שאלות נפוצות עבור Windows 98 > הודעת שגיאה

כתב ויתור על תוכן KB שהוצא משימוש

מאמר זה נכתב על מוצרים ש- Microsoft כבר לא תומכת בהם. לכן, מאמר זה מוצע "כפי שהוא" והוא לא יעודכן עוד.

לאחר התקנת Windows 98, במהלך תהליך האתחול של המחשב, מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "mprexe not responding". כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


קובץ המכיל רשימת סיסמאות פגום.


 1. לחץ על התחל, הצבע על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה בשם הקלד pwl.* ולאחר מכן לחץ על חפש כעת.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שנמצא ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 4. שנה את שם הקובץ. לדוגמה, אם הקובץ נקרא pass.pwl, שנה את שמו ל- pass.123.
 5. בצע את ההוראות שבסעיף 4 עבור כל קובץ שנמצא.
 6. הפעל את המחשב מחדש.

פתחתי את התיקיה המחשב שלי, וסמל הדיסק הקשיח זהה לסמל כונן התקליטורים. כאשר לוחצים פעמיים על סמל זה, מופיעה לעיתים הודעת השגיאה הבאה: "Cannot find autorun.exe". מה עלי לעשות?קובץ ששמו Autorun.inf ממוקם בתיקיית הבסיס בדיסק הקשיח. יש לשנות את שם הקובץ Autorun.inf ל- Autorun.old:


לשם שינוי שם הקובץ:
 1. לחץ על התחל, הצבע על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה בשם, הקלד autorun.inf (יש לוודא שהחיפוש מתבצע בתיקיית הבסיס בדיסק הקשיח).
 3. לחץ על חפש כעת.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שנמצא ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. נקה את תיבת הסימון לקריאה בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אותו קובץ ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 7. שנה את שם הקובץ ל- autorun.old והקש Enter.
 8. הפעל מחדש את המחשב.

יישום מסוג 16 סיביות חדל לפעול, ובעת הקשת Alt+Ctrl+Del מופיעה תיבת הדו-שיח סגירת יישום המציינת כי היישום אינו מגיב. לאחר סגירה של היישום ופתיחתו מחדש מופיעה הודעת שגיאה (General protection fault). כיצד ניתן לפתור את הבעיה?בעת סגירת יישום באמצעות תיבת הדו-שיח סגירת יישום, לא כל קבצי ה- DLL של התוכנה מוסרים מהזיכרון ונטענים שנית.

הפעל מחדש את המחשב.

בעת הפעלת Windows 98 מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "Error loading GDI.EXE. You must reinstall Windows". הודעת השגיאה מופיעה גם בעת הפעלת Windows במצב בטוח (Safe Mode). האם ניתן לפתור את הבעיה, וכיצד?לעיתים הבעיה נובעת מהתקנת מתאם כרטיס מסך מסוג VGA. בנוסף, ייתכן שמספר קבצים חסרים או פגומים. יש לבדוק אם הקבצים הבאים: vgasys.fon, vgaoem.fon, vga850.fon קיימים בדיסק הקשיח, ולשנות את הסיומת של שמות הקבצים לסיומת old במקום fon:
 1. לחץ על התחל, הצבע על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה בשם, הקלד את שם הקובץ הראשון אותו ברצונך לשנות.
 3. לחץ על חפש כעת.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שנמצא ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 5. שנה את סיומת שם הקובץ ל- old (לדוגמה: vgasys.old) ולאחר מכן הקש Enter.
 6. חזור על הפעולות המתוארות בסעיפים 1-5 עבור כל אחד משלושת הקבצים.
 7. חלץ את הקבצים שחיפשת מהתקליטור של Windows 98 לתיקיה Windows/Fonts.

בעת הפעלת Windows 98 מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "The mouse driver for MS-DOS cannot be loaded from an MS-DOS session within Windows. Exit Windows to load the mouse driver for MS-DOS". לאחר מספר שניות Windows מתחיל לפעול באופן תקין. כיצד ניתן למנוע את הופעת הודעת השגיאה בעתיד?הבעיה מתרחשת כאשר הקובץ mouse.com או הקובץ mouse.exe נטענים באמצעות הקובץ winstart.bat ולא באמצעות הקובץ autoexec.bat.
 1. פתח את הקובץ winstart.bat הממוקם בתיקיה Windows באמצעות עורך טקסטים כגון כתבן, ומחק מן הקובץ את השורה הגורמת לטעינת מתאם העכבר.
 2. הפעל מחדש את המחשב.

הפקודה התנתקות אינה מופיעה בתפריט התחלה. מה עלי לעשות?


ייתכן שהבעיה התרחשה עקב שימוש בתוכנה Tweak UI המאפשרת להסיר את הפקודה מהתפריט.
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על Tweak UI.
 2. בחר בכרטיסיה של Internet Explorer 4, נקה את תיבת הסימון Allow Logoff ולאחר מכן לחץ על OK.
 3. אתחל מחדש את המחשב.

בעת הפעלת Internet Connection Wizard הופיעה הודעת השגיאה הבאה: ‎"Failed to load the Internet Connection Wizard helper component"‎. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?הקובץ Tapi32.dll הממוקם בדרך כלל בתיקיה Windows\System חסר או פגום. חלץ ‏(Extract)‏ את הקובץ Tapi32.dll מהתקליטור של Windows 98 לתיקיה Windows\System.
בעת הפעלת Windows, מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "Explorer caused an invalid page fault in module explorer.exe". ההודעה מופיעה גם בעת הפעלה במצב בטוח. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?ראשית, צריך להיות ברשותך תקליטון הפעלה של Windows 98 הכולל הגדרות ומנהל התקן של כונן תקליטורים. לחלופין, על הגדרות המערכת שלך לאפשר שימוש בכונן התקליטורים באמצעות מנהל התקן של Real Mode (המוגדר ב- Autoexec.bat וב- Config.sys).
אם אתה משתמש בתקליטון הפעלה, הכנס אותו אל כונן התקליטונים והפעל את המחשב מחדש. אם כונן התקליטורים מוגדר כך שבאפשרותך להשתמש בו ללא דיסקט, הפעל מחדש את המחשב והצג את Startup Menu על-ידי הקשת F8. בחר באפשרות Command prompt only. עבור לדיסק בו ממוקמת הספריה Windows (לדוגמה, הקלד :C ולאחר מכן הקש Enter).
עבור לספרית Windows\system (לדוגמא, cd \windows\system). אם המערכת מותקנת בספריה אחרת מלבד- Windows, יש לפעול בהתאם.
ren comctl32.dll *.123
ren comdlg32.dll *.123
חלץ את הקבצים comctl32.dll ו- comdlg32.dll מתוך דיסק ההתקנה של Windows.

אם ברשותך Windows 95
- extract /a :\win95\win95_02.cab comctl32.dll

אם ברשותך Windows 98 Enabled
- extract /a :\win98\ena\win98_22.cab comctl32.dll

אם ברשותך Windows 98 Local
- extract /a :\win98\loc\win98_22.cab comctl32.dll

חזור על אותה פעולה עם הקובץ comdlg32.dll.
אם השתמשת בתקליטון הפעלה, הוצא אותו מהכונן. הפעל מחדש את המחשב והיכנס ל- Windows.

במקרים מסוימים, יש להסיר את TCP/IP ואת Dialup Networking ולהתקינם מחדש לאחר פעולות אלה כדי שניתן יהיה להתחבר לרשת האינטרנט. כמו כן, במקרים מסוימים, לאחר ביצוע פעולות אלה, לא ניתן להסיר באופן מסודר את התוכנה שגרמה לבעיה.

כאשר מנסים להיכנס ל- Windows 95 או Windows 98 לאחר התקנה של תוכנה או מנהל התקן, מקבלים את השגיאה הבאה: "Explorer caused an invalid page fault in module explorer.exe" כיצד ניתן לפתור את הבעיה?


התוכנה המותקנת החליפה את הקובץ comctl32.dll בקובץ מגירסה שאינה תומכת במערכות הפעלה עבריות.
 1. הפעל את המחשב מחדש באמצעות דיסק אתחול של Windows 95 או Windows 98. אם אתה משתמש בדיסק של Windows 98, בחר באפשרות With CD-ROM Support כאשר תישאל באיזו צורה אתה מעוניין לאתחל את המחשב.
 2. שנה את שם הקובץ comctl32.dll ל- comctl32.old. הפקודה הבאה מתבססת על ההנחה שתיקיית Windows שלך ממוקמת בכונן C:
  REN C: \Windows\System\comctl32.dll comctl32.old
 3. הפעולה הבאה משתנה בין מערכות הפעלה לפי הפירוט הבא:
  Windows 95 ENA:
  Extract /A X:\Ena\Win95_10.cab comctl32.dll /L C:\windows\system
  Windows 98 Local:
  Extract /A X:\loc\win98_22.cab comctl32.dll /L C:\windows\system
 4. חשוב לציין כי האות של כונן התקליטורים במערכות Windows 98 עשויה להשתנות בהתאם למספר הכוננים. ככלל, אם ב- Windows 98 אות כונן התקליטורים שלך היא D, לאחר אתחול מדיסק האתחול, אות הכונן תהיה E.
 5. הפעל מחדש את המחשב.
 6. אם הבעיה לא נפתרה, יהיה עליך לבצע את הפעולות לעיל על שני קבצים נוספים: Comdlg32.dll ו- Shdocvw.dll, מיקומי הקבצים זהים בכל הפקודות. יש לשנות את שמות הקבצים בלבד.

כאשר אני מנסה ליצור תקליטון אתחול עם דיסקט של ‎5.25 inch או עם דיסקט של ‎1.2 Mb לאחר העתקת חלק מהקבצים מתקבלת ההודעה: “Please Insert A Blank Floppy And Label Tthis Disk 1” איך אפתור את הבעיה?בעיה זו נגרמת בגלל שיצירה של תקליטון אתחול בדיסקטים של ‎5.25 inch או דיסקט של ‎1.2 Mb אינו נתמך ב- Windows 98, למרות הודעה זו ניתן במקרים מסוימים להשתמש ב- 2 דיסקטים.
הכנס תקליטון 5.25 או ‎1.2 Mb מפורמט אל כונן הדיסקטים ולחץ על אישור.

מה אפשר לעשות כאשר מקבלים הודעת שגיאה: Hard Disk is Low on Disk Space You are running out of disk space on drive C. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click Disk Cleanup.?ההודעה הזאת באה להזהיר את המשתמש על חוסר במקום פנוי בדיסק , לעיתים ההודעה תופיע גם כאשר אין מחסור במקום פנוי , אך הביצועים של הדיסק ירדו מסיבה כלשהי.

כדי לבטל את הקפיצה האוטומטית של הודעה על חוסר מקום פנוי בדיסק עקוב אחר ההוראות:
 1. לחץ התחל
 2. לחץ תוכניות
 3. לחץ עזרים
 4. לחץ כלי מערכת
 5. לחץ ניקוי הדיסק
 6. בחר את אות הכונן עליו אתה רוצה לבטל את ההודעה
 7. עבור ללשונית הגדרות
 8. הורד את סימן ה- "V" בלשונית הגדרות
 9. סגור את החלון בלחיצת אישור

בעת ניסיון לחיצה על צלמית רשת בלוח בקרה או ניסיון לראות מאפייני שכנים ברשת, המחשב קופא או לחילופין נותן את אחת מההודעות הבאות: Rundll caused an invalid page fault in netdi.dllאו Rundll32 caused a general protection fault in krnl386.exe.קבצים בשם Netdi.dll ו-Netos.dll חסרים או פגומים.
 1. הפעל את המחשב מחדש באמצעות דיסקט הפעלה Windows 98 ובחר באפשרות With CD-ROM Support כאשר תישאל באיזו צורה אתה מעוניין לאתחל את המחשב.
 2. חלץ את הקבצים על-ידי הפקודה הבאה:
  extract /a d:\win95\win95_02.cab netdi.dll /l c:\windows\system

  כאשר D היא אות כונן ה- cd-rom שלך ולחץ על מקש Enter.
 3. בצע את הפקודה לעיל גם לגבי הקובץ :netos.dll
 4. הפעל מחדש את המחשב.

בעת לחיצה על לשונית אינדקס של קיבצי העזרה אתה מקבל הודעה: HH Caused an Invalid Page Fault in Kernel32.dllהקובץ Hhctrl.ocx פגום או הוחלף בגרסה ישנה יותר.
 1. לחץ על כפתור התחל.
 2. לחץ על הפעלה.
 3. בשורת הפקודה רשום SFC ולחץ על אישור .
 4. בחר באפשרות השנייה של חילוץ קובץ אחד.
 5. בשדה שם הקובץ רשום Hhctrl.ocx ולחץ על כפתור התחל.
 6. 13. הכנס את התקליטור שנושא את התווית Windows 98 לתוך כונן התקליטורים.
 7. 14. בשדה של שחזר מ... על ידי כפתור עיון נתב למחשב שלי , בתוכו לתוך כונן התקליטורים , בתוכו לתוך סיפריית Win 98 ובתוכו לסיפריית Ena (שפת ממשק אנגלית) או Loc (שפת ממשק עיברית) בהתאם למערכת שמותקנת על המחשב.
 8. 15. בשדה שמור ב...על ידי כפתור עיון נתב לסיפריית Windows ובתוכה לתוך סיפריית System ולחץ על אישור.
 9. לאחר תום הפעולה הפעל מחדש את המחשב.

בעלייה של 98 מתקבלת הודעה You have restored a good registry. כיצד להתגבר על הבעיה?


.קיימת בעיה ברישום.
 1.  הפעל מחדש את המחשב.
 2. לחץ לחיצות מהירות על מקש 8F.
 3. בחר בתפריט אופציה 5 command prompt only.
 4. רשום ליד ה- scanreg/fix c:/ ולחץ Enter .
 5. רשום scanreg/opt ולחץ Enter.
 6. הפעל מחדש את המחשב.

מה גורם להודעת שגיעה Winipcfg caused an invalid page fault in module winipcfg.exe: כאשר מנסים להריץ Winipcfg?


וירוס ה- Matrix הידוע גם ה- W95.mtx.
אם אתם רוצים להוכח שזה הוא אכן וירוס שגורם להודעת שגיעה הזו עקבו אחר ההוראות:
 1. לחץ על כפתור התחל.
 2. לחץ על כפתור הפעלה.
 3. כתוב בשורת הפקודה regedit ותאשר את הפקודה בלחיצה על כפתור אישור.
  אזהרה: שימוש לא נכון ב- Registry Editor עשוי לגרום לבעיות חמורות העלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שבעיות הנובעות משימוש לא נכון ב- Registry Editor יהיו ניתנות לפתרון. השתמש ב- Registry Editor באחריותך המלאה.
 4. לחץ על הפלוס ליד השורה HKEY_LOCAL_MACHINE
  לחץ על הפלוס ליד השורה Software
  חפש [Matrix] תחת השורה Software אם קיימת שורה כזאת , המחשב פגוע בוירוס.


במהלך עבודה עם המחשב מתקבלת אחת מההודעות הבאות:

A Fatal Exception 0C has occurred

A Fatal Exception 0D has occurred

A Fatal Exception 0E has occurred


דרייבר או חומרה אשר מותקנים במחשב פגומים.


גש לטכנאי מחשבים כדי לבדוק איזה חומרה או דרייבר פגומים.

עושים קליק ימני על אובייקט בדף Internet ואין אפשרות לעשות "save target as"


יועץ התוכן של ה- Internet Explorer מופעל ומוגדר כך.
 1. פתח את ה- Internet Explorer .
 2. פתח את כלים > אפשרויות .
 3. גש ללשונית תוכן.
 4. לחץ על כפתור ביטול בחלק של יועץ התוכן , כמובן שתתבקש להקיש סיסמת יועץ תוכן .
 5. הקש את סיסמת יועץ התוכן ולחץ על אישור בשני החלונות.
 6. סגור ופתח את ה- Internet Explorer שוב ונסה שנית .

כאשר מנסים למחוק כל קובץ שהוא מהמחשב מתקבלת הודעת השגיאה הבאה : Cannot delete "< file name>" cannot find the specified path.‎ ובהמשך ההודעה: " וודא שאתה רושם את הנתיב נכון " .


בעייה זו נובעת מכיוון שסל המיחזור נפגם או אם הותקנה על המחשב תוכנה בשם. fix it utilities by mijenix corporation ואפילו אם התוכנה הוסרה . בשל התקנת התוכנה הנ"ל והסרתה נפגם הסל מיחזור.
 1. בצע אתחול למחשב כאשר אתה רואה את החלון "starting Windows 98" 
  לחץ על מקש F 8 לחיצות מהירות ובחר באופציה של command prompt only .
 2. במצב של command prompt הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ ENTER
  ATTRIB –R-S-H C:\RECYCLE ‎D
  DELTREE C:\RECYCLED
  • הערה: אם הבעיה נמצאת במחיצה שונה מ-: C בצע את הפקודה על המחיצה הנ"ל .
 3. בצע אתחול של המחשב וזה ייצור את מחדש את סל המיחזור .

כאשר מנסים למחוק כל קובץ שהוא מהמחשב מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: Cannot delete "< file name>" cannot find the specified path.‏ ובהמשך ההודעה: " וודא שאתה רושם את הנתיב נכון ".


בעייה זו נובעת מכיוון שסל המיחזור נפגם או אם הותקנה על המחשב תוכנה בשם fix it utilities by mijenix corporation.‏ ואפילו אם התוכנה הוסרה ובגלל התקנת התוכנה הנ"ל והסרתה נפגם הסל מיחזור.
 1. בצע אתחול למחשב כאשר אתה רואה את החלון starting Windows 98"‏ "לחץ על מקש F8 לחיצות מהירות ובחר באופציה של command prompt only.
 2. במצב של command prompt‏ הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ ENTER
  ATTRIB –R-S-H C:\RECYCLED
  DELTREE C:\RECYCLED
  *הערה: אם הבעיה נמצאת במחיצה שונה מ- C:‏‏ בצע את הפקודה על המחיצה הנ"ל.
 3. בצע אתחול של המחשב וזה ייצור את מחדש את סל המיחזור.

כאשר מנסים למחוק כל קובץ שהוא מהמחשב מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: Cannot delete "< file name>" cannot find the specified path ובהמשך ההודעה: " וודא שאתה רושם את הנתיב נכון ".


בעייה זו נובעת מכיוון שסל המיחזור נפגם או אם הותקנה על המחשב תוכנה בשם fix it utilities by mijenix corporation.‏ ואפילו אם התוכנה הוסרה . ובגלל התקנת התוכנה הנ"ל והסרתה נפגם הסל מיחזור.
 1. בצע אתחול למחשב כאשר אתה רואה את החלון starting Windows 98"‏".
 2. לחץ על מקש F8‏‏ לחיצות מהירות ובחר באופציה שלcommand prompt only ‏‏.
 3. במצב של command prompt‏ הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ ENTER

ATTRIB –R-S-H C:\RECYCLE

DELTREE C:\RECYCLED

הערה: אם הבעיה נמצאת במחיצה שונה מ- C:‏‏ בצע את הפקודה על אותה המחיצה.

בצע אתחול של המחשב וזה ייצור את מחדש את סל המיחזור.

"The MSIEXEC.EXE file is linked to a missing export MSI.DLL:222‏." כאשר לוחצים על "אישור" מקבלים: "Cannot launch C:\Windows\System\MSIEXEC.EXE, a device attached to the system is‏ not functioning‏."


קבצי Windows Installer מגרסאות שונות.
 1. נבצע הפעלה מחדש של המחשב ע"י התחל/כיבוי/הפעלה מחדש.
 2. כאשר המחשב מתחיל לעלות נלחץ ברציפות על מקש Ctrl‏‏ עד אשר נקבל את התפריט של
  "Microsoft Windows 98 Startup Menu"‏.
 3. באמצעות החצים נעמוד על האפשרות "Command Prompt Only"‏ ונקיש על מקש ה- Enter‏.
 4. נקיש את הפקודות הבאות, ולאחר כל פקודה נקיש על מקש ה- Enter‏‏:

cd
Cd Windows
Cd System
Ren Msi.dll Msi.old
Ren Msiexec.exe Msiexec.old
Ren Msihnd.dll Msihnd.old‏
 • נוריד את הגרסא העדכנית של Windows Installer‏ ונתקין אותה מהאתר:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en

כאשר המחשב עולה מקבלים הודעת שגיאה: The following file is missing or corrupted: Win.com‏


הקובץ Win.com‏ חסר או פגום.

ניצור דיסקט אתחול ממחשב אחר, שפועלת עליו מערכת ההפעלהWindows 98 ‏, לפי השלבים הבאים:
 • ניכנס ל- התחל/הגדרות/לוח הבקרה, נכנס ל- "הוספה/הסרה של תוכניות" ללשונית "תקליטון איתחול".
 • נכניס דיסקט ריק לכונן הדיסקטים.
 • נלחץ על "יצירת תקליטון".
 1. נכניס את דיסקט האתחול לכונן הדיסקטים ונבצע הפעלה מחדש של המחשב.
 2. כאשר נגיע לתפריט: "Microsoft Windows 98 Startup Menu"‏‏ ניבחר באפשרות:
  "Start computer with CD-ROM support"‏‏ ונלחץ על מקש Enter
 3. נכניס את דיסק ההתקנה של Windows 98‏ לכונן.
 4. כאשר נגיע לסמן מהבהב נקיש את הפקודות הבאות, ולאחר כל פקודה נקיש על מקש ה- Enter‏.(במקום הביטוי <CDROM>‏ יש להקיש את אות כונן הדיסקים.)

‎<CDROM>:‎
Cd Win98
Cd ena ‏(למערכת הפעלה באנגלית)
או
Cd loc ‏(למערכת הפעלה בעברית)
Extract win98_28.cab win.cnf /l c:\windows
Ren c:\windows\win.cnf c:\windows\win.com
 1. נוציא את דיסקט האתחול מכונן הדיסקטים ואת דיסק ההתקנה מכונן הדיסקים.
 2. נבצע הפעלה מחדש של המחשב.

בעת שדרוג למערכת ההפעלה Windows 98‏ מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "במחשב שלך מותקנת כבר מערכת הפעלה, ואין אפשרות לשדרג אותה באמצעות גרסה זו של תוכנית ההתקנה. עליך להשיג את שדרוג Windows 98‏" (הודעה SU0168‏) כיצד נפתור את הבעיה 1. נלחץ על התחל/כיבוי/הפעלה מחדש במצבMS-DOS ‏ ,ונאשר את החלון.
 2. נקליד את הפקודות הבאות. לאחר כל שורה נלחץ על מקש Enter‏.

Cd system
ren setupx.dll setupx.ol1
ren setupx.w95 setupx.ol2
 1. במידה והקובץsetupx.w95 ‏‏ לא קיים נחלץ אותו בעזרת הפקודה הבאה:
  למערכת הפעלה בממשק עברי:
  Extract /a <cd-rom>\win98\loc\win_8.cab /l c:\Windows\System setupx.w95
  למערכת הפעלה בממשק אנגלי:
  Extract /a <cd-rom>\win98\ena\win_8.cab /l c:\Windows\System setupx.w95
 2. נקליד את הפקודה ‏Exit ונלחץ Enter‏.
 3. נכניס שוב את דיסק ההתקנה לכונן התקליטורים ונתחיל את תהליך השדרוג מחדש.

כאשר מנסים להוסיף מדפסת מקבלים את ההודעה הבאה: ".The Add Printer Wizard was unable to find any installed ports for your printer" 1. נכנס להתחל > חפש > קבצים או תיקיות.
 2. בתיבת "שם קובץ" נקליד: Winspool.drv .
 3. בתיבת "חפש ב" נבחר בכונן C ונלחץ על "חפש כעת".
 4. במידה ונמצא קבצים מחוץ לתיקיית c:\windows\system נשנה את שם הקבצים ל- Windows.old.
 5. נכנס להתחל > הפעלה ונקליד Sfc. נלחץ על אישור.
 6. נבחר באפשרות "חילוץ קובץ" ונקליד בשם הקובץ Winspool.drv ונלחץ על "התחל".
 7. בתיבת "שחזר מתוך" נקליד< cdrom>:\win98\loc> או<cdrom>:\win98\ena בהתאם לשפת הממשק.
 8. בתיבת "שמור ב-" נקליד: c:\windows\system ונלחץ על "אישור".
 9. נחזור על שלבים 5-8 שוב בנוגע לקבצים Spool32.dll, Spoolss.dll.
 10. נבצע הפעלה מחדש למערכת.‏

בעת עלית המחשב מתקבלת הודעת השגיאה: "Program not found. Windows cannot find windows.exe. This program is needed for opening file types...‎"


יש לבצע ניקוי של וירוס שהתגלה במחשב
 1. נבצע הפעלה מחדש של המחשב ונלחץ לחיצה רצופה על מקש ה- Ctrl.
 2. כאשר יופיע תפריט נבחר באפשרות "Command Prompt Only" ונקיש Enter.
 3. כאשר נגיע ל- C:\> נקליד את הפקודות הבאות, כאשר כל פקודה מלווה בלחיצה על מקש Enter‏:
  cd windows‏
  edit system.ini
 4. תחת כותרת ה- [BOOT] נשנה את השורה הבאה:‏
  shell=explorer.exe‏
  לשורה הבאה:‏
  shell=regedit.exe
 5. נשמור ונצא.
 6. נבצע הפעלה מחדש של המחשב.
 7. כאשר נעלה יפתח ה- Registry Editor. ניכנס לנתיב הבא:‏
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Command
 8. נשנה את הערך של Defaultלערך הבא: "%1" %*"
 9. נצא מהRegistry Editor.
 10. נבצע הפעלה מחדש של המחשב ונלחץ לחיצה רצופה על מקש ה Ctrl.
 11. כאשר יופיע תפריט נבחר באפשרות "Command Prompt Only" ונקיש על מקש Enter.
 12. כאשר נגיע ל- C:\> נקליד את הפקודות הבאות, כאשר כל פקודה מלווה בלחיצה על מקש Enter:‏
  cd windows‏
  edit system.ini
 13. תחת כותרת ה- [BOOT] נשנה את השורה הבאה:‏‏
  shell=regedit.exe‏
  לשורה הבאה:‏
  shell=explorer.exe
 14. נשמור ונצא.
 15. נבצע הפעלה מחדש של המחשב.

בעת הפעלת windows 98 מתקבלת הודעת שגיאה על בעיה בטעינת runshell.exe ‏,כיצד נפתור את הבעיה?


הערך shell השתנה ב- system.ini
 1. הפעל את המחשב במצב: command prompt only .
 2. הקלד את הפקודה cd windows ‏.
 3. הקלד את הפקודה edit system.ini ‏.
 4. וודא כי הערך shell שווה ל- explorer.exe
  יתכן והערך יהיה שונה כמו למשל Shell=runshell.exe
  במידה וזה המצב שנה אותו ל - explorer.exe

בעת הפעלת אשף חיבור לאינטרנט מתקבלת הודעת שגיאה והאשף לא עולה, כיצד ניתן להתגבר על הבעיה?


בעת הפעלת אשף החיבור לאינטרנט מתקבלת הודעת השגיאה: "Failed to load the Internet Connection wizard helper component".

ההודעה עלולה להופיע במידה והקובץ Tapi32.dll בתיקיית Windows\System פגום או חסר, או הקובץ Icwhelp.dll בתיקיית Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard ‏ פגום או חסר.יש צורך לחלץ את הקבצים הנ"ל מתוך דיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה.

למידע אודות ביצוע הפעולה של חילוץ קבצים, עיין במאמר להלן:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;129605

בעת הפעלת המערכת Windows 98‏ מתקבלת שגיאה בקובץ Msnp32.dll‏, כיצד נפתור את הבעיה?


תופעה זו עלולה להתרחש במידה והקובץ Msnp32.dll‏ נפגם או חסר.

יש לחלץ את הקובץ Msnp32.dll‏ מדיסק ההתקנה של Windows 98‏.
לפרטים כיצד לבצע את הפעולה לחץ כאן.

בעת ניסיון גלישה באתרים מתקבלת הודעה "לא ניתן להציג דף זה" למרות שהחיבור לאינטרנט מתבצע בהצלחה. כיצד נפתור בעיה זו?


ככל הנראה ישנם ערכים פגומים ברישום המערכת, יש למחוק ערכים אלו על מנת לפתור את הבעיה.

נא קרא את אזהרת ה- Registry לפני ביצוע פעולה זו.

בצע את הפעולות הבאות:‏


 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" > הקלד את הפקודה regedit‏ ולחץ על "אישור".
 2. מחק את הערכים הבאים: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 3. הפעל את המחשב מחדש
 4. לחץ על "התחל" > "הגדרות" > "לוח הבקרה" > "הוספה/הסרה של תוכניות"
 5. בחר בלשונית "התקנת Windows‏" > "תקשורת" ולחץ על "פרטים"
 6. הסר את הסימון ליד "חיוג לרשת" לחץ על "אישור" והפעל את המחשב מחדש.
 7. לחץ על "התחל" > "לוח הבקרה" > "הוספה/הסרה של תוכניות"
 8. בחר בלשונית "התקנת Windows‏"
 9. בחר ב"תקשורת" ולחץ על "פרטים"
 10. הוסף את הסימון ליד "חיוג לרשת" לחץ על "אישור" והפעל את המחשב מחדש

בעת ניסיון הדפסת מסמך או צפייה בתצוגה מקדימה לפני הדפסה מתקבלת הודעת השגיאה " Line: 539‏ Char: 2‏ Error: Invalid argument‏. Code: 0 URL: ‏ res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/preview.dlg‏", כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


תופעה זו עלולה להופיע באם קובץ בשם Iepeers.dll‏ פגום או בגרסה לא נכונה.

בצע את הפעולות הבאות
 1. הפעל את המערכת במצב Ms-Dos‏, על ידי לחיצה על "התחל" -> "כיבוי" -> "הפעל את המחשב במצב MS-DOS‏".
 2. הקלד את הפקודות הבאות והקש "Enter‏" לאחר כל פקודה: c:‏, cd\windows\system‏, ren IEPEERS.dll IEPEERS.old‏, exit‏.
 3. ייצא את הקובץ Iepeers.dll‏ לתקייה Windows\System‏ מתוך קובץ IE_5.cab‏ אשר בתקליטור ההתקנה של Internet Explorer‏ עבור Windows 98‏.
 4. בצע רישום של הקובץ על ידי הפעולות הבאות: לחץ על "התחל" -> "הפעלה" -> רשום: regsvr32 IEPEERS.DLL‏ והקש "אישור".
 5. הפעל את המערכת מחדש.


מאפיינים:

מזהה פריט: 907187 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב