שאלות נפוצות עבור Publisher 2003 > הדרכה

כיצד ניתן לשמור פרסום (Publication‏) כתמונה בקבצי GIF‏ או JPEG?
לעיתים אנו רוצים ליצור פרסום שלא ניתן לבצע עליו עריכה כל-שהיא וכן לא ניתן לסמנו ו/או להעתיקו בשום צורה שהיא.

לאחר יצירת הפרסום:


  1. כנס לתפריט "קובץ" > "שמירה בשם".
  2. הקלד את "שם הקובץ" הרצוי.
  3. שנה את נתיב השמירה (על פי המבוקש) בשורה: "שמור ב".
  4. שנה את השורה: "שמור כסוג" לשם הפורמט מבוקש: Graphics Interchange Format (*.gif; *.gfa) , JPEG File Interchange Format (*.jpg; *.jpe; *.jpeg; *.jfif)
  5. לחץ על לחצן "שמור".
מאפיינים:

מזהה פריט: 907165 - סקירה אחרונה: 23 בספט׳ 2008 - תיקון: 1

משוב