שאלות נפוצות עבור Visio 2002 > הדרכה

חלק מהאובייקטים נראים על המסך אך אינם יוצאים בהדפסה בתוכנת Visio2002‏, מה ניתן לעשות?


אחת או שתיים מהסיבות הבאות: האובייקטים נמצאים בשכבה שהוגדרה ללא הדפסה או שהתנהגות האובייקט הוגדרה כ- Non printing shape

פתרון:
 1. סמן את האובייקט
 2. לחץ על האובייקט עם לחצן ימני
 3. פתח את תת התפריט - Format
 4. בחר באפשרות - Behavior
 5. וודא כי האפשרות Non printing shape‏ אינה מסומנת.

במידה ולא נפתרה הבעיה, בדוק את הגדרות השכבה.
 1. סמן את האובייקט
 2. לחץ על האובייקט עם לחצן ימני
 3. פתח את תת התפריט - View
 4. בחר באפשרות - layer properties
 5. וודא כי האפשרות מסומנת בשורת השכבה בה נמצא האובייקט תחת העמודה Print‏.

כעת נסה להדפיס בשנית.


כאשר אנו מוסיפים אובייקטים בתוכנת Visio 2002‏, כיצד ניתן לקבל מידע מדוייק על גודלם? 1. גש לתפריט - view
 2. בחר באפשרות - size and position window
 3. החלון מופיע בתחתית המסך, אך הוא ממוזער כאשר אינו בשימוש. ניתן לקבוע אותו בעזרת לחיצה על לחצן הנעץ.
 4. כעת ניתן לראות את מידות האובייקט כאשר משנים אותו, או לקבוע את מידותיו המדוייקות על ידי הקלדתן בחלון המידות.

כאשר אני מגדילים את התצוגה, על מנת לאפשר דיוק, אני מעוניינים שהאובייקט שבחרנו יופיע במרכז המסך ולא יהיה צורך לחפש אותו. כיצד ניתן לעשות זאת? 1. גש לתפריט tools
 2. בחר ב- Options
 3. בלשונית General‏ סמן את האפשרות - Center selction on zoom

כעת כאשר תסמן את האובייקט הרצוי ותגדיל את התצוגה, האובייקט יופיע במרכז המסך.

כברירת מחדל לאחר התקנת תוכנת Visio2002‏, בכל פעם שפותחים את התוכנה מתקבלת חלונית המשימות. כיצד ניתן לגרום לכך שלא תופיע? 1. כנס לתפריט Tools - Options‏.
 2. בחר בלשונית View‏.
 3. נקה את הסימון מן התיבה: Startup Task Pane‏.
 4. לחץ על OK.

כיצד נחליף את גופן ברירת המחדל ב- Visio 2002? 1. הפעל את התוכנה.
 2. בחר בתפריט "כלים"> "אפשרויות" ולחץ על לשונית "מתקדם"‏.
 3. תחת User Settingsסמן את האפשרותPut all settings in Windows registryולחץ על אישור.
 4. סגור את תוכנת Visio‏.
 5. נפתח את Visio על מנת שההגדרות ירשמו ב Registry ונסגור את התוכנה שוב.
 6. נבחר בתפריט "התחל" > "הפעלה" ונקליד regedit.
 7. נחפש במערכת הרישום את המפתח הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio\Application
 8. בצידו השני של החלון חפש את הערך DefaultFontNameוסמן אותו.
 9. לחץ על הערך DefaultFontNameעם הלחצן הימני ובחר בשינוי ."modify"
 10. הקלד את שם הגופן האמור לשמש כברירת מחדל.
 11. סגור את ה- Registry והפעל את המחשב מחדש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907175 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב