שאלות נפוצות עבור PowerPoint 2002 > בעיה ללא הודעת שגיאה

כאשר מנסים להדפיס טקסט לבן על רקע שחור, או טקסט על רקע צבעוני, הטקסט נעלם, או הופך מלבן לשחור. כך גם ב- הצג לפני הדפסה. מה ניתן לעשות?


הגדרות המדפסת הינן של מדפסת שחור לבן.
 1. לחץ על הצג לפני הדפסה.
 2. בסרגל הכלים של הצג לפני הדפסה, בחר ב- אפשרויות
 3. בחר ב- - צבע - גווני אפור
 4. בחר באפשרות - צבע (במדפסת שחור לבן)

כעת ניתן להציג טקסט בכל צבע על רקע צבעוני, ולהדפיס (כמובן במגבלות המדפסת).

הערה: ב- PowerPoint2000‏ לא קיימת האפשרות של הצג לפני הדפסה, אולם התופעה קיימת בתצוגה רגילה כאשל הלחצן תצוגה בגווני אפור מופעל.

בזמן תצוגת מצגת לחצן ימני אינו מציג תפריט, כיצד נפתור בעיה זו? 1. הכנס לתוך תוכנת  Power Point
 2. לחץ על "כלים", "אפשרויות".
 3. עבור ללשונית "תצוגה".
 4. יש לסמן את האפשרות "הקפץ תפריט בעת לחיצה על לחצן העכבר הימני".
 5. לחץ אישור.

לחצן חלון מוקפץ לא מופיע בהצגת מצגת. כיצד ניתן לשנות זאת? 1. הכנס לתוך ה Power Point .
 2. לחץ על "כלים" / "אפשרויות".
 3. בלשונית "תצוגה" יש לסמן את האפשרות "הצג לחצן תפריט מוקפץ"
 4. לחץ אישור.

שגיאות איות בתוכנה Power Point לא מודגשות בקו אדום ,כיצד נפתור את הבעיה?
כדי להגדיר לתוכנה Power Point‏‏ להציג קו אדום מתחת לשגיאות איות נבצע את הפעולות הבאות :
 1. נלחץ על תפריט "כלים" / "אפשרויות".
 2. נלחץ על הלשונית "בדיקת איות וסגנון".
 3. נסיר את הסימון שמופיע בתיבת הסימון ליד "הסתר את כל שגיאות האיות".
 4. נאשר את החלון.

ביצירת גרף עמודות ב- PowerPoint 2002, העמודות מרוכזות בצד הגרף ואינן פרוסות על כל הגרף, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


בטבלת מקור הנתונים, נמחקו תוכן העמודות המיותרות, אך לא נמחקו העמודות עצמן.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בטבלת מקור הנתונים.
 2. סמן את העמודות המיותרות במלואן: הנח את סמן העכבר על כותרת העמודה המיותרת, ולחץ לסימון העמודה.
 3. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר, ובחר באפשרות "מחק".
מאפיינים:

מזהה פריט: 907141 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב