אין את האפשרות "חשבונות" תחת "תפריט כלים", כיצד ניתן לפתור בעיה זו?
בצע את הפעולות הבאות :
 1. היכנס לתפריט התחל  > הפעלה, הקלד Regedit‏ ולחץ על אישור.
 2. היכנס לנתיב הבא: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express‏‏ לחץ לחיצה כפולה על הערך "No modify accts‏" בחלק השני של המסך.
 3. במידה והמספר בתוכו הוא 1, הקלד 0 ולחץ על אישור.
 4. סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.

ב windows xp‏ בעת ניסיון שליחת קובץ תמונה מסוג כלשהו (jpg‏, jpeg‏, bmp‏, tiff‏), אפשרות שמירת גודל התמונה הנוכחית או הקטנת הקובץ אינה קיימת, הקובץ עובר בגודלו הנוכחי ישירות כתוספת להודעת הדואר האלקטרוני, כיצד נפתור בעיה זו?


עורך הרישום כולל את ההגדרות כיצד להתייחס לקבצים הנשלחים, הגדרות אלו שונו או שהם אינם נכונות.

 יש לעיין באזהרת ה- Registry לפני עריכתו.

בצע את הפעולות הבאות :
 1. היכנס ל"התחל" > "הפעלה" > רשום "regedit‏" ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בסרגל הכלים גש ל- "קובץ" > "יצא", בטווח "יצוא" בחר ב"הכול".
 3. תן שם לקובץ ומיקום לשמירה ושמור את הקובץ.
 4. בעורך הרישום אנא חפש את המסלול הבא HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg‏‏ (במקום jpg‏. אפשר לחפש סוגי קבצים אחרים)
 5. בחלק השני של המסך, בדוק אם הערך PerceivedType‏ קיים.
 6. אם אינך מוצא ערך זה עליך ללחוץ לחיצה ימנית עם העכבר "חדש" > "ערך מחרוזת" שנה את ערך השם ל-PerceivedType
 7. לחץ לחיצה ימנית על הערך החדש שיצרת ובחר באפשרות "ערוך".
 8. הכנס את הערך "image‏‏" ללא גרשיים ולחץ על "אישור"
 9. אם הערך PerceivedType‏ קיים אך הערך "image‏" אינו קיים לחץ לחיצה ימנית עם העכבר ובחר "ערוך".

בכל הפעלה של Outlook express‏ מתקבלת הודעה כי התוכנה לא הוגדרה כתוכנת דואר ברירת המחדל למרות שהתוכנה מוגדרת כך. כיצד נפתור בעיה זו?


רישום בעורך הרישום שגוי ועלינו לשנותו ידנית על ידי עריכה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" > הקלד את הפקודה regedit‏ ולחץ על "אישור".
 2. חפש את הנתיב HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients\Mail
 3. בחלון המקביל לחץ פעמיים על הערך "ערך ברירת מחדל" והקלד בשורת "נתוני ערך" Outlook Express‏ ולחץ על "אישור"
 4. סגור את כל החלונות הפתוחים והפעל את Outlook Express‏.
 5. במידה וערך זה לא קיים בעורך הרישום יש ליצור אותו ע"י לחיצה עם הכפתור הימני על המפתח ויצירת מפתח חדש לפי השמות שלהלן.


בעת ניסיון לפתוח את Outlook Express‏ התוכנה אינה מגיבה וכמו כן לא ניתן לפתוח זהות חדשה, כיצד נוכל לפתור בעיה זו?


ככל הנראה זהויות פגומות ב- Outlook Express‏, עלינו למחוק זהויות אלו מרישום המערכת ולאחר מכן .

בצע את הפעולות הבאות:
 1. אנא קרא את אזהרת השימוש בעורך הרישום לפני כל ביצוע שינוי :http://www.microsoft.com/israel/support/tips/windows/XPRegistryBackup.mspx
 2. לחץ על "התחל" > "הפעלה" רשום regedit‏.
 3. נווט לנתיב הבא HKEY_CURRENT_USER\Identities‏.
 4. לחץ לחיצה ימנית עם העכבר על Identities‏ ובחר ב"מחק" > "אישור" (יש לגבות לפני כן את התיקייה)
 5. צא מעורך הרישום ופתח את Outlook Express‏.
 6. המשך על פי ההוראות המופיעות ליצירת פרופיל חדש.

כאשר מעוניינים למחוק הודעות דואר אלקטרוני מתיקייה "דואר נכנס", ההודעה אינו נמחקת, כיצד נפתור את הבעיה?


הקובץ "DBX‏‏.תיבת דואר נכנס" פגום ועלינו למחקו, יש לציין כי כל הדואר בתיבת הדואר הנכנס ימחק.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ לחיצה כפולה על "המחשב שלי" -> לחץ על תפריט "כלים" -> "אפשרויות תיקייה" -> לשונית "תצוגה".
 2. הסר את הסימון מ "הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים" -> לחץ על "החל" -> "אישור".
 3. פתח את Outlook Express‏‏, גש ל"כלים" ולאחר מכן "אפשרויות".
 4. גש ללשונית "תחזוקה" ולחץ על הפקד "תיקיית איחסון...", בחלון שיפתח לחץ לחיצה ימנית עם העכבר על המסלול ובחר ב"בחר הכל" ,לחץ שוב לחיצה ימנית עם העכבר ובחר ב"העתק".
 5. סגור את Outlook Express‏‏, גש ל"התחל" -> "הפעלה" לחץ לחיצה ימנית עם העכבר בשדה ובחר
 6. "הדבק" ולאחר מכן לחץ על "אישור".
 7. בחלון שיפתח לך חפש את הקובץ DBX‏‏.תיבת דואר נכנס, לחץ עליו לחיצה ימנית עם
 8. בחר ב"שנה שם". שנה את שם הקובץ ל תיבת דואר נכנס.old
 9. הפעל מחדש את המחשב ופתח את Outlook Express‏‏ לאחר מכן.

כאשר יוצרים הודעה חדשה ב Outlook Express‏ אין אפשרות לשנות את סוג הגופן וגודלו,כיצד נפתור את הבעיה?


הגדרות נגישות ב Internet Explorer‏ אינן נכונות.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את Outlook Express‏ ופתח את Internet Explorer‏.
 2. גש לתפריט "כלים" -> "אפשרויות אינטרנט" -> לשונית "כללי" ולחץ על הכפתור "נגישות".
 3. בחלון שיפתח הורד את הסימון מ: "התעלם מסגנונות גופנים המוגדרים בדפי אינטרנט" וגם "התעלם מגדלי גופנים המוגדרים בדפי אינטרנט" ולחץ על אישור.
 4. פתח שוב הודעה חדשה ונסה לשנות את גודל הגופן.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907132 - סקירה אחרונה: 28 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב