שאלות נפוצות עבור Windows 98 > בעיה ללא הודעת שגיאה

כתב ויתור על תוכן KB שהוצא משימוש

מאמר זה נכתב על מוצרים ש- Microsoft כבר לא תומכת בהם. לכן, מאמר זה מוצע "כפי שהוא" והוא לא יעודכן עוד.

ביישום גופנים בלוח הבקרה חסרה האפשרות התקנת גופן. מה ניתן לעשות?


בספרית גופנים חסר מאפיין מערכת.

 1. לחץ על התחל, לחץ על כיבוי ובחר להפעיל מחדש את המחשב במצב MS-DOS.
 2. בשורת הפקודה יופיע הביטוי C:\Windows.
 3. הקלד את הפקודה attrib fonts + s.
 4. הפעל מחדש את המחשב.

בעת עבודה ב- DOS בחלון מלא לא ניתן לעבור לתוכניות אחרות על-ידי הקשת ALT+ TAB. כיצד ניתן לתקן זאת?


תוכנית זו עושה שימוש ברזולוציה גבוהה או שפועלת תוכנית ברקע (לדוגמה איחוי דיסק).

 1. כדי לפתור את הבעיה, יש לקבוע את תצורת התוכנית כך שתעשה שימוש ברזולוציה נמוכה יותר (לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק התוכנה).
 2. אם פועלת ברקע תוכנית הקשורה לפעילות הכונן הקשיח יש לסגור אותה מפני שהיא מבצעת נעילת דיסק.

השעון בשורת המשימות מציג שעה שאינה תקינה. כיצד ניתן לתקן זאת?


הבעיה נגרמת בשל הגדרות אזוריות שגויות או בשל העובדה שתוכנת צד שלישי מנהלת את השעון במחשב. אפשרות אחרת היא שפעולת שינוי גודל של שורת המשימות גרמה לעצירת השעון עד שתבוצע הפעלה מחדש. ייתכן גם ששומר המסך הוא הגורם לבעיה.
 1. ודא כי ההגדרות האזוריות בלוח הבקרה מותאמות לישראל.
 2. הפסק את פעולתן של כל התוכניות הפועלות ברקע.
 3. הקש Ctrl+Alt+Delete.
 4. בחר באחד היישומים ולחץ על סיים משימה. עליך להפסיק את פעולתם של כל היישומים מלבד Explorer ו- Internat (עבור מספר יישומים ייתכן שיהיה עליך לבצע את התהליך יותר מפעם אחת).
 5. הפסק את פעולתו של שומר מסך.

הכנסתי תקליטור מוסיקה לכונן והוא לא הופעל אוטומטית. מה ניתן לעשות?


האפשרות Autoinsert Notification בוטלה או שאינה זמינה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על סייר.
 2. לחץ פעמיים על הספריה Windows.
 3. לחץ פעמיים על הספריה תפריט התחלה.
 4. לחץ פעמיים על עזרים ולאחר מכן לחץ פעמיים על Entertainment.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על CD Player ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. לחץ על הכרטיסיה קיצור דרך ובתיבה יעד (Target), הזן את הנתיב הבא:
  C:\Windows\Cdplayer.exe /Play

באשף הוספת חומרה לא מופיעים כל היצרנים או הדגמים ברשימת ההתקנים. מה ניתן לעשות?


קבצי המידע drvdata.inf או drvidx.inf חסרים או שאינם תקינים.

 1. לחץ על התחל, הצבע על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה בשם, הקלד את שם הקובץ drvdata.inf.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ, לחץ על שנה שם ולאחר מכן שנה את שמו של הקובץ (לדוגמה, לשם drvdata.123).
 4. חזור על צעדים אלה גם עבור הקובץ drvidx.inf.
 5. חלץ (Extract) את הקבצים drvidx.inf ו- drvdata.inf מדיסק ההתקנה של Windows.

הפעלתי קובץ מסוג MIDI ‏‎(‎‎Musical Device Interface‎‎)‎‏ ולא נשמע כל צליל, למרות שעוצמת הקול הוגדרה כראוי. כיצד ניתן לפתור את התקלה?


ייתכן שמקור הבעיה הוא בקובץ dm.dls חסר או פגום.
חלץ (Extract) את הקובץ dm.dls מהתקליטור של Windows 98 לתיקיה Windows/System32/Drivers.

בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על כונן התקליטונים לא מופיעה הפקודה Diskcopy (למרות שהקובץ Diskcopy.dll קיים ותקין). כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


יש לוודא באמצעות ה- Registry שהנתיב (Path) נכון.
 1. פתח את ה- Registry.
 2. הנתיב הנכון הוא:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}\InProcServer32]

  C:\WINDOWS\SYSTEM\DISKCOPY.DLL=@

בעת הפעלת עדכון Windows מוצג מסך לבן. האם ניתן למנוע זאת?


ניתן למנוע זאת על-ידי הפעלת קובץ הממוקם באתר המפורט להלן.
 1. הורד את הקובץ scr31en.exe מן האתר www.microsoft.com.
 2. הפעל את הקובץ.

לא ניתן לבטל את האפשרות שיחה ממתינה בחייגן הטלפון. מה עלי לעשות?חייגן הטלפון אינו עושה שימוש בהגדרה זו מפני שהאפשרות שיחה ממתינה קיימת בעת קבלת או שליחת פקס.

הקלד את הסימן * כחלק מן המספר, לדוגמא: 036310312*.

אין באפשרותי לפתוח את היישומים בלוח הבקרה. כיצד ניתן להתגבר על הבעיה?השתמש בתחביר המפורט להלן לשם הפעלת יישומים בלוח הבקרה ולשם פתיחת תיקיות על-ידי לחיצה על התחל, לחיצה על הפעלה והקלדת הצירוף המתאים.

לדוגמה, כדי לפתוח את התיקיה מדפסות הקלד:

Control printers


טבלת תחביר לפתיחת יישומי לוח הבקרה:


Control printers

Display the Printers folder

Control ports

Display the System properties

Control fonts

Display the Font folder

Control mouse

Display the Mouse properties

Control color

Display the Display properties

Control international

Display the Regional Setting

Control date/time

Display the Date/Time properties

Control Keyboard

Display the Keyboard properties

מה ניתן לעשות אם בטעות שינינו את גודלה של שורת המשימות או הזזנו אותה והיא נעלמה? כיצד נשחזר אותה?בכדי ששורת המשימות תחזור להיות ויזואלית, ניתן לעשות:

אפשרות א'

שנה את גודל שורת המשימות ע"י:
 1. לחץ על CTRL+ESC והצג את לחצן התחל Start.
 2. לחץ על לחצן Esc תפריט ההתחל נסגר אך שורת המשימות נשארת מסומנת.
 3. לחץ על ALT + SPACEBAR וסמן בתפריט את Size.
 4. עכשיו ניתן לשנות את גודל שורת המשימות ע"י גרירה עם העכבר או ע"י החצים אשר במקלדת.
אפשרות ב'

אתחל את המחשב במצב בטוח. אתחול המחשב במצב בטוח משחזרת את שורת המשימות לגודלה הראשוני.

כיצד נעלה במצב בטוח?

אתחל את המחשב וכשיופיע Starting Windows 95 יש ללחוץ על F8 ונבחר את האפשרות SAFE MODE . ע"י החצים ואישור ע"י ENTER בפעם הבאה כשהמחשב יעלה במצב רגיל, שורת המשימות תופיעה.

כיצד נסיר שורת תוכנה בהוספה והסרת תוכניות אחרי הסרת תוכנה?כאשר מסירים תוכנה לעיתים שורת התוכנה נשארת בחלון הוספה והסרת תוכנות מהסיבה שהשורה עדיין רשומה ברגיסטרי.
 1. היכנס לרגיסטרי :התחל>הפעלה> regedit ואישור.
 2. לחץ על הערכים הבאים:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  SOFTWARE
  MICROSOFT
  WINDOWS
  CURRENT VERSION
  סמן את הערך UNINSTALL .
 3. עתה יופיעו לך כל התוכנות המותקנות על המחשב לחץ קליק ימני על השורה עם שם התוכנה ומחק אותה.
 4. בצע אתחול מחדש של המחשב.

בעת לחיצה כפולה על המחשב שלי מתקבלת אחת מההודעות: IEXPLORE caused a General Protection Fault in module Webcheck.dll או Explorer caused an exception 6d007fh in module Webcheck.dllאחד מהקבצים הנל פגום או הוחלף בגרסה ישנה יותר:
Cdfview.dll
Webcheck.dll
Msidle.dll
Licmgr10.dll
Pngfilt.dll
Jsproxy.dll
 1. לחץ על כפתור התחל.
 2. לחץ על הפעלה.
 3. בשורת הפקודה רשום SFC ולחץ על אישור .
 4. בחר באפשרות השנייה של חילוץ קובץ אחד.
 5. בשדה שם הקובץ רשום cdfview.dll ולחץ על כפתור התחל.
 6. הכנס את התקליטור שנושא את התווית Windows 98 לתוך כונן התקליטורים.
 7. בשדה של שחזר מ... על ידי כפתור עיון נתב למחשב שלי , בתוכו לתוך כונן התקליטורים , בתוכו לתוך סיפריית Windows 98 ובתוכו לסיפריית Ena (שפת ממשק אנגלית) או Loc (שפת ממשק עיברית) בהתאם למערכת שמותקנת על המחשב.
 8. בשדה שמור ב...על ידי כפתור עיון נתב לסיפריית Windows ובתוכה לתוך סיפריית System ולחץ על אישור.
 9. בצע שלבים 1-8 לגבי שאר הקבצים לעיל,כאשר בסעיף 5 הנך נדרש לשנות את שם הקובץ לפי סדר כתיבתם לעיל.

כיצד ניתן לגרום למחשב להפעיל בצורה אוטומטית תוכנות מהתקליטור אם הן לא עולות בצורה אוטומטית עם הכנסת התקליטור לכונן.


ככול הנראה הבעיה נובעת מערך ב- registry שהשתנה.
כדי לפתור את הבעיה עקוב אחר ההוראות:
 1. לחץ על כפתור התחל.
 2. לחץ על כפתור הפעלה.
 3. רשום בשורת הפקודה regedit.
 4. אשר בלחיצה על כפתור אישור.

  אזהרה: שימוש לא נכון ב- Registry Editor עשוי לגרום לבעיות חמורות העלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שבעיות הנובעות משימוש לא נכון ב- Registry Editor יהיו ניתנות לפתרון. השתמש ב- Registry Editor באחריותך המלאה.
 5. לחץ על הפלוס ליד השורה HKEY_CURRENT_USER .
 6. לחץ על הפלוס ליד השורה Software.
 7. חץ על הפלוס ליד השורה Microsoft.
 8. לחץ על הפלוס ליד השורה Windows.
 9. לחץ על הפלוס ליד השורה CurrentVersion.
 10. לחץ על הפלוס ליד השורה Policies.
 11. לחץ על הפלוס ליד השורה Explorer.
 12. חפש את השורה NoDriveTypeAutoRun ובדוק את הערך שמופיע בה, הערך צריך להיות שווה 00 00 00 95 .‏תקן את הערך אם הוא שונה מ- 00 00 00 95‏.
 13. סגור את כל השורות הפתוחות עלידי לחיצה על המינוסים.
 14. לחץ על הפלוס ליד השורה HKEY_Users.
 15. לחץ על הפלוס ליד השורה Default.
 16. לחץ על הפלוס ליד השורה Software.
 17. לחץ על הפלוס ליד השורה Microsoft.
 18. לחץ על הפלוס ליד השורה Windows.
 19. לחץ על הפלוס ליד השורה CurrentVersion.
 20. לחץ על הפלוס ליד השורה Policies.
 21. לחץ על הפלוס ליד השורה Explorer.
 22. חפש את השורה NoDriveTypeAutoRun ובדוק את הערך שמופיע בה, הערך צריך להיות שווה 00 00 00 95‏. תקן את הערך אם הוא שונה מ- 00 00 00 95‏.
 23. לאחר ביצוע שתי הבדיקות יש לסגור את החלון של ה- Registry Editor.
 24. התחל את המחשב מחדש.

צלמית סל המיחזור בשולחן העבודה נראית כריקה למרות שי בה פריטים שנמחקו.איך לתקן זאת?


סיפריית סל המחיזור פגומה.
 1. אתחל את המחשב ולחץ לחיצות מהירות על מקש F8 עד שיתקבל תפריט האיתחול. בחר באפשרות של Command prompt only.
 2. עבור לסיפרייה הראשית C (כתוב C: ולחץ ENTER).
 3. כתוב את הפקודה הבאה:ATTRIB -s –h recycled ולחץ על מקש Enter .
 4. כתוב את הפקודה Deltree Recycled ולחץ על מקש Enter .
 5. הפעל מחדש את המחשב (דבר זה יצור לך סל מיחזור חדש).

כאשר פותחים את הסייר של חלונות והוא לא נפתח ישירות לכונן C .


כאשר הנתיב של התוכנה לא מלא או לא נכון .
 1. לחץ על התחל >> תוכניות >> סייר חלונות
 2. לחץ קליק ימני על הסייר של חלונות
 3. לחץ על האפשרות מאפיינים
 4. הנתיב הרגיל רשום שם כ-: C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
 5. הוסף בסוף השורה הכתובה לאחר רווח אחד את השורה: / N,/E,C:\
 6. כאשר הסיומת C:\ יכולה להשתנות בהתאם למה שרוצים שהסייר יפתח כאשר פותחים אותו

  * הערה: שינוי זה הוא אך ורק אם פותחים סייר דרך התחל > תוכניות > וסייר

עקב מחיקה מכוונת או מקרית של קיצור הדרך ' הצג שולחן עבודה ', הוא אינו קיים ויש צורך ליצור אותו מחדש. 1. לחיצה על מקש ימני של העכבר במקום ריק בשולחן העבודה.
 2. בחירה ב'חדש' מתוך התפריט שנפתח.
 3. בחירה במסמך טקסט.
 4. ערוך את הקובץ החדש שנוצר על ידי לחיצה כפולה של העכבר השמאלי על הקובץ החדש.
 5. הזן את השורות הבאות אל מסמך הטקסט:
  [Shell‏]
  Command=2‏
  IconFile=explorer.exe,3‏
  [Taskbar‏]
  Command=ToggleDesktop‏
 6. שמור את הקובץ על ידי לחיצה על תפריט קובץ ובחירה בשמור.
 7. צא מפנקס הרשימות על ידי לחיצה על קובץ ולאחר מכן בחירה ביציאה.
 8. שנה את שם הקובץ החדש שנוצר ל-Showdesktop.scf‏.
 9. גרור את הקובץ החדש, על ידי לחיצה על כפתור העכבר השמאלי והשארתו לחוץ ,אל סרגל הכלים שלהפעלה מהירה על מנת למקמו בצורה קבועה בסרגל הכלים.


כאשר מחזיקים את סמן העכבר על סמלים דוגמת המחשב שלי לא מופיעה התיבה הצהובה עם פרטים על הסמל. כיצד ניתן לפתור את הבעיה? 1. היכנס לתפריט התחל - הפעלה והקלד Regedit‏.
 2. היכנס לנתיב הבא: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current version\Explorer\Advanced
 3. שנה את תוכך הערך Showinfotip‏ ל- 1.

לא רואים אייקונים בשולחן העבודה, כיצד ניתן להחזירם בחזרה? 1. נלחץ על הכפתור הימני של העכבר במקום ריק על שולחן העבודה, ונבחר "מאפיינים".
 2. בחלון "מאפייני תצוגה" נעבור ללשונית "אפקטים" .
 3. נסיר את ה- V‏ מהאפשרות "הסתר סמלים כששולחן העבודה מוצג כדף אינטרנט".
 4. נלחץ על "אישור".

כאשר פותחים מספר חלונות במערכת ומנסים למזער אחד מהם או יותר, החלונות אינם מופיעים בשורת המשימות. במידה ונלחץ על המקשים Alt + Tab‏, כן נראה שהם פעילים כיצד ניתן לפתור את הבעיה?
יש להסיר את תוכנת Pmedia‏ בצורה ידנית מהמערכת:

1) נכנס למחשב שלי, לנתיב הבא:
C:\Program Files\Common Files\Pmedia ‏‏
2) נאתר את הקובץUninstall.exe ‏  ונלחץ עליו לחיצה כפולה.
3) המערכת תסיר את התוכנה באופן אוטומטי.
4) כעת ניגש להתחל/כיבוי/הפעלה מחדש ונאשר את החלון.


מאפיינים:

מזהה פריט: 907186 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב