שאלות נפוצות עבור Windows 2000 > בעיה ללא הודעת שגיאה

כאשר רוצים להחיל מדיניות (Policy) ברשת מהשרת לתחנות Windows 2000, האפשרות אינה קיימת. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


ה- Dns לא צירף את התחנות ל- Active directory
 1.  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל שכנים ברשת.
 2. בחר באפשרות מאפיינים.
 3. לחץ פעמיים על local area connection.
 4. בתוך מאפייני רשת בחר שוב ב- מאפיינים.
 5. בחר בחלון כללי את פרוטוקול TCP/IP, לאחר מכן בחר ב- מאפיינים ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
 6. בחר בחלון DNS.
 7. סמן ב-V את שתי האפשרויות האחרונות:

Register this connection's addresses in DNS
Use this connection's DNS suffix in DNS registration

לאחר הורדת קובץ מהאינטרנט לא מופיע החלון Save או Open לאחר לחיצה כפולה על הקובץ. כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


אפשרות הצג שאלה לפני הורדה במאפייני סוג הקובץ לא מסומן.
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על סייר ה- Windows.
 2. לחץ על תפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקיה.
 3. בחר בכרטיסיה שיוך קבצים.
 4. בחר את סוג הקובץ שהורד מהאינטרנט.
 5. בחר ב- עריכה.
 6. סמן ב-V את האפשרות Confirm Open After Download.

ב-Windows 2000, כפתורי "המחשב שלי" ו- "מחשבון" במקלדת אינטרנט לא מגיבים. כיצד נפתור בעיה זו?


מותקנת תוכנת המקלדת גירסה intellitype pro 1.0.
 1. פתח את Internet Explore והורד גרסה מעודכנת של התוכנה
 2. לחץ על Next ומיד אחר כך על Download.
 3. הרץ את הקובץ Itp12eng.exe.

הסמלים על שולחן העבודה נראים גדולים, והצבעים חדים. כיצד ניתן להחזיר את התצוגה למצב הרגיל?


מוגדר מצב חדות גבוהה.

 1. לחץ על התחל לאחר מכן לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח בקרה.
 2. בחר בסמל נגישות(Accessibilty Options).
 3. בכרטיסיה תצוגה הורד את ה- V מ- Use High Contrast.
 4. לחץ על אישור.

Administrator מתקין תוכנה מסויימת ושאר המשתמשים אינם מסוגלים לגשת אליה כיצד נפתור את הבעיה?


administrator התקין ישירות מהדיסק ולא מהוספת תוכנה חדשה.
ב- windows 2000 יש להריץ התקנות תוכנה מי"הוסף תוכנה חדשה" ורק כך יוכלו שאר המישתמשים לגשת לתוכנה הספציפית.
 1. גש להתחל >הגדרות >לוח בקרה > הוספה והסרה של תוכניות>הוסף תוכנה חדשה .
רק דרך אשף זה תידרשו להתקין ולא ישירות מהדיסק כמו במערכות הפעלה ישנות יותר!

בסרגל הכלים לא מופיע שעון.מה לעשות? כיצד נפתור את הבעיה?


הגדרות לא נכונות.
 1. לחץ על כפתור התחל.
 2. לחץ על הגדרות.
 3. לחץ על שורת משימות.
 4. הוסף סימון בתיבת הסימון של הצג שעון.
 5. לחץ על החל ולאחר מכן על אישור.

לאחר התקנת תוכנת pcAnywhere 9.0 על מערכת Windows 2000 מחשב לא עולה. כיצד לתקן הבעיה?


חוסר הרצת pcAnywhere Live Update לפני הפעלת ה-Windows מחדש.
הרץ את ה-Live Update מתוך ה-pcAnywhere.
*במידה ואינך יכול להריצו, אל תפעיל מחדש את המחשב. הורד את קובץ התיקון מהאתר .

אם התקנת כבר את pcAnywhere 9.0 ואינך יכול להפעיל מחדש את מחשבך בצע את השלבים הבאים:
 1. הורד את קובץ w2k_a.exe90 לספרייה מקומית על מחשבך.
 2. בצע אתחול מחדש למצב בטוח.
 3. הרץ את קובץ w2k_a.exe90 על ידי לחיצה כפולה עליו לשם עדכון ה-pcAnywhere.
 4. בצע אתחול מחדש למצב רגיל.

איך אפשר להתגבר על בעיית דיווח לא מדויק על גודל Volume set אחר יצירתו ב- Windows 2000?


הבעיה מופיעה כאשר לא עושים התחול למחשב לאחר יצירת ה- Volume set.
כדי לפתור את הבעיה עקוב אחר ההוראות:
 1. לחץ על כפתור התחל
 2. לחץ על כפתור הפעלה
 3. כתוב בשורת הפקודה regedt32 ולחץ אישור

  * לפני עריכה או ביצוע שינויים ב- registry מומלץ לגבות את תצורתו הנוכחית.
 4. לחץ על הפלוס ליד השורה HKEY_LOCAL_MACHINE
 5. לחץ על הפלוס ליד השורה SYSTEM
 6. לחץ על הפלוס ליד השורה CurrentControlSet
 7. לחץ על הפלוס ליד השורה Control
 8. לחץ על הפלוס ליד השורה Session Manager
 9. בחר את הערך Boot Execute ולחץ עליו פעמיים קליק שמאלי
 10. הוסף שורה חדשה בחלון שניפתח autochk /x D:
 11. לחץ Ok
 12. סגור את תוכנת עריכת ה- registry
 13. התחל את המחשב מחדש.

כיצד ניתן להתגבר על כך שבלחיצה על קליק ימני חסרה האופציה - חדש?


הבעיה נובעת בגלל בעיית קבצי רישום.

אזהרה : מאמר זה מכיל מידע אודות עריכת ה- Registry ודא שאתה מבין כיצד לשחזר אותו במידה ומתעוררות בעיות. למידע כיצד לעשות זאת, קרא את נושא העזרה “Restoring the Registry” -ב Regedit.exe או את נושא העזרה “Restoring a registry key” -ב Regedit32.exe .

שימוש לא נכון ב- Registry Editor עשוי לגרום לבעיות חמורות העלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שבעיות הנובעות משימוש לא נכון ב- Registry Editor יהיו ניתנות לפתרון. השתמש ב- Registry Editor באחריותך המלאה.

בכדי לפתור את הבעיה עקוב אחר ההוראות:
 1. לחץ על כפתור התחל
 2. לחץ על כפתור הפעלה
 3. רשום בשורת פקודה regedit
 4. לחץ אישור
 5. לחץ על הפלוס ליד השורה HKEY_CLASSES_ROOT
 6. לחץ על הפלוס ליד השורה Directory
 7. לחץ על הפלוס ליד השורה Background
 8. לחץ על הפלוס ליד השורה shellex
 9. לחץ על הפלוס ליד השורה ContextMenuHandlers
 10. לחץ על השורה New
 11. בצד השני של המסך יש ארך שניקרא Default לחץ קליק ימני עליו
 12. בחר את האופציה Modify ולחץ אישור
 13. רשום את הערך הבא: {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
 14. לחץ אישור
 15. סגור את ה- Registry

בזמן ניסיון התקנה של Windows 2000 כאשר מתחילים את ההתקנה מ- Dos העתקת קבצים לוקחת המון זמן , איך אפשר לקצר את הזמן?


יעול העבודה.

כדי לקצר את הזמן הנדרש להעתקת קבצים של Windows 2000 עקוב אחר ההוראות הבאות:
 1. העתק קובץ בשם smartdrv.exe מתוך תיקיה Windows לתוך דיסקט
 2. התחל את המחשב מדיסקט אתחול של Windows 98
 3. לפני הרצת פקודה winnt מתוך תיקיית I386 , יש להכניס את הדיסקט שיש עליו את הקובץ Smartdrv.exe
 4. יש לכתוב בשורת פקודה smartdrv.exe וללחוץ Enter
 5. הוצא את הדיסקט והמשך בהתקנת Windows 2000 כרגיל

כאשר פותחים את הסייר של חלונות והוא לא נפתח ישירות לכונן C‏.


כאשר הנתיב של התוכנה לא מלא או לא נכון.
 1. לחץ על התחל >> תוכניות >> סייר חלונות
 2. לחץ קליק ימני על הסייר של חלונות
 3. לחץ על האפשרות מאפיינים
 4. הנתיב הרגיל רשום שם כ- :C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
 5. הוסף בסוף השורה הכתובה לאחר רווח אחד את השורה: / N,/E,C:\
 6. כאשר הסיומת C:\ יכולה להשתנות בהתאם למה שרוצים שהסייר יפתח כאשר פותחים אותו

  * הערה: שינוי זה הוא אך ורק אם פותחים סייר דרך התחל > תוכניות > וסייר

עקב מחיקה מכוונת או מקרית של קיצור הדרך ' הצג שולחן עבודה ', הוא אינו קיים ויש צורך ליצור אותו מחדש. 1. לחיצה על מקש ימני של העכבר במקום ריק בשולחן העבודה.
 2. בחירה ב'חדש' מתוך התפריט שנפתח.
 3. בחירה במסמך טקסט.
 4. ערוך את הקובץ החדש שנוצר על ידי לחיצה כפולה של העכבר השמאלי על הקובץ החדש.
 5. הזן את השורות הבאות אל מסמך הטקסט:
                                [Shell‏]
  Command=2                     ‏
  IconFile=explorer.exe,3     ‏
                           [Taskbar‏]
  Command=ToggleDesktop ‏
 6. שמור את הקובץ על ידי לחיצה על תפריט קובץ ובחירה בשמור.
 7. צא מפנקס הרשימות על ידי לחיצה על קובץ ולאחר מכן בחירה ביציאה.
 8. שנה את שם הקובץ החדש שנוצר ל-Showdesktop.scf‏.
גרור את הקובץ החדש, על ידי לחיצה על כפתור העכבר השמאלי והשארתו לחוץ ,אל סרגל הכלים שלהפעלה מהירה על מנת למקמו בצורה קבועה בסרגל הכלים.

כאשר מבצעים כניסה למערכת ההפעלה שולחן העבודה עולה אך הוא ריק וללא צלמיות , כיצד ניתן לפתור את הבעיה? 1. יש ללחוץ על Ctrl + Alt + Del‏‏ ולבחור במנהל המשימות.
 2. בחלון שיפתח נבחר במשימה חדשה ונקליד Explorer.exe‏‏ ואישור.
 3. יש לפעול ע"פ מאמר מס' Q256194‏‏ בקישור הבא http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q256194‏‏.
 4. במידה והבעיה נמשכת ננווט לנתיב הבא ב- Registry‏‏:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 5. נלחץ פעמיים על הערך Shell  ונוודא שהנתיב המופיע הוא :\Winnt\Explorer.exe‏‏ <אות כונן >
 6. נסגור את ה- Registry‏‏ ונאתחל מחדש את המחשב.

בעת ניסיון שימוש באשף הגדרת המדפסות ב windows 2000‏ להוספת מדפסת מקומית ,רשימת המדפסות ריקה, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הסיבה נובעת מקובץ ntprint.inf‏ חסר או פגום.

בצע את הפעולות הבאות:

הערה: Systemroot‏ מייצג את התיקייה בה נמצאת תיקיית Windows‏ ו <drive>‏‏ מייצג את כונן התקליטורים
 1. יש לשנות את הקובץ Ntprint.inf‏ שנמצא ב SystemRoot:\WINDOWS\inf‏ לקובץ Ntprint.old
 2. הפעולה הבאה שיש לבצע היא הרחבת הקובץ מדיסק ההתקנה של Windows‏ באמצעות הפקודה הבאה:
 3. expand <drive>\i386\ntprint.in_ %SystemRoot%\Inf\ntprint.inf
מאפיינים:

מזהה פריט: 907178 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב