שאלות נפוצות עבור Windows 95 > הודעת שגיאה

כתב ויתור על תוכן KB שהוצא משימוש

מאמר זה נכתב על מוצרים ש- Microsoft כבר לא תומכת בהם. לכן, מאמר זה מוצע "כפי שהוא" והוא לא יעודכן עוד.

פתחתי את התיקיה המחשב שלי, וסמל הדיסק הקשיח זהה לסמל כונן התקליטורים. כאשר לוחצים פעמיים על סמל זה, מופיעה לעיתים הודעת השגיאה הבאה: "Cannot find autorun.exe". מה עלי לעשות?קובץ ששמו Autorun.inf ממוקם בתיקיית הבסיס בדיסק הקשיח.
יש לשנות את שם הקובץ Autorun.inf ל- Autorun.old.

לשם שינוי שם הקובץ:
 1. לחץ על התחל, הצבע על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה בשם, הקלד autorun.inf (יש לוודא שהחיפוש מתבצע בתיקיית הבסיס בדיסק הקשיח).
 3. לחץ על חפש כעת.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שנמצא ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. נקה את תיבת הסימון לקריאה בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אותו קובץ ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 7. שנה את שם הקובץ ל- autorun.old והקש Enter.
 8. הפעל מחדש את המחשב.

יישום מסוג 16 סיביות חדל לפעול, ובעת הקשת Alt+Ctrl+Del מופיעה תיבת הדו-שיח סגירת יישום המציינת כי היישום אינו מגיב. לאחר סגירה של היישום ופתיחתו מחדש מופיעה הודעת שגיאה (General protection fault). כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


בעת סגירת יישום באמצעות תיבת הדו-שיח סגירת יישום, לא כל קבצי ה- DLL של התוכנה מוסרים מהזיכרון ונטענים שנית.
הפעל מחדש את המחשב.

בזמן הפעלת המחשב מתקבלת הודעת שגיאה על כך שהמחשב לא מצליח לטעון את קובץ Vnetsup.vxd. כשמאשרים את ההודעה, המחשב מופעל כרגיל. כיצד ניתן לתקן את הבעיה?קיימת רשומה שגויה ברישום המערכת (Registry), יש למחוק את המידע StaticVxD בנתיב:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\VxD\vnetsup
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד Regedit.
 3. לחץ על סימן החיבור ליד HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. לחץ על סימן החיבור ליד System.
 5. לחץ על סימן החיבור ליד CurrentControlset.
 6. לחץ על סימן החיבור ליד Services.
 7. לחץ על סימן החיבור ליד Vxd.
 8. לחץ על Vnetsup.
 9. לחץ על התיקיה StaticVxD והקש Delete.
יש צורך לבצע גיבוי של הרישום לפני כל שינוי באמצעות לחיצה על Registry ולאחר מכן על Export.בזמן שימוש בכלי הפרוטוקול TCP\IP יכולות להופיע מספר שגיאות:
1. בניסיון להשתמש בכלי winipcfg מתקבלת שגיאה Fatal error ! Cannot read IP configuration
2. בניסיון שימוש בכלי ping מתקבלת הודעת שגיאה - Bad IP address >Web address> - PING: transmit failed , error code 10091
3. אין יכולת לגלוש באינטרנט בעזרת דפדפן Internet Explorer איך אפשר לפתור את הבעיה?

הסיבה לכך שכלי הפרוטוקול TCP\IP לא פועלים יכולה ליהיות בכך שהמשתמש ניסה להסיר Winsock 2.0 וההסרה לא עברה בהצלחה, או שקיימת בעיה באחד הקבצים שחיוניים לעבודת הפרוטוקול TCP\IP.
כדי לפתור את הבעיה עקוב אחר השלבים:
 1. לחץ על כפתור התחל
 2. בחר באפשרות הכיבוי
 3. בחר באפשרות הפעל מחדש
 4. בזמן תחילת עליית המחשב יש ללחוץ על הכפתור F8 לסירוגין עד להופעת Windows 95 Start up menu
 5. בחר באפשרות Command prompt only
 6. כתוב cd windows ( כאשר Windows הוא שם תיקיה עליה הותקנה מערכת ההפעלה )
 7. לחץ Enter
 8. כתוב cd ws2backup
 9. לחץ Enter
 10. כתוב ws2backup.bat
 11. לחץ Enter
 12. לאחר ביצוע הפקודה תופיעה שוב השורה c:\windows\ws2backup עם הסמן המהבהב *
 13. לחץ על שלושת הכפתורים altctrl del ביחד ותן למחשב לעלות באופן רגיל כאשר הכלים השונים של הפרוטוקול TCP\IP יעבדו עכשיו.

  אם בזמן ביצוע הפקודה המחשב נותן הודעת שגיאה אם אפשרויות abort , retry , or fail או הודעת שגיאה של sharing violation יש להפסיק את התהליך וללחוץ על שלושת הכפתורים alt ctrl del ביחד בכדי לאתחל את המחשב מחדש והמשך לשלב 14.
 14. בזמן תחילת עליית המחשב יש ללחוץ על הכפתור F8 לסירוגין עד להופעת Windows 95 Start up menu
 15. בחר באפשרות Safe mode
 16. לאחר עלית המחשב למצב Safe mode לחץ על כפתור התחל
 17. לחץ על כפתור תוכניות
 18. לחץ על כפתור Msdos Prompt
 19. בחלון Dos שיפתח בצע את השלבים 6 עד 13 כולל

עושים קליק ימני על אובייקט בדף Internet ואין אפשרות לעשות " save target as ".


יועץ התוכן של ה- Internet Explorer מופעל ומוגדר כך.
 1. פתח את ה- Internet Explorer.
 2. פתח את כלים > אפשרויות .
 3. גש ללשונית תוכן.
 4. לחץ על כפתור ביטול בחלק של יועץ התוכן, כמובן שתתבקש להקיש סיסמת יועץ תוכן .
 5. הקש את סיסמת יועץ התוכן ולחץ על אישור בשני החלונות.
 6. סגור ופתח את ה-Internet Explorer שוב ונסה שנית .

כאשר מנסים למחוק כל קובץ שהוא מהמחשב מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: Cannot delete "< file name>" cannot find the specified path.‏ ובהמשך ההודעה: " וודא שאתה רושם את הנתיב נכון " .


בעייה זו נובעת מכיוון שסל המיחזור נפגם או אם הותקנה על המחשב תוכנה בשם fix it utilities by mijenix corporation.‏ ואפילו אם התוכנה הוסרה . ובגלל התקנת התוכנה הנ"ל והסרתה נפגם הסל מיחזור.
 1. בצע אתחול למחשב כאשר אתה רואה את החלון starting Windows 95"‏ " לחץ על מקש F8 לחיצות מהירות ובחר באופציה של command prompt only ‏‏.
 2. במצב של command prompt‏ הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ ENTER
  ATTRIB –R-S-H C:\RECYCLED
  DELTREE C:\RECYCLED
  *הערה: אם הבעיה נמצאת במחיצה שונה מ- C:‏‏ בצע את הפקודה על המחיצה הנ"ל .
 3. בצע אתחול של המחשב וזה ייצור את מחדש את סל המיחזור.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907184 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב